Utdelning av foldrar


Vi har många olika kommunikationskanaler för att nå ut med våra politiska budskap. Ett sätt är att dela ut foldrar. Många talar idag om vikten av att synas i sociala media och det gör vi också, men ett väl beprövat sätt är att dela ut trycksaker i brevlådor. Förhoppningsvis hamnar informationen på köksbordet och blir läst.
Den här veckan har vi försökt att samordna oss i Västsverige för utdelningar av en folder som beskriver Kristdemokraternas satsning för att äldre ska känna trygghet. Vi har strävat efter att göra utdelningar i så många kommuner som möjligt och jag vet inte exakta antalet, men såg för en tid sedan att 35 000 foldrar var beställda till det här området. Kanske blev det fler. Många av våra medlemmar är vana att gå omkring i olika bostadsområdet och dela ut material. Min ambition är att vara aktiv på många sätt och dela ut flygblad är ett av dem. Jag skriver regelbundet debattartiklar, deltar i debatter, seminarier och olika överläggningar och försöker också regelbundet använda rörlig bild. Men det bästa sättet att påverka väljaren är nog "mun-mot-mun" dvs träffas och samtala. Den personliga kommunikationen, mötet med den enskilde väljaren, är nog det som har störst betydelse. Nu satsar vi inför valet och räknar med att valnatten den 9 september ska bli glädjefylld.

Inspirerande kommun- och landstingsdagar

Nu har vi varit två dagar i Jönköping för att samlas till de årliga Kommun- och Landstingspolitiska dagarna för Kristdemokraterna i Sverige. Massor av föredrag, seminarier, studiebesök och nätverksknytande. Att mötas och ladda batterierna är alltid nyttigt, men särskilt ett valår. Väldigt mycket av innehållet handlade just om arbetet inför valet.
 
Dagarna avslutades med ett torgmöte på Hoppets Torg i Jönköping. Ebba talade och vi applåderade rejält. Till största delen för att talet var bra, men i kylan kändes det lite extra bra att klappa hårt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partidagarna ger också tillfälle till att samtala med många personer. Särskilt roligt var det att få en pratstund med Alf Svensson, men framför allt att få lyssna till honom. Hans tal berörde djupt och han lyckas förklara vår politik på ett sätt så att det hamnar direkt i hjärta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Lega och Monica Selin var värdar för dagarna och håll ihop tiderna och programpunkterna. David fick också tala om mötet med väljaren. Han är så engagerad och man blir alltid så inspirerad när man lyssnar till honom. Han är en person som ger publiken så mycket energi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med banketten där över 800 personerna åt och umgicks delades ett pris ut som heter Årets Kristdemokrat. Det går till någon som gjort förtjänstfulla insatser för partiet. I fick vår västsvenska partivän, Magnus Jacobsson, priset. Vi kände alla en stolthet över detta. Han har under många år gjort stora insatser, men under senaste året lett oss i ett spännande strategiarbete inför valet. Juryn hade utsett en mycket värdig person för denna utmärkelse.
 

Hantverk - att använda sina händer

Slöjd och hantverk är på uppgång i Sverige. Det skapas nya typer av syjuntor och det kallas slöjdcafé, stickakademin, gerillaslöjd och mängder av nya beteckningar. Att slöjda är uppskattat och många undersökningar visar att det kan betecknas som en stor folkrörelse. Att skapa med sina händer är också mycket populärt bland barn och ungdomar. Slöjden har framtiden för sig. I Västra Götalandsregionen har vi genomfört ett slöjdlyft som vi hoppas ska bidra till ett ändå större intresse. Våra hemslöjdsföreningar gör ett mycket viktigt arbete och vi ser ständigt våra hemslödskonsultenter i medierna. Frågorna ligger helt enkelt i tiden.
Bilden ovan är tagen i Kyrkans Hus i Skövde. Jag blev så glad när jag såg den. Den som kan sticka ser hur föregående person gjort och kan bidra till detta gemensamhetsprojekt. Jag kan tänka mig att då halsduken är klar för försäljning så kan man känna delaktighet i den. En kul idé som andra kan göra också!
Under flera år var jag vice ordförande för den statliga myndigheten, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, och fick då en god insikt i denna viktiga folkrörelse. Nu försöker jag att verka för hemslöjden i mina kommunala och regionala uppdrag.
 

Skövde växer - över 55 000 invånare

Skövde - centralort i Skaraborg - växer. Sedan Västra Götalandsregionen bildades för snart 20 år sedan har delregionernas betydelse stärkts. Skaraborg lever kvar som begrepp, även om det tidigare landstinget lagts ned. Bland de 15 kommuner som finns i området så är Skövde den givna ledaren. Men det förpliktigar också på många sätt. Det innebär en generositet och förståelse för de andra kommunernas behov. Jag tycker att balansgången har fungerat hyfsat väl, men allt tyder på att urbaniseringen fortsätter. Sverige avfolkas i inlandet och allt fler flyttar till större städer som ligger utmed kusten. Men några undantag finns. Det verkar som att Skövde har en möjlighet att hävda sin ställning. Jag tillhör den som reser mycket och då är tillgången på järnväg en stark attraktion. En timma till Göteborg och två timmar till Stockholm gör att många pendlare gärna bor här. Men tillväxt innebär också stora förändringar. Bilden ovan visar det nya Regionens Hus som snart är färdigt och bredvid bygger kommunen ett stort parkeringshus. Detta är emellan resecentrum och Högskolan i Skövde. Den stora utmaningen är att hinna med att bygga nya bostäder i takt med att människor vill flytta till Skövde. Man kan säga att det på många områden går väldigt bra för Skövde. Jag är glad över att ha varit med i kommunstyrelsen under många år och haft inflytande över utvecklingen. Nu är det snart valkampanj och då ber vi väljarna om förnyat förtroende för att fortsätta utvecklingen av vår kommun.