Ett Sverige som håller samman

Ett av temana som Göran Hägglund berörde i sitt tal i Almedalen handlade om ett Sverige som håller samman. Tyvärr ser vi fler och fler klyftor i samhället och begreppet solidaritet behövs verkligen. Det klasssamhälle som inledde 1900-talet trodde många var utplånat men tyvärr så verkar det dröja sig kvar. Det märks i utbildning, intressen och i folkhälsan. Medellivslängdens variation kan förklaras med socio-ekonomiska termer. Politiken har betydelse och kristdemokraterna har en tydlig balans mellan det privata ansvaret och den sociala omsorgen om varandra. Det är bra att KD finns med inregeringen, men partiet behöver betydligt större stöd för att driva solidarietetsfrågorna tuffare. Nu verkar det som att Hägglund har fått med övriga partiledare på att sänka skatten för landets pensionärer. Det är bra, men barn och ungdomars uppväxtvillkor är i främsta rummet. Skolan framstår här som ett område som måste få större fokus. KD har nyligen lagt fram ett program för att åstadkomma förbättringar inm skolsektorn.
Mer att läsa  om KD-politiken finns på http://www.kristdemokraterna.se

Välkommen till Skaraborg

Det är många som hittat till Skaraborg i sommar. Besöksmål som Läckö slott, Skara Sommarland, Fästningen i Karlsborg, Äventyrsbadet i Skövde och Göta Kanal hör till de större dragarna. För att göra det enkelt att boka plats på någon av de många sevärdheterna har en särskild hemsida tagits fram. Välkommen till Skarborg och använda gärna http://www.bokaskaraborg.se
 

Sommarlovet- något positivt för barnen

Att vara ledig från skolan och kunna göra vad man vill är en dröm för många barn. Sommarlovet erbjuder så fantastiskt många andra möjligheter än terminernas hårt inritade tid. Samtidigt som många barn njuter och älskar dessa dagar är det andra barn som inte alls gillar dem. De driver omkring vind för våg och tycks inte har något att göra. I våra större bostadsområden är detta ett bekymmer. Föräldrarna är frånvarande och barnen lämnas för sig själva. Detta är ett samhällsbekymmer och bådar inte gott. Det är bara att konstatera att klyftorna växor. Vissa barn har "allt" de kan önska sig under sommaren, medan andra är hänvisade till kompisar i samma situation. Här gör många frivilligorganisationer en stor insats och engagerar barnen. Ett starkt civilt samhälle medverkar till att skapa det goda samhället. Samtidigt en stor eloge till alla de föräldrar som ställer upp för sina barn på sommaren och låter sommartiden vara med barnens bästa i första rummet.

Läsande - ingen självklarhet längre

Att läsa, räkna och skriva är sådant som vi tar för givet. För stora delar av världens barn är det ingen självklarhet. Men tyvärr verkar det som om även vi måste börja se om vårt hus, eller åtminstone vår skola. Alliansregeringen har gjort stora insatser för den svenska skolan, men det tar tid. Kristdemokraterna har, under ledning av Annika Eclund, arbetat fram ett skolpolitiskt idéprogram som innehåller många förslag kring vikten av att satsa på skolan. Om dett skrev Göran Hägglund på Brännpunkt och lyfte fram vikten av läsning. Samtidigt som skolan har stora behov så har många reformer genomförts och nu behöver lärarna få arbeta i lugn och ro. De har ett av de viktigaste jobben, att undervisa våra barn, och deras status behöver en rejäl skjuts. Det är mycket bra att Kristdemokraterna nu aktivt driver frågor kring förskolor, skolan, gymnasiet och högre utbildningar.