En gammal politik för en ny tid

Det är intressant att följa rapporteringen från socialdemokraternas kongress. Allt tyder på att de behåller sin gamla politik. Höj skatten, öka bidragen, ökad statlig styrning, fy för vinster osv. Vid valet 2006 sa svenska folket att de ville ha en ny regering och en nystart för Sverige. Alliansregeringen har sedan dess genomfört oerhört många förändringar och står för ett nytänkande.

S verkar mena att deras framgång är att driva gammal politik som svenskarna redan röstat bort. Detta ger ett oerhört hopp för att de fyra samverkande partierna får förtroendet att fortsätta utvecklingen av Sverige.

Kristdemokraterna är beredda att, tillsammans med de tre öviga allianspartierna, fortsätta att arbeta för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

En god infrastruktur bidrar till Det Goda Livet

Vår vision - Det Goda Livet - har bäring på livets alla områden. Under en tid har vi haft mycket fokus på infrastrukturen i regionen. En god infrastruktur och en väl utbyggd kollektivtrafik gör att vi lättare kan resa till våra arbeten, genomföra olika inköp, ta oss till kultur- och fritidsutbuden, besöka varandra och resa omkring och uppleva de många vackra delarna av vårt land.

Att resa kollektivt har också många fördelar. Vi gör en insats för miljön, men det sociala samspelet ökar också då vi reser tillsammans. En pratstund på bussen eller tåget, mötet på färjan, eller rent av kön då vi väntar,, politik är sådana stunder som vi kan använda för att skapa ett människovänligare samhälle.

Hållbar utveckling handlar om tre dimensioner- det ekonomiska, det miljömässiga och det sociala. Visst uppfyller vi perspektivet hållbar utveckling då vi reser kollektivt?

Kristdemokraterna, Infrastruktur, kollektivtrafik, hållbar utveckling, politik

Alkoholen skördar för många offer på vägarna

Att det sker dödsoffer på våra vägar på grund av halkan är lätt att förstå. Men att alkoholen skördar fler dödsoffer än halkan är både absurt och oacceptabelt. I en ny rapport från Sika (Statens institut för kommunikationsanalys) visas att 16 % av de 247 fordonsförare som omkom i trafiken var alkoholpåverkade. Bland mopedisterna var procenttalet ännu högre. 27 % av mopedförarna som omkom var påverkade. Bland MC-förarna var det 18 %. Totalt omkom 397 personer i vägtrafiken under 2008, vilket är det senaste året som analyserats.

Ungefär 40% av olyckorna sker under vinterhalvåret. En vanlig dag sker 50 vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till polisen.

Glädjande i rapporten är att antalet döda i trafiken har minskat betydligt. 1975 dog 1172 personer i trafiken, att jämföra med de 397 som avled 2008.

Vi har genomfört en rad tekniska åtgärder för att minska trafikdöden. Bredare och säkrare vägar, mittfältsräcken, hastighetsbegränsning, vinterdäck etc. Men alkholen är ännu en stor bov. Det är alldeles för många personer som varje dag kör sin bil eller annat fordon påverkad av alkhol.

Vi behöver en attitydförändring. Se till att de som är med i ditt sällskap och kör bil inte dricker. Markera att det är oacceptabelt att sätta sig bakom ratten även efter en liten mängd alkohol. Sunt förnuft verkar inte räcka. Menmänniskornas engagemang är nödvändigt. Jag var tidigare motståndare till alkolås men inser att det kanske är tekniska lösningar som behövs då statistiken uppenbarligen bevisar att det sunda förnuftet inte räcker.

Jag vill inte se fler förbud - men vilka lösningar finns? Att spritfabrikörerna tillåts att annonser i fler medier underlättar ju inte problematiken.

Är Götabanan ett hot för Skaraborg?

Idag har vi, i regionstyrelsen, samtalat om Götabanan och höghastighetståg. Som Skaraborgare ser jag en viss möjlighet men också flera hot om det blir en verklighet av en snabb förbindelse mellan Stockholm - Linköping - Jönköping - Borås - Göteborg.

Det kommer säkert att bli en viss avlastning på Västra Stambanan vilket kommer att öka framkomligheten, men samtidigt är jag oroad över att det inte finns resurser att satsa på båda sidor om Vättern.

Eftersom både gods- och persontrafiken samsas på samma spår så är det idag ett hårt tryck på järnvägen. Kan den avlastas så blir säkert framkomligheten högre, men samtidigt så kanske de goda förbindelserna mellan Göteborg och Stockholm väster om Vättern minskar.

Som företrädare för Skaraborg kommer jag att kämpa för Västra Stambanan.

Det som vi kallar Västlänken ger en ökad möjlighet att resa mellan Borås och Göteborg. Detta är mycket välkommet särskilt som Landvetter då får en järnvägslinje.

Götabanan ligger nog långt fram i tiden, men eftersom allt fler börjar inse vikten av att resa miljövänligt så kanske det finns möjligheter att få en upprustning av järnvägarna i närtid.