Invigning av pilgrimsled

I dag ska jag vara med och inviga en pilgrimsled. Det har gett mig anledning att fundera på varför folk vill ut och vandra.
Mina tankar resonerat kring mål och väg. 1927 gav Karin Boye ut diktsamlingen Oroshärdar och dikten I rörelsen är kanske en pilgrims funderingar.
Visst är målet viktigt, men kanske ändå resan är anledningen till att ge sig ut på vandring. Och kanske den största resan är den inre resan. Att komma ikapp med sig själv, att få återhämtning, att kunna ladda batterierna och att mitt i mödan och strapatserna finna vilan.
Tid är den moderna människans största bristvara. När fyllda agendor känns som ett tecken på framgång, där vi inte har tid att möta familj och vänner, när vi ständigt efterfrågas av någon där borta, så kanske vi förlorar oss själva. 
Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om denne går miste om sig själv?
 

Tacksam för visat förtroende

Nu är de flesta valen avklarade. Efter att resultaten av allmänna val blivit kända så inleder de politiska partierna förhandlingar om vilka poster som ska tillsättas. Detta är en process som tar tid. Det handlar då om vilka som ska bli ledamöter och ersättare i olika nämnder och styrelser. Därutöver finns det mängder av andra sammanhang där politiker väljs, t ex stiftelser och kommunalförbund.
Valet i september blev inte så framgångsrikt för partiet som jag hade önskat. Inte heller för alliansens samverkan. Men för mig personligen blev det mycket framgångsrikt då jag erhöll ett stort antal av de kristdemokratiska rösterna.
Jag är oerhört tacksam för det förtroende som visats mig. Nu är de flesta valen avklarade och mitt fokus blir på regionpolitiken men har även kvar några uppdrag i kommunen.
För den kommande tiden ser mina uppdrag ut enligt följande:
 
I Västra Götalandsregionen
Ledamot av regionfullmäktige
Biträdande regionråd (innebär att jag är ersättare till Monica Selin i regionstyrelsen)
I regionstyrelsens Personalutskott och Ägarutskott representerar jag KD.
Ordförande för Kulturnämnden
Ordförande för Västsvenska Turistrådet AB
Med dessa uppdrag följer också andra förpliktelser
 
I Skövde Kommun
Ledamot av kommunfullmäktige
Ordförande för kommunfullmäktige
Ledamot av kommunstyrelsen
Gruppledare för KD i Skövde
 
Nationella uppdrag
Ledamot av beredningen för Kultur och Fritid (Sveriges Kommuner och landsting)
Vice ordförande för Nämnden för Hemslöjdsfrågor (statlig myndighet)
Ledamot av insynsrådet för CSN
 
Min chef hade vänligheten att bevilja 100% tjänstledighet för mig. Det innebär att jag kommer de kommande åren att ägna mig åt politik på heltid. Tidigare har jag mestadels varit fritids- eller deltidspolitiker.
 

Blir matpaket till Syrien Årets Julklapp?

Tidningen Dagen har en artikel som spekulerar kring vad som blir årets julklapp. Den 25 november kommer HUI (handelns utredningsinstitut) med "avslöjandet". Förra året sa de att det var en råsaftcentrifug.
Det är Röda Korset som skrivit förslaget om matpaket till Syrien. De vill skapa en diskussion om årets julhandel. Man räknar med att den omsätter 70 miljarder kronor. Av detta är en fjärdel julklapparna. En hundradel av julklappsbudgeten som går till matpaket i Syrien innebär att två miljoner människor fick grundläggande förnödenheter i en månad, menar Röda Korset.
Ska bli spännande och se om välgörenhet slår ut prylar.

Kupp eller verklig demokrati?

Gårdagens fullmäktigemöte i Göteborg blev något långt utöver det vanliga. Partierna hade förberett sina förslag till de 13 personer som skulle väljas in i kommunstyrelsen. Sådana ärenden brukar aldrig föranleda någon debatt utan förslaget läggs fram och sedan antas det direkt.
I Göteborg yrkade Vägvalet att lagen om proportionellt valsätt skulle tillämpas. Kravet var att minst sex ledamöter använde sig av detta. Partiet har fem ledamöter men då Martin Wannholt anslöt sig till förslaget så kunde lagen tillämpas .En ny valteknisk samverkan presenterades och resultatet blev att Wanholt valdes in som ledamot av kommunstyrelsen.
Detta var inte vad Moderaterna, som parti. hade tänkt sig. Nu fick de ännu en ledamot av kommunstyrelsen. Några kallar detta kupp, vissa hävdar att metoden är så avvikande att den till och med kan innebära uteslutning ur partiet, men några verkar gilla tillvägagångssättet.
Oavsett vad man tycker om processen så är den laglig och helt i enlighet med kommunallagen som är kommunernas viktigaste lag. Man kan också säga att gårdagens händelse visar att de som folket röstat på, dvs kommunfullmäktige, har den verkliga makten. Uppgörelser i korridorer och partikanslier har betydelse, men avgörandet sker alltid i beslutande organ.
Denna "kupp" kommer nog att gå till den politiska historiebeskrivningen, men för oss som tror på "folkets val" är det rätt uppskattat att det finns sådana här exempel där man visar att de folkvalda avgör frågorna. Kommunfullmäktige är det högsta beslutet organet i kommunen och inte kommunstyrelsen.
Men debatten om detta lär fortsätta.