Barn ska vilja bo kvar i Skövde

 

Under många år har jag haft förmånen att få vara med i ledningen för Skövde kommun. Jag har haft olika roller men i huvudsak med i kommunstyrelsen. Det innebär att ta ett ansvar för kommunens utveckling. Väljarna har vid varje val gett oss stöd och under denna mandatperiod har vi spänt bågen på många sätt. Kommunen har primärt ansvar för skola, äldreomsorg, socialt stöd och annat som vi kallar för kärnverksamhet. Därutöver tar vi på oss ett antal frivilliga uppdrag. Kommunen är beroende av intäkter, vilket vi får i form av skatter. Dessa kommer genom att våra invånare arbetar. Det innebär att näringslivet är den viktigaste faktorn för kommunens intäkter. Ibland försöker vissa, ofta politiker, förespegla att det är politiker eller politiska partier som ordnar jobb. Till vissa delar stämmer det, men i huvudsak är det företagare som utvecklar sina affärsidéer som gör att jobb skapas.

Skövde expanderar. Företag anställer, men samtidigt sker en automatisering och digitalisering som gör att maskiner och teknik ersätter människor. Men det finns också nya jobb som tillskapas. Ett kraftigt växande område är besöksnäringen. Många vill resa och de vill göra upplevelser. Naturen, eller det som i denna bransch kallas för outdoor, lockar allt fler. De fyra samverkande partierna i Skövde, Allians för Skövde, har bestämt sig för ett antal strategiska satsningar. En är inom besöksnäringen och bolaget Next Skövde är en del av detta. Det senaste är utvecklingen av Billingens fritidsområde. Vi vill stärka Skövdebornas möjligheter att ta del av Billingen genom en rad satsningar, men det kommer också att stärka besöksnäringen i Skövde. Besökarna vill äta, sova och handla. Därmed ökar konsumtionen i Skövde, fler får arbete, och i slutändan säkrar vi skatteintäkter.

I dagens SLA finns ytterligare ett debattinlägg i denna fråga. Vi satsar, vi har argument och tror på idén, men oppositionspartierna gör allt för att skjuta detta i sank. Sådana är villkoren just nu, men vi känner ett väldigt starkt stöd bland Skövdeborna för att satsa på Skövdes utveckling. Vi vill att barn och unga som växer upp i Skövde ska kunna spana in i framtiden och känna att Skövde är en stad där de vill bo och leva i.

Många barn på museer

 

28 miljoner besök gjordes under 2016 på museer i Sverige. På de regionala museerna var barn och unga ungefär 30% av publiken. I dag har jag varit på Naturhistoriska Museet i Göteborg med mina barnbarn och jag var inte ensam där med småbarn. Säkert var det över 100 familjer samtidigt på museet och det var rejält livat med intresserade barn. När vi var i salen med den malmska valen påminde Margaret mig om att det var ljudillustrationer i rummet. Jag hörde dem inte ens på grund av alla frågor och kommentarer som engagerade barn förmedlade. Så kul också att se alla föräldrar som förklarar och sätter in barnens frågor i sammanhang. Sverige behöver ett ökat intresse för både historia, teknik och naturvetenskap. Vad kan då vara bättre än att besöka ett museum.

 

 

 

Just Naturhistoriska museet har också från årsskiftet fått möjlighet att erbjuda fri entré då vi i kulturnämnden bestämt oss för att göra en sådan satsning. Det innebär nu att alla våra regionala museer är gratis, liksom de stiftelsedrivna Västergötlands Museum och Bohusläns Museum. Förhoppningsvis leder detta till ändå fler museibesök. Om det blir dyrare för museerna, dvs att de missar intäkter från entrén återstår att se då mycket tyder på att man istället lägger pengar på fika eller shoppen.

 

Så kul att det är ett stort intresse att gå på museum!

Det skulle ju bli en modern föräldraförsäkring!

går fick socialminister Annika Strandhäll motta en utredning som handlar om förändringar av föräldraförsäkringen. Utredaren Lars Arrhenius har nu presenterat sina tankar om en modern föräldraförsäkring.

Vad innehåller den då? Jo, ett perspektiv där politiken ska bestämma över hur dagarna ska fördelas. En modern politik borde ge föräldrarna det förtroendet att själva avgöra vem som ska vara hemma med sina barn.

Trenden i Sverige är att fler pappor tar ut sina dagar. Men inte tillräckligt många anser utredaren. Förslaget är att öka antalet lediga dagar, men endast om båda föräldrarna tar ut dagarna. Om det visar sig att pappan, av olika skäl, oftast ekonomiska, inte kan ta ut dagar, så förlorar familjen dessa. De återgår då till staten.

Vilka är förlorarna? Jo, barnen. Det blir alltså barnen som inte får vara hemma med den ene föräldern eftersom politiken anser att det är fel förälder som är hemma. Och detta kallas för en modern föräldraförsäkring.

Jag känner många ensamföretagare. För den som driver ett soloföretag kan det framstå som en utopi att vara hemma flera månader, även om man egentligen skulle vilja det. Men risken att tappa kunder kan kännas så stor att man helt enkelt inte vågar ta detta steg. Jag har också lyssnat till unga kvinnor som vill vara hemma med sina barn så länge som möjligt, men kan inte överta pappans dagar.

Jag tillhör dem som anser att förslaget är långt ifrån modernt och bör inte genomföras. I stället bör man införa fler månader, låta föräldrarna själva avgöra vem som ska vara hemma, men framför allt bör vi uppmuntra män att ta ett större pappa-ansvar. Väldigt mycket handlar om attityder. Uppmuntran att ta ett särskilt ansvar för vardagssysslorna då barnen är små kan vara ett sätt. Men det är klart att fler morötter behövs för att fler pappor ska ta ut fler dagar.

Jag är morfar och farfar. Jag skulle också gärna se att en modern föräldraförsäkring också i större utsträckning engagerar oss som har barnbarn.

Alf Svensson ryter till

Alf Svensson är en nestor inom svensk politik. Under många år har han framfört synpunkter om det unika och absoluta och okränkbara människovärdet. Trygg i sin kristna grundsyn har han tagit konsekvent ställning för idén om systra- och brödraskap. Alla är vi syskon med varandra och därför har vi också ett ansvar för varandra. I denna artikel i DN uttrycker han många tankar som nog de flesta av oss bär inom oss. Murar och taggtråd, stängda gränser, avvisade flyktingar och hela idén om att flyktingarna är problemen när det är krigen, förföljelserna, utrotningarna som är orsaken till att folk tvingas fly sina hem, gör att det han skriver känns väldigt relevant.