Aspö en oas för alla skövdebor

Ikväll ska kommunfullmäktige i Skövde ha en viktig debatt. Det handlar om området Aspö-Karstorp. 3000 invånare har skrivit under kraven på en folkomröstning. De är emot planerna på byggnation i området. Skövdebostäder har presenterat en ny plan för byggnation och åsikterna går isär om den.

Fullmäktige ska ikväll besluta om folkomröstning eller inte. Det finns skäl både för och emot så det kan bli en spännande debatt.

Det finns en uppenbar risk med att folkomrösta i en planfråga. Redan nu så överklagas i princip alla byggplaner i Skövde. De flesta projekt blir försenade därför att det alltid finns invändningar mot förändring av grönytor. Det kommer ikväll att finnas förespråkare som absolut säger nej till en folkomröstning i en planfråga och det finns de som med alla medel vill stoppa byggnation.

Min roll som ordförande i kommunfullmäktige handlar om att se till att även denna, som jag förmodar, känslomässiga debatt, bygger på de spelregler som vi satt upp. Alla har rätt till sin åsikt, den ska få framföras, men sedan gäller det beslut som fattas.

Ser fram emot en spännande debatt.

Ni som är intresserade kan ta del av den på webben; http://lokaltv.skovde.se

Glädje att få leva i fred

Idag samlas ett gäng amerikaner i Skövde med anledning av Memorial Day. Det är en av de stora amerikanska federala högtidsdagarna och inträffar den sista måndagen i maj. Då uppmärksammas alla som har tjänat sitt land i krig. Vårt syfte är väl inte i första hand att "fira" dagen, men vår reflektion blir väl snarare glädjen och tacksamheten över att få leva i fred.

Sverige har undkommit en mängd lidanden genom att vi är en nation som inte upplevt krig på många år. Samtidigt är vi påminda om kriget genom våra soldater i bl a Afghanistan. Jag vet inte exakt hur många som finns där i dagsläget, men det är nog uppemot 500 personer. Dagligen möter vi krigets fasor i medierna.

Men jag träffar nästan dagligen personer som flytt krig och konflikter och hör deras berättelser. Man blir ödmjukt tacksam att man får leva i fred.

Fred är ingen utopi - det är en möjlighet som framför allt bygger på sunt förnuft. Tyvärr verkar det som att politiken ofta strular till det.

"Allas Bertil" läser sagor på förskola

I dagens SLA (tyvärr finns ingen nätupplaga) finns ett reportage om en lokal variant av ett riksprojekt som heter Allas barnbarn. Det handlar om en "äldre" man som heter Bertil och som besöker förskolor och läser sagor. Allas barnbarn är en riksförening för läsfrämjande generationsmöten i förskola och förskoleklasss. Barnbibliotekarierna är ansvariga och ansvarar för de tolv pensionärer som deltar i satsningen. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som stått bakom undervisningen.

Eftersom många barn inte träffar den äldre generationen så ger detta projekt barnen en möjlighet att möta en "morfar" eller "farmor" som regelbundet kommer till förskolan.

Känns som ett viktigt projekt där kulturen förenar generationerna. Att läsa för barn är nog något av det mysigaste man kan vara med om. 

Läs mer om Vuxenskolans projekt "Allas Barnbarn" eller surfa in på föreningens hemsida

Bodmässa på Nääs

En av sommarens intressanta utställningar finns på Nääs (Lerums kommun). Det handlar om bodar och känslan ska vara äkta och nyckelordet är LUST.

Bakgrunden är att byggnadsvården ville bidra med en utställning som handlar om det hållbara, men också att ta tillvara på det växande intresset för traditionella och lokala byggmaterial från små leverantörer. Det är ju nu mycket fokus på passivhus, men samtidigt så finns det många "gamla" tekniker som håller.

Utställningen på Nääs pågår fram till den 15 augusti bygger på 40 nya, roliga och vacka bodidéer. Allt handlar om en bod på max 15 kvadratmeter.

När du läst www.bod2010.se som är projektets hemsida så kommer du nogl ,ikksom jag, att känna stor lust att åka till Nääs i sommar och ta del av kreativiteten kring bodbyggandet.


Byggnadsvård Nääs,