Lyckad Matfestival i Skövde

Tusentals kom, åt och trivdes. Det har varit många debatter kring Matfestivalens vara eller inte vara. Då vi bestämde att genomföra årets version var det med många förändringar. De verkar vara lyckade. I Skövde ansvarar NEXT Skövde (vårt destinationsbolag) för evenemang. Tillsammans med lokalproducenterna, krögarna, föreningarna och andra arrangörer vill vi nu utveckla konceptet kring Matfestivalen. Intresset för mat och särskilt för det lokalproducerade är stort. I år samlades producenter på Hertig Johans Torg med en stor saluhall och restaurangtälten höll till i kyrkparken där en stor food court anordnades. Området var inhägnat och tanken var att vuxna och ungdomar skulle umgås, med förhoppningen att vuxna var en förebild för de yngre.
Nu ska vi samlas för att utvärdera årets koncept och sedan börjar starten för nästa års upplaga av Matfestivalen sista helgen i augusti.

Bra att Birro är kräktrött

Återigen säger Marcus Birro sådant som säkert många vill säga, men få uttrycker. I sina krönikor har han blivit något av en apologetiker (trons försvarare) och drar sig inte för att stå upp för kristna värden. Han skriver rätt fränt om sina kollegor i medievärlden som bestämt sig för att världen ska uppfattas på ett visst sätt och om man inte passar in i den så får man inget utrymme. Att 2 miljoner unga samlas till ett stort kristet möte gick spårlöst förbi och även om Jesusmanifestationen lockade betydligt värre så noterade vi att svensk media inte var alls intresserade att rapportera från den. Andra festivaler däremot, som då stämmer med journalisternas världsbild, får enorm uppmärksamhet.

"Journalister anser sig annars vara fördomsfria sanningsivrare och deras heders­kodex brukar bara besegras av ett något uppförstorat ego. Jag tror att det handlar om att vår svenska frigjordhet slagit en volt. Vi har i vår iver att bli fördomsfria och korrekta människor kommit fram till en sanning om hur världen bör se ut. Inte nödvändigtvis hur den ser ut, utan hur vi tycker att den borde se ut. Därför ser vi inte världen på världens villkor utan allt ska in i vår mall, silas genom vårt ­filter och sedan tappas upp på lättdruckna och sockrade buteljer.
Sedan sveper vi flaskan i en enda klunk.
Vi vill ha vår värld bekräftad helt enkelt. "

Läs gärna Birros krönika och reflektera över den.

Expressen


Kristdemokraternas prioriteringar i budgeten

Idag finns denna insändare publicerad i SLA.

Sänk skatten för pensionärerna

Regeringen förbereder en ny budget. Allianspartierna gick till val på att åstadkomma flera viktiga reformer. I helgen deklarerade statsministern att den viktigaste förändringen är sänkt restaurangmoms. Idén är bra och kan leda till fler arbeten, men sänkningen av skatten för pensionärerna är viktigare.

Det är tre åtgärder som bör genomföras innan vi sänker momsen på restauranger.

  • Sänk skatten för pensionärer (ca 2,3 miljarder)
  • Höj bostadstilläggen till barnfamiljer med svag ekonomi (ca 700 miljoner)
  • Förändra sjukförsäkringen (ca 1 miljard)

Vi kristdemokrater kommer att kämpa för våra hjärtefrågor. Att sänka skillnaden i skatt mellan de som arbetar och de som har arbetat hela livet är nödvändigt.


Idag samtalar vi om Värmlandsfrågan

Värmland vill bilda en ny region tillsammans med Västra Götaland. Nu måste de politiska partierna svara på denna invit. I dag kommer ett möte att hållas då frågan kommer att behandlas. Det verkar som att det inte finns en majoritet i Västra Götaland för en utvidgning av regionen på så sätt att Värmlands kommunerna skulle ingå. Mitt stalltips är att det inte blir någon ny region i västsverige. Ska bli spännande att följa denna fråga.

Sänkt moms på restauranger skapar fler jobb

Nu rör det på sig i momsfrågan. Denna gång handlar det om restaurangmomsen. Moderaterna har svängt och nu ser det ut som att det kan komma ett förslag. För oss som är engagerade i besöksnäringen har vi ofta pekat på detta som ett viktigt skäl till att främja besöksnäringen. Alla restauranger är dimensionerade för fullsatt. Alla har möjlighet att driva sin restaurang så man klarar av att det är gott om folk. All teknik i köken är planerade för full produktion. Samtidigt är det många som konstaterar att stolarna står tomma.
Om priset blir lägre kommer fler att gå ut och äta. Fler som äter ökar omsättningen och leder till att fler får jobb. Vi vet att många av dem som har sitt första jobb har fått det inom besöksnäringen, ofta på restauranger. Nyligen var jag i Norge och hörde att man i Oslo och dess närhet kan förvänta sig att bli betjänad av unga svenskar på restaurangen.
En halverad moms kan innebära att ungdomar lättare kommer in på arbetsmarknaden och får sitt jobb. I Norge är de väldigt uppskattade.
Det är många svenskar som aldrig går ut och äter. Detta skapar också en bild för våra besökare att det inte ingår i vår kultur. Det sprids till och med myter om att vi saknar restauranger och en del turister ser därför till att de har med sig all mat de behöver under sin vistelse. En annan bild är att det är väldigt dyrt att gå ut och äta. Sänkt moms kan bidra till att priserna pressas.
Jag hoppas att ett förslag om sänkt restaurangmoms kommer snart. Samtidigt så påpekar vi kristdemokrater att om det finns reformutrymme så står pensionärerna på tur.

Aftonbladet, DN, SvD

Att göra avtryck

Under en tid kommer jag att medverka i vår församling som förrättningspastor. Det innebär bland annat ansvar för begravningar. I samband med sorg och saknad efter en person som dött så uppstår det många samtal. Som officiant får man en möjlighet att möta familj, släkt och vänner, både innan, under och efter begravningen, där många beskriver sin relation till den avlidne.
Ibland har vi uppfattningen att det är de som står på scenen, de som syns i TV-rutan, de som har bilder i tidningen, ja överhuvudtaget de som syns i media som påverkar andra. Det gör de säkert, men just i samband med denna roll som officiant har jag mött många berättelser om vardagspåverkan. Man blir berörd av de samtalen som visar på hur mycket det betyder att någon hört av sig, stöttat eller förmedlat kunskap eller livsglädje vid vissa perioder i ens liv. Även den som aldrig har stått på scen eller varit omskriven i tidningen kan ha gjort stora avtryck under sitt liv. Jag har under de senaste månaderna lyssnat till så starka berättelser om vad vissa personer betytt för andra.
Det får mig att reflektera hur vi lever idag? Har vi tid för varandra? Har vi tid för att lyssna till den som har behov av att tala? Hur möts en äldre och en yngre generation? Så huvudfrågan blir egentligen: Vad gör vi egentligen?

Inspiria - intressant Science Center i Sarpsborg

Ett nytt Science Center - INSPIRIA - har öppnats i Sarpsborg, inte långt från gränsen till Norge om man betraktar det från norra Bohuslän. Inspiria bygger på det lustfyllda lärandet, där kunskaper förmedlas genom aktiviteter som engagerar både barn och vuxna. Huset i sig är intressant men framförallt har flera intressanta delar i själva verksamheten. Allt bygger på tre teman: Miljö, Energi och Hälsa. Samtidigt finns det stora inslag av kultur, bland annat en stor samlingssal fullpackad med modern teknik, men också ett spiseri. De har byggt ett eget koncept och vill varken kalla det för restaurang eller kafé. Här serveras "kortrest" mat. Som svensk känns det ordet väldigt rätt även om jag aldrig hört det innan besöket på Inspiria. "Sund och kortrest" mat är en profil.
Intressant är att de också kopplar allting till hälsa. Östfolds fylkeskommun, Sarpsborgs kommune, den norska staten och regionens näringsliv har åstadkommit ett mycket intressant koncept och de har ambitionen att alla skolklasser ska minst en gång om året besöka centrat som en del av undervisningen. Samtidigt så blir det också ett stort besöksmål. Inte minst riktar de sig till "bästeföräldrar" som tar med sig barnbarnen på upptäckarfärd.

På Youtube finns en kort presentationsfilm av Inspiria.
De har också en egen hemsida.
De finns också på Facebook.

Det är mängder av stationer på Inspiria och de flesta av dem bygger på avancerad teknik, men det finns också "enklare" stationer. Tex har näringslivet en stock där man drar upp en liten kontainer för att få ta del av alla de produkter som utvinns ur ett träd. Man blir förvånad över vad egentligen skogsnäringen står för.

Ansvarsfullt av regeringen

Visst vore ett femte jobbskatteavdrag bra för den ekonomiska utvecklingen. Men att införa det i detta nu rådande osäkra ekonomiska läge vore inte att ta ansvar. Därför är det bra att regeringen nu sagt att de inte kommer att lägga fram förslaget. Medierna har beskrivit det som att M inte lägger fram förslaget, men det är ju självklart så att alliansen står bakom detta. Jag är övertygad om att väljarna har stor förståelse för detta och kommer inte att anse att detta är att bryta ett vallöfte. Jag har hört Göran Hägglund flera gånger säga att de ekonomiska reformerna ska genomföras då ekonomin så tillåter. För Kristdemokraternas del så står sänkningen av skatten för pensionärerna överst på listan. Detta är något vi kommer att driva och genomföra när vi ser det möjligt. Just nu är det alltför osäkert.
Regeringen har vid många tillfällen visat ansvar och gott ledarskap. Så gör de även denna gång.

Aftonbladet, DN, SvD

50 år sedan Berlinmuren började att byggas

Den 13 augusti är det 50 år sedan Berlinmuren började att byggas. Under många år stod den som en symbol mellan öst och väst, men framför allt som ett hinder för att människor skulle kunna mötas. Tack och lov är den riven.
Det är inte murar som vi behöver bygga utan snarare broar mellan människor. Vi har behov av att dela livet med varandra och idén med en mur visar på de starka krafter som kan blossa upp i ett samhälle för att befästa makt och ställning på ett oroväckande sätt.
Vi är självklart glada för att denna symboliska mur är borta, men vi har fortfarande behov av att rasera murar. Samhällsgemenskap måste bygga på delaktighet och inte söndring. Att muren föll var ett uttryck för demokratins kraft, men samtidigt måste vi påminna oss om att demokratrin måste erövras varje dag. Det finns många murbyggare i vår omgivning, men låt brobyggarna segra.

Eric Nordevall II - en pärla i Forsvik

Efter många års slit var det nu dags för Eric Nordevall II att kasta loss. En förväntansfull skara intresserade båt- entusuaster mötte upp i Forsvik. Hjulångaren är en replik av Eric Nordevall som förliste 1856. Fartygets ångpanna är en vetenskap i sig, men tack vare att såväl ritningar som mallar fanns bevarade är också de gjutna delarna en estetisk upplevelse.
Idén om att bygga ett fartygsvärncentrum i Forsvik slår an gamla historiska band och nu har ångbåten gjort att man kunnat tala om ett varv igen i Forsvik.
Göta Kanal som för övrigt är ett av våra mäktigaste byggnadsverk får nu åter en historisk koppling då ångbåten börjar att trafikera kanalen. Har du inte varit vid Göta Kanal så rekommenderas det varmt.

För den som är intresserad att läsa mer och se en massa bilder från bygget så rekommenderas http://
www.nordevall.com

Se och lyssna också på Radio Skaraborgs reportage från händelserna då båten lämnade kajen.


Skogsriket - visionen om en näring som stärker turismen

Det finns stora utvecklingsmöjligheter för turismen i Sverige. Den är en basnäring idag, men kan fördubblas inom de närmaste åren.

En bra idé har kommit från regeringen och landsbygdsministern kring en vison om Skogsriket. Skogsnäringen är betydande och dess bidrag till svenska välfärden har funnits i flera hundra år. Samtidigt som den traditionella skogsindustrin utvecklas finns det också stora möjligheter kring upplevelseindsustrin kopplat till skogen.

Intresset för att komma ut i naturen ökar och nya affärsidéer utvecklas ständigt. Jakten, Fisket, Fågelskådandet, Bär- och svampplockning är bara några exempel.

Det är bra med visioner om nya näringar. Sverige är ett land med stora tillgångar och värden. Genom kunniga guider som tar med turisterna ut i skog och mark åstadkoms upplevelser som ger mersmak.

På regeringens hemsida www.regeringen.se kan du läsa mer om Skogsriket.


Oro på börsen

De senaste dagarna har börserna runt om i världen skakats om rejält. Stockholmsbörsen har haft sin kraftigaste nedgång på flera år och den uppgång som funnits har nu helt utplånats. Riksbanken står inför ett dilemma då den planerade räntehöjningen nu lär vara svår att genomföra, samtidigt som Sveriges statsfinanser ser ut att stå sig väl. Alliansregeringen har visat sig vara stabil och ansvarsfull i svåra tider och det är nog då som vi som bäst behöver en regering som styr och leder landet.

Samtidigt så ger denna oro på finansmarknaden oss anledning att ställa ett antal kritiska frågor. Vems är problemet? Hur har det uppkomit? Vad beror det på?

Sedan andra världskriget har det funnits ett starkt fokus på matieriell välfärd. Vi konsumerar alltmer och ställer större krav på vårt boende, vår resande, våra kläder och personliga saker. För många verkar det viktigast att kunna peka på det nya huset, den nya bilen, sommarstugan eller båten, snarare än att peka på sitt eget liv. Många anser att livskvalitet är att ha många prylar. Då man möter rika personer som är sjuka så är det inte fokus längre på tillgångarna utan då handlar det enbart om en sak, att bli frisk.

Den gamla visan "du kan ingenting ta med dig dit du går" är sann. Inget av det vi samlar på oss kan vi ta med oss in i evigheten. Självkklart är det lättare att leva livet om man har det gott materiellt sett.

Bibeln undervisar om pengar och menar att pengar är aldrig något ont, men däremot kärleken till pengar. Tyvärr visar det sig ofta att den som driver på att skaffa in mer pengar är också väldigt ofta självcentrerad. Egot står ofta i centrum och livet handlar om "mitt och de mina". Livet kan vara väldigt rikt om man delar med sig av det man har. Det viktigaste att dela är ens tid och tankar.

Att finansmarknaden vacklar är allvarligt och världens regeringar tar sig rejäla funderare idag. Mer lån är nog den snabbaste lösningen, men säkert inte alltid den bästa. Den som är satt i skuld är aldrig fri, står det i Gamla Testamentet, och det gäller även idag.

Kanske dagens oro får oss att fundera på vad vi satsar våra liv på? Om vi litar på placeringarna på börsen så är det nog en trygghet som saknar bärighet.

Vem vill ha en radsåningsmaskin (Salix)

Någon som är intresserad av en radsåningsmaskin från 20-talet? Salix, patent 13. Kanske någon hembygdsförening som samlar på gamla jordbruksredskap? Någon som odlar på gammalt vis? Nån som är intresserad av gammaldags jordbruk. Känns lite synd att slänga den. Vill någon ha den, så hör av er.


RSS 2.0