Ko eller häst?

Hästköttsskandalen påverkar! Att äta hästkött är motbjudande för många och helt otänkbart. Men den stora ilskan som visas är nog mest att man känner sig lurad. Matproducenterna skriver att det är nötkött men verkar inte ha koll på vad de använder. Det känns som ett konsumentsvek att äta häst när man räknat med ko. Förhoppningsvis bidrar skandalen till att vi äter svenskt kött mera framöver och ser till att vi har koll på hela kedjan, från bonden till butiken. Det är hemsk att lurendrejare finns och att våa matproducenter uppenbarligen blivit lurade. Men kanske kommer det något gott ur detta.

Fler besöker Skövde

Antalet gäster, räknat i gästnätter, ökar i Skövde. Trenden är positiv med en ökning på 8 procent under 2012. Sedan Next Skövde kom till har flera satsningar gjorts och iden är att alla verkar tillsammans. Att vara ambassadörer för varandra är ett bärande koncept. Skövdes geografiska läge och en medveten satsning på möten är en bidragande orsak till ökningen, men vi ser också attraktionerma med arenabadet och Balthazar, science center. Det går åt rätt håll och vi ska fortsätta att arbeta tillsammans.
myNewsdesk -http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/next-skovde/pressrelease/view/stor-oekning-av-antalet-gaestnaetter-i-skoevde-2012-840433
SN - 
 http://www.skovdenyheter.se/nyhet/37413/antalet-gastnatter-okar

Maramö viktigt för Alliansen

Dagens möte med alliansens gruppledare i Maramö är viktigt ur flera synpunkter. De fyra gruppledare har behov av att visa att de är sugna på en tredje valvinst. Men för statsministern är det särskilt viktigt att få visa att han vill led och att de tre övriga partierna får profilera sig. M är nu så stora och Reinfeldt själv har ett jättestöd att de övriga lätt kommer i skymundan. Laget måste syns och inte bara lagledaren. Förhoppningsvis blir mötet i Maramö något som sätter avtryck.

Kostnad för e-böcker ett hot mot biblioteken

Fler lånar e-böcker på biblioteken. Det är en positiv trend. Enligt dagens GP har utlånen i Göteborg fyrfaldigats sedan 2010. Liknande siffror uppvisas på många andra bibliotek. Ett exempel som många använder är efterfrågan av Zlatans bok som många ville läsa som e-bok. Vad är då problemet med att många vill läsa e-böcker. Jo, det är kostnaden för biblioteken. När Elib skrev avtalet med biblioteken så sattes en summa på 20 kronor per utlån. För någar år sedan var det få som trodde att antalet e-boks-lån skulle öka, men i takt med läsplattornas tillkomst så ökar också utlånen. Att folk läser är väldigt positivt.
Litteraturutredningen har tittat på detta och föreslagit nya förhandlingar och att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) går in som avtalspart. En bra idé och kanske ett sätt att åstadkomma en nationell satsning som gynnar utlånen av e-böcker.
Det ligger i allas intresse att läsandet fortsätter och frågan om e-böcker via kommunala bibliotek måste lösas. Annars riskerar e-böckerna att påverka möjligheten att köpa in tryckta böcker.