Aspö en oas för alla skövdebor

Ikväll ska kommunfullmäktige i Skövde ha en viktig debatt. Det handlar om området Aspö-Karstorp. 3000 invånare har skrivit under kraven på en folkomröstning. De är emot planerna på byggnation i området. Skövdebostäder har presenterat en ny plan för byggnation och åsikterna går isär om den.

Fullmäktige ska ikväll besluta om folkomröstning eller inte. Det finns skäl både för och emot så det kan bli en spännande debatt.

Det finns en uppenbar risk med att folkomrösta i en planfråga. Redan nu så överklagas i princip alla byggplaner i Skövde. De flesta projekt blir försenade därför att det alltid finns invändningar mot förändring av grönytor. Det kommer ikväll att finnas förespråkare som absolut säger nej till en folkomröstning i en planfråga och det finns de som med alla medel vill stoppa byggnation.

Min roll som ordförande i kommunfullmäktige handlar om att se till att även denna, som jag förmodar, känslomässiga debatt, bygger på de spelregler som vi satt upp. Alla har rätt till sin åsikt, den ska få framföras, men sedan gäller det beslut som fattas.

Ser fram emot en spännande debatt.

Ni som är intresserade kan ta del av den på webben; http://lokaltv.skovde.se


Glädje att få leva i fred

Idag samlas ett gäng amerikaner i Skövde med anledning av Memorial Day. Det är en av de stora amerikanska federala högtidsdagarna och inträffar den sista måndagen i maj. Då uppmärksammas alla som har tjänat sitt land i krig. Vårt syfte är väl inte i första hand att "fira" dagen, men vår reflektion blir väl snarare glädjen och tacksamheten över att få leva i fred.

Sverige har undkommit en mängd lidanden genom att vi är en nation som inte upplevt krig på många år. Samtidigt är vi påminda om kriget genom våra soldater i bl a Afghanistan. Jag vet inte exakt hur många som finns där i dagsläget, men det är nog uppemot 500 personer. Dagligen möter vi krigets fasor i medierna.

Men jag träffar nästan dagligen personer som flytt krig och konflikter och hör deras berättelser. Man blir ödmjukt tacksam att man får leva i fred.

Fred är ingen utopi - det är en möjlighet som framför allt bygger på sunt förnuft. Tyvärr verkar det som att politiken ofta strular till det.

"Allas Bertil" läser sagor på förskola

I dagens SLA (tyvärr finns ingen nätupplaga) finns ett reportage om en lokal variant av ett riksprojekt som heter Allas barnbarn. Det handlar om en "äldre" man som heter Bertil och som besöker förskolor och läser sagor. Allas barnbarn är en riksförening för läsfrämjande generationsmöten i förskola och förskoleklasss. Barnbibliotekarierna är ansvariga och ansvarar för de tolv pensionärer som deltar i satsningen. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som stått bakom undervisningen.

Eftersom många barn inte träffar den äldre generationen så ger detta projekt barnen en möjlighet att möta en "morfar" eller "farmor" som regelbundet kommer till förskolan.

Känns som ett viktigt projekt där kulturen förenar generationerna. Att läsa för barn är nog något av det mysigaste man kan vara med om. 

Läs mer om Vuxenskolans projekt "Allas Barnbarn" eller surfa in på föreningens hemsida

Bodmässa på Nääs

En av sommarens intressanta utställningar finns på Nääs (Lerums kommun). Det handlar om bodar och känslan ska vara äkta och nyckelordet är LUST.

Bakgrunden är att byggnadsvården ville bidra med en utställning som handlar om det hållbara, men också att ta tillvara på det växande intresset för traditionella och lokala byggmaterial från små leverantörer. Det är ju nu mycket fokus på passivhus, men samtidigt så finns det många "gamla" tekniker som håller.

Utställningen på Nääs pågår fram till den 15 augusti bygger på 40 nya, roliga och vacka bodidéer. Allt handlar om en bod på max 15 kvadratmeter.

När du läst www.bod2010.se som är projektets hemsida så kommer du nogl ,ikksom jag, att känna stor lust att åka till Nääs i sommar och ta del av kreativiteten kring bodbyggandet.


Byggnadsvård Nääs,

Hur får vi flera närproducerade livsmedel?

Många av oss är överens om att vi ska köpa närproducerat. De bönder som finns i vår närhet vill vi stödja. Som privatkonsument finns inga hinder att välja producent, men som företrädare för en offentlig organisation får man konstatera att Lagen om Offentliv Upphandling, LOU; skapar vissa begränsningar. Det är säkert så att lagen är rätt ur många synpunkter, men ur andra blir den knepig att tillämpa.

I GP finns en serie artikllar som tar upp dessa frågor. Det står helt klart att konsumenten har makten och bestämmer över vad denne köper. Samtidigt så måste det finnas ordentig information om man ska kunna göra medvetna val. Tyvärr brister ibland informationen och det är svårt att förstå konsekvenser och skillnader melan olika val.

Vad är egentligen närproducerat? Vid ett besök på ett mejeri diskuterade vi denna fråga. Om man har en vara som lanseras som en närproducerad sådan och en inköpare 40 mil bort vill ha med den i sitt sortiment, ska man då säga att vi säljer enbart i närområdet för det är vår affärside? Eller ska man lockas av att en kund vill köpa ens produkt?

Jag kommer fram till att konsumenten har oerhört stor makt. Väljer vi att gå samman och skapa opinion så blir vi starka tillsammans. Olika märkningar är bra , men de borde kunna samordnas och drömmen skulle vara att vi kom överens om "en skylt att hänga ovanfrö entrén".Kärleken till sin skog

Jag läser många olika typer av tidskrifter. En av dem är Aktivt Skogsbruk. Jag har ingen skog, har aldrig jobbat inom området, men som politiker är det många som tycker att vi ska vara informerade om deras områden och därför hamnar jag på en sändlista.

Det ger mig oerhört mycket att få denna möjlighet. Det ger ofta impulser i det politiska arbetet.

I det senaste numret av Aktivt Skogsbruk fastnade jag för "ledaren", signerad Daniel Fellenius, informationschef för Sydved.

Han skriver om viljan att vårda och med några pennstreck, numera ska man väl  skriva tangentnedslag, så målar han en bild av skogsbonden som vårdar och älskar sin skog.

Några "nya" skogsägare beskriver det t o m som att de köpt en "härlighetsskog".

Vad han tecknar är en slags kärlek till sin skog, om skötseln och omvårdnaden av den. Stoltheten att få vara med och vårda. Det handlar då inte bara om den egna skogen utan att man är med om att ta ansvar för ett system.

Han skriver om att mycket av det vi "måste" göra, bl a "vårda", inte blir direkt betungande eller tråkigt arbete.

"Kanske är det för att man vet att det i det långa loppet alltid är värt besväret? Eller möjligen för att man kan ana känslan när man efteråt sätter sig för att betrakta och nuta av sina vårdinsatser. Något som vida övervinner allt vad som till en början kan kännas trögstartat eller tröttsamt."

Jag gillar beskrivningarna av bönderna som älskar sina djur eller som i detta fall en positiv beskrivning av den som brukar och vårdar sin skog.

Den svenska kvalitén grundas varje dag genom att män och kvinnor gör sitt enträgna arbete för allas bästa. Om var och en sköter sitt så fungerar helheten.

Jag blev inspirerar genom att ta del av det senaste numret av Aktivt Skogsbruk. Alltså en läsning som rekommenderas.

Intresset för politik ökar

Som politiker brinner man för att få berätta sin version om vad man vill genomföra och förändra. Det finns en stark iver och drivkraft att få berätta om hur ett bättre, tryggare och mänskligare ska byggas. Men det är få som frågar efter det under en mandatperiod. Nu däremot så börjar det bli dags för val. Då är det många som spontant ställer frågor eller som inbjuder till debatter av olika slag. Det är jätteroligt för då får man chansen att beskriva sin vision.

Nu känns det som att valtemperaturen har ökat och vi bara längtar till den "riktiga" valrörelsen. Fast egentligen är det alltid valrörelse. på ett sätt kan man säga att en valrörelse börjar dagen efter ett val och håller sedan på i fyra år.

Jag brinner för att få berätta om varför jag tror på familjer, varför vi behöver ett fungerande näringsliv, varför vi måste lyfta fram miljö och energifrågorna för att nämna några. Personligen hoppas jag också att kulturfrågorna kommer fram i denna valrörelse.

Fritt val av hjälpmedel

Vem ska välja hjälpmedel? Den som har en funktionsnedsättning eller "experten". Idag skriver David Lega och Magnus Berntsson i GT om vikten av att man själv får vara med och välja sitt hjälpmedel.
 
"Ett hjälpmedel som man själv varit med att påverka kan dessutom komplettera en personlighet, i stället för att uppleva att man avviker, vilket kan vara fallet med tilldelat hjälpmedel.Det är ju dessutom dumt att inte utnyttja den kunskap en brukare vet om vad denne faktiskt behöver och därmed ge denne plats i beslutet som då inte enbart bestäms av en arbetsterapeut."

Läs hela debattinlägget

Politiker är okända

Idag fick vi en genomgång av Sanna Johansson, forskare vid SOM-institutet som berättade om trender i Västsverige för regionstyrelsen. Forskarna vid Göteborgs Universitet har under många år gjort mängder av mätningar och kan konstatera att förtroendet är som störst för hälso- och sjukvårdens och tandläkarnas företrädare.

För oss politiker brukar det alltid vara intressant att se om allmänhetens förtroende för oss som är förtroendevalda. Tyvärr får vi åter konstatera att de flesta regionpolitiker är relativt okända och flera är inte heller särskilt populära bland allmänheten.

Kul som kristdemokrat att vår gruppledare Monica Selin finns med bland de mer kända och har positivt förtroendetal. En del politiker har alltså negativt.

Den ende som är hyfsat känd är moderaternas gruppledare och f d partisekreterare, Jonny Magnusson, som är den mest kände av alla i regionen.

Kommentarer till undersökningen finns bla på Radio Skaraborg och Radio Väst.

Men det verkar inte bara vara regionpolitiker som är okända. SKTF har gjort en koll bland invånarna i Gävle och det visade sig att många kunde inte namnge en enda politiker. (GD.se)

Det är intressant att notera i båda undersökningarna att många unga människor (var fjärde) kan tänka sig att engagera sig politiskt.

Så slutsatsen av dessa rapporter blir väl att vi måste ut och möta ändå fler människor.

Dyrare transporter om de rödgröna vinner

Förra veckan gjorde jag några inlägg om de skattechocker som skulle uppstå vid en "rödgrön" valseger. Nu räknar jag ju självfallet med att alliansregeringen får fortsatt mandat.

Men hur skulle det bli om S, MP och V skulle ta makten?

Ett område som jag skrev om var transporter. Nedan följer en uträkning som Stefan Attefall, kristdemokraternas gruppledare och ledamot av Finansutskottet presenterade på en utbildningsdag.

Detta räknas på en 62-tons lastbil.
Om dieseln höjs med 49 öre/liter. Om dieselförbrukningen är 4 l/mil. Och om körstäckan är 10 800 mil per år.

Då skulle skatteökningen på diesel bli 21.200 kr per år.
Kilometerskatten skulle bli 151.000 kr per år
En s k eurovinjett skulle dras av med 12.200 kr/år.

Det innebär att nettokostnaden skulle öka med 160.000 kr per år för transporterna. Detta är för varje lastbil.  Det innebär att avgifterna för kunden/konsumenten stiger, men också att företagaren får ett sämre konkurrensläge om denne har sin tillverkning i glesbygd. De längre transporterna blir då onlönsamma och det finns ännu ett skäl att produkten flyttas.

Jag är övertygad om att den ekonomiska utvecklingen skulle bli sämre om de rödgröna fick ta över skötseln av Sverige. En Alliansseger 19 september skulle ge en möjlighet att fortsätta den framgångsrika utvecklingen av näringslivet.

Vad vill du kämpa för?

Det känns som att valrörelsetemperaturen höjs.Fler blir intresserade av politik, eller de ställer i alla fall fler frågor. Under en mandatperiod så är det inte lika många som aktivt söker upp en politiker som det är under en valrörelse. Det känns bra att väljarna vill sätta sig in i frågor.

För min del har jag fått frågan vad som är din viktigaste valfråga.

Jag säger: FAMILJEN. Utan fungerande familjer får vi inget fungerande samhälle. Allt det som handlar om hänsyn, respekt, omsorg, solidaritet och rättvisa är sådant som grundas i den lilla och nära gemenskapen.

Familjen behöver stöd, men också mer makt. Det som familjerna kan själva bestämma över måste de också få göra. Alltför många politiker vill bestämma åt familjerna. Det tycker jag är fel och budskapet blir: Mer makt åt familjen, mindre åt politiken. Vem som ska vara hemma när barnen är små, vilken skola de ska gå på, vilken vårdcentral som ska väljas eller vilket äldreboende som bäst passar farmor, det är några exempel på frågor som ska avgöras vid köksbordet.

Vänstern tror på Reinfeldt

Demoskops senaste undersökning visar ett starkt stöd för regeringen. Till och med en tredjedel av vänsterpartiernas sympatisörer uppger att de tror att Reinfeldt skulle göra ett bättre jobb än Sahlin.
67% av de tillfrågade väljer nuvarande statsminister och 31 % lägger sin röst på Mona Sahlin.

Jag tillhör de som tror att alliansen kommer att få ett allt starkare stöd ju närmare valet vi kommer. På valdagen kommer alliansen att vinna en tydligt seger, tror jag.

SvD, Dagen, DN,

Ska sossarna tvinga henne från sitt hem?

Det är bra att vi får raka politiska besked. Vänsterpartierna har bestämt sig för att genomföra en rad åtgärder som får drastiska konsekvenser.

Några områden i korthet:

- Höjd skatt på diesel och kilometerskatt på tunga fordon gör att en vanlig 62-tons lastbil kommer att kosta ca 160 000 kr mer för åkaren per år. Gissa vem som får betala detta? Risken är också stor att månag företag flyttar närmare sina marknad då kostnaderna drivs upp.

- Återinföra förmögenhetsskatten. Det är stora summor som "försvann" från den svenska marknaden då det fanns en förmögenhetsskatt. Sedan den avskaffades har "kapitalet hittat hem" och investeringar pågår. Risken är att de åter flyttar utomlands.

- Fastighetsskatten. En av de mest orättvisa skatterna har upphört. Läs denna artikel i Aftonbladet och se ännu en konsekvens av de rödgrönas politik


Vänsterpartiernas skattepolitik slår hårt mot Skaraborg

Ibland blir en del debattartiklar liggande innan de publiceras. Den här skrev jag strax efter att de rödgröna partierna presenterade sin budget som många kallar en skattechock. Nedan följer några av tankar som jag haft skuggbudgeten och som publiceras i tidningarna i Skaraborg.

De röd-grönas politik slår hårt mot Skaraborg

De flesta skaraborgare har fått det betydligt bättre sedan alliansregeringen tog över makten. Inför höstens val har de röd-gröna presenterat sina planer som omfattar avskaffande av avdrag för hushållsnära tjänster, chockhöjning av bensinskatten, kilometerskatt på transporter, återinförd förmögenhetsskatt, försämrade jobbskatteavdrag och det ser också ut som att vårdnadsbidraget är hotat.

Slår hårt mot landsbygden

Många av oss lever på landsbygden. Ökade kostnader för transporter leder till att gapet mellan stad och landsbygd ökar. Föräldrar måste i mycket hög grad skjutsa sina barn på landsbygden till och från deras fritidsaktiviteter då kollektivtrafiken ofta inte kan användas. Om bensinskatten ska höjas med 49 öre per liter, som föreslagits, slår det hårt och orättvist mot dem som är beroende av bilen.

Men den största faran ligger nog i förslaget om ökade kostnader för transporter. Många företagare är beroende av export. Dessa transporter går ofta via Göteborgs hamn. Vi har strävat efter att bygga stråk för godstransporterna så att företagen har goda kommunikationer med hamnen. Om deras kostnader för transporter ökar finns det en stor risk att de överväger att flytta sin verksamhet närmare hamnen.

Slår hårt mot den enskilde

Många löntagare kvitterar ut 13 månadslöner per år eftersom skatten sänkts kraftigt. För en undersköterska vid Skaraborg Sjukhus så handlar det om ca 1300 kr per månad. Genom att använda www.jobbskatteavdrag.se kan man själv se hur mycket pengar extra man fått genom den nya politiken. Skulle de rödgröna vinna så kommer skatten att höjas. För de som har tillgångar så blir det återigen skatt på förmögenheten. Avdragen för hushållsnära tjänster ser också ut att försvinna och troligen har man inte råd att fortsätta med denna servicetjänst om avdraget försvinner. Enligt Almega har detta skapat nästan 11 000 arbeten i Sverige. Troligtvis blir många av dem utan jobb om avdragen försvinner.

Skaraborg har stora förutsättningar

Under de senaste åren har många positiva trender synts i Skaraborg. Arbetsmarknaden har utvidgats, kommunikationerna ökat och kommunerna satsar gemensamt på besöksnäringen. Flera attraktioner har förstärkts eller tillkommit och det råder en optimism, trots att vi varit med om en oerhört stark finanskris. Denna framtidstro beror till stora delar på en ansvarsfull regering, men också på det faktum att skatten sänkts så att det blivit mer pengar över i plånboken.

Jag kommer att verka för att Alliansen får fortsätta sitt viktiga arbete och hoppas också få se en stark allianssamverkan i Västra Götaland. Det tror jag bådar gott för skaraborgarna.

Conny Brännberg (KD)
Kandidat valet 2010


     


Sverige påverkar med sin syn på alkohol

Sverige, i klartext Maria Larsson, vår folkhälsominister, har lyckats påverka omvärlden och nu är en global alkoholstrategi på väg att antas. WHO har nu tagit första stegen mot den första globala strategin mot skadligt alkoholbruk. Det har gjorts försök tidigare men den väldiga alkoholindustrin har kraftfullt motarbetat detta.

I Sverige ser vi alkoholen som en del av vårt folkhälsoarbete, men i andra delar av världen ser man på frågan på ett helt annat sätt. Ibland diskuteras det enbart i samband med jordbruksfrågor eller i andra fall i samband med trafikområdet. De allra flesta politiker ser skadorna av alkoholen men vill ändå inte erkänna att det är ett problem.

Många hävdar att bruk av alkohol är OK, men att vi ska se till att det inte övergår till missbruk. Problemet är att allt missbruk har börjat med bruk. Tyvärr är det många som inte kan dra gränsen och enbart hålla sig till bruk.

Några av huvudtankarna i rekommendationen;

  • Förbjud eller begränsa alkoholreklam riktad mot unga.
  • Satsa på mer aktiv prispolitik: höjd alkoholskatt, förbud mot säljkampanjer, alkoholreor och enhetspriser.
  • Sälj alkohol i licensierade affärer eller statliga monopol, med reglerade dagar och öppettider.
  • Inrätta minimiåldersgränser för inköp och konsumtion av alkohol.
  • Förbjud eller begränsa alkoholreklam riktad mot unga.
  • Satsa på mer aktiv prispolitik: höjd alkoholskatt, förbud mot säljkampanjer, alkoholreor och enhetspriser.
  • Sälj alkohol i licensierade affärer eller statliga monopol, med reglerade dagar och öppettider.
  • Inrätta minimiåldersgränser för inköp och konsumtion av alkohol.

Bedömare säger att strategin är "en historisk milstolpe för WHO"

SvD, Drugnews, Accent, Maria Larsson, Kristdemokraterna,alkohol, alkoholpolitik


Vilket parti får din röst?

Funderar du på vilket parti som du ska rösta på? Vilket parti står dig närmast? Var hör du hemma i den politiska djungeln?

Ett bra sätt är att testa någon av "testmaskinerna" som börjar poppa upp.

Spana t ex in Valkompassen på SvD. Kan ge dig lite funderingar var du hör hemma politiskt.


Vilket parti får din röst?

Funderar du på vilket parti som du ska rösta på? Vilket parti står dig närmast? Var hör du hemma i den politiska djungeln?

Ett bra sätt är att testa någon av "testmaskinerna" som börjar poppa upp.

Spana t ex in Valkompassen på SvD. Kan ge dig lite funderingar var du hör hemma politiskt.


Förtroendet rasar

Många människor har varit missnöjda med de många avslöjanden som kommit om höga arvoden och ersättningar inom ideella organisationer. Människor som skänker pengar till välgörenhet har känt sig lurade då det visat sig att många ordföranden eller chefer får höga ersättningar för sitt engagemang. Särskilt utsattt har Röda Korset varit. Många gåvogivare har framfört stor besvikelse över ordförandens höga ersättning och omkostnader. Nu avslöjar Aftonbladet att det som kallats sänkning av arvodet istället är en rejäl höjning. Det är sådant som gör att förtroendet rasar och det slår inte bara mot Röda Korset utan mot välgörenhet i allmänhet.

Tyskland inför förbud mot naken blankning - Eurons räddning?

Det verkar som att uppfinningsrikedomen på den finansiella marknaden avseende olika finansiella instrument verkar aldrig sina. För oss som inte är ekonomer och finansexperter verkar konstuktronerna ha skenat iväg och troligtvis var alla "paket" som skapats den verkliga anledningen till finanskrisens snabba och obarmhärtiga genomslag. Om det finns luftslott i någon bransch så verkar det vara på finansmarknaden.

Euro är utsatt. Oron på marknaden de senaste dagarna verkar skaka om. Riksbankerna runt om i Europa har hög beredskap och projektet kring Euron kan anses hotat. Stödköp är i regel första steget och brukar vara verkningsfullt, men just nu verkar börserna skaka.

Tyskland har infört naken blandning avseende i första hand statsobligationer, så kallade CDS-instrument baseradepå dessa obligationer, men även avseende aktier i de största finansföretagen i landet. Enkelt uttryck innebär detta att ingen kan sälja ett finansiellt instrument utan att äga det. Konstruktörerna bakom detta ser nu att ännu en finansiell konstruktion går om intet och pengarna verkar snabbt flyttas tll andra marknader. Detta riskerar att drabba de europeiska börserna väldigt snabbt och därmed är också Euron som valuta skakad.

För oss som inte är inom den finansiella marknaden så skakar vi på huvuduet och begriper inte hur en produkt kan finnas om det egentligen inte finns några ägare till den. Inte heller hur man kan sälja det till någon om man inte är ägare. Ändå mer förbryllad blir man att någon vill satsa pengar på det. Men marknaden har verkat lita på naken blankning och sett en möjlighet att göra sig en hacka på det. Därmed har ett visst finansiellt förtroende funnits, men den stora nackdelen har varit att detta varit drivande för spekulation.

Jag lyssande idag till Angela Merkel som talar sig varm för Euron och vikten att rädda den gemensamma valutan. Själv måste jag inse att argumenten för Euron verkar falla gång på gång. Jag röstade emot införandet av Euron och har ännu inte övertygats om att mitt ställningstagande var felaktigt.

Flera av de europeiska länderna har uppenbarligen levt långt över sina tillgångar och varje uns av god ekonomisk hushållning verkar ha lämnat agendan för finansministrarna. Grekland har uppmärksammats men frågan är om det inte blir en rad länder som kommer att "kris-stämplats" ändå mer. Hur är egentligen läget för England, Portugal och Spanien? Blir något av dem nästa "värsta-exempel".

Det känns skönt att ha Anders Borg och Mats Odell som Sveriges främsta ministrar inom detta område. De har koll på läget och har skickligt lotsat Sverige genom krisen. Men vi ser också att krisen har utvidgats och förvärrats, så våra ministrar har nog en hel del att göra även framöver.

Läs mer på SvD

V i får följa händelseutvecklingen....1

Vi arbetar med vision Skövde 2025

Sedan några månader pågår ett spännande visionsarbete i Skövde. Vi ska ta fram en vision som ska beskriva vårt tillstånd 2025.

Förslaget som diskuterade i kommunstyrelsen, avseende själva visionens kärna, har föreslagits som: "Skövderegionen är känd i hela landet som en välkomnade och växande region där människor möts. verkar och mår bra."

Nu arbetar vi vidare med formuleringarna och hoppas att snart få klubba den i kommunfullmäktige.

Ett nyktert Sverige - en utopi eller god vision?

Om alkoholen vore en uppfinning á la 2010 så undrar jag om den skulle tillåtas? Med tanke på de miljardkostnader som den orsakar samhället och framför allt det personliga lidandet som den innebär för hundratusentals personer i vårt land så undrar jag hur vi skulle resonera om det var en aktuell fråga.

Det finns en hel del plus med alkohol, det kan man inte bortse från, men samtidigt så är missbruket på en sådan nivå att vi alla inser att något bör göras. Men de flesta tiger och gör ingenting. Jag är helt på det klara med att det finns bruk och det finns missbruk. Problemet är egentligen inte bruket, men ändå är det just vad det är. Allt positivt om alkohol leder till mer än bruk. Tyvärr är det många som inte klarar att sätta gränserna.

Jag drömmer om att våra barn ska växa upp i vita zoner, helt enkelt vara befriade från att vistas i alkholrelaterade miljöer under uppväxten. Att föräldrar skulle avstå att dricka i barnens närvaro. Och min dröm är att föräldrarna skulle själva, helt frivilligt, göra detta. För barnens skull.

Jag längtar helt enkelt att barn ska få slippa konsekvenserna av föräldrarnas drickande.

Natur och kultur bidrar till det goda livet

Inför Kristi Himmelsfärdsdagen har jag tittat i tidningarna och tagit del av utbudet som erbjuds. Kyrkorna inbjuder till en viktig kyrkodag, vissa passar på att göra det som "gökotta". Mängder av olika konst- och kulturrundor erbjuds. Det verkar som att "öppna ateljéer" och att åka runt på konstrundor har blivit en allt viktigare tradition under denna helg. Runt om i landet manifesteras också Folknykterhetens Dag. Den har också blivit allt viktigare med tanke på att alkoholkonsumtionen ökar. Det är också många människor som utnyttjar vår unika allemansrätt och ger sig ut i skog och mark för att ta del av vårens underbara kvalitéer.
Alltså är detta en helg för att umgås, berikas och göra nya upplevelser. I Västra Götalandsregionen har vi kallat vår vision om framtiden för "Det Goda Livet".

Vår till gång till Natur och Kultur gör att våra förutsättningar att leva Det Goda Livet ökar.

Samtidigt så går våra tankar denna dag till alla de barn som drabbas av missbruk. Barnen verkar alltid vara de stora förlorarna då vuxna missar det goda livet.

Familjen är samhällets grundsten

Denna artikel har varit införd i tidningarna i Skaraborg.

I dag är det internationalla familjedagen. För oss kristdemokrater är familjepolitiken grunden för vårt politiska arbete. Till skillnad från liberalismen, där individen står i centrum, tror vi på att samhället byggs i gemenskap med varandra. Den minsta gemenskapen som samhället bygger på är familjen och den ska, oavsett hur den ser ut, få ett starkt stöd. Om inte familjerna fungerar, ungerar inte samhället. Kristdemokraternas familjepolitik utgår från barnen och deras behov av tid tillsammans med sina föräldrar. Vi kommer att fortsätta arbeta för en förbättring av vårdnadsbidraget och att det ska införas i alla kommuner. Det viktigaste är att familjerna kan göra sina egna val. Den 1 juli 2009 infördes barnomsorgspengen vilket har utökat valfriheten ytterligare. Bland annat innebär detta en etableringsfrihet för familjedaghem eller olika typer av system där familjer samverkar. Möjligheten att köpa hjälp i hemmet till låga priser, det så kallade rut-avdraget, tillhör också familjepolitiken. Reformen har gett tusentals familjer i Sverige mer tid tillsammans. Det är både äldre personer och stressade barnfamiljer som betalar för möjligheten att få mer tid och kraft över till mer än snöröjning, städning och diskning. Sju av tio som i dag använder sig av möjligheten att få hjälp i hemmet är låg- eller medelinkomst tagare. Rut hjälper många människor att få ihop vardagen. Till skillnad mot de röd-gröna partierna vill vi ha kvar avdragen för hushållsnära tjänster. Enligt Sifo säger 81 procent av föräldrarna att de vill ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Hela 85 procent säger nej till en tvångs delning av föräldraförsäkringen.

Ändå basunerar den rödgröna oppositionen ut att de tänker bestämma vem som ska vara hemma med barnen. Att förespråka största möjliga valfrihet i föräldraförsäkringen utesluter inte att man vidtar åtgärder för att förbättra förutsättningarna för jämställdhet. De som förespråkar kvotering stänger däremot dörren för valfrihet och flexibilitet. Dessutom handlar frågan om politikens gränser. Frågan är hur långt man kan reglera människors vardagsliv för att de ska bete sig på ett sätt som bestämmande politiker önskar. 

ANNIKA ECLUND (KD) riksdagskandidat
CONNY BRÄNNBERG(KD) regionkandidat
BO BERGSTEN (KD) riksdagskandidat
EVA-LOTT GRAM (KD) regionkandidat


Natur och kultur bidrar till det goda livet

Inför Kristi Himmelsfärdsdagen har jag tittat i tidningarna och tagit del av utbudet som erbjuds. Kyrkorna inbjuder till en viktig kyrkodag, vissa passar på att göra det som "gökotta". Mängder av olika konst- och kulturrundor erbjuds. Det verkar som att "öppna ateljéer" och att åka runt på konstrundor har blivit en allt viktigare tradition under denna helg. Runt om i landet manifesteras också Folknykterhetens Dag. Den har också blivit allt viktigare med tanke på att alkoholkonsumtionen ökar. Det är också många människor som utnyttjar vår unika allemansrätt och ger sig ut i skog och mark för att ta del av vårens underbara kvalitéer.
Alltså är detta en helg för att umgås, berikas och göra nya upplevelser. I Västra Götalandsregionen har vi kallat vår vision om framtiden för "Det Goda Livet".

Vår till gång till Natur och Kultur gör att våra förutsättningar att leva Det Goda Livet ökar.

Samtidigt så går våra tankar denna dag till alla de barn som drabbas av missbruk. Barnen verkar alltid vara de stora förlorarna då vuxna missar det goda livet.

Kvoteringsdebatten fortsätter

Det är intressant att följa diskussionerna om kvotering av föräldraförsäkringen. Det verkar som att de allra flesta föräldrar vill själva avgöra vem av föräldrarna och hur länge de ska vara hemma hos barnen. Däremot verkar de röd-gröna fortsatt envist hävda att politikerna ska avgöra vem som ska vara hemma.

Jag anser att makten ska vara hos föräldrarna. De ska tillsammans fatta beslut vem som ska vara hemma. Vi kristdemokrater menar att makten ska flyttas från politikerna till föräldrarna.

Vi säger alltså: Ge oss makt att ge er makt!

KD vill underlätta för ungdomar att få egen bostad

Idag har Mats Odell presenterat en rad förslag kring en offensiv satsning på bostadspolitiken. Bland annat föreslås att man ska kunna hyra ut halva sin bostad skattefritt. På detta sätt kan många ungdomar få en chans att dela en lägenhet med andra som ett första steg mot en egen lägenhet. För den som sparar till sin lägenhet ska också skattelättnader erbjudas.

Kristdemokraterna vill se ökad mångfald i boendet och byggandet genom ägarlägenheter, skattefri andrahandsuthyrning och utvecklad hyresrätt.

Lyssna till en intervju med Mats Odell på TV4.

När vitsipporna dominerar

Det är en fantastisk syn som möter oss i skogsbackarna runt om i Skaraborg. Vitsopporna dominerar markerna och sprider en gnistrande vit stämning i de grönskimrande omgivningarna. Vitsippan, Anemone nemorosa, är Kristdemokraternas partisymbol. När jag strövade omkring bland tusentals blommor så kunde jag inte undvika drömmen om den dag då de "politiska vitsipporna" dominerar.

Kristdemokraterna har en vision om ett mänskligare Sverige. Ett samhälle där det finns plats för alla. Där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Ett samhälle som bygger på alla människors lika värde.


Till skillnad mot naturens vitsoppor som snart kommer att lämna över marken till andra arter så vill vi kristdemokraterna göra ett bestående intryck i den svenska politiken.


Vallevägen - Världens vackraste väg

- Vi skryter inte, vi västgötar, vi säger bara som det är. Vallevägen är världens vackraste väg.

Så sa Elisabet Stålarm då hon talade på invigningen av Vallevägen. På kulturbyråkratiskt vis så kallas satsningen för kultursystem. Det innebär att man vill ta vara på de entreprenöriella krafter som finns inom konst, konsthantverk, handel, serviceföretag och ren turism. Vallevägen är ett av de områden som fått stöd både från länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Vår landshövding Lars Bäckström förklarade formellt Vallevägen invigd genom att visa på den vackra bild som står som exempel på vad området har att erbjuda. Valle är ett naturskönt område och just i maj månad så blommar körsbärsträden och tusentals människor åker till området för att njuta av den livskvalitet som erbjuds.

Vill du veta mer så läs mer på föreningen Vallevägens hemsida. (www.vallevagen.se)


Kulturturismen lockar miljoner besökare

Att göra genuina upplevelser lockar miljoner besökare till de destinationer i Europa som valt att satsa på kulturturism. Idag har Reväst, tillsammans med Västra Götalandsregionen, anordnat ett internationellt seminarium där flera olika företrädare från olika områden i Europa berättat om hur de arbetar med kulturturism.

Presentationer från Toscana, Katalonien, finska Turku, Cornwall och Wales speglade olika sätt att ta emot turister och erbjuda genuina och hållbara upplevelser.

Västra Götandsregionen har valt att engagera sig i några internationella nätverk som sysslar med kulturturism. ECTN är ett sådant och NecsTour ett annat. Lars Nordström, som är ordförande i Kulturnämnden (jag är vice ordförande) leder flera nätverk och har varit med och startat Reväst.

Flera av talarna berättade om vikten av att lokalbefolkningen driver utvecklingen. Ett besök i ett område måste uppfattas som äkta och om lokalbefolkningen inte aktivt deltar så finns inte förutsättningarna att utveckla näringen. Många av resenärerna vill möta kulturen och det görs bäst genom att möter och delar gemenskapen med människorna på plats.

Kvällen avslutade vi på Maritiman i Göteborg - världens största flytande fartygsmuseum. Här är jag på väg ner i ubåten Nordkaparen. Ombord fick vi bland annat en mycket god guidning och fick också testa hur en sjunkbomb känns ombord på en ubåt.

Från den övre kommandobryggan på jagaren Småland kunde vi visa våra utländska gäster Göteborg och berätta stadens historia genom att peka ut en rad byggnader som beskriver utvecklingen på ett intressant sätt.

Att möta internationella vänner berikar. Vi har mycket att lära och förhoppningsvis också en del att ge.Måste satsa på våra äldre

De som byggt upp den svenska välfärden förtjänar en god ålderdom. Ingen ska behöva vara orolig eller känna sig otrygg inför åldrandet. Samhället måste visa solidaritet och omsorg. Den som har ett behov ska få hjälp att få det mött. Samtidigt så ska vi respektera individen och dennes förmåga att göra egna val. Det finns inget som säger att man vill göra färre val bara för att man blir gammal, eller att man kan behandla alla äldre på samma sätt.

Vi kristdemokrater driver många frågor som har med ett värdigt seniorliv att göra. Låt mig nämna några:

Värdighetsgaranti
Kommunen ska ge en garanti om värdigt bemötande i äldreomsorgen. Vi vill ha en tydlig uttalad värdegrund som sätter människan i centrum och som garanterar ett värdigt bemötande. Känns märkligt att kor har rätt enligt lag att visats utomhus, att hästar måste ha sällskap, men att vi inte har regler för rätten för våra äldre att få gemenskap eller dagliga promenader.

Parboendegaranti
Inga äldre ska separeras från varandra då de blir äldre så att de inte får bo tillsammans. Förr sa man "tills döden skiljer oss åt", nu verkar det gälla på många håll; "tills kommunen skiljer oss åt". Det måste kunna lösas så att par får bo tillsammans även då de blir äldre och omvårdnadsbehovet ökar.

Seniorbostäder
Vi behöver bygga fler anpassade lägenheter för äldre. Tyvärr är byggkostnaden så hög för nybyggnation att många äldre drar sig för att flytta in i moderna och tillgängliga lägenheter. Det är bra att regeringen ger bidrag så att byggarna får stöd. De kommunalt ägda bostadsbolagen bör vara föredömen för att bygga seniorbostäder.

Valfrihet
Självklart ska äldre kunna göra aktiva val. Man ska kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten. Idag är det alldeles för mycket av kommunalt monopol. Många entreprenörer vill verka inom detta område och vi ska inte hindra dem. Lagen om valfrihet (LOV) är mycket bra och den kommer att leda till att äldre får en ökad valfrihet.

Gratis kollektivtrafik
Jag tycker det är bra med gratis kollektivtrafik för äldre. Sedan vi införde det i Skövde är det många som ger sig ut i större utsträckning än tidigare. På dagtid är det ofta gott om plats på bussar och då är det alldeles utmärkt att äldre passar på att ge sig ut och handla eller träffa bekanta. Många upplever att det är dyrt att åka buss och tenderar då att sitta hemma och samla på sig ärenden till en viss dag. Nu upplever man att det är fritt att åka och då ger man sig ut på ett helt annat sätt.

Detta är några områden. Under valrörelsen hoppas jag att få möjligheten att möta många seniorer och berätta mer om den kristdemokratiska äldrepolitiken. Vi har mycket att erbjuda landets äldre.

Alliansens politik får ökat stöd - tar täten i opinionen

De rödgröna har presenterat sina budgetförslag. Höjda skatter, mer bidrag, chockartade bensinskattehöjningar, kvoteringar och centralstyre är sådant som många väljare säger NEJ till.

Den första opinionsundersökningen efter budgetpresentationerna visar en ny tendens i opinionen: Alliansen tar täten.

Enligt Expressen/Demoskop så är läget idag:

Frågan: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag?


Moderaterna 30,6 % (+2,5)
Folkpartiet 9,0 % (+1,4)
Kristdemokraterna 5,4 % (+ 1,7)
Centerpartiet 4,2 % (oförändrat)

Sverigedemokraterna 2,1 % (-1,1)

Socialdemokraterna 33,8 % (-1,8)
Vänsterpartiet 4,8 % (- 0,6)
Miljöpartiet 8,8 % (-2,5)

Övriga 1,3 % (+ 0,6)

Särskilt gillar jag den starka uppgången för Kristdemokraterna.


Så vill vi satsa på kulturen

GP har inlett en serie där man bett de politiska företrädarna i Västra Götaland att redogöra för sina idéer kring hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik och nu senast om kultur och miljö.

Kristdemokraterna lyfter fram några satsningar som partiet driver. Kulturpass handlar om att förenkla kulturbesök i regionen. Kultur och hälsa allt viktigare och vi har initierat idén om Kultur på recept. Kännetecknande för kristdemokraternas kulturpolitik är att vi ska göra gemensamma kulturella uppleverlser. Det skapar närhet och gemenskap och motverkar utanförskapet.

Vill du läsa hela artikeln, klicka här.

MP anser att det är OK att ta lån för att betala skatt

Först trodde jag inte att detta var sant när jag hörde det i bilradion. Jag tänkte att jag måste ha missuppfattat inslaget om fastighetsskatt. Men nu har jag lyssnat igen på vad Mikaela Valtersson (MP) sa: Hon säger att det är OK att belåna sitt hus för att ha råd att betala sin fastighetsskatt.

Man tror inte att det är sant. Lyssna själv på sr.se 


Allianståget kom till Skövde

09.56 kom allianståget till Skövde och de fyra partiledarna mottogs med folkets jubel. De fick också några spontanapplåder innan de rusade raskt tll Hertig Johans Torg där hade ett torgmöte. Det var mycket folk som samlats och de fyra alliansledarna lyfte fram en mängd angelägna frågor och vädjade att de skulle få väljarnas röst. De var på toppenhumör, talade klart och tydligt, och gjorde intryck av att de reste med ett segertåg. Efter talen så fanns de en stund på torget och pratade med väljare.


Välkomna till Skövde - Allianståget

Idag säger vi välkomna till Alliansens partiledare då de anländer med tåget till Skövde. Skövde är en välkomnade kommun med stor framtidstro. Den senaste satsningen på Arena Skövde och en oerhört stark ökning av handel gör kommunen till en centralort i den östra delen av Västra Götaland. I Skövde regerar en trygg och stabil allians och därför är det idag extra roligt att få ta emot de fyra partiledarna som besöker vår stad. Västra Stambanan ger kommunen goda kommunikationer med både Stockholm (2 timmar) och Göteborg (1 timma) härifrån.
Skövde har medvind och vi hoppas också att dagens besök ska ge uppmuntran till skövdeborna. Alliansens fortsatta regerande både i landet och kommunen skapar förhoppningar inför framtiden.

Vad Alliansen lovar att INTE göra

Alliansen ger nio löften inför valet. De är lite annorlunda än vad som vanligen gäller. Nu handlar det inte om vad man vill göra, utan om vad man INTE vill göra.

De nio löftena är

1. VI LOVAR ATT INTE HÖJA SKATTEN FÖR VANLIGA LÖNTAGARE
2. VI LOVAR ATT INTE RISKERA STATSFINANSERNA GENOM OFINANSIERADE UTGIFTSLÖFTEN
3. VI LOVAR ATT INTE GÖRA DET DYRARE ATTANSTÄLLA UNGA
4. VI LOVAR ATT INTE AVSKAFFA RUT OCH ROT
5. VI LOVAR ATT INTE ÅTERINFÖRA FASTIGHETSSKATT OCH FÖRMÖGENHETSSKATT
6. VI LOVAR ATT INTE FÖRTIDSAVVECKLA KÄRNKRAFTEN
7. VI LOVAR ATT INTE INFÖRA KILOMETERSKATT
8. VI LOVAR ATT INTE KVOTERA FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN
9. VI LOVAR ATT INTE SKJUTA UPP FÖRBIFART STOCKHOLM

Läs  mer om löftena på http://kristdemokraterna.se/


Vi laddar för morgondagens partiledarbesök

Vi ser fram emot morgondagens besök av de fyra alliansledarna i Skövde. Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björkund och Göran Hägglund kommer att tas emot på Resecentrum kl 09.56 och sedan vandrar vi tillsammans till Hertig Johans Torg där vi är med på ett torgmöte.

Alla är välkomna att vara med på torget mitt i centrala Skövde.


Boken "att vara ordförande" trycks igen

Jag fick ett glädjande besked från förlaget Norstedts Juridik att de vill trycka en ny upplaga av boken "Att vara ordförande". Den första är i princip slutsåld. Jag har fått många positiva kommentarer kring boken och är glad att den har använts och kommit till nytta.

Jag skriver nu på en uppföljare som heter "Att vara ledare". Om jag får en skriv-vecka så kommer den förhoppningsvis att kunna ges ut i höst. Det är också en bok med goda råd.

Vill du beställa Att vara Ordförande så finns den i bokhandeln (ISBN ISBN: 9789139108573
Förlag: Norstedts juridik) eller kan beställas via denna länk.

Våld som orsakar enormt lidande

Idag har jag varit på en föreläsning av Sören Sanz, vårdchef på Södersjukhuset, och ansvarig för deras akutverksamhet. Föreläsningen som var en del i en temadag anordnad av Drogförebyggarna handlade om både droger och våld. De flesta våldsbrott sker under påverkan av alkoholen.

Sanz visade ett stort antal bilder på skadade personer och redogjorde för de konsekvenser, ofta ett livslångt lidande, som slag och sparkar riktade mot kroppen ger. Det var en ruggig tillställning och man kan inte förstå krafterna bakom detta meningslösa våld.

Södersjukhuset som har en av landets största akutmottagningar ser ett stort antal våldsoffer och gör allt som står i deras makt för att lindra skadorna, men tyvärr får många av patienterna allvarliga och livslånga men som en konsekvens av våld.

Det finns många intressanta länkar för den som vill läsa vidare.

Sören Sanz rekommenderade själv att vi skulle ta del av www.rav.se (Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade).

En intervju på Brottsoffermyndighetens hemsida är visserligen några år gammal, men känns ändå aktuell.

Det fins väldigt många anledningar att ta kraftag mot våldet och skapa det trygga samhället. Här behövs allas insatser.

Våren hälsas välkommen

I år har jag haft förmånen att få vårtala vid två tillfällen. Det är en del av det svenska kulturarvet att kring valborgshelgen mötas och lyssna till vacker musik och goda tankar förmedlare i ett vårtal. Jag valde i år att tala om "Vi väntar vårens varma vindar" och gjorde en anspelning på att vi behöver varma mänskliga vindar i vårt samhälle. Det blåser så många kyliga vindar och det gäller att hålla emot och sprida värme. Det är då vi bryter utanförskap. Men att bryta barriärer är svårt och det kan ta emot att våga ta kontakt med andra människor och därför passade Boyes "visst gör det ont när knoppar brister.." som en parallell.

På bildens syns PRO-kören från Tidan som underhöll med vacker sång i kulturreservatet Vallby Sörgården. Hembygdsföreningen har gjort ett enastående arbete med att ta tillvara på en gård "där tiden stått still".

En utflykt dit kan rekommenderas. I närheten finns också Skövdes enda runsten.Traditionenligt sjöng Immanuelskyrkans kör vid vårfirandet i Sventorp. Det blåste upp och fanan vajade kraftigt i vinden så det blev ingen brasa. Istället övergick firandet i en stunds gemenskap i Sventorps missionshus som blev alldeles fullsatt.

 


 


Partiledarna låter som om de är på auktion

Nya trenden i valrörelsen verkar vara att höja buden. Kent Persson menar att nu är löfteskarusellen i full gång och den verkar aldrig sluta snurra. Man kan använda många bilder för att illustrera löftena i valrörelsen.

När Mona Sahlin 1:a maj-talar så är det löften till pensionärerna som verkar vara det stora vallöftet. Lite märkligt att hon gör det först när alliansen deklararerat att de ska satsa på pensionärerna. Socialdemokraterna har haft många regeringsår tidigare för att göra något åt pensionärernas situation. Först nu då alliansen ser till att det händer något i pensionsfrågan, vaknar Mona till, och lockar med ytterligare några miljarder.

Men S har också valt en annan budhöjartrend; Högre skatt. Det löftet går knappast hem hos väljarna.

RSS 2.0