Oro på sjukhuset i Skövde

Skaraborgs största sjukhus, Kärnsjukhuset i Skövde, som snart är på väg att byta namn till Skaraborgs sjukhus Skövde är rejät i media dessa dagar. Spalterna i tidningarna är många och även etermedierna fylls. Det senaste är att 21 läkare protesterar mot ledningens beslut att stänga en avdelning. Lyssna på inslaget i Radio Skaraborg. I början av vecka debatterade vi budgeten för 2013 i regionfullmäktige. Då var budskapet att vi ökar pengarna till hälso- och sjukvården men dagen därpå kunde man läsa om neddragningar. Att minska antalet vårdplatser är djupt olyckligt eftersom antalet patienter blir fler. Här menar Kristdemokraterna att vårdplatserna måste öka. All statistik tyder på att detta är en riktig väg. Beskedet häromdagen handlade om neddragningar på hela 220 miljoner kronor.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5151666

Manifestation för en humanare flyktingpolitik

På söndag blir det manifestation i Skövde. Det är Skövdeinitiativet - ett nätverk för människor som är engagerade i flyktingfrågor - som bett att kyrkor och andra organisationer ska medverka i en manifestation. Det är många människor som diskrimeneras för sina åsikter. Vi har mött många som haft politiska åsikter eller som velat leva som kristna i länder där frihet inte toleras. Ingen ska diskrimineras för sina åsikter. Därför anser vi det vara fel att människor avvisas från Sverige till länder där yttrandefriheten inte kan garanteras. Ingen ska avvisas till ett område där krig eller krigsliknande situationer råder. Genom manifestationen vill vi vädja till riksdag och regering att inte avvisa människor som riskerar att råka illa ut i sina hemländer. Ge dem en fristad i Sverige.

Bilden är från den ljusmanifestation som vi genomförde i Skövde i november 2010. Över 700 personer mötte upp i rykande snöstorm. På Söndag blir manifestationen på Hertig Johans Torg kl 18, med lite mingel i kyrkparken innan vid 17-tiden.

Två-dagars-budgetdebatt i Vänersborg

Nu har vi årets budgetdebatt i regionfullmäktige. Under två dagar har ska riktlinjerna för de kommande åren dras upp. Inget av de politiska blocken har egen majoritet och i praktiken är SD vågmästare. Detta är en besvärlig situation för ledningens som består av S, V och MP. De fyra allianspartierna har en god samverkan men just inför budgeten görs några olika bedömningar. Vi kristdemokrater anser att skattehöjning är OK i år, vilket vi delar med FP, men de övriga allianspartierna vill inte öka skatten. Vår bedömning är att vi måste göra det nästa år om vi inte gör det i år. Den kristdemokratiska gruppen kräver att all ny skatt som tillförs genom "25-öringen" ska gå oavkortat till hälso- och sjukvården. Sent i kväll räknar vi med att debatten är avslutad. Den kan följas via närradion eller webb-TV.

Magnus Berntsson talar för Kristdemokraterna i budgetdebatten.