Bengt Sjöberg blev årets förebild

Tidningen Dagen har i år utsett Bengt Sjöberg, Filipstad, som Årets Förebild. Detta med anledning att Bengt har i över 20 år varit starkt engagerad för att hjälpa flyktingar.

Det vimlar av negativa nyheter i media. Därför är det extra skönt att det emellanåt finns en och annan positiv nyhet. Att utse en årets förebild engagerar och sporrar andra för att göra medmänskliga insatser.

Kristdemokraternas distriktsordförande Annika Eclund skriver i dagens SLA en intressant insändare om att det vimlar av negativa berättelser i medierna, men inte så många positiva. Annika menar att vi är så fokuserade på det onda att vi blir blinda inför det faktum att världen är full av goda gärningar. Hon avslutar artikeln med att önska ett "nytt årtionde i försoningens , fredens och kärlekens tecken."

Man kan inte annat än hålla med. Och så ett grattis till Bengt!

Kommunala läkare på gång?

Det verkar som om regeringen tar ett initiativ till att anställa kommunala läkare. Åtminstone säger Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson (KD) till Ekot att det är dags att utreda frågan.

Många kommuner har ett ökat ansvar för sjukvården för i första hand äldre invånare. Ofta fungerar relationerna med primär- och sjukhusvård väldigt bra, men att det finns kommunala läkare har länge varit ett önskemål.

Det bedrivs alltmer av avancerad hemsjukvård och att stärka den kommunala kompetensen med läkare är ett klokt initiativ.

Fullmäktige biföll motion från Kristdemokraterna

Skövde kommun är på väg att införa ett kundvalssystem inom äldreomsorgen. 2005 skrev jag en motion om detta. Den har sedan varit "på besök" i kommunfullmäktige flera gånger, men av olika anledningar återremitterats för att regelverket skulle ses över. Igår kväll hamnade den på nytt hos kommunfullmäktige och beslutet blev att nu ska kundval införas.

Kristdemokraterna kallar detta för Eget Val. Det innebär att ett monopol kommer att brytas och en ny marknad öppnas för entreprenörer. Men fördelen är framför allt för de äldre som beviljats hemtjänst. Idag har de enbart att acceptera kommunens utbud, men framöver kommer de själva att få bestämma vem som ska utföra denna tjänst.

Har man fått göra aktiva val under hela sitt liv så ska man också få fortsätta med det då man blir äldre och i behov av välfärdens servicetjänster.

Tyvär har det dröjt ett antal år innan KF beslutade att bifalla motionen, men man får tänka "bättre sent än aldrig"