Minnesgåvor till de som arbetat i 25 år

Att vara kommun-fullmäktiges ordförande är mycket berikande. Man får vara med om många intressanta saker vid sidan av att sköta de formella sammanträdena. En av årets höjdpunkter är att få ansvara för utdelningen av förtjänstgåvor till de som varit anställda i 25 år. I år var det inte mindre än 79 personer som nått upp till denna anställningstid. Jag uppmuntrade dem att vara stolta över de saker som de fick (tavlor, skålar, guldklockor och annat) och att berätta för sina vänner och bekanta att de fått dem av Skövde kommun och att vi är mycket tacksamma för deras insatser. Det har blivit en tradition att vi har en högtidlig ceremoni med fanfarer och god mat på Västerhöjdsgymnasiet.

Det har också blivit en tradition att Skövde Lucia kommer och sprider ljus och värme

Integration som fungerar i Parkstugan

Parkstugan, i hjärtat av Södra Ryd, har blivit en samlingslokal för både nya och gamla svenskar. Integrationsarbetet som bedrivs av Pingstkyrkan i Skövde har uppskattats av många under året. Att kunna träffas och pratas vid en stund innebär ett utbyte av tankar och idéer som berikar.
I lördags var det dags för julbord där både svenska och internationella rätter dukades fram. God mat och gemenskap. Det är med lite blandade känslor som sådana här träffar genomförs. Varje gång kommer det flyktingar som väntar på att avvisas från Sverige. Svenska myndigheter anser inte att de uppfyller de krav som ställs och nu väntar de på gränspolisens ankomst. Vi har på många sätt försökt att stötta och hjälpa och man känner sig väldigt liten i detta arbete. Det vi kan göra är att stötta och uppmuntra. Önskan inför julen är tydlig om att migrationsverket ska ändra sig och inte genomföra några avvisningar till sådana områden där man inte kan säkra flyktingarnas skydd vid en återkomst. Det skulle vara en riktigt härlig julklapp.

Alltid på de utsattas sida - Alliansens sociala samvete

Kristdemokraterna gick till val på devisen "Ett mänskligare Sverige". Idén handlade om att lyfta fram den enskilda människan och vara partiet som ville förändra medborgarnas makt. Diskussionerna om politikens gränser och verkligehtens folk handlade om att makten skulle flyttas från politikerna till medborgarna. Var och en skulle få ett starkare inflytande över mängder av dagliga beslut.

Tyvärr lyckades inte vi som verkade under valrörelsen att kommunicera det som vi brinner för. Många uppfattade Kristdemokraterna som otydliga och rätt ointressanta som politiskt parti och därför blev det få som röstade på partiet.

Nu har Framtidsgruppen lagt fram sin rapport och vill beskriva Kristdemokraterna som alliansens sociala samvete - partiet som alltid står på de utsattas sida. Att partiet har en framtid i svensk politik slår gruppen an och ger sig in i ett antal konkreta förslag kring såväl utvecklingen av partiets organisation som dess politik.

Det är nu förhoppningen att rapporten kommer att debatteras och diskuteras i varje lokalavdelning och att det ur den kommer att vaskas fram ett antal förslag som snarast kommer att sättas i verket. Göran Hägglund har här ett underlag inför den nödvändiga omdaning som är nödvändig för partiet.

Det ska bli mycket intressant att följa de fortsatta turerna kring framtidsrapporten. Med Acko Ankarberg Johansson som ny partisekreterare kommer det att bli fart på förnyelsen. Bättre partisekreterare kunde knappast Göran Hägglund funnit. Tillsammans har de en chans att sätta partiet på den politiska kartan och leda medlemmarna fram till en valseger 2014.

Rapporten finna på Kristdemokraternas hemsida.

Utmärkt val av ny partisekreterare

Att utse Acko Ankarberg Johansson som ny partisekreterare för Kristdemokraterna är mycket lyckat. Detta skapar goda förutsättningar för den förnyelseprocess som partiet inlett. Acko har en genuin bakgrund i partiet, känner medlemmarna mycket väl och har erfarenhet också från partiledningsarbetet. Det är en erfaren och uppskattad politiker som nu tar sig en tuff och utmanande uppgift.

Personligen är jag både glad och nöjd över beslutet. Samtidigt något förvånad. Hennes namn har nämnts i spekulationerna kring utnämnande men jag trodde inte att hon skulle vara beredd att lämna kommunpolitiken i Jönköping. Nu gör hon alltså en satsning för partiets skull som hedrar henne.

Med andra ord: Acko - Välkommen in i ett nytt och spännande uppdrag. Vi ska stötta dig i detta!