Bok om omvalet

Omvalet i Västra Götaland 2011 var omstritt. Valmyndighetens beslut att göra om hela valet kritiserades, men skapade också vissa förhoppningar om bättre valresultat för vissa partier. Trots att valdeltagandet sjönk drastiskt så förändrades inte styrkeförhållandena mellan partierna nämnvärt. Någon majoritet gick inte att få i det regionala parlamentet, regionfullmäktige.
Omvalet däremot gav forskarna en unik möjlighet att ställa mångder av frågor kring väljarna, demokratin och tillförlitligheten till vårt svenska valsystem.
Nu har en forskningsantologi getts ut och den har tillhört min sommarlitteratur. För den som är intresserad av omvalet och demokrati i största allmänhet så kan den rekommenderas. Samtidigt så är förhoppningen att vi inte behöver ha ett omval igen.
 

Tidningar på nätet är bra

En del av oss som läser många tidningar uppskattar möjligheten att ta del av informationen på nätet. Särskilt under semesterperioder. Även om jag föredrar den tryckta tidningen så ger ändå den digitala versionen en möjlighet att hålla sig ajour även om man befinner sig "på landet". På hemmaplan har Västgötatidningar startat Skövde Nyheter, både som dagstidning, en gång i veckan, och som en väldigt snabbt uppdaterad digitaltidning (www.skovdenyheter.se). Skaraborgs Allehand har en .pdf-variant som är tillgänglig för prenumeranter och den läser jag dagligen. I sommar har jag inte ens ställt om papperstidningen. Jag är hemma i stan någon gång i veckan och då blir det koll på papperstidningen och posten. Mängden post över sommaren är minimal så inte heller den har ställts om. Mycket tyder på att e-post tar över allt mer.
Så datorn får hänga med överallt i sommar, men under vissa tider så är den faktiskt avstängd. Vila är något som vi alla behöver.

Solidaritet med flyktingar

Under de senaste åren har jag lyssnat till berättelser om flykt. Varför man tvingats att lämna släkt, vänner och jobb, och om den strapatsrika resan till Sverige. Tyvärr innehåller berättelserna hur människor skott sig på deras svårigheterna och många har förlorat pengar till oseriösa människor. Väl i Sverige har de sedan fått kämpa mot myndigheter som ifrågasätt deras berättelser och levt under svåra omständigheter. Flera av dem har fått nej och åter nej på sina ansöknigar. Några går nu bara och väntar på gränspolisen och andra har redan avvisats. Några har "gått under jorden" och vi vet inte var de finns.
Flera av de som jag lyssnat till har varit i Sverige i många år och fått vänner, etablerat sig socialt och barnen går i svensk skola.
Det är också många som vill engagera sig för flyktingarna och flera av kyrkorna i Skövde är aktiva att medverka. Vi har nu anordnat några manifestationer i Skövde för att uppmärksamma flyktingarnas situation. Vi hoppas att liknande initiativ tas i andra delar av landet. Vi har ställt oss tillsammans, för att visa solidaritet och vill att flyktingarna ska få vet att vi åtminstone gjorde något för att hjälpa dem. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att fler flyktingar ska få stanna i Sverige.

Upplevelsedag på Universeum i Göteborg

Universeum är en mycket bra satsning. Särskilt uppenbar blir den efter att ha tillbringat en dag med en åtta-åring som vetgirigt utforskat vad detta upplevelsehus erbjuder. Förhoppningsvis väcker denna typ av science center intresset för teknik och naturvetenskap. Genom att lustfyllt testa så sker ett lärande men väcks också ett ökat intresse där frågan "varför" fortsätter även efter att man lämnat huset. Samtidigt så är det mycket intressant att se vad som fängslar barnen. Mängder av pedagogiska verktyg står till förfogande men för de yngre barnen verkar en alldeles vanlig polisbil vara lika intressant. Att få sitta bakom ratten och sätta på blåljusen verkar vara en höjdpunkt, och konkurrerar väl med djur av allehanda slag.
Dagen som jag hade med Tapha, mitt åtta-årig barnbarn, var en bra gemenskapsdag, men fick mig också att reflektera inom flera andra områden. Att ett besök på Universeum väcker tankar, även hos vuxna, visar nog enbart på värdet av ett sådant hus.
Här följer några bilder från vårt besök: