Årets sista blogginlägg

Detta blir det sista blogginlägget för året. Under de senaste dagarna har jag mest ägnat mig åt barnbarn och varit ledig och därmed också har det blivit få inlägg. Men nu vill jag tillönska er alla ett riktigt Gott Nytt År 2014. För oss förtroendevalda blir det mycket arbete under supervalåret och jag kommer att kämpa för att Kristdemokraterna ökar sina väljare i samtliga val. Jag är så övertygad om att den grundläggande politik som Kristdemokraterna står för, där man utgår från familjen och barn och ungas uppväxtvillkor är den bästa politiken för Sverige. Att ge våra barn och unga en trygg och harmonisk uppväxt måste vara vår viktigaste uppgift. Om vi har detta som utgångspunkt kommer alla andra politikområden att kopplas till detta och då får vi ett sund och viktigt barnperspektiv på det som vi gör. Om det inte gagnar våra barn så ska vi nog avstå från det. En sådan norm kan styra många viktiga beslut.
Detta kommer jag att kämpa för.
Nu några timmar innan tolvslaget så summerar vi 2013 och ser fram emot 2014. Jag kommer att avsluta året i kyrkan och därmed också inleda det nya där.
Ha ett gott nytt år!
 

Lediga mellandagar

 
Mellan jul och nyår är jag ledig och tillbringar dagarna med barnbarnen. I går insåg jag att åka skridskor med en tio-åring tar på krafterna. Men det var väldigt roligt. I dag var det premiär för mig på Stellas lekland. Massor av barn som hade jättekul. På bilden charlie, snart två år, som höll igång rejält bland bollar, klossar och rutschkanor.

En God Jul till alla läsare

Jag vill med dessa rader tillönska er alla en riktigt God Jul. Det är många som läser denna blogg och under året har jag delat med mig av både stort och smått. Det är därför som jag kallar detta sätt att dela med mig för "Brännbergs Blandningar".
I dag finns det framför allt en önskan som jag vill dela med mig. Det är budskapet om frid. Många läser julevangeliet i helgen och tar då del av den hälsning som förmedlades, nämligen fred på jorden. Orden frid och fred är nära varandra men frid är mer om vårt inre tillstånd och fred är situationen mellan människor, eller snarare mellan nationer eller folkgrupperingar. Frid är kanske förutsättningen för fred.
Att leva i frid är nog det största man kan vara med om. Motsatsen leder till komplicerade förhållanden och även sjukdomar. Vi talar allt mer om välfärdssjukdomar och det handlar helt enkelt om att vi inte tar hand om vår kropp på ett rätt sätt. Felaktig kost, droger och tobak, dålig sömn, stressade dagar och alltför lite motion är sådant som bidrar till att vi mår sämre.
Kanske den bästa julklappen du kan ge dig själv är att verka för frid i ditt liv. Julevangeliet inbjuder till frid.

Redan fjärde advent

Ju äldre jag blir desto snabbare tycker jag tiden går. I somras då vi återvände efter semestern och börja planera höstens aktiviteter så kändes det långt till jul. Vips så är vi där. Häromdagen fikade jag med en 92-åring. Han menade att dagarna raskt försvinner förbi. Han hann inte med allt han ville göra, men var glad över att detvinte var snö, eftersom han gärna slipper snöskottning.
Jag tillhör de personer som "lever efter almanackan". Vi planerar och förbereder för händelser framåt i tiden. Men ingen har något löfte om en morgondag. Det gäller att leva i nuet. Carpe Diem!

Fred på jorden

Budskapet i Betlehem var en hälsning om fred. Denna behövs verkligen i dagens mellanöstern. Det fruktansvärda kriget i Syrien leder enbart till tragiska förluster. Det finns ingen som vinner på kriget, alla är förlorare. Som vanligt är det barnen som drabbas värst. Omvärlden måste resa sig och samverka för att fred uppnås. Denna jul känns det verkligen angeläget att tala om vikten av fred.

Sista uppdraget som ordförande för kyrkofullmäktige

I går hade jag mitt sista uppdrag som kyrkofullmäktiges ordförande i Skövde. Av olika skäl valde jag att inte kandidera inför denna mandatperiod och var därför inte med på valsedeln i september. I går valdes en ny ordförande och min sista dag bestod i att jag fick hälsa all personal en god jul (där var också med de som varit anställda tidigare inom kyrkan). På kvällen i samband med att det nya kyrkofullmäktige höll sitt sista möte så fick jag vara med och uttrycka ett tack till de som lämnar sina uppdrag eller varit med i minst 12 år. Det blev en hel del presenter.
Nedan finns det pressmeddelande som Helena Taubner har skickat till media:

I höstas gick Skövde till valurnorna i kyrkovalet, och nu sker övergången till det nya kyrkofullmäktige som skall styra kyrkan under den kommande mandatperioden. Under ett möte i Däldernas kapell på onsdagskvällen uppmärksammades därför några ledamöter lite extra.

 

Det finns en tradition att uppmärksamma ledamöter som har haft förtroendeuppdrag i tre mandatperioder, d.v.s. tolv år. Bland dem finns Jörgen Bergsten, som också under mötet valdes till ny ordförande för kyrkofullmäktige.

"Det är ett hedersuppdrag jag har fått! Jag har fått ett förtroende av väljarna. Jag tycker att det är intressant, så jag vill gärna vara med en period till. Det är mycket som har startat under de senare åren, som jag vill se en fortsättning på. Till exempel har vi ju just byggt om S:ta Helena kyrka och det blir spännande att se hur den kommer att bli nu när vi öppnar igen i januari. " säger Jörgen.

Efter nyår övergår Svenska kyrkan i Skövde till att bli en enda församling, istället för de nuvarande tre (Ryd, Våmb och Skövde).

 "Det är viktigt att alla blir trygga i den nya församlingsorganisationen. Där har både förtroendevalda och anställda har ett ansvar. Men vi har tänkt mycket innan, så det kommer att bli bra." säger Jörgen.

Bland dem som nu lämnar sina uppdrag som förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Skövde finns Conny Brännberg. Han skickade med en hälsning till de som nu skall driva kyrkan vidare:

"Förtroendevald är ett vackert ord – att vara vald med förtroende. Jag hoppas att ni kommer att känna stolthet och en god samhörighet. Även om ni representerar olika nomineringsgrupper så arbetar ni för samma mål, nämligen församlingens bästa.  Jag vill önska er en god jul, men också det allra finaste jag kan önska någon; Guds rika välsignelse."

 

Vem äger elnätet?

I går fattade Kommunfullmäktige ett viktigt beslut. Vi beslöt att lämna elnätsverksamheten i förvaltningsform och istället bilda ett kommunalt bolag. Detta föranledde en rejäl debatt bland några fullmäktigeledamöter. En principiellt viktig fråga blommade fram i debatten. Den har poppat upp i några olika sammanhang och den visar på de ideoligiska skillnaderna mellan de politiska partierna.
MP och V framhåller att man enbart kan äga verksamheter genom att de tillhör en av kommunens förvaltningar. Att placera dem i ett 100%-igt ägt kommunalt bolag innebär att man säljer ut verksamheten. Om bolaget äger nätet så är det inte "vårt" längre. Det är enbart då kommunfullmäktige direkt kan debattera och ta beslut kring elnätet som de är nöjda. Allt annat verkar handla under "marknadens" villkor.
Synsättet är rätt obegripligt för oss som inte befinner oss långt till vänster.
Ett kommunalt bolag får sin bolagsordning och alla ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige. Varje ledamot kan initiera en fråga som berör ett bolag och kan när som helst ställa en fråga eller interpellera kring bolagets verksamhet. Allt detta sker i ett offentligt möte. Fullmäktige är de främsta ägarföreträdarna och medborgarna kan följa alla debatter.
KF tillsätter också en styrelse som ansvarar för den operativa verksamheten, men den har enbart handlingsutrymme inom de ramar som KF beslutat.
Men när man lyssnar till MP och V så sprider de bilden av att inflytandet över verksamheten går förlorat, andra tar över beslutet och något slag "spöke" vilar över verksamheten då den sker i bolagsform.
Dessutom verkar de anse att elnätet tillhör enbart dess kunder och inte skövdeborna i allmänhet. Denna tanke har också dykt upp i samband med allmännyttan där man kan höra att det är hyresgästerna som äger bolaget. Men så är det inte. En kommunal egendom, oavsett om den är bokförd i den kommunala förvaltningen i Skövde Kommun, eller i en juridisk person som våra bolag, så är det allas egendom. Det är de folkvalda i kommunfullmäktige som ansvarar för ägandet och har det yttersta ansvaret för bolaget.
Tyvärr så talar MP och V på ett sätt som gör att många blir förskräckta och tror att vi "säljer ut" kommunens tillhörigheter. Så är inte fallet. Vi äger fortfarande, men i annan form, och har lika stor makt och inflytande över verksamheten.
Vad är då vitsen med att bolagisera? Det är rätt många fördelar, men just nu väljer jag att bara kommentera den ekonomiska aspekten. Bolagiseringen leder till att stort kapital blir frigjort. Kunderna kommer även framöver att få en god service men alla skövdebor kan berikas genom att de framtida kommunala investeringarna underlättas genom det nya tillförda kapitalet.
Nu var det inte bara MP och V som var negativa till bolagisering. Ledarna för S i Skövde har varit positiva till förändringen men fick inte med sig alla partikamrater i beslutet. Det var rätt många S-ledamöter som röstade nej. Mycket knepigt att detta inte kommit fram i debatten. Vi andra har trott att ledningen för S representerar det socialdemokratiska partiet, men i går fick vi lära oss att det ledarna säger inte alltid innebär att de har stöd bland sina partikamrater för ställningstagandena. Kanske är det så att vi närmar oss ett val och att en "inre" maktkamp pågår där det kanske handlar om något annat än bolagisering. Blir nog spännande framöver att se vem som står för ledarskapet i oppositionen.
Bland alliansens partier har det varit livliga diskussioner och olika åsikter har kommit fram i våra överläggningar. Men igår stod vi väl samlade, med ett undantag, och kan tänka oss att även framöver bolagisera verksamheter. Vi sticker inte heller under stol med att vi kan tänka oss att konkurrensutsätta verksamheter. Vi förstår att MP, V och i viss mån S ser rött då vi talar om valfrihet, konkurrens, likställighet, icke-monopol, ser värden i att andra utför servicetjänster och att vi kan bilda kommunala bolag.
Det finns en tydlig skillnad mellan allianspartiernas politik och de röd-grönas. För skövdebornas skull ska jag göra vad jag kan för att vi ska behålla makten och därmed hålla i taktpinnen för utveckling. Skulle de röd-gröna vinna så ser jag en stor fara i en väldigt negativ framtid. Det är inte vad Skövde behöver. Framtidstro och engagemang, för skövdebornas bästa, är det bästa som kan hända en växande kommun.

KD vill ha ett medborgarkontor i Södra Ryd

Södra Ryd i Skövde är en mångkulturell stadsdel. Det bor över 7 000 personer i området och en stor del kommer från andra länder. Kristdemokraterna menar att det behövs ett medborgarkontor i stadsdelen. Många har behov av att kontakta olika myndigheter och ett samverkanstorg där alla myndigheter finns representerade är något som KD vill se. Emad Hanna, lämnade sommaren 2012, in en motion om detta, I går ville han veta vad som hänt med motionen eftersom han inte hört något. Han ville veta vad som är på gång och vilka myndighetskontakter som tagits. Kommunstyrelsens ordförande besvarade frågan men hade egentligen inga svar att komma med. En första rapport efter 1,5 års utredning kommer att ske vid kommunstyrelsens möte i februari nästa år. Emad Hanna var inte nöjd med svaret eftersom han anser att behovet är mycket stort i Södra Ryd och att ett medborgarkontor behövs idag. Frågan lär återkomma.
 
 

Stor konst visas i Konsthallen Skövde

Det var trångt i Konsthallen i Skövde Kulturhus idag. Hundratals hade kommit till Konsthallen för att ta del av Gerd och Henrik Allerts konst. Jan Gustafsson, ordförande för Skövde Allmänna Konstförening, har varit koordinator för utställningen och lagt ned många timmars arbete för att få vara med om att se bygdens största och uppskattade konstnärspars konst finnas med samma utställning. Håkan Andersson, som fotograferat konsten i flera konstböcker var invigningstalare och lyfte fram vikten av åskådarens möte med konstnärer. Vi har alla en resonanslåda som gör att vi tar emot konsten på vårt eget sätt och hans stora beundran för konstnärsparet var uppenbar.
Det var så många människor på vernissagen att det var svårt att se konsten, så det får bli flera turer dit igen.
Denna utställning kan nog bli en av publiktopparna då jag tror att många kommer att gå dit under julhelgerna med barn och barnbarn.
Tomas Asplund Gustafsson och hans medarbetare, denna gång i synnerhet Kjell Törnqvist, har skapat en mycket bra utställning. Sedan Tomas blev konstintendent så har också de gula ankorna blivit en symbol för honom. Även Henrik Allert fick en gul liten anka som ett minne från vernissagen.
 
 

Att skapa mysstämning i en stad

Ännu en gång har kommunens parkansvariga överraskat oss. I dag på luciamorgonen så brann mängder av levande ljus i centrala Skövde. Utmed flera gator och i rondeller brann marschaller och andra ljus så vackert. Det var oerhört stämningsfullt och för den som jäktade till jobbet i morse blev det en varm och mottagande miljö utmed gatorna. Vi har en parkchef som tillsammans med sin personal verkligen anstränger sig för att skapa trevnad i kommunen. Sommarens blomsterarrangemang var mycket uppskattade och nattens arbete med att placera ut ljusen var mycket lyckat. Vi är stolta i Skövde kommun över vår personal.

Fakta om invandringen

I dag finns en helsidesannons om invandring i DN.
För dig som funderar kring vad invandring innebär är detta en rekommenderad läsning.
 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/12/ny-annons-om-invandring-i-dn

Frukostmöte om upphandling

Skövde kommun och Näringslivsforum anordnade i morse ett frukostmöte om upphandling. Kommunens upphandlingschef informerade om kommunens upphandlingar, om lagstiftning och aktuella frågor. Ett 40-tal näringsidkare hade mött upp. Det är väldigt bra att både tjänsemän och vi som politiker lyssnar och sträva efter att  stötta det lokala näringslivet. Lagen om offentlig upphandling (LOU) behandlar alla lika och hänsyn ska inte tas till lokala näringsidkare, men samtidigt finns det all anledning att se vilka olika lösningar som finns. Vi tror på konkurrens och likabehandling, men också på vikten att verka för lokal näringslivsutveckling. Därför är det väldigt bra att vi möts och lyssna på varandra.

Stämningsfull luciahögtid i Skövde

 
Det blev en stämningsfull luciahögtid då Skövdes Lucia 2013 kröntes. Läsarna av Skaraborgs Allehanda hade röstat fram Victoria Renström som årets lucia. Ikväll kröntes hon av professor Anne Persson vid Högskolan i Skövde. En kör och orkester från Musikskolan skapade stämning. Nu inleds några intensiva veckor för Lucia och hennes följe. Mer än 50 arrangemang är bokade. Det innebär att många skövdebor kommer framöver att få lyssna till ett välsjungande luciafölje. Jag fick också möjligheten i kväll att hålla en kortare betraktelse. Uppdragen varierar.

Nelson Mandela har inte gått ur tiden

En av världens största ledare - Nelson Mandela - sörjs av miljoner människor över hela världen. Monica Green uttalade sig och menade att han kommer att minnas och som hon sa "han har inte gått ur tiden" visar på det goda exempel som han personligen gjorde.
För några år sedan var jag på Robben Island där Mandela tillbringade 18 av sina 27 fängelseår. Bilden ovan är från den cell där han levde i fångenskap.
När han frigavs 1990 var det många som fruktade att han skulle förespråka en våldets konfliktlösning men istället talade han om försoning och förlåtelse. Utan hans milda och mänskliga sätt att hantera konflikterna under 90-talet hade nog inte Sydafrika blivit den stormakt som landet utgör idag.
De flsta sydafrikaner känner honom som Madiba. Egentligen en hederstitel för en äldre man inom hans klan, men det blev nog snarare hans namn. När begravningen kommer att hållas finns världens största ledare på plats. Det visar på hans storhet. Hans minne och gärning lever kvar. Han har inte gått ur tiden.
 

Många på Stockholms Central

Snö och vind ställer till problem i trafiken. Många tåg är inställda och mängden människor på Centralen i Stockholm kan lätt sägas att det var många. Vissa tåg är inställda och det ställer verkligen till problem för många passagerare. Men SJ skickar då ut många informationsvärdar som går omkring i folkskaran och försöker att ge information till passagerna. I sin gula västar så syns de och gör stor nytta. Visst kan man läsa på skyltar eller stå i en stor kö till biljetterna, men detta att det finns en människa ute på golvet och som kan svara på ens´frågor känns väldigt bra. Hellre går jag till en människa än en maskin.

Vara med på möten på distans

 
 
En ändring i lagen gör att det kan framöver vara möjligt att delta i kommunala möten som ledamot på distans. Det innebär att man kan delta i mötet även om man inte sitter i samma rum som övriga mötesdeltagare. Detta uppmärksammar Skaraborgs Allehanda idag och har en artikel om detta. Det är flera ändringar som är gjorda i kommunallagen och som påverkar vårt kommunala och regionala arbete. Bland annat ska man precisera arbetsuppgifterna för fullmäktiges presidium och kraven på rapportering av hur partistöden används införs. Tyvärr har det varit rätt tyst om dessa förändringar som träder i kraft redan 1 feb 2014. Det här att delta via distans är rätt kontroversiellt och många anser att det bara ska ske i undantagsfall. Vi får se vilket genomslag det får. Min gissning är att det inte blir så många som vill vara med via distans, men om tio år kommer det att vara helt annorlunda. Då kommer många av våra möten att vara via bild- oh ljudöverföring. Därmed sparar vi massor av tid på resa men missar den sociala gemenskapen som det innebär att mötas. Social hållbarhet är ett ord som används allt mer och jag gillar mänskliga möten. Men är ändå positiv till ny teknik. 

Motion om hälsosamtal

 
- Äter du en god kost?
- Motionerar du regelbundet?
- Sover du ordentligt?
Dessa tre frågor är inte särskilt svåra att skriva på en blogg, men betydligt svårare att ställa till varandra. Om man dessutom frågar:
- Röker du?
- Använder du droger?
- Dricker du regelbundet?
så blir det ändå svårare. Men som goda vänner bör man ställa dessa frågor till varandra. Några som definitivt bör ställa dessa frågor är personal inom hälso- och sjukvården.
Om invånarna skulle svara JA på de tre första frågorna så skulle antalet sjukvårdande insatser kunna sjunka. Förebyggande arbete är oerhört viktigt och därför måste man ställa även obekväma frågor.
Tillsammans med Valéria Kant, politisk kollega från Sjuhärad och verksam inom Folkhälsoarbetet, har jag formulerat en motion som är inlämnad för Kristdemokraterna till regionfullmäktige. Den handlar om Hälsosamtal, något som regionen beslutat ska ske, men som vi vill trycka på genom att rikta dem till småbarnsföräldrar. På detta sätt vill vi att Hälso- och Sjukvården är med och stöttar föräldrar så att barnen får växa upp med god kost, regelbunden motion och god sömn. Dessutom ser vi gärna att barn får växa upp i rök- och drogfria miljöer. Vi verkar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor och då är hälsosamtal ett led i arbetet att få en god folkhälsa.

S/S Trafik får fint pris

Ångfartyget Trafik, hemmahörande i Hjo, har fått ett fint pris. Båten eller snarare S/S Trafiks vänner har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum.
I Sverige finns det 1449 arbetslivsmuseer. De bevarar det svenska kulturarvet och tusentals av ideellt arbetande människor är med och vårdar det som en gång varit, men som nu av olika anledningar inte längre bär sig i det "moderna" samhället. Mängder av yrken och hantverkstraditioner upprätthålls tack vare arbetslivsmuseerna. De utgör en oerhört viktig del av det svenska kulturlivet.
S/S Trafik är ett bra exempel på hur engagerade personer kan rädda en kulturskatt. Ångfartyget trafikerade sträckan Hjo-Hästholmen (passage över Vättern och förenade Väster- och Östergötland med en snabb transport) mellan 1892 till 1959. Under flera år levde ångfartyget en osäker tillvaro men 1972 tog Trafiks Vänner tag i frågan och satsade på en upprustning. Nu är S/S Trafik ett återkommande inslag i Hjo och gör regelbunda turer under sommaren. Båten används också vid många andra tillfällen.
Ångfartyg var under en tid en enorm utveckling och skapade ett snabbt och säkert transportsystem. Tidigare segelfartyg hade begränsningar då de byggde på segelbar vind för att kunna upprätthålla tidtabellerna. Ångan var en del av den industriella revolutionen och skapade helt nya typer av fartyg. I dag kan vi ta del av detta tack vare många flitigt arbetande medborgare som satsar sin tid på att rädda och bevara det svenska kulturlivet.
S/S Trafiks Vänner är väl värda den fina utmärkelsen att vara Årets Arbetslivsmuseum 2013.
Mer om Trafik kan du läsa på sällskapets hemsida.
Mer om Sveriges Arbetslivsmuseer finner du här
 

Väntan på SCBs siffror om partisympatier

Många är spända inför SCBs stora partisympatiundersökning som ska presenteras i morgon. Många fäster stor vikt vid den då den anses vara den undersökning som bäst visar aktuellt läge för hur man skulle rösta i riksdagsvalet om valet skulle ske idag. Det är alltid nyttigt för ett parti att få reda på hur man ligger till. Men samtidigt vet vi att opinionsvindarna kan också snabbt ändra sig. Jag möter många centerpartister som är djupt oroade över det historiskt sett oerhört låga förtroende som väljarna visar partiet. Mitt parti har ungefär liknande siffror men vi är "vana" vid det, men självklart skulle vi hellre ha en säker marginal än att balansera på 4%-spärren. Samtidigt så är det viktigt att påminna om att det är på valdagen som det avgörs.
Ett exempel är i maj 1998 då 4,7% av befolkningen sa att det skulle rösta på Kristdemokraterna. Men på valdagen i september så var det 11,8% som valde en kristdemokratisk riksdagsvalsedel. Så snabbt kan det svänga.
I morron får vi reda på "dagsformen"

Så mycket att vara tacksamma för

I går hade vi vår traditionsenliga firande av Thanksgiving. Vi är några "amerikanska" vänner som skapat en tradition att möts kring kalkon, pumpkin pie och andra läckerheter för att fira Thanksgiving. I går konstaterade vi att vi har så mycket att vara tacksamma för. Tyvärr är det så lätt att glömma bort hur tryggt och säkert vi har det, vilket enormt välstånd som är tillgängligt som vi nästan tar för givet, värdet av vänner, men också av att ha en solid tro på Gud.
Även för oss som inte är amerikaner blir en sådan här helg en stark påminnelse om allt det fantastiska som vi har och får uppleva. So, let us give thanks!

RSS 2.0