E20 - ännu ett uttalande

I dag har vi haft Kristdemokraternas regionstämma i Göteborg. Jag föreslog att stämman skulle göra ett uttlande. Det antogs och lyder enligt följande:

Kristdemokraterna i Västra Götaland har på sin regionstämma 2012-04-28 beslutat att göra följande uttalande:

Kristdemokraterna i Västra Götaland kräver en utbyggnad av E20 som innebär en 2+2-väg. Förbindelsen mellan landets två största städer kräver en omedelbar investering och vi är mycket oroade över den trafiksäkerhet som råder på vägen. Det krävs stora och omedelbara insatser för att uppnå en vägstandard som utvecklar vägen. Den politiska ledningen i Västra Götalandsregion har bestämt att inte ha någon egen uppfattning i frågan utan accepterar de lösningar som staten erbjuder. Vi anser att regionen, med kraft, ska framföra en egen uppfattning i frågan. För oss Kristdemokrater gäller en satsning som skapar en modern, snabb och trafiksäker väg. I klartext måste det vara en fyrfältsväg.


Flera insändare om E20

Idag har jag använt  pennan flitigt, eller rättare sagt knackat rejält på tangentbordet. Det blev fyra insändare till media i Skaraborg om E20. De är alla lite olika beroende på vilken tidning de sänts till. Jag är så besviken på den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen. När regionen bildades var vi överens om att prata oss samman internt för att sedan stå med enat röst och förhandla med staten. Men nu gäller helt andra spelregler. Vi ska inte ha andra åsikter än staten. Det är så långt från idén om regionen som man kan komma. Under förra regionfullmäktige blev det en rejäl debatt om E20 eftersom fullmäktige tidigare uttalat sig om en 2+2-väg. Nu bestämde regionstyrelsen att endast tala om 2+1. Det är en del av uppgörelsen med Miljöpartiet som vägrar att bygga ut vägen. Det innebär att MP har vetorätt i frågan. Men eftersom fullmäktige (som är högsta organ) fattat ett beslut så kan knappast regionstyrelsen fatta ett annat beslut. Det går inte, men är ändå gjort. För näringslivets del så är en utbyggd E20 nödvändig för expansionen av exporten. Om beslutet blir att inte ens ledningen för regionen vill ha en 2+2-väg så kommer aldrig regeringen att köra över oss. Nu vet infrastrukturministern att den politiska ledningen i regionen inte anser att staten ska satsa sina pengar här utan den kan satsa pengarna någon annanstans. Nu måste vi alla engagera oss så att de ändrar sig. Hade alliansen regerat i regionen så hade beslutet från vår sida redan varit klart. Nu hoppas vi att socialdemokraterna i Skaraborg kan påverka sin regionkamrater och ändra sig. Mitt bidrag närmaste dagarna är att skriva flera debattinlägg i frågan.

Måndag 23 april uppmärksammar vi Världsbokdagen

Denna artikel var införd i SLA 2012-04-21 med en uppmaning att läsa en bok inför Världsbokdagen på måndag.

I dag uppmärksammar vi boken

Runt om i världen står boken, dess författare och läsandet i fokus då Världsbokdagen firas. Denna manifestation infördes av Unesco 1995 och är en påminnelse om vikten av läsandet och tillgång till litteratur. 

Många har spått bokens undergång. Röster har framfört att digitaliseringen är det sista stora slaget mot boken och den är snart ett minne blott. Men allt tyder på det motsatta. Visserligen sker en intensiv digitalisering och tekniker som e-böcker har en allt viktigare roll, men boken lånas och köps fortfarande i stor utsträckning.  

Läsandet uppmärksammas

Världsbokdagen uppmärksammar också läsandet. Vi som är engagerade inom kulturpolitiken värnar våra bibliotek och är också glada över den skärpning som tillkommit i skollagen om vikten av skolbibliotek.  

Samtidigt finns det befogad oro kring läsandet. Det finns en stor läsklyfta i samhället. Forskningen visar tydligt att läsandet ger tillgång till ett rikt språk. Ju mer man läser desto större ordförråd erövrar man och kan därmed också göra sig mer gällande rent kommunikativt. 
 
En vanlig dag uppger 36 procent av befolkningen (åldrarna 9-79 år) att de läst en bok. Men skillnaderna mellan män och kvinnor är stora. 42 procent av kvinnorna läser dagligen men endast 28 procent av männen. Tittar man i olika åldersgrupper så sjunker läsandet starkast mellan 16-24 år. Tyärr finns det i vissa sammanhang en inställning till att man överhuvudtaget aldrig ska läsa en bok.
Läsandet är ett gemensamt ansvar för föräldrar och skolan. Forskningen visar att föräldrarnas inställning till läsandet har avgörande betydelse för barnets eget erövrande av boken. Därför sker satsningar på Barnavårds- och Mödravårdscentralen för att lägga en grund för läsandet. Det handlar om att nå föräldrarna tidigt. Men lärarna, som möter eleverna dagligen, har stor betydelse. Tyvärr visar statistiken att lärarna inte räcker till för att stimulera läsandet och därför är det också oerhört angeläget att skolbibliotekarier finns och används i det pedagogiska arbetet. Tyvärr har fokus i debatten ofta legat på biblioteken snarare än bibliotekarierna. Detta är en yrkeskår som behöver värderas högre.

Ta tid för en bok
Med risk för att betraktas som konservativ men det är en härlig känsla att hålla i en tryckt bok, kunna bläddra mellan sidorna, slippa oroa sig för att batterierna ska laddas ur eller att man glömt en viss sladd för att koppla upp sig. Jag välkomnar datorer och läsplattor men föredrar den vanliga tryckta boken.

Men oavsett om man vill läsa en trycksak eller via digitala skärmar så är uppmaningen idag, på Världsbokdagen, ge dig tid för att läsa en bok.

Hem och skola har ansvar

Conny Brännberg (KD)


Finansman räddar Skövde IK

Enlgit media så kommer en finansman från Örebro att genom en generös gåva vara räddaren av Skövde IK. Genom det kontanta stödet verkar det som att konkurshotet är undanröjt. Hockeyklubbens styrelse möts ikväll och ska komma med en presentation av räddningsinsatsen imorgon.

De politiska partierna i Skövde sa enhälligt nej till ett ackordsförslag och konkursen var nära. För ungdomarnas skull är det en stor bedrift av styrelsen och dess ordförande att ha kunnat genomföra detta. Det finns en kraft i klubben som skapar hopp inför framtiden.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5071566

Rätten att bo tillsammans

Äntligen ser det ut som Maria Larsson lyckas driva igenom parboendegarantin. Det är en självklarhet att äldre ska få bo tillsammans. Skönt med KD i regeringen


Inga barn ska vräkas

Dagen skrev häromdagen att 735 barn vräktes förra året. Det är inte rimligt att barn ska utsättas för det trauma som det innebär att bli berövad sitt hem. Tanken att komma hem efter skolan och upptäcka att ens saker blivit bortkörda och att man inte har ett hem längre är ovärdigt en välfärdsstat. Barn är beroende av vuxna och bygger sin tillit på att bli omhändertagna. Om föräldrarna inte orkar ta sitt ansvar måste samhället gära det. Vräkning är inget alternativ för att reglera en skuld.


Fick 500 miljoner kronor i böter

Jo, då, rubriken är rätt. Det är Volvo Powertrain som fått en rejäl bot. Inte mindre än en halv miljard kronor har en amerikansk domstol dömt Volvo att böta på grund av ett antal båtmotorer som inte höll måttet, åtminstone inte enligt domstolen. Frågan lär överklagas. Läs mer på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5067542


I kommunerna bygger vi Sverige

En gammal kristdemokratisk devis är "i kommunerna bygger vi Sverige". Självklart finns det nationella o statliga program men det går aldrig att säga ngot annat än att både ladugårdar och teatrar finns i en kommun. Det är därför så viktigt att riksdagsledamöter och kommunpolitiker har samsyn. I samband med val så påverkar de nationella ledarna mycket, men det är ofta, och kanske oftast som lokala företrädare har betydelse. Under alla omständigheter är det bäst när nationella, regionala och kommunala politiker kopplar armkrok. Mer sådant!


Kan Skövde IK räddas?

En enhällig kommunstyrelse sa igår nej till att anta en ackordsuppgörelse med krisdrabbade Skövde IK.  Under många år har kommunen försökt att stötta klubben genom att låta den betala av sina skulder. Nu insåg styrelsen att en begäran om rekonstruktion var enda utvägen, men två av de stora fordringsägarna säger nej. Bakom beslutet i komunen låg en sammanvägd bedömning, men samtidigt betonades vikten av att stötta de barn och ungdomar som vill spela hockey. Vad som händer med klubben är osäkert, men en konkurs kan fortfarande undvikas.
Läs mer i http://www.skovdenyheter.se/nyhet/4069/kommunen-siks-insatser-inte-tillrackliga

Väljarna vill se utveckling av alliansens samverkan

De fyra allianspartiernas partiesekreterare skriver en gemensam artikel i DN där de påvisar att väljarna vill se en utveckling av alliansens samverkan. Det är ett viktigt besked att alliansen vill hålla ihop men också utvecklas. Partierna gav SKOP i uppdrag att undersöka det framtida intresset för alliansens och väljarna ger ett tydligt besked; håll ihop och utvecklas tillsammans. För oss kristdemokrater är det särskilt roligt att vi förknippas med familjepolitiken men också vård och omsorg. Fokus för oss inför 2014 är att bli det parti som står för barn och ungdomars uppväxtvillkor.


Ska nätet ta över våra liv?

Slutklämmen i en intressant artikel i DN om nätjättarnas makt över våra liv avslutas med sammanfattningen av vad som är på gång: "De kan då studera vårt beteende, läsa våra tankar, förse oss med produkter, dränera våra plånböcker samt ingripa innan vi gör felaktiga handlingar."

Artikeln handlar om den enorma datainsamling som äger rum och ger datajättarna stora kunskaper om oss och våra vanor. Det handlar inte bara om enorma datamängder som samlas in utan också hur man tjänar pengar, stora pengar. Googles annonsintäkter uppskattas till 24 miljarder dollar. Det är mer än hela USAs dagspress inkomster via annonser. Amazon har 164 miljoner kunder över hela världen.

När man tittar på de största dataföretagen kan vi konstatera att de samlar in enorma datamängder och kan skapa "profiler" av oss genom att ta del av hemsidesbesök, köpvanor, sökningar etc.

George Orwells förutsägelser verkar stämma rätt bra och redan för 2000 år sedan skrev Johannes i Uppenbarelseboken om att utan ett visst nummer skulle ingen kunna handla eller ta del av affären. Verkar som att framtiden är här.

Ni har klockorna - vi har tiden

När man varit på en resa så är man uppfylld av allehanda upplevelser. Intrycken tränger sig på och man har så mycket man vill dela med sig. Men så går det en tid och några få saker stannar kvar. Efter en resa i Sydafrika var jag fylld med intryck och hade fått vara med om så många starka upplevelser. Många av dem är fortfarande kvar, men ett mer än andra. Det var uttrycket "ni har klockorna - vi har tiden". Ordspråket handlade om skillnaden i synsätten på hur vi hanterar vår tid. I väst är vi väldigt noga med exakta klockslag och säger vi att ett möte börjar 14.30 så menar vi just då och varken före eller efter. I afrika var det inte lika exakt. Frågan är vem som mår bäst. Den som betraktar tid som timmar, minuter och sekunder eller den som menar att tid är inte något som är så exakt och preciserat som vi gör gällande.
Nu är det påsk och många har ledigt. Då uppskattar vi vår fritid som ju innebär att tiden är fri och att vi disponerar den själva. Arbetstiden är något annat då vi säljer vår tid till en arbetsgivare som äger den. Påsken är en av de stora kristna högtiden och grunden i den kristna förkunnelsen handlar om balansen i livet, bland annat om att arbeta har sin tid och vila sin. Lagom arbete och lagom vila är det bästa. Den som ständigt påminner sig om klockans visare blir lätt uppstressad och därför mår man nog bättre om man kan betrakta tid utan klockan.


Hur kan vi få en bättre folkhälsa?

Det kommer ständigt rapporter som pekar på att många svenskar inte mår bra. Allt oftare höjs kraven på förebyggande åtgärder. När vi ser på de ohälsotal som finns så inser vi snabbt att detta kommer att kosta sjukvården enorma summor i framtiden. Allt fler livsstilssjukdomar förekommer och vårdkostnaderna och det mänskliga lidandet blir enormt.
Det finns anledning att forska vidare kring dessa frågor. Det förbeyggande arbetet behöver prioriteras, men samtidigt räcker det långt med "sunt förnuft".

Det krävs i huvudsak tre regelbundna insatser och man måste inte vara professor för att tala om detta:

* Ät sunt
* Motionera regelbundet
* Sov ordentligt

Om alla tog tillvara på dessa tre, enkla råd, skulle folkhälsan förbättras oerhört.

Nytt rekord av tranor - igen

Så många tranor har det aldrig varit förut vid Hornborgasjön. Igår räknades över 26 500 tranor. Om du tänker åka till Tranriket så passa på nu. Detta är ett av våra stora besöksmål.

Stoppa utvisningarna av kristna till Irak

Jag har mött många flyktingar från Irak och lyssnat till deras berättelser om hot och förföljelse på grund av sin kristna tro. Som ett led i protesterna mot att Sverige kastar ut dessa ordnade vi en stor demonstration i Skövde förra året. Idag skriver präster och diakoner i Svenska kyrkan en artikel i SLA (finns tyvärr inte på nätet) i form av ett öppet brev till migrationsminister Tobias Billström där de kräver stopp för utvisningarna. Det är många som flytt undan de religiösa utrensningarna i Irak och fått en fristad i Sverige. De är hotade på grund av sin tro och accepteras inte i sina hemländer. De kommer från trakter där Bibelns personer levt och verkat men nu håller en religiös utrensning på att äga rum. Idén verkar vara ett kristendomsfritt Irak fast ingen säger det direkt, men alla aktiviteter visar entydigt på att en utrensning äger rum. Att i ett sådant skede tvinga människor att återvända dit är inhumant. Vi måste verka för att svenska myndigheter ändrar sin inställning. Kravet är "stoppa utvisningarna av kristna till Irak". Det finns flera oroshördar i mellanöstern och just nu är det inga som avvisas till Syrien på grund av våldsamheterna där. Det är bra. Vädjan till migrationsministern är angelägen!

Digitalisering av biografer ger nya möjligheter

Det pågår, åter, en revolution inom biografmarknaden. Tidigare har det handlat om ljud och färg, storlek och format, men nu handlar det om övergång till digital teknik. Runt om i landet görs investeringar och de traditionella biograferna har blivit kommunikationscentraler. Möjligheten att överföra bild och ljud från hela världen är nu verklig och premiärer på Metropolitian kan följas även i Essunga och Gullstpång. Något som var helt otänkbart för några år sedan. Nu innebär digitalsieringen att vi betydligt enklare kan följa en verksamhet på annan plats och "videokonferens" har fått en ny dimension. Vi talar allt mer om E-samhället och E-bion är snart en verklighet över hela landet. Det innebär att vi betydligt enklare kan följa t ex ett sportevenemang eller en presskonferens som anordnas på en plats men kan ses över hela landet. Detta ger också många företag en möjlighet att kommunicera med sin personal på helt nya sätt, kostnadseffektivt och miljövänligt eftersom vi slipper att resa. Det ska bli spännande att följa denna utveckling och se vad digitaliseringen medför.

Tranor - ett säkert vårtecken

Tranorna fick i år dansa i snö. Men det vara bara ett övergående "aprilväder" fast det kom sista dagen i mars. Noteringen är nu över 17 000 tranor. Det är verkligen ett naturens skådespel att njuta av. Är du intresserad att följa räkningen dag för dag så finns det en särskild tranräkningssida. Webben ger massor av information men du uppmuntras ändå att ge dig av till Tranrike som alltmer blir Tran- och Konstriket i Västsverige. Massor av konstnärer har öppet runt sjön. Ur besöksnäringssynpunkt är detta ett av våra stora evenemang under året och "Natur- och Kulturturismen växer starkt"

1 april - enda dagen då man för luras

Lögn accepteras aldrig i vår kultur. Att kunna lita på varandra är något av det mest centrala och är en utgångspunkt i alla relationer och affärer. När någon visar sig ha farit med osanning uppstår rejäla konflikter. Men i dag, 1 april, så är det ett undandtag. Då får man lura varandra. Kulturen gör skillnad på "lura" som innebär att man inte ljuger direkt, men gör ofta ett skämt på någon annans bekostnad. Den som råkar ut för skämtet tycker oftast inte alls att det är roligt.

Sedvänjan har långa anor. En del menare att den går så långt tillbaka som tidpunkten då vi flyttade nyårsfirande till 1 jan men fortsatte ändå med ett slags firande denna dag. I dag firar Assyrier runt om i världen det som de anser vara det riktiga nyåret. (Egentligen var det 25 mars).

Det finns många bra aprilskämt under årens lopp och i dag finns de i de tidningar som ges ut på söndagar. Ofta brukar skämten vara lokalt anpassade. GP har ett finurligt skämt idag.

Det bästa skämtet är nog fortfarande nyhetssändningen 1962 med Kjell Stensson. Jag var liten då men minns det fortfarande. Färg-TV var något nytt och idén med att uppmuntra folk att spänna en nylonstrumpa över rutan lockade många att hoppas på en färgrik kväll framför TV-kanalen. Jag minns att min pappa förklarade för mig att det var omöjligt, tekniker som han var, men många andra gick på det.

I några länder får man bara luras fram till kl 12 på dagen och i många länder är "april fool´s day" otänkbart. När jag var liten så skulle man första leverera skämtet men så snart någon hade gått på det skulle man direkt avslöja det genom att säga "april, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill".

Eftersom jag är en strikt anhängare av sanning och ärlighet är jag glad över att lögnen bara fått en dag per år och då är det oftast av skämtkaraktär utan att skada. Ordspråket "ärlighet varar längst" är inte så dumt.

RSS 2.0