Ny badsjö invigd i Skövde

Boulognersjön är åter i bruk. För många Skövdebor så var detta en oas under 30-50-talen men sedan avtog intresset och sjön förföll. Sedan 70-talet har inga kunnat bada där. Men idag återinvigdes sjön. Då tekniska nämndes ordförande, Johan Fogelberg, tillsammans med kommunalråden Katarina Jonsson, Leif Walterum och Marie Ekman intog scenen var det minst sagt så att "regnet stod som spön i backen". Det regnade under hela invigningen.
 
 
Klart är att denna satsning som sker är uppskattat. Trots regnet var det många som sökt sig till Boulognerskogen. Politiskt har vi diskuterat denna fråga i många år, men det är först nu som alliansen, under ledning av Katarina Jonsson, gjort slag i saken och sett till att Skövde har en badsjö.
 
Lasse Kronér som var konferencier menade att detta är nog unikt i Sverige. En badsjö, mitt i stan, i dess stadspark, är nog utan konkurrens. Att Boulognersjön också ligger alldeles i närheten av Resecentrum gör det hela ändå bättre. Därför kändes det naturligt att också Västtrafik fanns med som en av arrangörerna. Likaså fanns NCC på plats.
Trots regnet så blev det en lyckad tillställning. På bilden är jag med två av mina barnbarn. Ordspråket "det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder" kunde tillämpas idag.
 
Både SLA och SN har bildspel från invigningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det blåser nya och kalla vindar

Detta är ett inlägg som jag skrivet för Skaraborgs Allehandas läsare.

När jag var liten pojke och gick i söndagsskolan sjöng vi: ”Röd och gul och vit och svart, gör detsamma har Han sagt”. Ledaren för verksamheten, Olle Smedman, talade alltid om alla människors lika värde och den gamle farbrorn, Kalle Nyström, missade aldrig ett tillfälle att skicka med pojkarna från fattiga familjer några kronor. När missionärer kom till kyrkan berättade de om sina uppoffringar för att nå folkslag som också skulle få samma möjligheter som vi i väst. I min familj fanns sparbössor till fattiga barn och under några sommar tog vi emot s k krigsbarn från Tyskland. Ord som solidaritet, respekt men också värde för andra, gemenskap, delaktighet och över allt fanns ett budskap om alla människors lika värde var ledord som präglade min uppväxt i Skövde. Som barn trodde jag att detta gällde för alla och var självklara ledord för samhället.

Mina föräldrar växte upp i ett klassamhälle där människor sorteras i olika sociala grupper, men min uppväxt var under helt andra former. Betoningen av social integration var oerhört omfattande under 60- och 70-talen. Sverige skulle byggas genom jämlikhet och jämställdhet.

Som vuxen möter jag nu helt andra värderingar. Egoismen flödar, materialismen och konsumism styr våra dagliga handlingar och reklammakarnas lyckas sälja lycka snarare än rena produkter. Köp dig en livsstil är ett framgångsrikt koncept. Men människovärdet genomgår också kraftiga omvärderingar. Det som i min barndom handlade om att alla människor har ett lika värde ifrågasätts nu på ett nytt sätt. Efter andra världskriget och besegrandet av fascistiska och nazistiska krafter trodde nog ingen att de skulle få en renässans. Deras främlingsfientliga åsikter tillhörde historien och med stolthet byggdes demokratier upp som byggde på alla människors lika värde. Men nu 2014 tvingas jag konstatera att nya vindar blåser och allt fler börjar tala om människors olika värden. Att den vita rasens anspråk på högre värden och rättigheter skulle höras igen trodde jag inte var möjligt, men inser nu att det som vi ansåg var självklart för några år sedan inte alls är det idag. Det är, som jag upplever det, kalla och hårda vindar som sveper över vårt land och den europeiska kontinenten. I de politiska salonger som jag tillhör möter jag nu politiker, som är demokratiskt valda, men som står för helt andra värden än vad jag står för. Inför valet i höst blir det än mer angeläget att lyfta fram och poängtera de grundläggande värden som byggt vårt land efter andra världskriget. I fokus står då människovärdet och betoningen på ALLA människors lika värde. Det kommer jag att fortsätta att kämpa för och hoppas att få stöd i den kampen.

Conny Brännberg (KD)

Ännu en SLA-ledare värd att läsas

Jag har flera gånger tidigare i bloggen skrivit om SLAs ledare. Nu är det dags igen. Denna gång tar Niclas Lindstrand upp skolavslutningar i kyrkan. Denna gång med ironi och elegant vitsighet som gör att man skrattar till då man läser ledaren. Det är inte ofta som man småler och skrattar då man läser en ledare. Dessutom har man lagt ut den på sla.se och klicka HÄR så kan du läsa en ledare med stuns,

Intervju i Expressen med Göran Hägglund

Det är bra att media håller liv i supervalåret. Tendensen verkar annars vara att valrörelsen blir kortare och kortare. I dag finns en längre intervju med Göran Hägglund där han utvecklar flera av de bärande tankarna inför kommande mandatperiod. En fråga som lyfts är köerna till vården. Vår ambition är att skapa en köfri sjukvård. Hägglund har en idé om en större statlig styrning och säger till och med att han är beredd att skrota landstingen. Det verkar vara en fråga som alltfler håller med om. Tyvärr har vi regionala politiker inte lyckats med detta. I Västra Götaland är Socialdemokraterna i ledning och vi, tyvärr, i opposition. Men vi minns att de lovade "en timma på akuten". Tyvärr var det bara ord och inte mycket har gjorts i den riktningen under denna mandatperiod. Jag är övertygad om att det går att klara vårdens behov, men det kräver nya lösningar och ett nytt ledarskap. Jag kandiderar inför höstens val för att jag vill vara med och leda en stor omorganisation i Västra Götaland där vården ska bli alltmer anpassad till patienternas behov.