En gammal politik för en ny tid

Det är intressant att följa rapporteringen från socialdemokraternas kongress. Allt tyder på att de behåller sin gamla politik. Höj skatten, öka bidragen, ökad statlig styrning, fy för vinster osv. Vid valet 2006 sa svenska folket att de ville ha en ny regering och en nystart för Sverige. Alliansregeringen har sedan dess genomfört oerhört många förändringar och står för ett nytänkande.

S verkar mena att deras framgång är att driva gammal politik som svenskarna redan röstat bort. Detta ger ett oerhört hopp för att de fyra samverkande partierna får förtroendet att fortsätta utvecklingen av Sverige.

Kristdemokraterna är beredda att, tillsammans med de tre öviga allianspartierna, fortsätta att arbeta för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

En god infrastruktur bidrar till Det Goda Livet

Vår vision - Det Goda Livet - har bäring på livets alla områden. Under en tid har vi haft mycket fokus på infrastrukturen i regionen. En god infrastruktur och en väl utbyggd kollektivtrafik gör att vi lättare kan resa till våra arbeten, genomföra olika inköp, ta oss till kultur- och fritidsutbuden, besöka varandra och resa omkring och uppleva de många vackra delarna av vårt land.

Att resa kollektivt har också många fördelar. Vi gör en insats för miljön, men det sociala samspelet ökar också då vi reser tillsammans. En pratstund på bussen eller tåget, mötet på färjan, eller rent av kön då vi väntar,, politik är sådana stunder som vi kan använda för att skapa ett människovänligare samhälle.

Hållbar utveckling handlar om tre dimensioner- det ekonomiska, det miljömässiga och det sociala. Visst uppfyller vi perspektivet hållbar utveckling då vi reser kollektivt?

Kristdemokraterna, Infrastruktur, kollektivtrafik, hållbar utveckling, politik

Alkoholen skördar för många offer på vägarna

Att det sker dödsoffer på våra vägar på grund av halkan är lätt att förstå. Men att alkoholen skördar fler dödsoffer än halkan är både absurt och oacceptabelt. I en ny rapport från Sika (Statens institut för kommunikationsanalys) visas att 16 % av de 247 fordonsförare som omkom i trafiken var alkoholpåverkade. Bland mopedisterna var procenttalet ännu högre. 27 % av mopedförarna som omkom var påverkade. Bland MC-förarna var det 18 %. Totalt omkom 397 personer i vägtrafiken under 2008, vilket är det senaste året som analyserats.

Ungefär 40% av olyckorna sker under vinterhalvåret. En vanlig dag sker 50 vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till polisen.

Glädjande i rapporten är att antalet döda i trafiken har minskat betydligt. 1975 dog 1172 personer i trafiken, att jämföra med de 397 som avled 2008.

Vi har genomfört en rad tekniska åtgärder för att minska trafikdöden. Bredare och säkrare vägar, mittfältsräcken, hastighetsbegränsning, vinterdäck etc. Men alkholen är ännu en stor bov. Det är alldeles för många personer som varje dag kör sin bil eller annat fordon påverkad av alkhol.

Vi behöver en attitydförändring. Se till att de som är med i ditt sällskap och kör bil inte dricker. Markera att det är oacceptabelt att sätta sig bakom ratten även efter en liten mängd alkohol. Sunt förnuft verkar inte räcka. Menmänniskornas engagemang är nödvändigt. Jag var tidigare motståndare till alkolås men inser att det kanske är tekniska lösningar som behövs då statistiken uppenbarligen bevisar att det sunda förnuftet inte räcker.

Jag vill inte se fler förbud - men vilka lösningar finns? Att spritfabrikörerna tillåts att annonser i fler medier underlättar ju inte problematiken.

Är Götabanan ett hot för Skaraborg?

Idag har vi, i regionstyrelsen, samtalat om Götabanan och höghastighetståg. Som Skaraborgare ser jag en viss möjlighet men också flera hot om det blir en verklighet av en snabb förbindelse mellan Stockholm - Linköping - Jönköping - Borås - Göteborg.

Det kommer säkert att bli en viss avlastning på Västra Stambanan vilket kommer att öka framkomligheten, men samtidigt är jag oroad över att det inte finns resurser att satsa på båda sidor om Vättern.

Eftersom både gods- och persontrafiken samsas på samma spår så är det idag ett hårt tryck på järnvägen. Kan den avlastas så blir säkert framkomligheten högre, men samtidigt så kanske de goda förbindelserna mellan Göteborg och Stockholm väster om Vättern minskar.

Som företrädare för Skaraborg kommer jag att kämpa för Västra Stambanan.

Det som vi kallar Västlänken ger en ökad möjlighet att resa mellan Borås och Göteborg. Detta är mycket välkommet särskilt som Landvetter då får en järnvägslinje.

Götabanan ligger nog långt fram i tiden, men eftersom allt fler börjar inse vikten av att resa miljövänligt så kanske det finns möjligheter att få en upprustning av järnvägarna i närtid.

Varför vill kristdemokraterna ge pengar till idrotten?

SISU Idrottsutbildarna och idrottsrörelsen i Västsverige rasar sedan Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bestämt sig för att sänka anslagen inför 2010. För några år sedan hade SISU sex miljoner kr från regionen och nu har det dragits ned. I Kulturnämndens handlingar man man tolka det som att de får två miljoner men SISU upplever själva att de inte får något eftersom dessa två miljoner går in i de 16 miljoner kr som idrotten får.

Vi har blivit uppmanade att redovisa vårt agerande i nämnden. Vi föreslog att SISU skulle få behålla sina fyra miljoner kr 2010.

Så här är vårt svar som vi skickat till medierna i Skaraborg:

"Varför vill Kristdemokraterna stötta idrotten? 

Det pågår en intensiv debatt kring det beslut om neddragning till SISU Idrottsutbildarna och idrottsrörelsen som fattats av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Många har undrat varför Kristdemokraterna ville ge idrotten två miljoner kr mer än övriga partier. 

Anledningen är att vi anser att idrottsrörelsen är en stor och viktig aktör som skapar långt större nytta än de miljoner som den får i skattemedel. 

Kristdemokraterna anser att samhällets byggs genom de små och nära gemenskaperna. Särskilt lyfter vi fram familjen, men också klubben, laget, organisationen eller företaget. Det är i de nära gemenskaperna som vi lär oss solidaritet och tolerans, visar hänsyn och ställer upp för varandra. 

Idrotten är en av Sveriges största folkrörelser och varje vecka är det hundratusentals barn och ungdomar som får en meningsfull fritid genom dessa aktiviteter. I Västra Götaland är det tusentals ledare som lägger ned energi och engagemang och som ställer upp för barn och ungdomar. Värdet av detta är oersättligt och de miljoner som regionen bidrar med tjänar samhället mångdubbelt tillbaka. SISU Idrottsutbildarna är en viktig aktör för att samordna de lokala verksamheterna och stötta ledarutvecklingen. 

Den politiska ledningen i regionen, socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet valde att sänka bidragen till idrotten och SISU inför 2010 med två miljoner kronor. Vi har full förståelse att pengarna inte räcker till allt och särskilt i kristider är det viktigt att noga överväga vad pengarna går till. Men då det gäller neddragningen till denna sektor har Kristdemokraterna markerat att anslagen inför 2010 ska vara oförändrade.

Tillsammans - de offentliga verksamheterna, det privata näringslivet och den ideella sektorn - har vi stora möjligheter, att i en god samverkan, medverka till att erbjuda det goda livet, som visionen för Västra Götaland uttrycker. Kristdemokraterna har föreslagit att idrotten och SISU idrottsutbildarna får närmare 19 miljoner kr inför nästa år av de totalt 889 miljoner kronor som nämnden disponerar. Vi tror att detta stöd till idrotten är ett bra sätt att bygga samhället.

Conny Brännberg och Per-Agne Rytter
Kristdemokraternas representanter i Kulturnämnden VGR"

SISU, Kristdemokraterna, Conny Brännberg, Per-Agne Rytter, Kultur, idrott


Föräldrarna påverkar mer än skolan

Ännu en gång får kristdemokratisk familjepolitik stöd. Denna gång är det Folkhälsoinstitutet som menar att föräldrar har stor betydelse för barnens alkoholkonsumtion. Folkhälsoinstitutet menar att drogundervisningen i skolan har misslyckats. Istället är det föräldrarna som ska ge sina barn stöd och argument.

I många år har kristdemokraterna menat att man bygger samhället via familjen och de små och nära gemenskaperna. Det är där man lär sig om mänskliga relationer, tränar solidaritet och hänsyn och får en insikt i vad det innebär att leva tillsammans med andra. Det som främjar utvecklingen är sådant som man fortsätter att utveckla och det som är destruktivt tar man avstånd ifrån.

Att nu en svensk myndighet går ut och propagerar för föräldrarnas vikt då det gäller att påverka barnens alkoholkonsumtion bevisar för mig att fler börjar inse att familjen är viktig.

DN, Kristdemokraterna,

Görans kamp mot åsiktsdiktaturen

Detta är mitt 250:e blogginlägg och det tillägnar jag Göran Hägglund och hans kamp mot åsiktsdikatur och för det fria kultur- och livsvalet


Utan god kultur är vi fattiga

Kulturen har stor betydelse för vårt välbefinnande. Ett samhälle som inte satsar och utvecklar sin kultur är fattigt. Människan har en mäktig skaparförmåga inom sig. En del utvecklar den mer än andra och satsar på olika konstformer på heltid. Andra använder sina förmågor till att smycka sina hem med färger, former och olika uttryck. Ett hem utan konstverk, fotografier, textilier och personlig färgsättning känns tomt och kalt. Vi omger oss också med den ”gröna odlingen” i form av växter både inom- och utomhus. Vi strävar efter att ha kulturen nära oss. Musik, litteratur, dans och film är sådant som många vill ta del av dagligen.

Kultur och Hälsa

Under det senaste halvåret har Göran Hägglund dragit igång en stor kulturdebatt. Det är lite ironiskt att den toppolitiker i Sverige som leder denna debatt är vår socialminister. Man kunde ju förvänta sig att kulturministern skulle vara den som leder och utvecklar det kulturpolitiska samtalet. Att nu socialministern gör det kanske ändå inte är så främmande eftersom kultur har en nära koppling med vårt välbefinnande.

Jag driver sedan några år tillbaka idén om ”kultur på recept”. Detta handlar om att kunna se kulturen som hälsoförebyggande eller sjukdomsbehandlande. Spännande forskning pågår och allt fler talar om vikten av den goda kulturen både för dess egenvärde, men också för att den stärker folkhälsan.

En del provoceras

Göran Hägglund har retat många inom den s k kultureliten. Han har tydligt sagt att ingen ska tala om för någon annan vad som är god eller korrekt kultur. Var och en måste söka sitt kulturområde och ska inte behöva få ”smisk på fingrarna” för att man valt ”fel”. Alla olika kulturyttringar behövs och var och en ska själv få välja. Den som väljer operakonsten eller böcker framför dansbandsmusik och serier har gjort ett val, men det valet är personligt och ska inte värderas av någon annan. Hägglund menar att det finns en maktelit som talar om för ”vanligt folk” vad som är rätt eller fel. Kristdemokraternas ledare menar alltså att var och en ska få välja själv. Vad är det som upprör? Vad är det som är så provocerande? Handlar det om att nu finns det en ledande politiker som anser att folk ska själva få bestämma och därmed känner sig många hotade att deras inflytande upphör? Om Hägglunds idéer skulle få fäste så hotas en marknad för alla ”tyckare”, ”trendnissar” och förstå-sig-påare”. Tänk om folk skulle välja själva och inte lita på några ”experter”. Makteliten verkar känna oro inför ett sådant samhälle. Personligen längtar jag efter ett samhälle där jag får tycka och tro vad jag vill utan att få reda på att mina åsikter är fel. Att de är ”annorlunda” eller ”avvikande från mängden” är något helt annat än att få höra att man har fel åsikter. Kultur handlar om odling och de flesta av oss rensar bort ogräset och vill ha den äkta varan. Tillgång till den goda kulturen stärker vårt välbefinnande.

Anledningen till att jag skrev detta inlägg var ledaren i dagens SLA som inspirerade mig. Jag har skickat den till tidningen och kanske kommer den in...

Expressen, Dagen, Hägglunds tal 12/10 på Kristdemokraternas personaldag, DN, Göran Hägglund, Dick Erixon, Kristdemokraterna

Vad innebär det att vara riksdagsledamot?

Kalla Fakta har dragit igång en intressant debatt om riksdagsledamöternas engagemang och då särskilt vad de gör utanför riksdagen. De senaste dagarna har Thomas Bodström stått särskilt i fokus.

I söndagens agenda på SVT (Se det på SVT Play) presenterades Bodström som röstmagnet och kronprins inom det socialdemokratiska partiet. Karin Hübinette pressade Bodström kring hans extraknäck. Men vad sa han egentligen? Jo att det är förenligt att arbeta och vara riksdagsledamot och att det är vanligt förekommande.

Att han kvittar ut sig från riksdagen och arbetar som advokat verkar vara högst normalt beteende. Riksdagsarbete gör han ändå, även om han är på ett annat arbete.

Men är detta rätt? Att vara riksdagsledamot är ett förtroendeuppdrag och man får en ersättning- ett arvode - för att man inte längre har ett lönebaserat jobb. Att både uppbära arvode och lön samtidigt kan inte vara moraliskt försvarbart.

Bodström är en ledande riksdagspolitiker och genom sitt agerande skapar han en bild av att man kan sköta detta förtroendeuppdrag vid sidan av sina andra åtaganden. Det skapar ett förakt för det tuffa uppdrag som det är att verka som företrädare för riksdagen.

En annan som spädde på fördomarna om en slags lekstuga i Stockholm var centerpartisten Solveig Ternström som för några veckor sedan, i direktsändning, jorde häpnadsväckande uttalanden om uppdraget som riksdagsledamot.

Det är bara att hoppas att talmannen tar itu med detta och agerar "ordningsman" i riksdagen.

Kalla Faktas undersökning finns att ta del av på www.tv4.se och www.nyhetskanalen.se.

Jag bor i den tysta delen av Sverige

Västsvenska industri- och handelskammaren har kommit med en rapport som heter "En tyst del av Sverige 2009". Det är där jag bor. Undersökningen handlar om hur vi i västra Sverige gör vår röst hörd och hur vi är representerade i en rad centrala organ.

Undersökningsmetoden är enkel. I Västsverige bor en femtedel av landets invånare. Därmed borde också 20% av ledamöterna i nationella bolag, styrelser eller andra organ vara västsvenskar.

Undersökningen kommer fram till att vi västsvenskar är underrepresenterade och att vi alltså inte gör så mycket väsen av oss och därför bor vi i den tysta delen av Sverige.

Vad är då receptet? Rapporten ger egentligen inga råd, men kanske handlar det om att "släppa Jante", " ta för sig", "vara lite mer kaxig" och helt enkelt se till att man kommer med.

Kanske är det så att vi är lite tillbakadragna och inte riktigt förstår vikten av att ta för oss. Därmed riskerar vi också att bli akterseglade och inte ha det inflytande som vi skulle kunna ha.

Raporten är tänkvärd.


Succé för direktsänd opera på bio

Idag bänkar sig ett stort antal personer runt om i landet och tar del av en direktsändning från Metropolitan i New York. Det är dags för den fjärde säsongen av "opera på bio".

Intresset har varit väldigt stort och det har sålts ca 35.000 biljetter som förköp.

Det är 80 biografer i Sverige som genomför sändningarna. På detta sätt tar Folkets Hus och Parker ett stort kulturpolitiskt ansvar och bidrar till att sprida kulturupplevelser runt om i landet. Särskilt intressant är det att man når ut till många utanför storstäderna.

Idén med digitala biografer kommer att stärka inte bara kulturlivet utan hela bildnings- och utbildningssektorn. Att kunna sända debatter, kurser och alla möjliga typer av evenemang kommer att stärka demokrati- och bildningsprocesserna.

I veckan har Mats Svegfors presenterar tankar kring en utveckling av den digitala verksamheten på biograferna. Det kommer säkert att bli en intressant debatt om detta framöver.

Det finns i Sverige 684 biografer med totalt 1020 salonger. Svensk Filmindustri är marknadsledande och har nästan 2/3 av marknaden. Genom delägande i Svenska Bio som har ca 14% av marknaden innebär detta en total dominans. Trots en begränsad del av marknaden har ändå Folkets Hus och Parker lyckats med att få igång en omfattande digital verksamhet med sina knappa 6% av marknadsandelarna.

Ikväll kommer Metropolitans version av Puccinis Tosca att få leda vägen in i den nya säsongen.

Nedan finns en lista över de orter där föreställningarna visar som "direktsänd opera på bio"

Alingsås, Anderslöv, Arvidsjaur, Bengtsfors, Boden, Boxholm, Bräcke, Bureå, Båstad, Emmaboda, Fagersta, Falkenberg, Falun, Filipstad, Gislaved, Grebbestad, Gusum, Göteborg (Roy), Hagfors, Hallunda, Haparanda, Heby, Helsingborg (Konserthuset), Hofors, Höör, Iggesund, Kallhäll, Karlskoga, Katrineholm, Kivik, Kumla, Kungsbacka, Köping, Lammhult, Lidköping, Lund (Kino), Lysekil, Lövånger, Malmö (Spegeln), Mörrum, Norrköping (Lilla Teatern), Nossebro, Nyköping (Nyköpings Teater), Nynäshamn, Osby, Oskarshamn, Sandviken, Sigtuna, Skaftö, Skelleftehamn, Skinnskatteberg, Skoghall, Skurup, Skärhamn, Smedjebacken, Spånga, Stenungsund, Stockholm (Rio + Kulturhuset), Strängnäs, Söderhamn, Söråker, Tomelilla, Torslanda, Tranemo, Trollhättan, Tumba, Ulricehamn, Vansbro, Varberg, Visby, Vänersborg, Västerås (Elektra), Ystad, Ånge, Åseda, Älmhult, Älvsbyn, Ängelholm och Östersund (Östersund visar endast Tosca)

Folkets Hus och Parker (Metropolitan), P4-reportage från Nossebro, Metropolitan, Mats Svegfors,

Några länkar till media om Svegfors och Filmavtalet: SvD, DN, Resumé, Filmnyheterna,

Hela utredningen finns på regeringens hemsida; Vägval för filmen

Vad är en kvinna?

Mobil konsthall på torget i Skövde

Vad är en kvinna? Vad innebär det att vara kvinna i vår tid? Eller kanske snarare vad formas man till att vara?

Mitt på Hertig Johans torg i Skövde har riksutställningars mobila konsthall öppnat. Verket som visas ,”Her” av den internationellt uppmärksammade samtidskonstnären Candice Breitz, är en gestaltning av ett antal karaktärer som Meryl Streep spelat under årens lopp. På ett antal bildskärmar (ofta sju parallella klipp) möter vi skådespelaren i olika skepnader som berättar en slags historia om vad det innebär att vara kvinna idag.

Reitz utnyttjar på ett mycket skickligt sätt ett antal ”klipp” och skapar på detta sätt ett verk från andra verk som ställer en rad frågor kring gestaltning och identitet av ”her”.

 Fram till den 18 oktober finns det mobila utställningsrummet kvar på torget.


Har (S) någon ny politik?

Media ger (S) stort utrymme för att presentera skuggbudgeten. Socialdemokraterna förlorade valet 2006 därför att Sverige behövde en ny politik.

Nu rustar socialdemokraterna till val. Hur har då deras politik förnyats under tre år i opposition?

Ingen förändríng alls, tycks svaret vara. Höj skatterna och dela ut bidrag.

Visan känns igen, men vem vill nynna med i den?

DN,

Har S någon ny politik?

Media ger de rödgröna stort utrymme för att presentera skuggbudgeten. Socialdemokraterna förlorade valet 2006 därför att Sverige behövde en ny politik.

Nu rustar socialdemokraterna till val. Hur har då deras politik förnyats under tre år i opposition?

Ingen förändríng alls, tycks svaret vara. Höj skatterna och dela ut bidrag.

Visan känns igen, men vem vill nynna med i den?

DN,

Göran Hägglund får ökat stöd

Det poppar upp ett stort stöd för Göran Hägglund från både väntat och oväntat håll.

Ta del av detta citat:

"Ju effektivare kd för ut elitkritiken desto tydligare framstår sossekratins förmenta vanlighet som den cyniska maskerad den faktiskt är. Sköter Göran Hägglund attacken av vänsterelitens falskhet utan att bli för populistisk är 4 %-skräcken ett minne blott för kd och alliansen har plockat två framgångskoncept från motståndarsidan. Grattis till ett bra utfört kommunikationsarbete

Vem skriver detta? Jo, Linda SkuggeNewsmill.

Sanningen som serieskaparna ser den

Ibland är det befriande att lämna de akademiska handlingarna eller högarna med politiska dokument och bara få garva åt "sanningen" som serieskaparna ser den.

Parsmo i tidningen dagen lyckades bra med Dagens Anka.

Berglins i SvD gör också en härlig analys av debatten kring verklighetens folk.

Göran Hägglund har förekommit i radio, TV, insändarsidor och ledarartiklar, samtalats om på de flesta arbetsplatser som förespråkaren för "verklighetens folk". Nu är han även med i serierna.


Även flyktingfamiljer ska hållas samman

Nyhterna idag handlar om nya regler för flyktingar. Förslaget som diskuteras handlar om att den förälder som finns i Sverige måste kunna försörja sina barn innan de får tillåtelse att komma hit.

Jag anser att det bästa för barnen är att vara tillsammans med sina föräldrar. Familjer ska hållas samman.

Om en förälder är politiskt aktiv och kommer i konflikt med regimen och måste fly så är det naturligt att man vill också säkra skyddet för sin egen familj. Det är ofta därför som man flyr tillsammans.

De nya reglerna om försörjningsstöd låter visserligen bra vid en första anblick, men om konsekvenserna är att vi säger Ja till föräldrar som flytt men Nej till barnen så är det ett förslag som behöver röstas ned.

RSS 2.0