Bengt Sjöberg blev årets förebild

Tidningen Dagen har i år utsett Bengt Sjöberg, Filipstad, som Årets Förebild. Detta med anledning att Bengt har i över 20 år varit starkt engagerad för att hjälpa flyktingar.

Det vimlar av negativa nyheter i media. Därför är det extra skönt att det emellanåt finns en och annan positiv nyhet. Att utse en årets förebild engagerar och sporrar andra för att göra medmänskliga insatser.

Kristdemokraternas distriktsordförande Annika Eclund skriver i dagens SLA en intressant insändare om att det vimlar av negativa berättelser i medierna, men inte så många positiva. Annika menar att vi är så fokuserade på det onda att vi blir blinda inför det faktum att världen är full av goda gärningar. Hon avslutar artikeln med att önska ett "nytt årtionde i försoningens , fredens och kärlekens tecken."

Man kan inte annat än hålla med. Och så ett grattis till Bengt!

Kommunala läkare på gång?

Det verkar som om regeringen tar ett initiativ till att anställa kommunala läkare. Åtminstone säger Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson (KD) till Ekot att det är dags att utreda frågan.

Många kommuner har ett ökat ansvar för sjukvården för i första hand äldre invånare. Ofta fungerar relationerna med primär- och sjukhusvård väldigt bra, men att det finns kommunala läkare har länge varit ett önskemål.

Det bedrivs alltmer av avancerad hemsjukvård och att stärka den kommunala kompetensen med läkare är ett klokt initiativ.

Fullmäktige biföll motion från Kristdemokraterna

Skövde kommun är på väg att införa ett kundvalssystem inom äldreomsorgen. 2005 skrev jag en motion om detta. Den har sedan varit "på besök" i kommunfullmäktige flera gånger, men av olika anledningar återremitterats för att regelverket skulle ses över. Igår kväll hamnade den på nytt hos kommunfullmäktige och beslutet blev att nu ska kundval införas.

Kristdemokraterna kallar detta för Eget Val. Det innebär att ett monopol kommer att brytas och en ny marknad öppnas för entreprenörer. Men fördelen är framför allt för de äldre som beviljats hemtjänst. Idag har de enbart att acceptera kommunens utbud, men framöver kommer de själva att få bestämma vem som ska utföra denna tjänst.

Har man fått göra aktiva val under hela sitt liv så ska man också få fortsätta med det då man blir äldre och i behov av välfärdens servicetjänster.

Tyvär har det dröjt ett antal år innan KF beslutade att bifalla motionen, men man får tänka "bättre sent än aldrig"

Missade du julkorten?

Här kommer ett tips om du missat att skicka julkort. Andrahandsalternativet är ett elektroniskt julkort. Kristdemokraterna har tagit fram några varianter som du gärna kan använda dig av.

Följ nedan länk och skicka en hälsning:

http://www.kristdemokraterna.se/Vykort/Julkort09.aspx


Allians för Skövde

Allians För Skövde vill fortsätta det goda samarbetet och leda Skövde kommun även under nästa mandatperiod. Idag inbjuder vi till en "ceremoni" på Hertig Johans Torg där gruppledarna för de fyra partierna kommer att underteckna en avsiktförklaring om fortsatt samverkan inför mandatperioden 2011-2014. Vi bjuder också på glögg och pepparkakor till julhandlande skaraborgare


Ännu fler talar om Kultur på Recept

Idén om "Kultur på recept" sprider sig. När jag lanserade idén för några år sedan var det många som rynkade på näsan. Regeringen har tagit ett initiativ att göra ett försök. Under den nu pågående debatten i riksdagen med anledning av kulturpropositionen dyker frågan upp. I Västra Götaland har Miljöpartiet skrivit en motion om detta. Kanske lite märkligt att de skriver en sådan motion med tanke på att den motion som jag skrev får några år sedan åter ska tas upp igen då forskningsresultaten presenteras och att idén blir "evidensbaserad". Samtidigt får man vara glad över att en idé debatteras och sprids allt vidare. Snart blir det "kultur på recept" i hela landet.

Några media kring detta, Kommunalarbetaren, Sydsvenskan, Aftonbladet, svt


Politiker måste visa empati

Oron är stor för många sjuka som riskerar att bli utförsäkrade. Igår tog riksdagen några ändringar som visserligen mildrar sjukregler något, men det finns mycket kvar att göra. Det som gjort många upprörda är bristen på empati som en del politiker visar. Politiker är förtroendevalda och har fått uppdraget att representera väljarna, men tyvärr verkar det som att vissa glömmer bort att de är medborgarföreträdare och istället blir riktiga "systemkramare".
Jag är glad för att Göran Hägglund visat mod och empati och erkänt att regeringen har missat en hel del i handläggningen av ärendet kring de nya sjukreglerna. Det känns skönt att det åtminstone finns en minister som visar att han har hjärtat på rätt ställe.
Att Kristdemokraterna gör skillnad visar sig gång på gång och Lars Gustafsson har en stor uppgift i socialförsäkringsutskottet. Fler kristdemokrater i riksdagen och det skulle bli en medmänskligare politik. Flera kommentatorer skriver med anledning av att de röd-gröna leder opinionen att hanteringen av sjukförsäkringarna har varit en belastning för regeringen. Men än finns det tid för att visa mod och göra ytterligare ändringar och visa empati.

DN, Göran Hägglund, Expressen, Lars Gustafsson, SvD


Kulturpolitiker utpekas som hot för kulturen

Kulturnyheterna har en serie på gång om "de nya makthavarna". Vi som är lokala och regionala kulturpolitiker verkar anses allmänt okunniga och ha "fel" åsikter. Den som har rätt åsikter kommer från Stockholm eller företräder de stora och "riktiga" institutionerna.

Regeringen förbereder en ny samverkansmodell för de statliga bidragen. Kulturutredningen beskrev den som "portföljmodellen", men regeringen vill snarare kalla det för den nya modellen för kultursamverkan.

Själva idén handlar om att åstadkomma en nationell kulturpolitik där de tre offentliga organen samverkar. Staten, landstingen/regionen och kommunerna ska förhandla om de medlen och tillsammans åstadkomma en nationell utformning av kulturen.

Detta innebär att vi som är lokala och regionala företrädare får ett större inflytande över kulturen. Detta tycks oroa många.

Vi har sagt, och det kan upprepas, vi vill och vi kan ta ett större ansvar för kulturen.

SVT har gjort en enkät bland kulturpolitikerna i de fyra regionerna som är aktuella; Västra Götaland, Region Skåne, Halland och Gotland.

Enkäten finns redovisad på SVTs hemsida och programmen går att se i SVTPlay. Dessutom finns kommentar på Kulturnytt.

Kultur, kulturpolitik, kulturpolitiken


Dags att utse årets förebild

Det finns många vardagshjältar. Människor som är besjälade av att dela med sig av sin tid och sina tillgångar. Många av dem jobbar i det tysta och märks inte på scenen eller i medierna. Sådana människor är värda all uppmärksamhet. Tidningen Dagen uppmanar nu oss att skicka in namn på någon "eldsjäl"

Kultur är bra för folkhälsan

För några år sedan myntade jag begreppet "Kultur på recept". Jag har skrivit motioner till regionfullmäktige och Kristdemokraterna. Nu har regeringen insett att idén inte var så dum och dragit igång ett pilotprojekt.

I Karlavagnen var kulturens betydelse för hälsa diskussionsämne. Allt fler inser kulturens värde. Det viktigaste är dess egenvärde men sedan finns det också en massa annat gott som den för med sig.


Glimtar från studiebesök på Orbis i Holland

Verksamheten vid Orbis Medisch und Zorgconcern imponerar. Allt är planerat runt och för patienten och man kan verkligen med rätta säga att patienten är i centrum. Vid sjukhuset i Sittard-Geleen är 80% av alla processer standardiserade. Det logistiska flödet imponerar och det nybyggda sjukhuset utstrålar känsla för form och färg, men samtidigt så är det inte byggnaden utan processerna, dvs arbetet med patienten, som står i centrum.

Henny van Laarhoven

Mrs. van Laarhoven arbetade i mer än tio år med att förbereda det nya bygget. Värdegrunden uttrycks i tio budord som gäller för all hälso- och sjukvård som ges inom Orbis som är en ideel stiftelse för vård och omsorg.

Entre


Byggnaden är stor och vacker. Det är inte mycket som påminner om ett traditionellt sjukhus då man kommer in i entréhallen.

Arbetsplats för personalenDet finns två bärande principer för verksamheter. Informationsteknologi och standardiserade processer. All info finns i databaser och väldigt lite papper förekommer. Bilden är från en av sjuksköterskestationerna. Det finns mängder av datorer överallt och varje anställd loggar snabbt in med ett smartcard och får tillgång till alla releventa uppgifter.

KorridorbildAlla patienter ligger på enskilda rum. Utanför rummen finns det inte korridorer utan "living rooms". Tanken är att uppmuntra patienten att lämna sitt rum och ta del av gemenskap och aktiviter i rummen utanför. Patienterna uppmuntrades, om de så orkade, att gå ut till köksön och ta del av buffén som serverades till frukost o lunch. Middagen kom på en bricka.

Terminal som styr en mängd processerI varje rum finns en terminal. Den används för att läsa patientjournalen (alla har tillgång till sin egen journal), lära sig mer om sin diagnos (fanns särskilda undervisningsprogram), tillgång till Internet, Se på TV eller video, lyssna på radio, prata i telefon eller sköta som sitt rum. Från panelen styr man belysningen, gardinerna, öppnar dörren och kallar på personalen. Tanken är att patienten ska vara så aktiv som möjligt och klara av att styra sin vistelse utan att vara helt beroende av personalen.


Turismen är på frammarsch

Turismen i Sverige, eller besöksnäringen, är en av Sveriges basnäringar. Den senaste tidens siffror tyder på att Sverige blir ett allt viktigare turistland. Jag har engagerat mig i dessa frågor och bland annat varit med och startat ett nätverk för regionala turistorganisationer. I detta nätverk har också några av mina partikamrater engagerat sig och tillsammans försöker vi nu lobba för turismen på olika sätt. Bland annat var vi med på ett möte i riksdagen för några veckor sedan som jag tidigare skrivit om.

Nu har vi publicerat en debattartikel i tidningen Dagen. Den undertecknas av mig, Birgitta Sacredéus och Lars Eklund. Vi kommer att fortsätta att driva frågor om turismen.


S utser KD som huvudmotståndare i valet

En slags förnyad vulgärpropagande tycks vara den nya satsningen från de kristna socialdemokraterna. Genom att sätta en falsk bild på KD drar de nu igång valrörelsen på ett mycket olyckligt sätt. Åtminstone enligt deras ordförande Peter Weiderud. I en artikel i Dagen inleder han en smutskastningskampanj och far fram med en rad påstående om kristdemokraterna som är något av riktiga lågvattenmärken.

Däremot är det kanske något smickrande att de kristna socialdemokraterna utser kristdemokraterna som deras huvdmotståndare.

I en tid då sekulariseringen breder ut sig slår kristna socialdemokrater på krigstrumman och skjuter skarpt mot kristdemokraterna. Istället för att se på vad som finns gemensamt och hur man kan skapa breda lösningar verkar man satsa på den tunga ammunitionen och skjuter med krut som bygger på dåliga kunskaper och falska beskyllningar.

Kristdemokratin vilar på ett antal värden som handlar om vikten av alla människors lika värde, om vikten av förvaltarskap och därmed är de "gröna" värdena högt på dagordningen och hela solidarietstanken genomsyrar politiken. Kärleken till medmänniskan är en drivkraft för kristdemokraterna och viljan att göra gott är en portalparagraf.

Att dessutom påstå att kristdemokraterna inte har förmåga att göra djupare samhällsanalyser är fullständigt nys. Den politik som kristdemokraterna baserar sina ställningstaganden på utgår alltid från den enskilda människan som en del av det sociala sammanhanget.

S har trumfat "alla ska med" men i verkligheten har stora massor lämnats efter.

De kristna socialdemokraterna vill nu skapa "skräckpropaganda" genom att skapa ett "spöke" som de kallar "den kristna högern". Jag vet inte om den överhuvudtaget finns, åtminstone har jag aldrig träffat på den i de partipolitiska sammanhangen, men inom kristdemokratin finns den definitivt inte.

Varför kan vi inte istället skapa ett brett samförstånd, se vad som är det bästa för Sveriges utveckling, ta gemensamma tag, istället för att gräva ned oss i skyttegravarna och skjuta "falska budskap" på varandra.

Nu vet vi i alla fall att S (åtminstone de kristna i partiet) har utnämnt kristdemokraterna som huvudmotståndare. Det innebär nog att vi får många intressanta debatter framöver.

En stilla förhoppning är att det är privatpersonen Peter Weiderud som skrivit artikeln och inte ordföranden för de kristna socialdemokraterna, men det är väl en intern fråga som de själva får göra upp om. Min uppfattning är att det finns en rad förnuftiga broderskapare och en önskan så här inför julen, är att de gör upp om detta internt och att vi slipper denna typ av "krig" framöver.


Utveckla vårdnadsbidraget

Är vårdnadsbidraget en flopp eller framgång? För Kristdemokraterna var detta en viktig profilfråga inför valet och argumenten för att ge föräldrar mer tid tillsammans med sina barn anammades av väljarna. Tyvärr blev själva konstruktionen av vårdnadsbidraget så snävt ekonomiskt att för många är det inte möjligt att kunna använda det fullt ut.
Själva idén om ett vårdnadsbidrag är rätt tänkt. Att föräldrar får en möjlighet att vara tillsammans med sina barn är en investering för framtiden. Nu gäller det att utveckla vårdnadsbidraget.
- Höj beloppet
- Utöka tiden
- Stimulera pappor att använda det - men använd en "morot" inte en "piska"
- Låt även andra få använda det - mormor eller farfar t ex
Ledarskribenten i DN som menar att vårdnadsbidraget bör avskaffas har en dålig argumentation för sitt ställningstagande. Vårdnadsbidraget bör inte avvecklas, utan tvärtom, utvecklas.


RSS 2.0