Behåll ROT och RUT

Att avdrag för renoveringar och tillbyggnader (ROT) och avdrag för hushållsnära tjänster (RUT) införts är väldigt bra. Vi har sett många positiva effekter av detta. Svarta jobb har blivit vita och många nya jobb har tillskapats. Många har tagit steget från en trygg anställning till ett entreprenörsjobb. Trots osäkerheten har de valt att satsa på sina idéer och detta har Rot och Rut bidragit till.
Men nu har en vänstersväng av regeringen ägt rum. Sånt som skapar privata jobb, som gör att enskilda människor själva kan fatta beslut, att medborgarna tar ansvar för sin egen vardag, är inte egenskaper som vänstersidan uppskattar. Därför vill man se större statlig kontroll, ökat politiskt inflytande och mindre egenutrymme för självständiga beslut. Medborgaren ska inte ta ansvar, det ska staten göra. Medborgaren ska inte själv fatta beslut om sin vardag, det ska ske i Stadhus eller nationella beslutssalonger.
Därför är ROT och RUT hotade. De passar helt enkelt inte in i ett socialistiskt system. Konsekvensen av valet 2014 blev ju att alliansregeringen föll och det som byggts upp under flera år håller nu på att raseras.
Det är tråkigt att detta sker. Det är en förlust för Sverige, Men framför allt är det en förlust för en enskilda människan och hennes frihet och självständighet.
Min uppmaning är: Rör inte ROT och RUT

Sveriges Kommuner och Landsting väljer ny ledning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en intresseorganisation för landets kommuner och landsting/regioner. Idag var över 450 politiker på plats i Stockholm för att välja en ny ledning. Valen till kongressen ägde rum i nov/dec 2014 i landets alla kommun- och regionfullmäktige. Den nya ledningen valdes idag. Lena Micko (S) blev ordförande. Tyvärr gjorde inte vi kristdemokrater ett så bra val som vi hade önskat och vi förlorade mandat på många platser. Detta märks nu också när vi möts till SKL. Men vi kan i alla fall glädja oss över att Monica Selin, vår gruppledare i Västra Götalandsregionen, fick vara kvar i styrelsen.
Jag har varit med i Beredningen för Kultur och Fritid de senaste tre mandatperioderna och det ser ut som att jag får fortsätta att vara KDs representant där. Det är den idag valda styrelsen som i morgon kommer att utse sina beredningar.
Att få vara med i SKL innebär att en gång i månaden få lyssna till intressanta föreläsare som ger insikter i olika typer av verksamheter, men också att få möta utredare och myndighetspersoner inom kulturvärlden. Detta ger mig mycket värdefull kunskaper som jag har nytta av i mitt uppdrag som kulturpolitiker.
Jag var med i kongressens valutskott och därför missade jag statsministerns tal idag, men jag lyssnade till avgående ordföranden Anders Knape och den tillträdande.
Jag är mycket tacksam för det förtroendet jag får att få vara kvar i SKL:
 

Lyckad allsångskväll - Andrae Crouch Tribute

Pingstkyrkan var fullsatt i söndags kväll vid Andrae Crouch Tribute. Den moderna gospelsångens skapare uppmärksammades och det hela gick under beteckningen allsångskväll. Och det blev verkligen allsång. Anders Jaktund, som sysslat med kristen musik hela sitt liv, ledde kvällen och lotsade oss igenom Andrae Crouch´s liv. Leif och Ingela Jonsson höll ihop det hela musikaliskt och hade verkligen fått ihop en bra kör och kompgrupp. Musiken var mycket bra. Engagerat och kvalitativt.
 
Jag har gjort många reflektioner efter konserten. Varför vill människor komma samman och sjunga? Detta är en trend som pågått under flera år och kanske har den också varit en av frikyrkans stora framgångsfaktorer. Sångerna som sjöngs denna kväll är enkla till sin karaktär, men av sådant slag att man också minns dem. Det var uppenbart att många i publoken kunde sångerna utantill och ibland trodde man att taket på kyrkan skulle lyfta av allt engagemang. Sången förenar människor och skapar en samhörighet. Detta är en del av det viktiga arbetet att bygga en kristen identitet.
 
Kvalité i text och musik gör att man minns och engageras. Därför är kvalitetsmusik tidlös. Gårdagens musik är "gammal" idag, men ändå finns det "gamla" sånger som håller idag. Jag tillhör dem som gärna lyssnar på musik som skapades för flera hundra år sedan. Hur kan de stora kompositörerna locka en publik på 2000-talet. Något är det som utgör konstnärlig kvalitet.
Mycket av det som produceras är dussinvara och har en uppgift för en tid, men förbleknar snabbt och faller i glömska.
 
Jag är inte musikvetare och kan inte bedöma Andrae Crouch musik, men söndagskvällen övertygade mig om flera saker.
1. Vi vill sjunga tillsammans
2. Det går att samla folk
3. Vi har enorma tillgångar i vår och andra församlingar
4. Eldsjälar som Anders Jaktlund har stor betydeles
5. Folk vill ställa upp och sjunga och spela tillsammans om det finns ledare som leder
6. Kvalité håller i längden
7. Den andliga sångskatten behöver underhållas. (Flera av de unga i publiken hade aldrig hört sångerna live)
8. En sådan här kväll behöver repriseras i andra kyrkor så att fler får ta del av den.
9. Texter som handlar om evangeliets kärna har bäring idag
10. Som kristen behöver man inte skämmas för sin tro (We are not ashamed)
Listan kan säkert göras väldigt lång, men som en i publiken åkte jag hem glad och tacksam. Stärkt i min tro. Uppmuntrad. Stolt över att vara med i en församling som vågar satsa. Glad över alla hängivna sångare och musiker. Tacksam för våra eldsjälvar som osjälviskt använder sina gåvor för att förmedla glädje till andra.
 

Vi är romer

Jag hade förmånen att få vara med och invigningstala då utställningen "VI ÄR ROMER" invigdes i Trollhättans Konsthall. Utställningen som är en vandringsutställning har blivit mycket uppmärksammad då den tidigare visats på Stadsmuseet i Göteborg och på Falbygdens museum i Falköping. Nu visas den i Noab-området under 10 veckor. Intresset är stort bland skolor och föreningar som redan bokat upp besök. Utställningen bygger till stora delar på romers egna berättelser om sin kultur och identitet. Ett folk som varit förföljda under många år och som inte haft medborgerliga rättigheter. Tyvärr något som fortfarande förekommer.
Utställningen är ett viktigt led i att lyfta fram våra nationella minoriteter. I min roll som kulturnämndens ordförande talade jag om vikten av att våra kulturinstitutioner arbetar med att betona att alla människor har ett lika värde. Ide politiska salongerna debatteras frågor om invandrare och vad som kan anses vara svenskt. Tyvärr finns det många fördomar kvar och vi handlar lätt i att prata om "vi och dom".
Har du vägarna förbi Trollhättan så kan ett besök på Konsthallen rekommenderas. Efter visningen i Trollhättan kommer utställningen fortsätta till Borås.