Regeringen storsatsar på barn och unga

Det sker mängder av leveranser från regeringen. Idag kunde Göran Hägglund och hans kollegor meddela att regeringen gör en storsatsning på barn och unga. Inte mindre än 700 miljoner kronor satsas på barntillägg, sommarskolor och sommarjobb.

Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Satsningen på sommarjobben avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Det syftar till en kommunal hel- eller deltidsanställning som pågår i 2-8 veckor under juniaugusti. Kostnaden uppgår till 100 miljoner kronor och beräknas skapa ca 15 000 heltidsjobb.

Vad gäller sommarskolor fördubblas 2009 års satsning till 60 miljoner kronor. Det betyder att ytterligare 20 miljoner kronor skjuts till utöver de 40 miljoner kronor som redan avsatts för 2010. Sommarskolor är en frivillig undervisning som främst söks av elever i årskurs 9 som ej nått behörighet till gymnasiet

Fattiga länder betalar för vårt miljötänk

Hållbar utveckling håller på att slå igenom. Det är bra. Men allt tänk måste vara globalt. Eftersom allt hänger ihop måste man se till helheten då man fattar beslut och se hur ekonomin, miljön och människan påverkas.

Carl Tham, ordförande för ActionAid, skriver, tillsammans med några av sina medarbetare, i GP och varnar för att den svenska biobränslepolitiken innebär att matproduktionen slås ut i fattiga länder. Istället för att odla grödor till den hungrande befolkningen tjänar man mer på att använda sina arealer för bränsleproduktionen.

Poängen med artikeln är att ett land som Sverige måste kunna klara sina miljömål utan att det är de fattiga kvinnorna i utvecklingsländerna som får stå för notan.

Artikeln mynnar ut i tre konkreta uppmaningar:

* Stoppa exploatering av ny mark för biobränslen i länder som saknar fungerande lagstiftning om markrättigheter.

* Minska vägtransporterna och satsa på transportslag som ger mindre utsläpp.

* Höj ambitionerna när det gäller forskning om förnybara drivmedel och miljövänlig fordonsteknik i Sverige. Biobränsle som produceras här hemma konkurrerar inte ut försörjningsmöjligheterna för fattiga kvinnor i utvecklingsländer.

GP, ActionAid 

Miljardregn över västsveriges infrastruktur

Äntligen kom regeringens besked om angelägna infrastrukturprojekt i Västsverige. Det ser ut att bli miljardsatsningar runt om i landet. Totalt ska det satsas 482 miljarder i transportsystemet 2010-2021. För västsveriges del togs beskedet emot med stor glädje.
Hela listan med alla objekt finns att läsa på regeringens hemsida.