Det fanns inte rum för dem

I berättelsen om Maria och Josefs strapatser i Betlehem möter vi stängda dörrar. Den gravida Maria har färdats en lång väg, men hemmen och härbärgena var stängda för henne. Jesus-barnet föddes under oerhört spartanska och utsatta förhållanden. Inte dröjde det heller länge innan de blev flytkingar och tvingades bort från sitt eget land.
Den här berättelsen är lika aktuell idag. Kvinnor och män, barn och unga, är på flykt och behöver logi. Men de möts av hårda attityder och stängda dörrar. Det öppna hemmet börjar med det öppna hjärtat. Om det inte finns plats inom oss finns det heller ingen plats bredvid oss. Själviskheten är en kraft som hindrar mänsklig gemenskap, men ofta luras man att tro att den är en god kraft. Tyvärr visar den sig ofta vara bedräglig. Att möta främlingen, att dela livets olika villkor, leder ofta till att man berikas som människa. Därför blir uppmaningen denna jul: Öppna ditt hjärta och öppna ditt hem.

Valet kommer att handla om värden

Jag kandiderar inte till riksdagen men kommer att aktivt kampanja för mitt parti. För några år sedan var jag helt inställd på att bli riksdagsledamot men så blev det inte då. Får se vad som händer inför nästa val. Men nu verkar det bli ett extra val i mars. Jag tillhör dem som hoppas på en annan lösning men den ser inte ut att kunna bli av. Det vi ser i Västra Götaland där fem partier samverkar och där allt samarbete fungerar väl är en möjlighet att lösa ett svårt parlamentariskt läge och förhoppningsvis kan riksdagen finna inspiration hos oss.
Jag kommer förmodligen vara aktiv i debatten i media. Första artikeln publiceras idag i SLA. Du kan läsa den här:
 

Valet handlar om värden
Det ser ut att bli ett extra val 2015. Väldigt mycket tyder på att det blir de stora ideologiska frågorna som avgör, inte enstaka sakfrågor. Varje parti har en ideologisk grund och denna kan nu komma att få stå i fokus. Valet handlar om vilket samhälle vi vill ha. Jag ser att det finns tre frågor som skiljer blocken åt.
Människovärdet
Kristdemokraterna hyllar människovärdesprincipen. Varje människa är unik och har därmed också ett unikt värde. Varje försök att sortera människor i vi och dom avvisas. Den kristna människosynen är grundläggande för de värden som partiet håller fast vid. Därmed vill vi skapa ett öppet, tolerant och accepterande samhälle. Självklart erkänner vi problem med integrationspolitiken och vi måste våga debattera denna fråga. Men den handlar inte i första hand om politiska lösningar utan att vi medborgare öppnar våra hjärtan och ser flyktingen som en syster eller bror. Den kristna kärlekstanken omsatt i politisk handling är en viktig drivkraft för partiet.
Det egna valet
Regeringen, som tillsattes efter valet, föll på att den försökte göra en kraftig vänstergir. I stället för att medborgarna skulle få göra egna aktiva val så började man förbereda för ett samhälle där man återgår till att politiken ska göra val och medborgarna ska följa de politiska besluten. Att barnen tillsammans med sina föräldrar ska få välja förskola eller skola är inte ett beslut som regeringen vill att de enskilda medborgarna ska ta. Inte heller ska man få välja vårdcentral. I stället ska man bli tilldelad det som politiker anser lämpligast. Kristdemokraterna vill inte medverka till ett sådant samhälle. Vi vill att beslut som kan tas hemma vid köksbordet ska fattas där. Det är medborgaren själv som ska kunna göra egna val. Den friheten vill vi anförtro individerna och där ska politikerna hålla sig borta.
Privat är inte något fult
Det tredje stora vägvalet handlar om vem som ska utföra välfärdstjänsterna. Vänsterns hållning är tydlig och rak; inga privata utförare. Vi delar inte denna syn. Vi anser att det ska finnas en mångfald av utförare och det som ska stå i centrum är den kvalitet med vilken tjänsten utförs. Under alliansregeringens tid (och även under socialdemokratins senare regeringsår) har mängder av nya arbeten skapats i tjänstesektorn.  Kombinationen av offentliga, privata och icke vinstdrivande utförare är något som vi anammar. Vi vill inte ha ett samhälle där allt ägs av staten och där man anser att privata initiativ är något fult. Det är tack vara driftiga entreprenörer som det lilla Sverige har ett näringsliv som håller internationell konkurrenskraft. Låt oss släppa fram den kreativitet och innovationsförmåga som finns istället för att förbjuda den.

Nu stundar en valrörelse där jag hoppas att vi frågar oss vilket samhälle vill vi att våra förtroendevalda ska vara med och forma?

Conny Brännberg (KD)

Skaraborgsnatur 2014 inspirerar


Det är alltid inspirerande att läsa årsskriften från Skaraborgs Naturskyddsförening. Årets tema handlar om Ängen och skriften beskriver det omfattande arbete som görs i Skarborg kring våra ängs- och hagmarker.
Det är många oerhört vackra bilder från vårt landskap. Samtidigt så är det lite skrämmande läsning. Det är uppenbart att vårt vackra och öppna landskap är hotat. Det växer igen. Tack vare ett stort engagemang från frivilliga människor, ofta från Naturskyddsföreningen, så hålls vårt landskap öppet. Att kunna ta del av den prakt som finns i våra ängs- och hagmarker sker genom att vi har betande djur och människor som manuellt tar sig an beväxningen. Tyvärr så räcker inte kossorna till eller rättare sagt så är det för dyrt för bönderna att köra ut sina besättningar till marker långt borta ifrån den egna gården.
Det finns åtskilligt för oss politiker att göra i denna fråga. Det är ett gemensamt ansvar där samhället måste ta tag i många av dessa frågor innan vi har ett igenvuxet landskap. Läsningen av Skaraborgsnatur 2014 blev en utmaning för mig och jag hoppas att många kommer att läsa den. Samtidigt så blev jag ännu mer övertygad om att vår natur är en oerhörd tillgång för besöksnäringen. Det är så lätt att vi tar våra naturvärden för givna, Men för våra turister är detta något unikt. 

Vad betyder det att ta ansvar?

Den senaste veckans debatt har handlat om ansvar. Stefan Löfvén menar att alliansens politiker i riksdagen ska ta ansvar och rösta för regeringens budget Men detta innebär att alliansen skulle rösta på en helt annan politik än den man gick till val på. Detta tyder snarare på ett ansvarslöst sätt. Statsministern har gjort stor sak av detta med ansvar men inte alls lyckats att förklara för vem man tar sitt ansvar Är inte politikerna först och främst ansvariga inför sina väljare. Att då rösta på de förslag som man kampanjat för och som ingår i valmanifestet måste ju vara att ta ansvar.
Efter att ha utkrävt ansvarstagade av de andra partierna så utlyste Löfvén extra val. Är det att ta ansvar?