Kristdemokraterna formar kulturpolitiken

Göran Hägglund inledde årets riksting i Västerås med att tala om kulturens betydelse. Han klargjorde på ett mycket tydligt sätt vikten av att värna kulturen och särskilt kulturarvets ställning i samhället. Han tog också tydlig ställning när det gäller kulturarbetarnas rättigheter till ekonomisk ersättning och menade också att en del av den s k kulturen måste ifrågasättas.

Kristdemokraterna talar om värden, om det etiska samtalet och den goda moralen. Det finns ibland en tendens bland kulturliberaler att mena att "all kultur är bra kultur". Hägglund lyfte fram några exempel och menade att bara provokation inte är tillräckligt, det måste finnas en mening med budskapet.

Jag har varit engagerad som kulturpolitiker i snart 20 år, både i kommunala och regionala sammanhang. Jag tillhör den grupp som hårt håller på kulturens egenvärde. Samtidigt kan jag konstatera att det finns också en hel del nyttoaspekter av kulturen. Men det är egenvärdet som är det viktigaste.

Politiker ska självfallet inte lägga sig i det konstnärliga uttrycket. Men samtidigt måste man markera då man tycker att det har gått för långt. Det finns alltid någon gräns för det tillåtna och gränsvakterna eller gränsmarkörerna har en viktig uppgift. Kulturella uttryck som kränker eler förtalar någon måste ifrågasättas. I England talas om armlängdsavstånd mellan politiker och kulturutövarna; det är ett bra uttryck. Politikens uppgift är att skapa förutsättningarna, inte att vara kreatören.

I fråga om fildelningsdebatten har många ifrågasatt kulturarbetarnas rätt att få betalt för sina verk. Det råder nu ingen tvekan om att kristdemokraternas ledare Göran Hägglund anser att "arbetaren är värd sin lön".

Kultursverige kan vara glad för att Göran Hägglund finns med i regeringen även om han inte är kulturminister. Men som socialminister har han nu tydligt kungjort att kultur har stor betydelse för såväl den enskilda människan som samhället i stort.

Kultur, politik, Kristdemokraterna, Göran Hägglund, riksting

Rikstinget formar Kristdemokraternas politik

Som vanligt är det en höjdpunkt att få åka på riksting. I år handlar det om att finjustera politiken. Det som är kännetecknande för partiet: familjens betydelse, en god hälso- och sjukvård, värna den lilla människan, och tron på den egna människans förmåga att fatta egna beslut, samtidigt som vi värnar miljön, företagarnas villkor och i år fick kulturen ett ovanligt stort utrymme i Göran Hägglunds inledningstal.
Maria Larsson i talarstolen
Jag hade förmånen att få leda rikstinget som ordförande. Vid min sida Monica Selin som var 1:e v ordf och Patrick E. Vigren som var 2:e. Vi har kämpat mycket gott tillsammans. Att leda fram till beslut då 296 ombud är aktiva och har mängder av synpunkter på de 255 motionerna gör ordförandeskapet spännande.

Nu är det pensionärernas tur

Många pensionärer upplever att betalar mycket skatt, många hävdar att de betalar för mycket skatt. Regeringens s k jobblinje har byggt på att det ska vara lönsamt att arbeta. Jobbskatteavdragen har gjort att löntagarna har fått mer pengar över i plånboken. Pensionerna har också höjts, men pensionärer hävdar att de missgynnats då de inte kunnat göra skatteavdrag.

Göran Hägglund skriver idag på DN Debatt "Nu är det pensionärerna tur att få skatterna sänkta". Kristdemokraternas statsråd Maria Larsson och Göran Hägglund har tidigare lyckats med att få höjningar för pensionärerna, men nu är det dags för att prioritera dessa frågor.

Med Kristdemokraterna i regeringsställning finns det goda chanser för Sveriges pensionärer att få se en ökad rättvisa på skatteområdet. Allt hänger på att fler måste också rösta på Kristdemokraterna för att denna politik ska få inflytande.

Pensionärer, Göran Hägglund, skatt, Kristdemokraterna

Rikstinget inleds i Västerås

En av årets stora höjdpunkter för Kristdemokraterna är rikstinget - vår årskonferens. I år är det 47:e gången, 296 ombud ska behandla 255 motioner.

Jag har den stora förmånen att få leda rikstinget som ordförande. Det känns både spännande och utmanande. Att vara politiker är att vara förtroendevald, alltså bygger allting på förtroende. Att få leda förhandlingarna är ett mycket stort förtroende som visats och det glädjer mig att få ett sådant stöd i det egna partiet.

Under de senaste åren har jag blivit inbjudan i olika sammanhang för att vara ordförande. En del upplever det svårt att sitta mötesordförande och särskilt vid årsmöten. Det har gett mig många värdefulla kontakter och kunskaper. Ofta är det något intressant föredrag eller diskussion som pågår och som man "snappar upp".

Svt 24 sänder direkt från rikstinget så många kan följa förhandlingarna på det sättet.


Kristdemokraterna, riksting, politik