Skara: Var stolta över era ungdomar!

Det är många som klagar på ungdomar. I lördags blev jag både glad och rörd över att möta ungdomar i Skara. Det föranledde mig att skriva några rader till Skara-tidningen.


Var stolta över era ungdomar

När 200 kristdemokrater från Västra Götaland samlades i Djäkneskolan för att utmejsla morgondagens politik inramades överläggningarna med vacker sång. Katedralskolans Dubbelquartetten (DQ) och Octo Puellae (OP) underhöll. Ni skarabor kan vara stolta över era ungdomar. På ett mycket trevligt sätt framträdde grupperna och inte bara sjöng med god kvalitet utan stod också som goda representanter för Skara och det bildningsideal som ni är kända för. DQ och OP imponerade djupt på kristdemokraterna under besöket i lärdomsstaden.


Vi får se om tidningen kommer att publicera denna "dagens ros"


Vi trivs i Södra Ryd

Ibland blir jag irriterad. Särskilt över alla besserwissers som vet hur det är att leva i Södra Ryd. (Stadsdel i Skövde med nästan 8 000 invånare.) Varje gång som något mindre bra sker i Södra Ryd så ger det STORA rubriker. I själva verket så trivs de flesta verkligen bra här. De flesta som uttalar sig har ingen aning om hur det är att bo i denna stadsdel. Istället för att bara reta mig så har jag startat en grupp på Facebook - Reclaim the Reputation of Södra Ryd. Vi är många som trivs i Södra Ryd och tänker nu också tala om det.

IPRED - intressen står mot varandra

Det blåser upp till storm kring de immateriella rättgheterna. Sverige har ännu inte tagit ställning till Intellectual Property Rights Enforcement Directive (IPRED). När nu regeringen närmar sig förslaget så rasar debatten på bloggarna. Här finns det stora intressekonflikter och troligtvis står generationerna i konflikt med varandra. Jag har läst Charlie Weimers ställningstagande och förstår hur han tänker, men också tagit del av några svenska immaterialrättsexperters synpunkter. Jag förstår också deras sätt att värna upphovsrättsinnehavaren. Men det knepiga med hela lagen är fokuset på IP-adresserna. Idén om att domstolen lämnar ut IP-adresserna och att sedan företagen "jagar" vem som varit uppkopplad kommer med all sannolikhet att leda till en massa "otäcka" kravbrev som skickas till oskyldiga personer. Här måste den äldre generationen lyssna till de unga. I själva lagfrågan om rättigheter har säkert "experterna" rätt, men ungdomarna vet betydligt mer om hur man "fixar" IP-adresser. Lyssna till ungdomspartierna innan ni beslutar. Jag tror att alla är överens om att upphovsrättsinnehavarna ska kunna få betalt för sina verk, men modern teknik kräver moderna lösningar.
SVD


Odell visar empati

Tänkt att vi har en minister som står på arbetarnas sida!  En som bryr sig om att det är enskilda människor som riskerar förlora sina hus. Finansmarknadsminister Mats Odell har klivit fram och visat empati och förståelse för den svåra situation som tusentals egnahemsägare riskerar att hamna i. Det är angeläget att diskutera bankernas ansvar. Deras miljardvinster kommer ju från våra pengar eller lån. Samtidigt måste man ge Mats Odell en stor eloge för sitt sätt att hantera problematiken. Tänk att vi har en minister som ställer sig på arbetarnas sida och värnar om deras personliga situation. Odell visar att han förstå den enskildes besvärliga situation och en sådan minister behövs i kristider. Förr fanns det s-ministrar som alltid hävdade att de stod på arbetarnas sida, nu har vi en kristdemokratisk minister som verkligen gör det. Det är nog många inom "arbetarfacken" som kommer att värdera om var de ska lägga sin röst nästa gång.

Biobränslen försämrar miljön?

De stinkande sockerrörsodlingarna och de vidriga sociala förhållandena i samband med etanolframställning som råder i sydamerika har väckt rubriker. Nu varnar Världsnaturfonden (WWF) att även afrikanska länder utnyttjas av bolag som kraftfullt driver på produktion av biobränslen. Vi vill gärna ha miljöbilar. Det är en god tanke. Att vi måste överge bensinmotorn står klart för de flesta, men vad är alternativet? Ska vi skövla naturen i andra länder, medverka till att skapa närmare slavliknande förhållanden för fattiga människor som offrar sig i röken av de nedbrända sockerrörsodlingarna och som lever under ohållbara situationer? Det pågår en debatt om Fair Trade då det gäller livsmedel. Samma etiska frågor behöver vi också ställa avseende biobränslen. En hållbar utveckling ser både till ekonomin, miljön och de sociala förhållandena. Fordonsindustrin måste presentera fler bränslealternativ.

Kultur ger livskvalité

Som vice ordförande i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen är jag stolt över det kulturliv som finns i länet.

Utbudet berikar invånarna och medverkar till att uppnå visionen om "det goda livet". Kultur handlar om att odla den inre människan, stärka identiteten och verka för ett samhälle där frihetsbegreppen frodas.

Kulturen ger möjlighet att människor möter varandra men också andras åsikter. Den berikar samhället genom att ständigt föra ett samtal kring våra värden. Den medicinska utvecklingen har gått starkt framåt och vi kan erbjuda människokroppen ett oerhört stöd, men även den inre människan behöver må bra. Kulturlivet medverkar till en god folkhälsa och livskvalité.


Rätten att själv få välja

Ett stort systemskifte är på gång i Sverige. Allt fler beslut får nu individen eller familjen själv avgöra. Tidigare centralistiska och myndighetsutövande system är på gång att ersättas med individens valfrihet. Under årtionden har politikerna ansett att de ska bestämma i vilken skola barnen ska gå, vem som ska utföra hemtjänsten och i vilket äldreboende pensionärerna ska bo. Kristdemokraterna är nu med i den svenska regeringen och det gör skillnad. Nu handlar det om att familjen samlas runt köksbordet och tar sina beslut. Den äldre som behöver hemtjänst kan själv få välja vilket bolag som ska komma och utföra arbetet och om det handlar om äldreboende är man aktivt med och deltar i processen. Detta innebär att man visar respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. Vi vill och vi kan och nu får vi!

Förmån att få vara Far

Att vara förälder är ansvarsfullt men också väldigt härligt. I dag har jag blivit firad på Fars dag. Både vid matbordet och i "cyberspace". Att bli uppskattad av sina närmaste är särskilt uppmuntrande eftersom de också känner ens brister. Tänk vad några positiva ord värmer gott!

Odla internationella kontakter

Det är verkligen bra att ungdomar är ute och reser i världen. Jag läste Ebba Buschs reseskildring från besöken hos Junge Union i Tyskland där hon varit med Charlie Weimers och representerat KDU. De kontakter som man skapar under ungdomsåren har man sedan nytta av hela livet. När "kompisgängen" träffas så tänker man kanske inte på att bland dem finns morgondagens ledare, blivande företagsledare och ministrar. När man ska ringa någon minister i ett annat land någon gång i framtidne är det betydligt lättare om man varit med i samma "ungdomsgäng". Det är bra att ungdomar är ute och skapar internationella kontakter.

Man kan inte leva över sina tillgångar

Downshifting eller "en enklare livsstil" förespråkas av många. Själva idén handlar om att man kan inte leva över sina tillgångar vilket många i västerlandet gör. Stor del av välfärden är uppbyggd kring lån och därmed finansierad med pengar som vi inte har idag men hoppas att få imorgon. Vårt ansvar som mänsklighet är att förvalta jordens tillgångar - inte förbruka dem. Vi vet att den västerländska livsstilen, som till stora delar bygger på överkonsumtion, är ohållbar. Vi måste verka för en hållbar utveckling. Vi vet att att de ändliga tillgångar är just ändliga, men ändå "blundar vi" och kör på så att det ryker. Det gäller att stanna upp, dra sitt strå till stacken och bidra till en hållbar utveckling. Volvo Personvagnars senaste rapport visar att varje såld bil innebär en förlust på 50 000 kr. En ansvarsfull företagsledning måste i sådana lägen vidta åtgärder. Likväl måste vi som individer se över vår hushållning och inse att idén om downshifting är kanske inte så dum ialla fall. 

Ska politiker bry sig om valet av sexpartner?

Har politiker något med valet av sexpartner att göra? Eller är det en fråga som hör hemma hos medborgarna själva? Svaren är inte självklara. Riksdagens ansvar och uppgift är att stifta lagar. Dessa har som uppgift att värna om och skydda medborgarna. Att det är förbjudit enligt lag att stjäla är ju just tanken om skydd av annans egendom.

Hur förhåller det sig då med kärlekslivet? Det är knappast en fråga för politiker överhuvudtaget. Men ändå är det en viktig fråga.

Ingen människa ska kränkas eller utnyttjas. Vi anser att det är självklart att sexualitet utövas frivilligt mellan vuxna. Då en vuxen har sex med ett barn så träder lagstiftningen in och skyddar barnet. Inget barn ska utnyttjas sexuellt. Lagstiftningen är tydlig, normbildande och fungerar som ett viktigt signalsystem.

Men även vuxnas kärleksliv kan behöva lagregleras. Inte på så sätt att kärleken regleras, men de juridiska levnadsförhållandena behöver värnas så att ingen av parterna utnyttjas. Vår tradition att ha en lagstiftning som tydligt anger äktenskap som en juridisk institution har under lång tid varit en bärande princip. Då alltfler valde att inte ingå äktenskap uppstod ett annat behov av att reglera kring t ex ägande och arv och "sambo-lag" blev ett parallellt system. Den som inte ville gifta sig och ingå äktenskap kunde genom juridiska avtal få samma skydd som finns mellan makar i ett äktenskap.

Det som nu alltmer kommit i fokus är vilket ansvar som samhället ska ta för att ge samma skydd för samkönade förhållanden som finns för de som lever i enlighet med äktenskapsbalkens regelverk.

Olika partier förordar olika lösningar. Det tycks finnas en majoritet i riksdagen att införa könsneutrala äktenskap. Kristdemokraterna avvisar den tanken. I enlighet med nuvarande lagstiftning och med artikel 16 i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter så är äktenskap baserad på en frivillig överenskommelse mellan en man och en kvinna. Det uttrycks tydligt att det är vuxna individer som frivilligt ingår äktenskap. Kontraktsäktenskap där föräldrarna utser partner eller uppgörelser där barn är inblandade är helt oacceptabla. Äktenskap är också mellan en man och en kvinna, dvs monogama förhållanden framhålls.

För religiösa samfund har äktenskapet en annan innebörd än statens. Lagstiftningen har sitt syfte, samfundens välsignelse och att det enligt kristen tradition innebär att "äktenskapet är av Gud instiftat" är också något som måste värnas. Äktenskapet har således också betydelse för religionsfriheten och dess utövande.

Kristdemokraterna är måna om att även samkönade par har ett gott juridiskt skydd. Det anser vi finns genom lagstiftningen om registrerade partnerskap som infördes 1995. Här kan de som väljer att leva i enkönade förhållanden erhålla ett liknande skydd som makar i ett äktenskap.

Detta är kristdemokraternas grundhållning. För att kunna åstadkomma en gemensam lösning i regeringen har kristdemokraterna istället förordnat en annan lösning. Den har handlat om en civilrättslig lösning för samlevnad mellan både homo- och heterosexuella par. Äktenskap som begrepp skulle därmed inte användas juridiskt utan återlämnas till kyrkor och samfund. Detta skulle då framstå som en konsekvens också av att kyrkan skilts från staten. Staten tar ansvar för det juridiska och kyrkan för den andliga aspekten av äktenskap. Nu verkar det som att denna kompromiss har fått nej av de andra partierna och att riksdagen eventuellt kommer att rösta igenom en ny lag om könsneutrala äktenskap.

Kristdemokraterna kommer att verka för att äktenskapet även i framtiden är en förening mellan en vuxen man och en vuxen kvinna som frivilligt överenskommer om detta. För samkönade relationer som vill ha ett juridiskt skydd anser vi att nuvarande lagstiftning om registrerade partnerskap fungerar väl.

Vi upplever att vi har ett starkt stöd av svenska folket i vårt ställningstagande.


Det som finns ovan är några av mina kommentarer kring den nu aktuella debatten om könsneutrala äktenskap, Expressen (5/11) anser att övriga partier bör ta emot Kristdemokraternas utsträckta hand. Den lär få stöd av många.

RSS 2.0