Terror och extremism kan aldrig försvaras

Vi läser dagligen om våld och terrordåd i olika delar av världen. Men nu har det också drabbat oss. Minst 87 oskyldiga personer har fått sätta livet till i ett vansinnesdåd i Oslo. Terror och extremism kan aldrig försvaras utan måste måste ständigt bekämpas. Den som är fylld av hat är farlig och det enda som kan besegra hat är sann kärlek. Världen behöver inte mer våld, men däremot väldigt mycket kärlek och omsorg. Vi vet idag väldigt lite om gärningsmannens bakgrund men konstaterar att det är hemst och avskyvärt. Det som inte kunde hända har hänt.
Vi tar kraftfullt avstånd från aktionerna och våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga.

Arbetslinjen bra - men vi behöver också en relationslinje

Det här debattinlägget är publicerat i SLA idag.

Vi behöver en relationslinje

Regeringen driver kraftfullt och framgångsrikt den s k arbetslinjen. De fyra samverkande partierna är överens om att arbeta och kunna betala sina egna räkningar stärker inte bara individen och dennes familj utan är en nödvändighet för ett välfärdssamhälle.  Alliansregeringen har haft en tuff uppgift att komma tillrätta med de bidragsberoenden som utvecklats under lång tid.

Livet mer än arbete

Men vi kristdemokrater anser att livet består av så mycket mer än arbete. Livet ska levas tillsammans med andra människor. Därför talar vi om relationslinjen. Ett välfärdssamhälle är inte bara att få sina fysiska behov tillgodosedda genom de inkomster som arbetet ger. Vi har också sociala behov, behöver träffa andra människor och umgås. Helt enkelt att leva livet tillsammans. Vi menar att familjen har en särskild betydelse och är det som vi bygger samhällsgemenskapen utifrån.

Tid med och för varandra

Inom en familj ställer man upp för varandra, löser konflikter och kämpar tillsammans. Därför måste föräldrar få mer tid tillsammans med sina barn. Den grund som läggs under de första åren har avgörande betydelse för hela livet. Det barn som lär sig att ta hänsyn, ta ansvar, visa solidaritet, dela med sig och umgås med andra på ett vänligt sätt kommer med stor sannolikhet att fortsätta med det hela livet.

Dela livet

De nära relationer som utvecklas i en familj eller förening stärker livet. Vi ser också alla de som vårdar sina anhöriga hemma. Det görs stora och heroiska insatser varje dag. Man ställer upp för varandra och delar såväl livets glädjeämnen som svårigheter. Kristdemokraterna kommer att fortsätta sin kamp för familjen och verka för att barn och ungas uppväxtvillkor kommer i fokus. Vi behöver en fortsatt arbetslinje, men låt oss inte glömma relationslinjen.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker

Lagom arbete - lagom vila

För många av oss är semestern något vi verkligen ser fram emot. Då har vi chans att varva ned och göra sådant som vi vanligtvis inte gör. Vila är något vi längtar efter och behöver. Samtidigt så gäller det att finna en livsbalans, hela året, som innebär lagom mängd arbete, lagom mängd vila. När Gud skapade världen så tog det sex dagar, den sjunde ägnade han åt vila. Det är nog en rätt bra lärdom även för oss idag. Se till att vi har minst en vilodag, varje vecka, året runt. Samtidigt är det väldigt skönt att ha en vila som varar i flera veckor.

Göran Hägglund tar barnens parti

I sitt årliga tal i Almedalen talade Göran Hägglund sig varm för barnen i Sverige. Kristdemokraterna har beslutat att satsa på barn och ungas uppväxtvillkor och det märktes tydligt i hans tal. Vi har det gott materiellt sett men många barn och unga mår dåligt. Här behövs många insatser och det räcker inte att arbetslinjen ska råda. Det behövs också en relationslinje.

Du kan lyssna till Görans tal i sin helhet på SR Ekot.