Kristdemokraterna formar kulturpolitiken

Göran Hägglund inledde årets riksting i Västerås med att tala om kulturens betydelse. Han klargjorde på ett mycket tydligt sätt vikten av att värna kulturen och särskilt kulturarvets ställning i samhället. Han tog också tydlig ställning när det gäller kulturarbetarnas rättigheter till ekonomisk ersättning och menade också att en del av den s k kulturen måste ifrågasättas.

Kristdemokraterna talar om värden, om det etiska samtalet och den goda moralen. Det finns ibland en tendens bland kulturliberaler att mena att "all kultur är bra kultur". Hägglund lyfte fram några exempel och menade att bara provokation inte är tillräckligt, det måste finnas en mening med budskapet.

Jag har varit engagerad som kulturpolitiker i snart 20 år, både i kommunala och regionala sammanhang. Jag tillhör den grupp som hårt håller på kulturens egenvärde. Samtidigt kan jag konstatera att det finns också en hel del nyttoaspekter av kulturen. Men det är egenvärdet som är det viktigaste.

Politiker ska självfallet inte lägga sig i det konstnärliga uttrycket. Men samtidigt måste man markera då man tycker att det har gått för långt. Det finns alltid någon gräns för det tillåtna och gränsvakterna eller gränsmarkörerna har en viktig uppgift. Kulturella uttryck som kränker eler förtalar någon måste ifrågasättas. I England talas om armlängdsavstånd mellan politiker och kulturutövarna; det är ett bra uttryck. Politikens uppgift är att skapa förutsättningarna, inte att vara kreatören.

I fråga om fildelningsdebatten har många ifrågasatt kulturarbetarnas rätt att få betalt för sina verk. Det råder nu ingen tvekan om att kristdemokraternas ledare Göran Hägglund anser att "arbetaren är värd sin lön".

Kultursverige kan vara glad för att Göran Hägglund finns med i regeringen även om han inte är kulturminister. Men som socialminister har han nu tydligt kungjort att kultur har stor betydelse för såväl den enskilda människan som samhället i stort.

Kultur, politik, Kristdemokraterna, Göran Hägglund, riksting

Rikstinget formar Kristdemokraternas politik

Som vanligt är det en höjdpunkt att få åka på riksting. I år handlar det om att finjustera politiken. Det som är kännetecknande för partiet: familjens betydelse, en god hälso- och sjukvård, värna den lilla människan, och tron på den egna människans förmåga att fatta egna beslut, samtidigt som vi värnar miljön, företagarnas villkor och i år fick kulturen ett ovanligt stort utrymme i Göran Hägglunds inledningstal.
Maria Larsson i talarstolen
Jag hade förmånen att få leda rikstinget som ordförande. Vid min sida Monica Selin som var 1:e v ordf och Patrick E. Vigren som var 2:e. Vi har kämpat mycket gott tillsammans. Att leda fram till beslut då 296 ombud är aktiva och har mängder av synpunkter på de 255 motionerna gör ordförandeskapet spännande.


Nu är det pensionärernas tur

Många pensionärer upplever att betalar mycket skatt, många hävdar att de betalar för mycket skatt. Regeringens s k jobblinje har byggt på att det ska vara lönsamt att arbeta. Jobbskatteavdragen har gjort att löntagarna har fått mer pengar över i plånboken. Pensionerna har också höjts, men pensionärer hävdar att de missgynnats då de inte kunnat göra skatteavdrag.

Göran Hägglund skriver idag på DN Debatt "Nu är det pensionärerna tur att få skatterna sänkta". Kristdemokraternas statsråd Maria Larsson och Göran Hägglund har tidigare lyckats med att få höjningar för pensionärerna, men nu är det dags för att prioritera dessa frågor.

Med Kristdemokraterna i regeringsställning finns det goda chanser för Sveriges pensionärer att få se en ökad rättvisa på skatteområdet. Allt hänger på att fler måste också rösta på Kristdemokraterna för att denna politik ska få inflytande.

Pensionärer, Göran Hägglund, skatt, Kristdemokraterna

Rikstinget inleds i Västerås

En av årets stora höjdpunkter för Kristdemokraterna är rikstinget - vår årskonferens. I år är det 47:e gången, 296 ombud ska behandla 255 motioner.

Jag har den stora förmånen att få leda rikstinget som ordförande. Det känns både spännande och utmanande. Att vara politiker är att vara förtroendevald, alltså bygger allting på förtroende. Att få leda förhandlingarna är ett mycket stort förtroende som visats och det glädjer mig att få ett sådant stöd i det egna partiet.

Under de senaste åren har jag blivit inbjudan i olika sammanhang för att vara ordförande. En del upplever det svårt att sitta mötesordförande och särskilt vid årsmöten. Det har gett mig många värdefulla kontakter och kunskaper. Ofta är det något intressant föredrag eller diskussion som pågår och som man "snappar upp".

Svt 24 sänder direkt från rikstinget så många kan följa förhandlingarna på det sättet.


Kristdemokraterna, riksting, politik

Bert Karlsson ryter till om skolmaten

När man åker tåg så träffar man många människor. På centralen i Skövde träffade jag i morse Bert Karlsson som engagerat sig i frågor kring skolmaten. Vi hade ett intressant samtal och jag tror att Bert kan få stor betydelse i frågan om näringsriktig mat för våra barn.

Han menar att det är skandal hur vi hanterar dessa frågor. Det handlar om såväl kvalitén i råvarorna, hur de tillreds, serveras och framförallt att näringsinnehållet inte håller måttet.

Berts recept handlar bl a om
* bättre utbildning av personalen
* ändrade upphandlngsregler
* större kvalitetstänkande

Dessutom anser Bert att skollagen bör bli tydligare på detta område. Men ansvaret vilar på de kommunala politikerna som har det direkta ansvaret.

Genom "Matakuten" på TV4 har dessa frågor fått stor uppmärksamhet. (Programidén är Berts egen).  Det är skönt att det finns människor som Bert Karlsson som drivs av en vision att åstadkomma förändringar. I denna fråga handlar det ju inte alls om att han kan tjäna pengar, utan snarare om en medmänniska med ett stort hjärta.

Jag gillar entreprenörer som vill vara med och förändra!

Politik, skolmat, Bert Karlsson, Matakuten


Personalen är vår stora resurs

Det sker mycket forskning inom arbetslivet. Därför kan vi säga att vi vet att på vilket arbetet leds, hur det  organiseras samt hur de anställdas kompetens tas tillvara inverkar på de anställdas arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och på produktiviteten inom en organisation.


Vi säger ofta att "personalen är vår stora resurs". Men det finns en risk att det bara blir floskler.  Vi måste också visa att vi har en genomtänkt personalpolitik.


Många organisationsteoretiker använder sig av den sk SWOT-analysen, som är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel,  för att se vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som en organisation har.


Skulle vi göra en sådan analys idag så skulle inte några miljarder på banken, fastigheterna, eller all den avancerade teknik som vi förfogar över framstå som de stora tillgångarna. Det är vår personal som är den stora tillgången.


Några faktorer ytterligare som är kända:för att skapa ett attraktiv arbete är:
* En god arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala, har betydelse för att skapa  en attraktiv arbetsplats.
* Det  måste känna viktigt
* Man måste vara tillfreds med vad man åstadkommit
* Man måste kunna se tillbka med stolthet på vad man åstadkommit
*Arbetet måste upplevas som intressant, omväxlande och spännande
* Man måste också få ta ett egenansvar, man vill inte bli kontrollerad i alltför hög grad.
*Den sociala kontakten med andra människor bidrar också till ett meningsfullt arbete.

Kristdemokraterna har fört en politik som talar om att bryta ned stora organisationer och istället skapa korta och snabba kommunikationsvägar mellan medarbetare och chef.  Vi tror att det finns oerhörda kunskaper hos vår personal som inte förmår tränga igenom vårt hierarkiska system, där det är långa avstånd mellan den högsta ledningen och medarbetaren på en avdelning på ett sjukhus, eller i något av våra kulturverksamheter. Inflytande och delaktighet framstår som två stora utmaningar.


Vi har nyligen lagt en motion om att tillämpa den s k LEAN-filosofin. Den är nu under beredning och en av de bärande ideerna är att varje medarbetare varje dag bidrar till en förbättring på sitt arbete. Genom att identifiera varje led och ta vara på dess kraft bidrar varje enskild medarbetare till att utveckla hela organisationen. Den gamla devisen" en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk" gäller också för VGR.


Men det gäller också att satsa på ledarskapet. En rad initiativ har tagits och för regionens närmare 2000 chefer finns en rad stöd. Det är tufft att vara chef och vi har stor anledning att sträva efter ett fördjupat stöd till chefer så att de orkar stå i den dagliga kampen att leda och utveckla vår verksamhet.


Personalutskottet har ett särskilt ansvar för personal- och kompetensförsörjningsplaner. Detta arbete pågår. Men för att bli en attraktiv arbetsgivare måste det finnas "morötter". Vi vet att lön är viktigt. Vi vet också att oskäliga löneskillnader skapar stora problem och dessa hinder måste undanröjas.


Kristdemokraterna vill konstruktivt medverka i att utveckla personalen i VGR och vill visa på att de är vår stora resurs.

Detta är ett anförande som jag höll under budgetdebatten i Regionfullmäktige i Vänersborg 15 juni 2009.


Samhället skördar det kulturen odlar

En av försommarens höjdpunkter inträffar när Läckö Slott öppnar dörrarna för årets utställning. I år handlar det om kungliga gåvor. En spännande idé. Vid invigningen medverkade HMK Carl XVI Gustaf och höll ett riktigt inspirerande tal. Han berättade att som kung får man många presenter, men att den stora glädjen ligger i givandet. Att få en gåva är stort, men att få ge en gåva är ändå större. Kungafamiljen har personligen engagerat sig och medverkat för att ge allmänheten en möjlighet att se de "kungliga gåvorna".
Läckö Slott - sommaren utställning handlar om kungliga gåvor

Invigningen leddes av Läcköstiftelsen VD magnus Lönnroth, som under sina år som chef för Läckö, åstadkommit ett mycket gott arbete. Läckö är ett av de stora besöksmålen i västsverige. I sitt välkomstanförande använde Magnus en strof som stannat kvar hos mig: "Samhället skördar det kulturen odlar".

Kulturen har en stor och viktig roll. Kanske är det så att i kristider behövs den ändå mer. Att få stimulans, inspiration och att odla sin inre människa rustar oss för en kommande morgondag.

Så om du vill ha lite stimulans under sommaren kommer här några förslag avseende kulturella upplevelser

1. Läckö Slott - sommarens utställning om kungliga gåvor inspirerar
2. Nordiska Akvarellmuseet - Elsa Beskows illustrationer är klassiker som kan ses många gånger
3. Göta Kanal - Ett tekniskt underverk, men också ett nöje att besöka som landturist. Att tusentals båtturister lockas dit förstår man, men även vi som inte har båt kan uppleva kanalens idyll.
4. Kinnekulle - En resa i Medeltidens värld är värt några sommardagar
5. Skara Sommarland - har du barn eller barnbarn så är Skara Sommarland ett måste


Ännu en stipendiat från Konstgrafiska verkstaden

Berndt Jutemar fick idag motta Västra Götalandsregionens kulturstipendium vid Kulturnämndens sammanträde på Röda Sten i Göteborg. Jutemar har under närmare ett halvsekel varit verksam som grafiker, skulptör, lärare, föreläsare och inspiratör för konst och konstnärer.


I lördags fick en annan grafiker, Mats Svensson, också ett stipendium. Det var Skövde kommuns kulturstipendium som överlämnas på nationaldagen av Skövde Kulturnämnds ordförande Douglas Hjalmarsson.


Berndt och Mats är båda, sedan många år, aktiva vid Skaraborgs konstgrafiska verkstad. Verksamheten vid Rosa Huset har stor betydelse för det regionala men också för det nationella kulturlivet. Den traditionella koppargrafiken är basen i utbudet, men många av konstnärerna arbetar idag med såväl hydbridtekniker som digitala tillämpningar.


Att två av grafikerna vid verkstaden uppmärksammas på detta sätt är glädjande, men visar också på den goda kvalitet som verkstaden står för. Den tillhör konstlivets infrastruktur och är en oumbärlig resurs. Utan denna typ av verkstäder skulle denna typ av teknik ha oerhört svårt att överleva. Den gemenskap som en konstnärsdriven verkstad utgör är också en stor inspirationskälla för kreativitet och konstnärlig utveckling.


Som Skövdebor och Västragötalänningar kan vi vara stolta över att ha två stipendiater med hemvist vid den grafiska verkstaden.


Nu siktar vi på 2010

Det är de små gemenskaperna som är grunden för samhällsbyggandet. Familjen och den nära gemenskapen som finns bland släktingar och vänner utgör den grund som skapar trygghet. Staten eller myndigheter kan aldrig ersätta det stöd som finns i de nära relationerna.

Därför kommer Kristdemokraterna att lyfta fram familjens betydelse.

Vi vill vara med och bygga morgondagens samhälle. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.

Nu siktar vi redan på valet 2010. Du kan redan idag göra ett viktigt val: Bli medlem i Kristdemokraterna.

Gå in på vår hemsida: www.kristdemokraterna.se och anmäl dig som medlem


Tack för allt stöd!

Kristdemokraterna lyckades få några tusen fler röster vid detta EU-val än för fem år sedan. Under de gångna veckorna har vi känt ett stort stöd och är glada för att få behålla en parlamentariker de kommande åren.

Nu kommer vi att analysera vår kampanj och dra nytta av våra erfarenheter så att de kan ligga som en grund inför det kommande valet 2010.

http://www.val.se/ kan du se resultatet för hela landet.

För Skövdes del såg siffrorna ut så här på valnatten. Du ser inom varje område hur många röster Kristdemokraterna fick i procent och antal röster.

Berg5,10%30
Dälderna5,40%48
Ekäng-Ulveket6,30%61
Frösve-Säter9,50%84
Lunden3,00%15
Norrmalm3,80%25
Rosenhaga4,20%20
Ryds Centrum5,30%22
Stenelidsvägen10,80%68
Södra Ryd9,40%55
Tidan3,90%19
Timmersdala7,50%30
Väring2,70%13
Västra Fältet4,50%22
Billingssluttningen6,70%61
Centrum5,60%48
Havstena5,20%42
Hentorp5,70%39
Igelstorp4,00%20
Kullen6,40%60
Källegården2,80%23
Mariesjö3,70%23
Skultorps Centrum3,80%26
Skultorpsbygden5,30%43
Värsås7,40%38
Våmb3,60%25
Östermalm3,80%19
Skövde totalt5,50%979

Idag avgörs det!

Prognoserna om EU-valet har duggat tätt de senaste dagarna. Spekulationer om vinnare och förlorare pågår för fullt. I kväll får vi reda på hur det gått.

Kristdemokraterna har gjort en stor insats över hela landet. Mängder av engagerade partiarbetare har uppmanat väljarna att lägga sin röst på Kristdemokraterna.

Personvalet har fått ett starkare genomslag i detta val än tidigare. Samtidigt så är det i första hand ett parti som man väljer och inte en person. Därför ska man noga ta del av är partiets värdegrund, vilken ideologi som det bygger på.

Kristdemokraterna har en stark värdegrund där man tydligt tar ställning i frågor om familjens betydelse, människans lika och unika värde, vikten av att beslut fattas på effektivaste nivå, att företagen får gynnsamma villkor, att vi står upp för den som inte själv kan göra sin röst hörd, att vi delar vår välfärd, att vi har en human flyktingpolitik, att vi tar ansvar för de som är sjuka, att äldre får en guldkantstillvaro osv... Listan kan göras lång.

Om du ännu inte har röstat. Titta först på partiets grund, därefter på enskilda kandidater.

Ödmjukt, men frimodigt säger jag: Rösta på en kristdemokrat. Vi har en värdegrund som bygger morgondagens rättvisa samhälle och har ett stort antal förtroendeingivande kandidater.

Vill du läsa mer om spekulationerna i media. Här är några tips: Aftonbladet, DN, Expressen, GP, SvD

Ska vi ge rösten till en pirat eller till en kristen?

Nu har medierna verkligen vaknat till och börjat att granska och kommentera Eu-valet så att det till och med börjar blåsa lite valvindar. Alla möjliga vinklar tas fram och det skrivs och berättas om både det ena och det andra.
Piratpartiet verkar fortfarande ha vind i seglen, men Göran Hägglund varnar och anser att de är ett "grisen-i-säcken-parti". Han hissar alltså varningsflagg för piraterna. Risken är stor att de kommer att marginaliseras i Europaparlamentetet då de betraktas som ett en-fråge-parti.

Tidningen Dagen har vänt sig till sina läsare i Tips-Bloggen och velat få in namn på kristna kandidater. En begränsad lista visar på några kristna politiker. Epitet är viktiga för en del väljare och det finns många olika att tillgå. Att vara kristen är att bejaka en livvsyn som gör att man står för värden som gör skillnad. Nu finns det kristna i så gott som alla partier och det gör inte saken lättare för en väljare som vill ha en kandidat som man kan identifiera sig med. Som råd till väljare bör man börja med att titta på vilken grund ett parti vilar på. Vilka värden bygger partiet på och hur ser själva bygget ut? 

Ella Bohlin gjorde bra ifrån sig i Agendas debatt och visade att hon är ett framtidskort. Det är intressant att höra kommentarerna om henne från både unga och gamla och att de samstämt säger att Kristdemokraterna har en bra kandidat i Ella. 

I praktiskt taget alla tidningar finns det idag rejält material och spekulation om EU-valet. På söndag får vi veta resultatet. Tills dess är allting spekulation.
,
 Expressen, Aftonbladet, DN, Dagen

Stoppa langningen inför skolavslutningarna

De rosa skyltarna, i samband med kampanjen om att stoppa langning, syns nu överallt. Uppmaningen är att vi ska ringa 11414 om vi ser eller hör talas om någon som säljer alkohol till ungdomar. Genom att uppmana allmänheten att reagera hoppas folkhälsomyndigheterna, länsstyrelsen och polisen att det ska mindre supande i samband med skolavslutningarna.


Det finns några grundproblem till att ungdomarna dricker alkohol.

* Vuxna har målat upp en bild av att alkohol förknippas med glädje och fest
* Det finns för mycket alkohol i samhälet, bl a genom att vi har för stora införeselkvoter från andra länder
* Att vuxna inte bryr sig om lagen
* Att det finns stora pengar att tjäna på langning

Hur ska vi stoppa detta? Vi måste bry oss, samtala och som vuxna komma överens om att inte förse ungdomar med alkohol. Se också till att polisen får reda på då langning sker. Tillsammans kan vi ändra detta och skapa trevliga skolavslutningar för våra ungdomar.

Tankeväckande möte med en invandrargrupp

Ikväll har jag haft ett intressant möte tillsammans med min partikamrat Ann-Katrin Jönsson. Vi medverkade på ett möte med ett 30-tal arabisktalande skövdebor, de flesta med flyktingerfarenhet. Vi talade om de värden som skapar den goda grunden för samhällsbygget. Jag utgick från tre viktiga kristdemokratiska principer; Människovärdet, Förvaltarskapet och Subsidiaritet. Det blev en rejäl utmaning för tolken. Kvällen mynnade ut i ett långt samtal där många delade med sig av sina erfarenheter och beskrev hur man blir bemött i det svenska samhället.

Jag berättade bl a om Göran Hägglunds beskrivning "Vi har släppt in dem i Sverige, men vi har inte släppt in dem i samhället"

Man både skäms, blir upprörd och skrämd när man hör berättelser om "utanförskap".

Ikväll blev utanförskapet tydligt belyst. Vad säger man till en kvinna som varit arbetslös i åtta år? Vilka ord använder man då en äldre man talar om att han ska avvisas och bara går och väntar på att polisen ska komma och hämta honom och hans funktionshindrades fru som fått avslag från Migrationsverket? Vad säger man till mamman som upplever att barnen trakasseras på grund av att de är invandrare. Ibland känns orden så torftiga och ibland saknas de helt. Man kan bara dela med sig av sin empati och skapa en vision av att kristdemokraterna får ett störe utrymme i den svenska politiken.

Kvällen mynnade ut i att gruppen vill ha fler möten och ska bjuda in många fler invandrare.

En man sa att "Politiska möten ska vara som en stor fest. Många skyltar och plakat. Mycket folk. Stor glädje" Jag såg bilden av Obama framför mig på ett av sina rallyn under presidentkampanjen i USA. Kanske kommer även de kristdemokratiska mötena en dag att vara sådana. Hoppas att längtan efter fest och glädje kan smitta av sig och att det inte dröjer länge innan vi kan samla de stora skarorna.

RSS 2.0