Ännu ett inlägg om adventsfirande

SLA (Skaraborgs Allehanda) är mitt husorgan och en tidning som många i Skövde läser. Den senaste tiden har den fått flera "papperstidningsutmaningar" vilket är bra eftersom det leder till konkurrens om läsarna. I dag publicerar de min debattartikel (den är något kortare i tidningen är i mitt tidigare blogginlägg). Jag ställer frågan: "Är Lucia för kristet får våra barn?" Ska Skolverket som nästa steg förbjuda att skolor arrangerar Luciafirande. Det är en klart kristen symbol. Om ateisterna ska få dominera debatten och vi kristna håller tyst så blir det säkert så att det gång på gång görs inskränkningar i det som kan kopplas till det kristna kulturarvet. Här ska inte myndigheter bestämma utan det är föräldrarna som ska avgöra om barnen ska delta eller inte. Jag hoppas på ett fortsatt samtal om politikens och myndigheternas gränser och föräldrarnas frihet.

Debatten om skolavslutningar engagerar allt fler

Veckans snackis. Det kan man nog kalla diskussionen om vad som är tillåtet eller inte för våra skolelever. Många skriver och talar om detta.
Läs t ex vad socialministern och Kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund skriver. Det verkar också som att många tidningar runt om i landet ägnar utrymme åt detta.
Sveriges biskopar verkar ta strid i frågan och ställer den enkla frågan om vad som inte är kristet i adventsfirandet. En rätt så berättigad fråga. Läser mer i www.dagen.se.
Ett bra blogginlägg gör min partikamrat Peter Kullgren.
Googla och du finner många inlägg om du vill skaffa mer kunskap i frågan. 

Ska Lucia förbjudas?

En god vän ringde mig häromdagen. Han var upprörd. Samtalet handlade om Skolverkets nya regler för avslutningar och adventsfirande i kyrkan. Som lärare ville han få veta vad som gäller och hade tagit del av Skolverkets nya juridiska handledningar för rektorer som ska ta ansvar för om elever ska få gå till en kyrka. Som kristdemokrat står jag för frihet och talar gärna om politikens gränser. Myndigheter och politiker ska inte bestämma över sådant som föräldrar själva kan ta ansvar för. Vi kallar det för subsidiaritsprincipen. Men sekulariseringens företrädare gör allt för att verka för att barn och ungdomar hålls borta från kyrkan och dess budskap. Och hittills har de verkligen haft framgång. Många skolledare är så rädda att göra fel, någon förälder kan protestera, och då ser de till att inga barn får gå till kyrkan vid advent eller avslutningar.
Samtalet föranledde mig att skriva nedan inlägg som jag skickat till mitt husorgan, Skaraborgs Allehanda. Jag vet inte om de kommer att publicera det, men jag lägger ut det även här.
Såg också att landets biskopar ger sig in i denna debatt. http://www.dagen.se/nyheter/biskopar-kritiserar-skolverkets-riktlinjer/

Är Lucia för kristet att erbjuda våra barn?

Det är en märklig debatt som pågår om skolavslutningar i våra kyrkor. Krafter har lyckats att få många att inte våga göra sin röst hörd och därmed stoppas traditionella samlingar i våra kyrkor. Det hävdas att det är skadligt för våra barn och ungdomar att möta det svenska kulturarvet i form av psalmer och gudstjänster. Medan mormor och farfar växte upp med både bön och psalmsång i skolan berövas nu deras barnbarn till och med att få gå till en kyrka.

Nu har Skolverket tagit fram juridiska regelverk som ska stötta rektorerna. Detta efter att Sveriges kyrkominister, kristdemokraten Stefan Attefall, rytit till och menar att visst ska skolelever kunna besöka en kyrka.

Får en präst vara präst?

Församlingar har en tradition att låna ut sina kyrkor till skolorna. De tillhandahåller då vaktmästare, ibland musiker och en präst eller pastor som medverkar. Det är möjligt, menar Skolverket, att vara i en kyrka för t ex adventsfirande men anvisningarna säger ” En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.”  Det är nog självklart att ingen vill tvinga på barn sådant. Men man skriver också ” Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.” Man måste då fråga hur en präst förmedlar religiösa budskap. Är det genom sin närvaro och klädsel? Ingen präst eller pastor gör ”religiösa övergrepp” på några barn. Däremot vill de gärna dela med sig av sin erfarenhet och ge allmänt goda råd. Dessa är självklart baserade på kristen etik. Om barnen går till en annan religions lokaler utgår jag från att deras ledare talar utifrån sin värdegrund.

Är det farligt för barnen att vara med om adventsfirande, att tala om ljus, sjunga sånger som talar om hopp, fred och försoning? Jag tror precis tvärtemot; barnen behöver positiva budskap. När det gäller sommaravslutningar så skriver Skolverket i sin juridiska handledning att det är OK att sjunga ”den blomstertid nu kommer”. Den har tydligen fått myndighetens godkännande.

Vi har religionsfrihet

Våra barn ska hindras från att besöka våra kyrkor. Däremot ska vi i jämställdhetens och yttrandefrihetens namn tillåta böneutrop från moskéer. Ibland får jag intrycket att våra nysvenskar, med annan religiös bakgrund, ska få en högre frihet än vi som bott här längre. Jag tillhör de som värnar yttrandefriheten och anser att var och en ska fritt få uttrycka sina åsikter. Därför önskar jag att fler föräldrar säger att de vill att deras barn ska få möta svenska traditioner och ta del av det vårt gemensamma kulturarv. Självfallet ska det vara frivilligt deltagande och ingen ska känna sig tvingad att gå till kyrkan i advent, men det ska vara möjligt för de som så önskar. Det står ingenting i Skolverkets anvisningar om Lucia. Men det kanske också är något som vi ska hålla våra barn borta ifrån? Denna ljusets budbärare är kanske en så stark religiös påverkan att våra barn kan skadas?

Är det bättre med en djävul?

Nej, det verkar då som att det är bättre att uppmuntra dem att vara häxor, trollkarlar och gå omkring hornprydda och delta i Halloween. Sådana partyn verkar till och med kunna anordnas av skolan utan att någon reagerar, men möte med en präst i kyrkan ska begränsas.

Vad är det som sker egentligen? Ska vi låta myndigheter och politiker bestämma över våra liv? Borde vi inte som föräldrar få rätten att själva avgöra vad som är bäst för våra barn? Jag tror att många anser att det är helt OK att fira advent i kyrkan eller låta barnen få vara med om Lucia. Denna frihet vill jag verka för.

Conny Brännberg (KD)

 

Biblioteket i Skövde satsar på teknik

Ännu en gång får biblioteket i Skövde utrymme i Media. Denna gång handlar det om en satsning på IT-teknik för äldre (SN). Självklart värnar biblioteket boken och åtskilliga satsningar görs för att främja boken och läsandet. Samtidigt så har man gjort ett antal satsningar på ny teknik. Sedan många år finns en bra kapacitet för att använda datorer på biblioteket. Tidigt tog man initiativ till att vara med och utveckla möjligheten till e-böcker. När man införde mediajukebox vara man bland de första i Sverige att erbjuda denna tjänst. Under åren har man också arbetat med att göra tekniken tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Nu tar man tag i att erbjuda en person som ska vara behjälplig så att man "vågar" använda IT. Detta är mycket välkommet. I Sverige har vi idag världsunika nivåer då det gäller IT-användande. För varje mätning så blir det fler som använder sig av ny teknik, men vi vet också att många, särskilt äldre, drar sig för detta och därmed går miste om mycket information. Därför är IT-satsningen på biblioteket i Skövde mycket välkommen och förhoppningsvis kommer många att utnyttja detta förträffliga erbjudande.