Är Aftonbladets ledare bekymrad för Kristdemokraternas framtid?

Det pågår en stor medial diskussion om tillståndet inom Kristdemokratin. Skönt att man bryr sig. Undrar bara vilka motiv som ligger bakom? Den senaste märkliga spekulationen är på Aftonbladets ledare. Rubriken är Vad ska det bli av kristdemokraterna? Sedan målar man upp en bild av ett parti och en partiledning som inte lyssnar. Jag har aktivt deltagit i partiets inre debatt, är djupt engagerad i frågorna som berörs, och känner att Aftonbladets ledare skriver om för mig främmande saker. Jag kan försäkra att det råder "högt i tak" och att partiet har tydliga demokratiska spelregler. Man försöker att peka ut en partiledning som lämnar sina väljare åt sitt öde. Jag upplever en helt annan bild. Särskilt efter dagarna i Örebro i helgen. Stort engagemang bland den tusenhövdade skaran, uttalad tillit till Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell. Djupt stöd till de många kommun- och landstingspolitiker som varje dag ihärdigt driver frågor. Det pågår massor med samtal på arbetsplatser, vid köksborden och på gator och torg. Folk är intresserade av partiets frågor och det finns en djupt folkligt stöd. Men ledarredaktionen strävar efter att sätta en bild på ett parti och en partiledning som vill driva ut vissa av oss med specifika värderingar. Jag kan knappast tro att artikeln är ett uttryck för omsorg från ledarredaktionens sida.

Entusiasm bland kristdemokrater

Det råder optimism och framtidstro bland kristdemokraterna i Sverige. Det står alldeles klart när man umgås med 1150 kristdemokrater från hela landet som samlats i Örebro. Stort engagemang, livliga diskussioner och en smittande övertygelse om att partiets bärande principer kan lyfta Sverige. I går kväll var det stor fest i Conventum och Göran Hägglund firades med anledning av sin 50-årsdag. Han har ett oerhört starkt stöd bland de sina och det uttrycktes innerligt och varmt under kvällen.
Ett av dagens stora samtalsämnen var omsvängningen i energifrågan. Många av oss var "linje-3"-röstare och nu krävs både en stor ödmjukhet, men också förmåga att lyssna så att vi kan finna gemensamma lösningar för energiutmaningarna. Ska vi klara utvecklingen av välfärdssamhället så krävs det både "make over" och nya lösningar. Partiet lanserar nu en ny slogan : Trygghet i det lilla är trygghet i det stora". Den sitter bra!

Kristdemokraterna inspireras i Örebro

Idag inleder Kristdemokraterna sitt stora event; Kommun- och landstingsdagar. Denna gång i Örebro. 1150 anmälda kommer under helgen att inspireras, få kunskap, utmaningar och "ladda batterierna". Jag kommer att medverka kring två av mina "huvudfrågor" Kultur och Turism. För Kristdemokraterna är dessa dagar mycket viktiga för gemenskap, att hålla samman partiet och att vidga sina vyer. I dag har partiledningen presenterat nya tankar om kärnkraft. Det lär säkert bli en debatt om detta eftersom många av oss verkar för förnyelsebar miljövänlig teknik. Nu ska vi lyssna vad partiledningen anför och sedan samtala kring energifrågan. I vårt parti är det alltid högt i tak, men efter att vi tagit beslut står vi samlade. Väljarna måste kunna lita på att det partiet säger kommer de också att driva under mandatperioden.  

Skrota nationalstatens kulturpolitik

Vi vill. Vi kan! Detta är budskapet från regionerna till regeringen avseende kulturpolitiken. Nu gäller det för regeringen att visa mod och släppa taget om en statlig kulturpolitik baserad på en syn på en nationalstat som inte längre finns. Detta är några tankar som jag uttrycker i en debattartikel i Dagen med anledning av att snart kommer Kulturutredningen med sin 900-sidor tjocka utredning. Blir spännande att se vad de vågar säga den 12 feb.

kultur kulturpolitik kristdemokraterna