Volontärer i vården

Kristdemokraterna har lämnat en motion till regionfullmäktige om volontärer i vården. Detta uppmärksammas i en artikel i tidningen Kristdemokraten. Läs mer

Regeringen storsatsar på barn och unga

Det sker mängder av leveranser från regeringen. Idag kunde Göran Hägglund och hans kollegor meddela att regeringen gör en storsatsning på barn och unga. Inte mindre än 700 miljoner kronor satsas på barntillägg, sommarskolor och sommarjobb.

Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Satsningen på sommarjobben avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Det syftar till en kommunal hel- eller deltidsanställning som pågår i 2-8 veckor under juniaugusti. Kostnaden uppgår till 100 miljoner kronor och beräknas skapa ca 15 000 heltidsjobb.

Vad gäller sommarskolor fördubblas 2009 års satsning till 60 miljoner kronor. Det betyder att ytterligare 20 miljoner kronor skjuts till utöver de 40 miljoner kronor som redan avsatts för 2010. Sommarskolor är en frivillig undervisning som främst söks av elever i årskurs 9 som ej nått behörighet till gymnasiet


Fattiga länder betalar för vårt miljötänk

Hållbar utveckling håller på att slå igenom. Det är bra. Men allt tänk måste vara globalt. Eftersom allt hänger ihop måste man se till helheten då man fattar beslut och se hur ekonomin, miljön och människan påverkas.

Carl Tham, ordförande för ActionAid, skriver, tillsammans med några av sina medarbetare, i GP och varnar för att den svenska biobränslepolitiken innebär att matproduktionen slås ut i fattiga länder. Istället för att odla grödor till den hungrande befolkningen tjänar man mer på att använda sina arealer för bränsleproduktionen.

Poängen med artikeln är att ett land som Sverige måste kunna klara sina miljömål utan att det är de fattiga kvinnorna i utvecklingsländerna som får stå för notan.

Artikeln mynnar ut i tre konkreta uppmaningar:

* Stoppa exploatering av ny mark för biobränslen i länder som saknar fungerande lagstiftning om markrättigheter.

* Minska vägtransporterna och satsa på transportslag som ger mindre utsläpp.

* Höj ambitionerna när det gäller forskning om förnybara drivmedel och miljövänlig fordonsteknik i Sverige. Biobränsle som produceras här hemma konkurrerar inte ut försörjningsmöjligheterna för fattiga kvinnor i utvecklingsländer.

GP, ActionAid 


Miljardregn över västsveriges infrastruktur

Äntligen kom regeringens besked om angelägna infrastrukturprojekt i Västsverige. Det ser ut att bli miljardsatsningar runt om i landet. Totalt ska det satsas 482 miljarder i transportsystemet 2010-2021. För västsveriges del togs beskedet emot med stor glädje.
Hela listan med alla objekt finns att läsa på regeringens hemsida.Folkligt uppror mot de rödgrönas kvoteringstvång

Idag klargör Göran Hägglund (GP Debatt), tydligt den skillnad som finns mellan Kristdemokraternas syn på valfrihet och de tvångstankar som de rödgröna vill införa.

Hägglund formulerar skillnaden på följande sätt:

"I grund och botten är det två sätt att se på demokrati som kommer att sättas upp mot varandra: Är demokratin till för att främja människors möjligheter till frihet och egenansvar - eller för att främja politikers möjligheter att tvinga människor att vara politiskt korrekta?"

Ska besluten fattas av politikerna eller av medborgarna? Så enkelt kan man formulera en av de viktigaste grundfrågorna i synen på hur man ska bygga ett samhälle. Jag har tidigare skrivit om Monica Green, en av de ledande S-ledamöterna som skrev. Och det som följer är ett direkt citat:

"Jag brukar tycka att politiker ska lägga sig i det mesta".

Kristdemokraterna säger tydligt: Köksbordsdemokrati - det människor kan bestämma över själva ska de också få göra det.

Jag ser Göran Hägglund framför mig som härföraren som anför de folkliga trupperna som reser sig i ett stort uppror mot de rödgrönas tvångstankar. Den 19 september kan svenska folket tydligt ge Hägglund ett mandat att få fortsätta förändringen av Sverige.

Kristdemokraterna, kvotering, Göran Hägglund

De stora frågorna intresserar de unga

Det är rekordmånga förstagångsväljare i höstens val. Det är närmare en halv miljon unga som röstar för första gången. Det är 15 procent fler än 2006.

Henrik Oscarsson, professorn med särskilt fokus inom statsvetenskapen kring valforskning, menar att de unga är lättrörliga och inte särskilt intresserade av partipolitik. Det är de stora frågorna som de går igång på.

Oscarsson säger till GP att unga människor bryr sig om frågor kring krig och fred, klimathot och integration. De existentiella överlevnadsfrågorna är viktiga drivkrafter.

Kristdemokraterna har en politik som bygger på det unika människovärdet, vikten av ett förvaltarskap av nauren, demokrati som en väg att bygga världsfreden, solidaritet och rättvisa. Om Oscarsson är rätt så borde ett stort antal av förstagångsväljarna lägga sin röst på Kristdemokraterna.

Earth Hour släcker ljuset men tänder hoppet

Igår kväll genomförde vi en av världens största energimanifestationer. I 121 länder släcktes belysningen under en timma för att man ville visa sitt stöd för klimatet. På Världsnaturfondens hemsida finns massor av bilder av nedsläckningen att ta del av. Förra året så var Sverige det land som procentuellt hade engagerat flest invånare att delta i eventet. Vi får se när siffrorna samlas hur det gick i år.

Manifestationen handlar om engagemang. Många vill delta för att visa att klimatfrågan är en av våra viktigaste framtidsutmaningar. För den som är intresserad att engergispara kan Bli Energismart rekommenderas.

Göran Hägglund håller löftet till pensionärerna

Idag presenterade partiledarna regeringens tredje skattesänkning för pensionärerna.

- Jag är oerhört glad över att kunna presentera ytterligare en skattesänkning för Sveriges pensionärer. Totalt har vi nu sänkt deras skatt med 10,5 miljarder kronor vilket är en påtaglig förbättring i pensionärernas plånböcker. Det säger Göran Hägglund i en kommentar till överenskommelsen som presenterades i Huskvarna idag.

Vill du läsa mer om skattesänkningen så finns det att läsa på regeringens hemsida.

Kristdemokraterna var tidigt ute och gav ett löfte till pensionärerna. Nu presenteras denna sänkning. Regeringen står för leverans. Se till att alliansen får fortsätta sitt viktiga uppdrag att leda Sverige.

Tuff drottning som tar barnens parti

Jag gillar Drottning Silvias kamp för barnen. Nu senast har hon, under besöket i sitt hemland Brasilien, samtalat om aga. Eftersom många ser upp till våra kungligheter så är de starka opinionsledare. Att drottningen tidigare har talat om utsatta barn i form av barnporr och pedofili har lett till att många brytt sig om frågan. Under statsbesöket i Brasilien var också socialminister Göran Hägglund med. Drottningens ambition var att tala om barnaga med en förhoppning om en lagstiftning som ska förbjuda att barn får stryk i Brasilien.

Jag tycker att vi ska vara stolta över en tuff drottning som tar barnens parti. Att bry sig om de svaga i samhället visar på ett stort och varmt hjärta. Det gillar jag.

GP, Expressen, Dagen

Goda chanser att bebisarna blir 100 år

Den vetenskapliga tidskriften Nature ägnar ett temanummer åt åldrande (ageing). Det som förr verkade vara rena fantasierna ser ut att kunna bli verklighet, åtminstone så ökar människans livslängd. Forskarna menar att för varje årtionde sedan mitten på 1800-talet har vår livslängd ökat med två och ett halvt år. Därför kan vi utgå från att många av dagens nyfödda kommer att få uppleva sin 100-års-dag.
Men åldrandet sker också senare i livet. Detta kan leda till att fler arbetar längre, men kanske inte så mycket som man gjort tidigare i livet. För mig som politiker är det vanligt att kollegorna är över 70 år. De bidrar med en enorm livserfarenhet och kunskap. Samtidigt finns det ungdomar med som har vitalitet och kraft. Tillsammans skapar vi team som berör. Det är oroande att höra att man är för gammal då man passerat 55.
Samtidigt som vi får räkna med att allt fler kommer att leva 30-40 efter pension, så ställer det oerhörda krav på våra penssionssystem. Demografin ser ut som en berg-och-dal-bana och det kommer att ställas oerhörda krav på de som är i produktion att försörja de som lämnat arbetslivet. Därför är hela pensionsfrågan så angelägen att följa.

Aftonbladet


Att leva i skuggan av de stora

Väljarna verkar vara rätt trogna sina partier under mandatperioden. Den senaste opinionsmätningen från Synovate visar inga större förändringar. Man kan se att stödet för Sverigedemokraterna visar på en tydlig minskning och att Miljöpartiet får ett starkare stöd.
Kristdemokraterna får 4,6% procent och är i flera undersökningar ungefär lika stora som centerpartiet. Det är tydligt att väljarna ser två block och att alliansen står enad mot en splittrad röd-grön opposition. 
Varje opinionsundersökning höjer spänningen, men samtidigt konstaterar DN att det är inte lätt för flera av partierna att hamna i skuggan av de stora.
Nu ser vi fram emot den 15 april då alliansregeringen beskriver sina budgetförslag och satsningar.

DN 

En av världens bäst bevarade hemligheter

Idag formulerar Hans Rothenberg, M-märkt riksdagsledamot, en träffande beskrivning av turistlandet Sverige. Han menar att vi har verkligen lyckats bevara en hemlighet, nämligen att Sverige är ett turistland värt att besöka. På GP Debatt presenterar han flera förslag kring en förstärkning av turismen och ger flera skäl varför satsningar inom turismen är angelägna. Självklart ska det vara så att branschen har ett eget-ansvar, men min uppfattning är att de offentliga turistorganisationerna ska finnas kvar och vara ett samlande kitt för den något spretiga turistbranschen. Under TUR-mässan kommer många resonemang att föras kring turismens framtid.


Regeringen stärker turismen

Idag skriver tre av statsråden i GP att regeringen tar ännu ett initiativ för att utveckla turismen i Sverige. Nu handlar det om att ge Tillväxtverket ett uppdrag att samordna de statliga insatserna. Detta är ett mycket viktigt grepp och något liknande gjordes aldrig under det socialdemokratiska styret.

Idén handlar om ”en-dörr-in”. En entreprenör kan ha med många olika statliga företrädare att göra. Det kan t ex handla om vägar, skyltar, tillgång till mark, olika former av investeringsstöd, frågor kring kulturmiljön och mängder av andra frågor. Inte minst har vägskyltar varit ett trätoämne under flera år.

Regeringens initiativ är välkommet och visar på att allianspartierna har lyssnat till oss som påpekat att denna näring behöver ett offentligt stöd. Turismen har möjlighet att växa och därmed skapa jobb och intäkter för Sverige.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson medverkade idag på Tillväxtdagen arrangerad av RTS, Rese och turistnäringen i Sverige. Under de kommande dagarna äger TUR-mässan rum i Göteborg och då är hela den svenska turistbranschen samlad för att mötas, inspireras och samtala om framtiden. Det är också ett stort publikt arrangemang med mängder av utställare.


Sahlin flåser inte ens Reinfeldt i nacken

Enligt TV4 så är det ett mycket klart försprång då det gäller förtroende för statsminister Fredrik Reinfeldt. Hela 47 procent av svenska folket säger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende. Det är alltså en överlägsen ledare i förtroendeloppet just nu. Allt enligt Novus förtroendebarometer. Mona Sahlin verkar inte ens vara i närheten för att flåsa Reinfeldt i nacken. Endast 19 procent av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för oppositionens främsta företrädare, Mona Sahlin.
Nu handlar det om ett fyraårigt maratonlopp. Inte ens sex månader kvar till valet. Och mycket kan hända. Det gäller att vara med på upploppet.
Jag är övertygad om att Göran Hägglund är en "kommande vinnare".

TV4

Jobben hetaste valfrågan

Svenska folket har uttalat sig om de viktigaste valfrågorna. Listan toppas av jobbfrågan. Ekot har gett SIFO i uppdrag att göra en koll hos väljarna och en tredjedel anser att jobbpolitiken är den viktigaste frågan. Därefter kommer sjukvård, skola och äldrevård. Det är också tydligt att det är regeringens jobbpolitik som lockar flest väljare. Den rödgröna oppositionen är inte alls lika attraktiv avseende sin jobbpolitik.

SR, GP, SVD

Hur ska vi kunna mätta alla munnar?

Hunger är något fruktansvärt. Och ändå värre är att antalet människor som lider av hunger ökar enormt. FN:s livsmedelsorgan, Food and Agriculturar organization of the United Nations. (FAO), räknar med att skaran hungriga människor ökade med mer än 100 miljoner under 2009. Man räknar med att 1 miljard människor är hungriga.

Ska vi mätta dessa munnar måste vi få ett globalt jordbruk som fungerar.

Några av Kristdemokraternas riksdagsledamöter har skrivit en rapport om Framtidens Jordbruk som är väl värd att läsa. Den finns att ladda ned på kristdemokraternas sajt.


Holger Gustafsson, skaraborgs representant i riksdagen, berättade om rapporten i lördags på vårstämman i Götene.

Rapporten handlar om jordbrukspolitik. Det är ett angeläget politikområde och Kristdemokraterna har under många år stått på bondens sida och kämpat för den gröna näringen. Samtidigt så finns det en annan aspekt som jag tycker är viktig, nämligen konsumenten och dennes makt. Det är bra att politiken sätter upp mål om t ex 25% av maten ska vara ekologisk. Men det är ju inte politikerna som avgör denna fråga. Det är ju konsumenterna. Om vi kunde få igång en stark konsumentrörelse som krävde rättvisemärkt och ekologiskt så skulle det åstadkomma oerhört mycket mer än vad politiken kan göra.

Självklart tycker jag att jordbrukspolitiken ska utvecklas, men det är ändå så att konsumenten har makten.


Tillgänglighet är viktigt

I år är det tillgänglighetens år och alla enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade. Att det finns åtkomst och möjlighet att fysiskt komma in och ut ur byggnader har fått stort fokus. Idag har jag varit med i P4 -Radio Skaraborg- och diskuterat tillgänglighet utifrån de förtroendevaldas perspektiv. Det handlade om vikten att ge stöd till den som har funktionsnedsättning att kunna få stöd och hjälp med att fullfölja sitt uppdrag som politiker. Det känns oerhört angeläget att vi på alla sätt ställer upp så att vi får med människor som själva har erfarenhet av funktionsnedsättning. Om vi räknar med att 20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning så borde också en femtedel av politikerna ha det. Det borde finnas en representativ återspegling bland de förtroendevalda av befolkningen i stort.

Radio har idag lyft ett angeläget ämne där mycket återstår.

Lyssna till inslaget på P4 Skaraborg 

Ja till Obamas sjukvårdsreform

I natt klubbade  representanthuset igenom förslaget om en sjukvårdsreform som erbjuds till alla amerikaner. Detta är en oerhört stor, och kontroversiell, fråga i USA och några har liknat kallat den "domedagsreform" och menat att nu går USA under. Andra har höjt den till de stora reformerna och jämför den med konstitutionen 1776 eller medborgarrättsreformen 1964.

Många i Sverige inser nog inte "sprängkraften" i frågan. Kanske inte ens är medvetna om hur det amerikanska sjukvårdssystemet idag fungerar.

När min svärfar, boende i USA, kände en oerhörd smärta i bröstkorgen och var nära på medvetslös lyckades han ringa sjukhuset och begära en ambulans: Första frågan: Var är du försäkrad? Eftersom han hade "fel" försäkring nekades han att komma till sjukhuset. Tack vare att han bodde i "hjärtstaden" Seattle räddades han till livet.

Den som står utanför nuvarande sjukförsäkringssystem i USA lever i ett oerhört utanförskap. Även om Mecicare gör en instats för de äldre så är det himmelsvida skillnader med Sverige. Vi är ju överens om att ha ett offentligt och solidariskt finansierat sjukvårdssystem för våra medborgare.

Det som är självklart för oss i Sverige är en dröm för många andra. Samtidigt så får vi inte ta något för givet. Vår syn på demokrati måste dagligen erövras. Våra friheter och rättigheter måste ständigt värnas. Det är stor risk för att det kommer in nya partier på den politiska arenan som har en människosyn som är oförenlig med den som nu finns i de partier som representeras i den svenska riksdagen.

Aftonbladet, DN, SvD, GP, Dagen


Optimism i Trollhättan och Västra Götaland

Produktionen på Saab i Trollhättan har stått stilla i sju veckor. På måndag drar verksamheten igång igen. Men det är inte bara i Trollhättan som optimismen spirar. Det är en rad underleverantörer som är förutsättningen för tillverkningen av bilar. Siktet är nu att producera ca 50 000 bilar i år. Det är 3 200 personer som arbetar på fabriken och redan talas det om att fler behöver anställas.

Allt hänger nu på att det finns köpare till bilarna. Det känns också skönt att regeringen inte gick in och köpte fabriken som de rödgröna föreslog. Finns det efterfrågan så brukar det också lösa sig med tillgången. Det är nog bäst att marknaden själv får hantera affärerna, men att regeringen bistår och stöttar.

Mats Odell inspirerade

Vi hade en riktigt bra och inspirerande vårstämma för Kristdemokraterna i Skaraborg. Stämman var förlagd till Götene (på gång att byta namn) och huvudtalare var Mats Odell.

Som kommun- och finansmarknadsminister kan man räkna med att han talar om tunga och komplicerade frågor, men han planterade att all politik bör omges av fyra värdeord:

  • Värme
  • Omsorg
  • Empati
  • Rättvisa

Men han talade också om hur regeringen har lotsat landet genom den svåra finanskrisen. Att nu är det dags för pensionärerna att få sänkt skatt. Att hålla ihop Sverige. Att familjen och framgångsrika företag är förutsättningarna för att bygga ett tryggare och mänskligare Sverige.

Det kändes som en riktigt inspirerande och "värmande" vårstämma.

Vi som är Skaraborgs toppkandidater fick också möjlighet att berätta om våra hjärtefrågor. På bilden syns Eva-Lott Gram (två på regionlistan), Conny Brännberg (etta på regionlistan) Mats Odell, Annika Eclund (etta riksdagslistan) och Bosse Bergsten (tvåa riksdagslistan).Vår riksdagsledamot Holger Gustafsson berättade om en kommande rapport om landsbygden.

 


KD-väljarna tror på Hägglund

I den senaste mätningen från DN/Synovate om väljarnas förtroende för partiledarna så är det lite av en "berg- och-dal-bana". Några åker upp och andra ned.
Det är tydligt att det bland de kristdemokratiska väljarna finns ett stort förtroende för Göran Hägglund. Min bedömning är att han sitter i en vagn i berg-och-dal-banan som är i uppförsbacken. Ju närmare valet vi kommer desto fler kommer att uttrycka sitt gillande för kristdemokraternas ledare.
Däremot verkar det vara så att Mona Sahlin åker utför. Allt färre av de egna tycks sluta upp bakom henne. Det oroar eftersom det sannolikt gynnar Ohly och Wetterstrand. Allt tyder på att S inte klarar av att leda landet längre i egen kraft utan blir starkt beroende av vänstern. Då kommer det att ske en kraftig omställning av Sverige som skulle missgynna det goda arbete som alliansen påbörjat. Nu tror jag att svenska folket inser detta och chansar inte att lägga sina röster på de röd-gröna då det gäller på valdagen.

Kul med Googles translator

Jag läste ikväll Per-Herman Olofssons blogg (www.perherman.se) och såg att han hade gjort en länk till en engelsk översättning. Den pekade till Googles translate. Jag testade med min egen blogg och det blev rätt så kul läsning. Jag är inte säker på att en engelsman skulle tycka likadant.

Första intrycket var namnet. Att översätta Brännbergs Blandningar är nog inte helt rätt, men Burn´s Mixture var knappast vad jag hade räknat med.

Testa gärna och se vad du själv tycker. Klicka här för att se denna blogg översatt till engelska.

Tecken på bättre tider - reklamen ökar

Bolagen verkar tro på framtiden. Åtminstone är de beredda att åter satsa rejält på reklam. På uppdrag av Dagens Industri har SIFO undersökt hur de 100 största reklamköparna investerat i reklam. Under jan o feb ökade deras inköp med närmare 20%. Detta är nog ett tydligt tecken på att de bedömer att vi är på väg upp ur lågkonjunkturen.

 

Emil i Lönneberga-syndromet håller i sig

Det är oro hos många. Det sliter och gnager i själen. Man kanske inte ens riktigt vet vad det hela handlar om, men det är en känsla av otrygghet inombords. Eller också är det något väldigt konkret, men man vet inte vem man ska vända sig till.

Väldigt många använder vårdcentralen eller sjukhusets akutmottagning utan att det egentligen är motiverat. Man kanske inte ens behöver medicinsk vård, men man vet att "doktorn är tillgänglig" och att det ligger i uppdraget att vara tillhands.

Vad är då kopplingen till Emil i Lönnerberga? När Emil hade försökt att slicka i sig den sista soppdroppen så fastnade han med huvudet i soppskålen. Vad gör då Emils pappa? Jo, han tar grabben till doktorn i Marieannelund. Det fanns ingen som helst anledning att be doktorn om hjälp. Emils pappa hade enkelt kunnat lösa problemet genom att slå sönder soppskålen.

Istället ser han till att hästen blir fastspänd framför vägen och så ger de sig ut på en resa till stan och "doktorn som kan allt".

Astrid Lindgrens berömda berättelse handlar till stor del om vår egen samtid och dagens doktorer. Att vara läkare är att vara en auktoritet och medicinens förespråkare har stort anseende och högt förtroende. Därför är det många som vänder sig till doktorn för hjälp.

Detta är ett fattigdomsbevis i vårt land. Inte att vi har ont om doktorer. Men vi har ont om problemlösare. Vi har ont om människor som tar saken i egna händer och åstadkommer lösningar. Ensamheten gör att då det blir slitningar i själen så behöver man medmänsklighet och den finns inte tillgänglig. Man har helt enkelt ingen att vända sig till och då blir det ett samtal till hälso- och sjukvården.

Vårt samhälle behöver medmänniskor. Människor som är beredda att dela livet med sina grannar, som bryr sig om medmänniskan, och stöttar varandra.

Den sociala ekonomin, dvs föreningar och organisationer, gör en stor insats idag och berikar vardagen för många.
Vi behöver deras resurser och insatser för att skapa ett medmänskligare samhälle. Men det finns många Alfred idag som inte vet vem man ska vända sig till. Här kan du och jag göra en insats direkt. Se till att vara medmänniska och bry dig. Det kan förändra livet för en medmänniska och ge doktorn en ökad chans att få jobba med det som denne är anställd för.

Sex månader kvar till valet!

Idag är det sex månader kvar till valdagen. Den 19 september ska rösterna lämnas och då avgörs vem som ska leda Sverige, regionerna  och kommunerna de kommande åren.

Det är tydligt att det utvecklats två block i Sverige. Alliansen står enad och stark. De fyra samverkande partierna har startat en reformering av Sverige som märks inte minst i plånboken. Detta trots en oerhört svår finanskris. Alliansregeringen har varit mycket aktiv och startat upp mängder av förändringsarbeten och fler är på gång.

Låt oss göra allt för att alliansen får ett fortsatt förtroende att förändra och förnya Sverige. Vi behöver en ledning för landet, för regionerna och för kommunerna som skapar trygghet och framtidstro.

Din röst kan avgöra valet!

Kan en präst vara privat?

Får en präst vara privat eller är man alltid en offentlig person? Är man skyldig att vara ”vän” med alla och att alltid vara tillhands och svara på frågor? Eller har man rätt att ”neka samtal” och helt enkelt säga ”nej till viss debatt”?

Den här typen av frågor är aktuella sedan en privatperson anmält prästen Karin Långström Vinge till Domkapitlet. Frågorna får stort utrymme i veckans Kyrkans Tidning.

Karin är präst, kyrkopolitiker, kandidat till kommunfullmäktige, aktiv bloggare och debattör. I dessa roller är hon en offentlig person. Hon är också mamma och hundägare och en massa andra mer ”privata” roller. I både den offentliga och privata rollen har hon åsikter och marknadsför dem. Jag delar inte alla hennes åsikter, men rätten att hon framför dem värnar jag högt.

Nu pågår en diskussion om hon, som offentlig person, kan delta i det offentliga samtalet med ”privata” dvs personliga åsikter. Eller är kravet att hon enbart får uttala sig i sin prästroll?

Diskussionerna på Facebook sker på lite olika sätt. Dels kan man ingå i ”offentliga” grupper eller också föra en diskussion med sina ”vänner”. Vem som blir vän avgörs av en själv.

Om en person ber om att få bli vän med en präst, måste då denna begäran godkännas? Och om prästen tillåter någon att bli ens vän måste man då svara på alla frågor och delta i alla debatter? Måste man också låta alla åsikter bli kända för alla övriga vänner?

Vissa arbetsgivare har sagt helt nej till anställda att använda Facebook på arbetstid. Andra har sagt precis tvärt emot. De uppmuntrar anställda att samtala på nätet med kunderna eftersom det skapar andra relationer än vad man haft tidigare. Att det finns etiska riktlinjer är nog bra för alla partier men om de inskränker rätten att få uttrycka sig eller ta upp ”känsliga” ämnen så uppstår flera problem. 

Jag tycker att det är bra att präster finns på ”torg och gator”. De sociala medierna är nya arenor och för många känns de främmande. Det finns självklart sådana som anser att en präst ska finnas tillgänglig på sitt tjänsterum och på förrättningsplatsen, men i övrigt är denne en privatperson. För andra är det oerhört skönt att få en pratstund med prästen i affären eller vid väntan på tåget. Men att säga att en präst alltid måste prata med alla om allting då man möts på gatan är rätt befängt. Men tydligen finns det de som anser att så ska man förhålla sig inom de sociala medierna.

Jag anser att var och en måste själv få avgöra vad som är ”privata åsikter” och vad som är ”de officiella åsikterna”. Att man nekar någon att få publicera dumheter på sin blogg är så självklart att det knappast borde föranleda en diskussion.

Jag tycker det är bra med präster som ”rör sig i vimlet”, att de syns ute bland folk. Men självklart har de en rätt att säga ”nej tack till ett samtal” men också rätten att få framföra sina ”privata” åsikter. Skulle det privata vara så avvikande att det är inte är förenligt med kyrkans lära så finns det ju ordningar som reglerar sådant. Men att begränsa prästen på de sociala medierna eller ställa krav att denne alltid ska diskutera och publicera allt eller inbjuda alla som sina vänner är rätt korkat. Därför är det bra att domkapitlet inte tar upp anmälan mot Karin Långström Vinge.

Karin Långström Vinge,


Reaktion på Greens artikel

Jag har idag ett inlägg i Skaraborgs Allehanda med anledning av gårdagens "förklaring" av Monica Green som gjort uttalanden med anledning av dagens incestlag. SLA har ingen nätupplaga och därför finns inte möjligheten att läsa Greens inlägg 100317.

För den som är intresserad så skriver jag följande idag:

"Replik till Green (Debattartikel i SLA 17 mars) 

Tydliga skillnader i politiken

Det är bra att Monica Green (S) är tydlig med sina åsikter. Det underlättar för väljarna. Demokratin bygger på att det finns alternativ att ta ställning till. Green väckte en enorm uppmärksamhet då rubrikerna basunerade ut att hon ville tillåta sex mellan syskon. I SLA försöker hon att ge en förklaring till sitt märkliga uttalande. Det är då hon på flera punkter visar skillnaderna mellan de politiska lägren.

Green skriver "jag brukar tycka att politiker ska lägga sig i det mesta". Vi Kristdemokrater har en helt annan uppfattning. Vi anser att politikerna ska lämna så många frågor som möjligt åt den enskilde att bestämma över. Från myndighetsbeslut till köksbordsdemokrati. Det står då klart för väljarna att en röst på Green är en röst på att politiker ska fatta de flesta besluten.

När det gäller själva frågan om sex mellan syskon ska vara tillåtet så har jag fått många reaktioner. Ställningstagandet från Kristdemokraterna är väldigt tydligt; NEJ till incest. Green klargör också i sitt inlägg att "oavsett om jag gett uttryck för att vuxna människor ska gå göra som de vill så tänker jag inte driva frågan om en förändrad lagstiftning". Detta innebär väl att Green står för sin åsikt men tänker inte aktivt lägga ett förslag i riksdagen.

Jag tycker att artikeln visar på stora skillnader mellan socialdemokraterna och kristdemokraterna. Det gör det tydligare för väljarna att rösta på ett alternativ som är förenligt med deras åsikter och att lägga sin röst på den som bäst representerar dem.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker"

Monica Green, incest, sex, socialdemokraterna, kristdemokraterna


Green (S) gör nog ingen pudel

Reaktionerna och uppmärksamheten kring Monica Greens uttalande, om att sex ska vara tillåtet mellan syskon, har varit många. Tydligen har hennes partikamarater försökt att påverka henne att ta tillbaka sitt ställningstagande och i dagens SLA skriver hon ett debattinlägg där hon försöker att förklara sig. Någon pudel verkar hon inte göra.
Hon skriver "Här vill jag säga att oavsett om jag gett uttryck för att vuxna människor ska få göra som de vill så tänker jag inte driva frågan om en förändrad lagstiftning".

Detta innebär väl att hennes åsikt om att sex mellan syskon ska vara tillåtet står kvar? Klargörande ligger i att hon inte ska driva frågan i riksdagen. Så någon pudel i själva ställningstagandet blev det alltså inte.

På sätt och vis är detta bra. Det är ett tydligt ställningstagande från Green. Hon har visat väljarna att hon står för sin åsikt och vill tillåta incest.

Inför valet är det väldigt bra med tydliga alternativ. Det underlättar för väljarna att lättare sätta kryss på den politiker som bäst representerar dem. I det här fallet är det tydligt vad Kristdemokraterna anser och vad Green står för.

Jag har inget emot att Green gör fler tydliga ställningstaganden. Det underlättar för väljarna.


Vi vill ha en ägare till länstrafiken i Västra Götaland

Vi hann med att diskutera många frågor i Regionfullmäktige idag. Beslutet om arvode för de som kommer att vara politiker nästa mandatperiod kommer säkert att diskuteras en hel del framöver. Vi hade många olika uppfattningar om vilken "lönenivå" som ska gälla. (Politiker har ju inga löner utan arvoden, men de flesta valde ändå att använda ordet lön under debatten). Dessutom beslöt vi hur den kommande politiska organisationen skulle se ut.

Men dagens mastodontbeslut var ändå frågan om Västtrafik - vår länstrafik. Idag är det 50 ägare, 49 kommuner förutom regionen. Beskedet idag: Västra Götalandsregionen vill bli ensam ägare till Västtrafik från 2012

Regionfullmäktige ställde sig bakom att Västra Götalandsregionen den 1 januari 2012 tar över ansvaret för kollektivtrafiken och blir ensam ägare till Västtrafik. Målet är att alla invånare i Västra Götaland ska ha tillgång till en likvärdig kollektivtrafik oavsett var i länet man bor. Idag är förutsättningarna olika eller mycket olika för länets kommuner. Skillnader i beskattningsbara inkomster, åldersstruktur samt social och geografisk struktur påverkar behoven av kollektivtrafik men också kommunernas möjligheter att ge invånarna likvärdiga tjänster i hela länet.

Ett bra beslut, men som min partikamrat Anders Fasth uttryckte det: Nu gäller det att ta höjd för framtida satsningar. Och då talar vi om miljarder.


Sociala medier skapar närhet

Det finns många som ifrågasätter användandet av sociala medier. Det betecknas som tidsspill och faller i kategorin av onödigheter.

Efter att nu ha varit aktiv några år vill jag framhålla motsatsen. Sociala medier skapar närhet. All masskommunikation handlar om att man betonar mass och använder sig av tekniska kanaler för sin kommunikation. Fördelen är att man når många, men de blir knappast personliga och liknar med informationskanaler än kommunikationskanaler. Men sociala medier är inte direkt massmediala. Visst når de massor men har ändå något av en personlig touche över sig.

Jag upplever ofta att då man träffar någon av sina "social media friends" efter en helg så inleds samtalen helt annorlunda nu än innan vi "möttes" på sociala medierna. Måndagssnacket kan inledas med: Hur gick det med målandet? Klarade du av att laga tvättmaskinen? Vad roligt att ni vann matchen?

Hur var det då förut? Då frågade man: Vad gjorde du i helgen? Nu vet man en hel del om vad som hänt och kan starta samtalet på en annan nivå.

Mellan goda vänner har man också en snabb kanal att utbyta tankar och uppmuntran. Då väljer man ju oftast en "privat linje" och på så sätt blir det ändå ett personligt samtal.

Min erfarenhet är att sociala medier för människor närmare varandra.

Vad anser du? Vilka är dina erfarenheter?

Tre motioner lämnade i Regionfullmäktige

Vi har ett väldigt bra samarbete i vår regionfullmäktigegrupp i Västra Götaland. Vi har haft som tradition att alltid lägga en egen (och fullständig) budget. Där uttrycker vi vad vi vill uppnå det kommande året med vår politik. Där finns en rad mycket goda texter och tankar som vi sedan följer upp på olika sätt under arbetsåret. Idag har jag lämnat några motioner som är resultatet av vårt gemensamma arbete.
Den första är en "gammal" idé om att införa ett Kulturpass. Det är vanligt i storstäderna att turister kan köpa något slags kort som är laddat med en massa erbjudanden. Kulturpasset är tänkt som ett "laddningsbart kort för kulturella aktiviteter. Den andra motionen handlar om att skapa ett regelsystem för de som vill medverka som volontärer i vården. I många andra länder finns det många inom det civila samhället som ställer upp som volontärer, men i Sverige har det varit väldigt många hinder i vägen för detta. Nu vill vi göra det enklare för frivilligarbetare att göra en insats.
Den tredje motionen kommer inte från budgettexterna utan är en idé som är på stark frammarsch, nämligen personalbil. Mer om detta kan man läsa på t ex www.miljobilscentralen.se

Motionerna finns att läsa i sin helhet på www.vgregion.se

Äldre vill vara delaktiga

Att få vara delaktig, att få vara med och bestämma, är viktigt för ett barn. Hur många gånger har vi inte hört "kan själv" och det lilla barnet visar stolt att det kan klara av momentet på egen hand. Men delaktighet är inget som enbart hör till barndomen. Även de äldre vill och kan vara med och bestämma över sin vardag.
I sin årsrapport visar Äldreombudsmannen Lotta Burenius att de flesta äldre i Stockholm anser att de inte kan påverka sin egen vardag.

Under många år har det förts en politik i Sverige som syftat till att flytta undan de äldre i samhället. Flergenerationssamhället har övergetts och äldre har fått en särskild tilldelad plats. Klyftorna mellan generationerna har ökat. En slags kultur att äldre ska vara tacksamma och tiga har utvecklats.

Dagens pensionärer är annorlunda. De kräver delaktighet och stort inflytande över sin vardag. I många kommuner finns kristdemokraterna med och utformar dagens och morgondagens politik. I detta ligger att förändra synen på de äldres möjligheter att ta ett aktivt ansvar för sitt liv.

Kristdemokraterna anser
- att man själv ska få välja boende
- att man själv ska få välja vem som utför hemtjänster
- att man ska ha ett stort inflytande över sin vardag
- att det är viktigt att äldre och yngre umgås

Men det tar lång tid att ändra attityder och inställningar. Det är en förändring på gång. Ett barn som föds idag kommer med stor sannolikhet att kunna uppleva sin 100-årsdag. Det innebär att väldigt många kommer att leva ett långt pensionärsliv. En familjepolitik som håller hela livet är angeläget. Även om jag inte vill tillbka till ett samhälle där flera generationer bodde i samma hus, så fanns det ändå många fördelar att de äldre familjemedlemmarna bodde i de yngres fysiska närhet. För det är ändå så att "samhället" kan aldrig ersätta familjen.

DN,

Politiken måste grundas i människovärdet

En vis byggmästare ser till att huskroppen placeras på en god grund. Kristdemokraterna vill medverka i samhällsbygget och anser att människovärdet är ett viktigt fundament.

Så här formuleras några meningar om detta: "Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter. Människovärdet måste gälla som övergripande princip på hela politikens fält. Människolivet är okränkbart och alla människor har ett lika värde."


Glesbygdens mackar har gått på pumpen

"De goda avsikternas politik" kallar Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD för Företagarna i Stockholm, den lag som skapats för att tvinga mackägarna att sälja alternativa drivmedel. I ett intressant, men vasst debattinlägg i AB beskriver hon hur glesbygdens mackar har gått på pumpen. Inte mindre än 570 mackar har lagts ner sedan lagen skärptes.

Det var nog en god intention att alla skulle få alternativa bränslen på "sin" mack. Men att detaljreglera på det sätt som skett har gjort att många mackägare valt att avveckla verksamheten då investeringarna i de nya pumparna var så höga att de aldrig skulle fått igen investeringen.

Resultatet: För väldigt många människor på landsbygden har avstånden ökat till macken. Man kan fråga om miljön hat tjänat något alls på detta?

Debattinlägget är väl värt att läsa.  

Fyra punkter och en profil

De fyra samverkande regeringspartierna lanserar idag en ny sajt www.alliansen se  Fyra punkter står i fokus för den kommande valsegern och en ny profil har lanserats.

De fyra punkterna är strategiska områden som banar väg för en valseger

  • Jobben
  • Ekonomin
  • Välfärden
  • Klimatet

Den nya grafiska profilen som från och med idag står för alliansens gemensamma arbete har redan fått både ros och ris. Bedöm själv vad du tycker.
SvD, DN, Dagen, Politikerbloggen.se, Aftonbladet, Alliansens nya hemsida


Nej till sex mellan syskon

Skövdes ledande socialdemokratiska politiker, riksdagsledamoten Monica Green, (känd förra veckan för att hon menade att Göran Hägglund räckte ut tungan åt henne) går idag ut med ett förslag om förändring av lagen kring incest. Sex mellan syskon ska vara tillåtet, anser hon.
Jag säger NEJ till detta förslag. Jag räknar med att vi får en debatt om detta framöver.

Några reflektioner med anledning av hennes "utspel":
Om man läser hennes blogg så uppstår självklart frågan om vad hon egentligen sagt. Gör hon en pudel i bloggen eller har medier helt missuppfattat henne?

Radio Skaraborg, GT, Expressen

Nya Arena Skövde - en framtidssatsning

Det byggs många arenor i Sverige. Flertalet av dem är multiarenor och kombinerar idrott, nöjen, mässor och konferenser och blir något av en utvecklingskraft, inte bara för den egna kommunen, utan för en större region. I Skövde invigde vi Nya Arena Skövde i december 2009. Det är den absolut största investering som vi gjort i vår kommun. Flera medier har skrivit om dessa satsningar och undrat om vi inte byggt för många. Då vi fattade beslutet om att göra denna storsatsning gjorde vi en ordentlig omvärldsbevakning och lät både utomstående utreda och vi i kommunledningen gjorde resor och besökte andra anläggningar.

Nu har arenan varit igång några månader och vi konstaterar att den blivit en succé. Besöksantalet har överträffat alla förväntningar och det har blivit många positiva omdömen.

För oss är Arenan en framtidssatsning. Den är en slags symbol för att vi tror på vår kommuns framtid och är beredda att satsa.

Läs mer på www.nyaarenskovde.se eller www.skovde.se

Friskolor - fria från vad?

Debatten om fristående skolor intensifieras efter Synovates undersökning där allt fler ifrågasätter konfessionella skolor, ofta kallade religiösa skolor. Många svenskar (46%) vill helt enkelt förbjuda möjligheten att starta en skola för en kyrka eller en religiös grupp. Europakonventionen medger möjligheten och någon svensk lag som förbjuder detta kommer inte att föreslås.

Däremot är det två principer som är viktiga: Den första är att föräldrarna och barnen ska tillsammans välja den lämpligaste skolan och skolformen. Det ska inte några myndigheter göra. Det andra är att all undervisning ska baseras på skollagen och andra gällande styrdokument i form av läroplan, ämnes- och kursplaner etc. Inget barn ska tvingas till undervisning om sådant som strider mot objektivitet och allsidighet.

Det är då det gäller objektiviteten som problemen uppstår. Att man på Frälsningsarméns förskola sjunger kristna sånger gör knappast någon förvånad eller upprörd. Det är nog snarare så att det vore märkligt om man uteslöt alla kristna sånger eller berättelser eftersom den kristna bekännelsen är så starkt förknippad med huvudmannen. Det barn, vars föräldrar valt den kristna förskolan, måste då kunna få delta i sången om den vill, men också kunna avstå. Att direkt utöva "religiösa riter" i skolan och tvinga elever att delta i dessa ska inte förekomma. Det är nog de flesta av oss överens om. Frivillighet måste vara en viktig princip.

Men en friskola är en fristående skola och skiljer sig på olika sätt från den kommunala skolan. Att vara fri måste ju ha någon slags innebörd. Om en friskola ska tvingas att vara lik en kommunal skola och inte utmärka sig på något sätt så faller ju hela vitsen med att de existerar. Att vara en friskola är att vara en fri skola och då måste det finnas någon form av frihetsgrad, dvs rätten att vara "annorlunda".

Är det problematiskt att man t ex ber bordsbön i förskolan? De flesta skulle nog säga att det är det om man tvingar barnen, men om et sker frivilligt är det OK. Det viktiga är att föräldrar har god insikt i vad som förekommer och ger sitt medgivande. Då barnet är tillräckligt gammalt ska det själv kunna välja att delta eller inte. För de barn som regelbundet ber bordsbön i sina hem är det fullständigt naturligt att också göra det i förskolan.

DN, SvD, Dagen

Stora skillnader i priset på bad i badkaret

Jag överhörde ett samtal mellan några ungdomar i en hotellkö. De talade om att bada badkar som en lyx som man gör då man bor på hotell. Ingen av dem hade badkar hemma, utan det var ersatt med duschar. Att bada i ett badkar är för många något av en vardagslyx och då man bläddrar i villatidskrifter så verkar vi satsa mycket på våra badrum och alltfler talar om hemmaspa.
Men vad kostar det egentligen att bada i ett badkar? Hem & Hyra har gjort en kartläggning och konstaterar att priserna varierar kraftigt. De har utgått från att ett badkar rymmer 150 liter och att det åtgår 5,6 kilowattimmar för att värma det.
Billigast är det i Luleå där ett bad kostar 2,34 kr. Hemma i Skövde går det på 3,33 kr. Dyrast verkar det vara i Munkedal där det går på 5,16 kr.

Se hela listan  

Sajt som ställer kommunpolitiker till svars om ungdomsbostäder

Hyresgästföreningen har dragit igång en intressant sajt: www.byggframtiden.se  Idén handlar om att ställa frågor till lokala politiker om vad de är beredda att göra för att medverka till att bostäder byggs för unga människor. Man räknar med det finns 216 000 unga människor som vill flytta till egen lägenhet. Gå in på sajten och skriv in din kommun och se vilken debatt som pågår på din "hemmaplan".

Appar som skapar enorm framgång

Jag har alltid haft Ericsson-telefoner, men den senaste, på grund av en rekommendation från vår IT-avdelning, blev en Nokia. Men nu undrar jag om man inte skulle skaffat en Iphone istället. Närmare 350 000 Iphones har sålts i Sverige. Eftersom det tycks komma fram nya appar ständigt så upplever användaren att telefonen kontinuerligt förnyar sig. Det är bara att konstatera att konkurrensen är stenhård mellan leverantörerna.

Det är imponerande att Illusion Labbs app Labirynth har laddats ned tio miljoner gånger och används av 300 000 personer varje dag. Flera andra svenska mjukvaruleverantörer skördar framgångar med sina applikationer.

Genom att det ständigt utvecklas stöd för alla möjliga situationer så innebär detta att vi verkligen är on-line. Ska bli spännande att se vad som blir nästa steg i utvecklingen. 44 miljarder kronor lär apparna omsätta.

E24


Riksdagen erkände folkmord

Den svenska riksdagen har idag beslutat att erkänna massakrerna 1915 (och tiden därefter) av armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker som ett folkmord.

Krsitdemokraternas partistyrelse har tidigare uttalat att denna enorma massaker, kan vara upp emot 2,5 miljoner människor, ska anses vara ett folkmord.

Turkiet som vill bli ett EU-land har aldrig erkänt detta övergrepp som skedde i det osmanska riket. I Sverige finns många släktingar till de som dödades. De allra flesta offren var kristna och det var deras tro som i huvudsak var orsaken till massakern.

Anneli Enochsson som engagerat sig i denna fråga skriver på sin blogg att "Så länge som ett land inte gör upp med sin historia lever den som en varböld i dess land".

Holger Gustafsson, kristdemokratisk talesman i utrikesfrågor, förklarar på Kristdemokraternas hemsida varför de flesta kristdemokrater valde att rösta nej till erkännandet i riksdagen. Det gäller nu att vara en mycket god pedagog då man förklarar detta förfarande: Att idag trycka på NEJ-knappen innebar inte att man anser att ett folkmord inte har begåtts. Argumentet var att man inte anser att riksdagen ska uttala sig i denna typ av frågor; de ska avgöras av domstol. Partiet anser alltså att ett folkmord har ägt rum och det ska betecknas som ett folkmord, men då man ska rösta om det i riksdagen trycker man NEJ för att man anser inte att riksdagen ska uttala sig i frågan.

Jag tror inte att det blir lätt att förklara detta för de tusentals släktingar som förväntar sig att Sverige står upp för mänskliga rättigheter. Jag hoppas nu att våra riksdagsledamöter gör intensiva besök runt om i landet och förklarar varför man röstar NEj när de flesta upplever att man borde sagt JA.

GP, DN, SvDAftonbladet,

Det som göms i snö...

Vi har haft mycket snö i Skövde denna vinter. Billingen har lockat storpublik och massor av människor har njutit av det fantastiska vinterlandskapet. Men det har också funnits en baksida med snömängderna. Ett stort antal skolor har varit stängda då taken varit så snötyngda att man inte kunnat säkerställa säkerheten. Vår isarena, Billingehov, är stängd och klubbarna som använder den har påverkats hårt. När solstrålarna bryter igenom och man känner värmen mot ansiktet så föds en längtan efter våren. Samtidigt så ser man lite överallt att mycket har begravts under snön och vi påminns om att: det som göms i snö kommer upp i tö.... 

Vi vill inte vänta 100 år till

Runt om i landet hölls manifestationer på Internationella Kvinnodagen. I Skövde var det många aktiviteter som lyfte fram vikten av jämställdhet. På Hertig Johans Torg hölls ett appellmöte och sedan ett demonstrationståg till Kulturhuset där programmet fortsatte. På torget talade riksdagsledamoten Monica Green (S) och Clara Lindefors, företrädare för jämställda.nu ett forum för jämställdhet i Västra Götaland. Claras budskap var tydligt: Vi har ännu inte ett jämställt samhälle och vill inte vänta 100 är till.

Jämställda.nu

Läsarna påverkar vad DN skriver om

Dagens Nyheter har tagit ett intressant grepp för att lyfta fram intresset kring de lokala och regionala valen. Läsarna får möjlighet att påverka vad tidningen ska skriva om. Ibland säger man att kommun- och landstingsfullmäktigevalen hamnar i skymundan av riksdagsvalet och att det är en "rikstrend" som påverkar alla val. Kanske är detta ett sätt att få igång en debatt om de lokala och regionala frågorna.
Sä här ser väljarnas val av bevakning nästa vecka ut just nu (2010-03-10, kl 0635).

Vilket ämne ska DN.se granska nästa vecka?

Trafiken

9% (578)

Bostads/stadsplanering

17% (1076)

Skola/förskola

9% (575)

Miljön/klimatet

12% (789)

Idrott/kultur

3% (195)

Vård/omsorg

11% (712)

Barn/unga

3% (200)

Trygghet/brott

15% (945)

Jobben/skatterna

21% (1309)

Totalt antal röster: 6379


Rekordhögt bensinpris - vad är alternativet?

Bensinpriset är väldigt högt just nu. Den senaste höjningen innebär att man klättrat en bit över 13 kr per liter. 95 oktaning bensin ligger på 13:13 hos flera leverantörer. Då priset per fat klättrat upp till 80 dollar så skakar det om branschen. Eftersom skatten följer på priset så innebär det att konsumentern får ta ett djupt tag i plånboken då man tankar.
Detta leder i sin tur till ett antal frågor:
- Har vi råd att köra bil vars drivmedel baseras på oljan?
- Vilka alternativa drivmedel finns?
- Vad görs för att få fler alternativ?

Det brukar vara så att att höga priser driver en utveckling inom andra områden. Några har talat om att snart har vi nått 20 kr per litern för bensinen. Därför ropar allt fler efter alternativen. Biogas, el och vätgas verkar vara inriktningarna just nu.

Att det blir tufft för de som bor i områden där det inte finns kollektivtrafik är uppenbart och kanske behöver vi se över skattereglerna?

Kanske ändå ett högt pris har den fördelen att den driver på utvecklingen av alternativa drivmedel?
Rapport

Internationella kvinnodagen fyller 100 år

Idag manifesterar vi den internationella kvinnodagen. Samtidigt är det 100 år sedan den instiftades. Under årens lopp har många olika arrangemang hållits för att lyfta fram frågan om ojämlikhet och kvinnors situation. Idag konstaterar vi att mycket återstår. Sann jämställdhet kommer aldrig att kunna åstadkommas genom teoretiska resonemang i all världens lärosalar. Det åstadkoms först då barn ser sina föräldrar jämställda och lär sig att det är så man ska leva. "Practice what you preach" är vad föräldragenerationen måste konkret visa i vardagen.
Som politiker måste vi stå på barrikaderna och proklamera alla människors lika och unika värde. Det räcker inte med att man lagstiftar om jämställdhet, man måste erövra den varje dag.

Utan kultur får vi ett fattigt samhälle

Idag har jag varit ledig och då passat på att unna mig en "kulturdag". Det var massor av vernissage i Skaraborg och vi valde att åka till Falköping och se Jan-Åke Anderssons utställning på Bildkällaren. Vi hann också med att se Siv Forsbergs verk på Galleri Tinnert. Det är både berikande och glädjande att se den kreativitet som finns i Skaraborg. Vi har massor med engagerade konstnärer, men också gallerister och företrädare för konsthallar och konstmuseum. En slutsats man kan dra: Utan kultur får vi ett fattigt samhälle. Nu bär det av till premiär på GöteborgsOperans Skövdescen för The Last Five Years.

Jag har ingen fullständig lista över konstutställningar i Skaraborg just nu, men vad sägs om;


Lars Jonsson på Skövde Konsthall
Henrik Allert på Galleri Tvärgatan i Skara
Berndt Jutemar på Galleri Stockselius i Skövde (Nästa vecka Yvonne Nimar)
Jan-Åke Andersson på Bildkällaren i Falköping
Siv Forsberg på Galleri Tinnert i Falköping
Utställning på Gutenberghuset i Mariestad

Hjälp till att komplettera listan över aktuella konstutställningar: ...


Opinionsundersökningarna ökar spänningen

Ju närmare valet vi kommer desto intressantare är opinionsundersökningarna. Många undersökningar pekar på att de rödgröna har en stark ställning och detta sporrar allianspartierna till insatser. För min del är det förvånansvärt att inte alliansens politik får ett högre stöd eftersom de allra flesta medborgare fått det betydligt bättre ekonomiskt de senaste åren, trots lågkonjunkturen.
Den senaste undersökningen i DN pekar på att det vänder för Kristdemokraterna. Självklart är vi glada över detta och hoppas att det är en uppåtgående trend. Vi ska arbeta intensivt för att Kristdemokraterna får ett stort inflytande nästa mandatperiod.
Dagens 5,3% är ett positivit styrkebesked.


Starkt stöd för sorgepeng

Det är inte ofta som Aftonbladets politiska kommentator ger Göran Hägglund beröm. Nu har det skett. Lena Melin skriver att idén om en s k sorgepeng. Kanske får nya lagen heta Lex Victor. Det är helt klart att många blivit upprörda efter det att Victors mamma, som inte orkade gå till jobbet efter begravningen, ansågs arbetsför och nekades sjukpenning eftersom hon inte infann sig på ett möte på arbetsförmedlingen.

Göran Hägglund är känd för att lyssna och bevisar det nu genom att föreslå en förändring av reglerna.

UNAIDS: AIDS skördar offer - särskilt kvinnor

Enligt en rapport från UNAIDS, FNs organ för kampen mot HIV/AIDS, så är nu HIV den vanligaste dödsorsaken för kvinnor mellan 15 och 49 år. Att just kvinnor drabbas är att de tvingas ha oskyddat sex. FN menar att 70% av världens kvinnor har någon gång tvingats till oskyddat sex.
Nu har UNAIDS presenterat en femårsplan för att komma till rätta med problemet. Detta påvisar ännu en gång vikten av jämställdhetsarbetet. Ingen ska behöva kränkas.
Kristdemokraternas politik som baseras på allas lika och unika värde är grunden för ett samhällsbygge. Om vi låter män få fortsätta att utnyttja kvinnor så kommer problematiken att bli ännu större. Därför måste vi i våra familjer visa barnen vad ett jämställt förhållande innebär. Livets lektion är den bästa undervisningen.

Du kan läsa mer om UNAIDS på http://www.unaids.org/en/default.asp och ta del av den satsning som bl a Annie Lennox medverkar i; Agenda for Accelerated Country Action for Women, Girls, Gender Equality and HIV, Operational plan for the UNAIDS action framework: addressing women, girls, gender equality and HIV, Uppskattningsvis finns det ca 33 miljoner människor som är HIV-positiva.

DN, Kyrkans Tidning,

Mona har inte koll på vår politik

Mona Sahlin har inte lyssnat till Göran Hägglunds förklaringar om vad kristdemokratisk familjepolitik handlar om. I en intervju i Aftonbladet tycks hon mena att en kristdemokrat inte kan använda sig av den kommunala barnomsorgen. Antingen har hon inte koll på kristdemokraternas politik eller också så försöker hon att sätta en falsk bild på Kristdemokraterna.
Vår politik handlar om valfrihet. En familj ska kunna välja mellan att använda den kommunala barnomsorgen eller själv göra ansvara för sitt barn och då få stöd av samhället genom vårdnadsbidraget. Det ena är inte bättre än det andra. Det är först då det finns alternativ som ett verkligt val kan göras. Kristdemokraterna är för valfrihet och anser att det är föräldrarna som avgör, alltså inte myndigheten.

Nu är det kanske så att Mona var spänd efter det att journalisterna frågat henne hur det kan komma sig att socialdemokraterna är emot skatteavdraget för hushållsnära tjänster, men samtidigt använder sig av denna form av hemservice. Hyckleri anser vissa, så säkert var spänd och kanske försökte komma undan i en pressad situation genom att slänga ur sig något om kristdemokraterna. Det är nog min snälla tolkning. Troligtvis är hon inte påläst eller har lyssnat till vad Göran Hägglund säger.

Mona Sahlin, Göran Hägglund, Kristdemokraterna, Hushållsnära tjänster

Ny kultursajt i Västra Götaland

Nu har kulturguiden.tv startat. Det är en ny sajt för alla kulturintresserade som dragit igång och som speglar vad som sker inom kultursektorn i Västra Götaland.

RUT har fått en huvudroll

Den politiska dramaturgin tätnar inför valet som sker om 200 dagar. Just nu verkar den mest heta inrikesfrågan handla om RUT, dvs skatteavdraget för hushållsnära tjänster.
I veckan så försökte Näringsminister Maud Olofsson få en debatt kring frågan, men i går kväll så blev det de två största ledarna som debatterade hushållsnära tjänster. Missade du Aktiellt så finns det på SVTPlay,
Varför är denna fråga så viktig för alliansen? Det finns ett antal skäl:
- Den gör "svarta" jobb vita
- Den skapar arbetstillfällen
- Den skapar nya tjänsteföretag
- Den ger ofta en särskild chans till personer som varit arbetslösa och stått utanför arbetsmarknaden
- Den avlastar vardagsstressen även för de som inte tillhör de "rika" - många fler har råd att utnyttja den
- Den tillför medel till skattekassan (svarta jobb är ju helt utanför)

AB, SvD, DN,

Karlsborgsbanan får nytt liv?

Än verkar inte sista ordet vara sagt kring Karlsborgsbanan. Idag skriver SLA (tyvärr finns ingen nätupplaga) och P4 Skaraborg att allianspartierna i Karlsborg har skrivit till Näringsdepartementet och bett om en upprustning av banan. Tidigare har kommunfullmäktige i Karlsborg, Tibro och Skövde sagt nej till en ny satsning. Föreningen Rädda Karlsborgsbanan har drivit en intensiv kamp för att rädda banan. Det verkar nu ha fått effekt. Kristdemokraterna i Tibro har motionerat om frågan, men blivit nedröstade. Nu verkar det som att förhoppningarna om upprustning fått nytt liv.

P4 Skaraborg, Föreningen Rädda Karlsborgsbanan

Elräkningarna skjuter i höjden

Mer än en tusenlapp i månaden får elkunderna räkna med för en normalstor villa i Västsverige. Det är Vattenfall som räknat på en eluppvärmd villa och med rörligt elpris. Det brukar vara prisfrågan som sätter igång rejäla debatter. Det jag hoppas på nu är att fler röster kommer att göra sig hörda för att vi måste satsa mer på alternativ energiproduktion i Sverige. Vindkraften håller på att byggas ut, men det kan ske snabbare. Regeringen har ambitionen att satsa på en utbyggnad. Solenergi är bara i sin linda och jordvärmen har mer att ge. Många lantbrukare räknar med att "grön energi" är en stark tillväxtbransch. Samtidigt som vi måste satsa på fler alternativ finns det en sak som kan genomföras omgående, nämligen spara energi. Där finns åtskilligt att göra.

GP, DN Opinion om vindkraft, SvD

RSS 2.0