Härligt med riksting

Det är oerhört inspirerande att få vara med på ett riksting med kristdemokrater från hela landet. Under tre dagar får man chansen att lyssna till ett stort antal inlägg och i år handlade det om att utforma kristdemokraternas framtida politik. Det var en spännande och engagerande debatt. Innan rikstinget diskuterade vi hur många yrkanden som skulle komma in och bedömde att det skulle bli några, men inte speciellt många. Döm om min förvåning när det "öste in" förslag. I år hade jag förmånen att få medverka som ordförande för rikstinget och vi var tre i presidiet som verkligen fick slita för att reda ut alla förslag. Det var ett tufft uppdrag, men vi hjälptes åt på ett mycket bra sätt och av responsen att döma gick det rätt bra. Sedan jag skrev handboken "Att vara ordförande" har jag haft många kurser i mötes- och sammanträdesteknik. När man suttit i "hetluften" några dagar är det bara att konstatera att det är lättare att skriva böcker om ordförandeskap än att vara ordförande i praktiken. Tungan slant några gånger, men jag tror att de flesta stod ut med det. Jag ser redan nu fram mot nästa års riksting som kommer att hållas i Västerås.

Kristdemokraterna laddar på rikstinget

Kristdemokraterna är inget stukat parti. Joakim Jakobsson skräder inte orden i sin ledare i Aftonbladet och försöker att utmåla kristdemokraterna som dagens "losers". Men Jakobsson har fel i sin analys och partiet står starkt internt och har Ett stort antal av de vallöften som gavs 2006 är redan infriade tack vare ett jätteengagemang från Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell i regeringen. Eftersom det är en alliansregering bestående av fyra partier är det ett ständigt givande och tagande, men familjepolitiken har stärkts, viktiga steg har tagits inom folkhälsan, psykiatrin har fått ökat stöd. den mest orättfärdiga skatten, fastighetsskatten, håller på att reformeras och pensionerna för de sämst ställda kommer att förändras. Tyvärr har inte partiet fått utdelning i opinionssiffrorna ännu, men det tror jag bara är en tidsfråga. Att ledaren uppmärksammar Kristdemokraterna visar att partiet är viktigt och avgörande för alliansens framtid. Alliansen klarar sig inte utan kristdemokraterna och för s-sidan är det nog en strategi att försöka ge sig på kristdemokraterna, men sådana "attacker" sporrar bara. Nu laddar landets kristdemokrater för partiets årshöjdpunkt, rikstinget som i år kommer att hållas i Norrköping.

Budgetdebatter

Under de senaste veckorna har det varit budgetdebatter. I Regionfullmäktige debatterade vi under två dagar och 139 inlägg och 188 repliker framfördes under den 13 timmar långa debatten. Vår budget "Se människan" lyftes fram på ett tydligt sätt och väckte reaktioner. Andra partier ser "kollektivet", "massorna", "personalen" eller hur man nu beskriver en mängd människor. Vi drev hårt tesen " individen", "människan", "den enskilde medarbetaren" eller "patienten". Det fick en av s-höjdarna att reagera kraftigt att vi så tydligt betonade den enskilda människan. Det värmde mig gott att få in det perspektivet i debatten.
I Skövde kommunfullmäktige varade också debatten några timmar, men där blev det tyvärr påhopp inom alliansen, vilket jag inte gillar. Att vänsterblocket gör påhopp är en del av "reglerna", men att en folkpartist försöker "nita" en moderat känns olusitgt i den allmänna debatten.
Jag tillhör den typ av politiker som gärna ser breda lösningar. Jag vill ha skövdebornas eller västragötalänningarnas bästa för ögonen då jag är med och fattar beslut. En del gillar tuffa tag i talarstolen, jag ser hellre konstruktiva lösningar. Däremot försvarar jag mig starkt då jag blir angripen och i regionfullmäktige blev det några "hårda" ordväxlingar. Det jag uppskattar med det politiska livet är att man skiljre mellan sak och pe

Ett slag för yttrandefriheten

Idag gör svensk media gemensam sak och agerar tillsammans. Vanligtvis är det knivskarp konkurrens och inga redaktioner vill arbeta tillsammans med andra då det handlar om att ha eget nyhetsmaterial. Det ovanliga i dag är att man slår ett slag för yttrandefriheten. Ända sedan 1766 har vi haft en speciell lag som ger medborgaren friheter som bara är en dröm för många andra länder. Vi tar yttrande- och tryckfrihet för givet, men det är många människor runt om i världen som offrat sitt liv för denna frihet. Mitt husorgan Skaraborgs Allehand hade till och med ett särskilt omslag i dag för att lyfta vikten av yttrandefrihet. Sverige står också i dagarna som värd för en av världens mäktigaste mediaorganisationer och förhoppningsvis får delegaterna med sig en bild av ett land som värnar yttrandefriheten. Tyvärr ser vi tendenser till att arbetsgivare inte vill tillåta de anställda att fritt få uttrycka sig, politiker som gärna vill kontrollera medias förmedling av "sanningen" och klåfingriga lagstiftare som vill reglera alltför hprt. Värna yttrandefriheten och se till att tryckfrihet får överleva. Det fria ordet är farligt för vissa och därför säger Jesus att sanningen skall göra er fria. Det är därför som maktens män (för det är sällan kvinnor) försöker manipulera och rent av komma med lögner och försöker därmed kuva sanningen. Men ljuset är alltid starkare än mörkret och förr eller senare vinner alltid sanningen. Därför måste det vara fritt att få framföra sina åsikter. Jag tycker att landets chefredaktörer har fattat ett klokt beslut och gjort gemensam sak.

Aftonbladet