Lätt att smuggla in vapen

Jag gillar respekt för privatlivet och att man värnar den personliga integriteten. Samtidigt måste man konstatera att ibland får man göra avkall på detta för att skapa trygghet och säkerhet. I Skövde har vi åter tagit upp diskussionen om kameraövervakning. En kamera på offentlig plats kan bli avgörande då ett brott ska utredas. Men många anser att den personliga integriteten inte respekteras om man blir filmad på allmän plats. Idén är ju att ingen ser dessa filmer utan det sker först i samband med utredning av brott. Vi har börjat en process att se över om det går att finna sätt att använda sig av kameror.
Men integriteten är ibland så stark att man måste ifrågasätta regelverken. Det måste väl vara självklart att skolelever inte ska använda mobiler och läsplattor för privata saker som tar deras uppmärksamhet från läroprocesserna. BUP-personal måste få hindra unga patienter att under behandling befrias från nedbrytande information på nätet. Man kan inte åberopa integritet i alla sammanhang.
I dag läser jag på nyheterna om att personal på rättspsykiatriska anstalter inte får kolla post till de som blivit dömda till rättspsykiatrisk vård. Landets största rättspsykiatriska kliniker slår larm. Karsudden, Säter, Vadstena,
Sundsvall, Växjö och Stockholm larmar gemensamt om att dömda brottslingar på grund av dagens lagstiftning kunnat smuggla in:                          
* Skjutvapen                                       
* Knivar                                      
* Narkotika                    
* Brandfarliga vätskor                                     
* Drönare
Detta är ju helt orimligt. Personalen får tydligen inte ens känna och klämma på ett postat paket. Då måste de ha ett särskilt tillstånd. Känns ju helt absurt att personalen ska ta emot ett vapen och sedan överlämna det till en person som vistas på grund av ett brott begånget på rättspsyk.
Någonstans har det blivit fel. Juridik är oerhört viktigt, men det är också sunt förnuft.

Stora förändringar på gång inom hälso- och sjukvården

I två dagar har vi diskuterat angelägna framtidsfrågor. Det skedde i samband med regionfullmäktiges årliga budgetmöte. Med en budget på 52 miljarder kronor finns det många angelägna debattämnen. Största delen av budgeten går till hälso- och sjukvård och helt naturligt kom också debatten att handla mycket om framtidens vård.
Den grönblå ledningen för Västra Götalandsregionen har bestämt sig för att initiera ett stort omställningsarbete. En del är väldigt praktiskt inriktad och en del handlar om vårdinformationsmiljöer.
Den praktiska delen handlar om en mycket stor omställning om var vård kommer att bedrivas i framtiden. Idén med stora sjukhus där en patient tas emot baserat på en viss diagnos kommer att förändras. Vården ska flyttta närmare patienten och till vissa delar kunna ske i det egna hemmet. Men många av det stora sjukhusets funktioner ska också komma närmare patienterna genom de närsjukvårdscentra som ska byggas upp. Vården ska bli mer organiserad kring patientens totala behov. Enkelt uttryck så ska olika specialister samla sig kring den enskilda människan. I dag handlar ofta om att en patient ska ta sig till specialisten och denne behandlar en viss åkomma och sedan blir det ett annat besök hos en annan specialist. Denna typ av patienter som är multisjuka eller har flera diagnoser ska få ett mer helhetsomfattande och dessutom i andra miljöer än vad vi varit vana vid. Självklart ska det stora sjukhuset finnas kvar men ska bli mer fokuserade att ta emot akuta patienter och mer komplexa situationer.
Vårdinformationen måste också digitaliseras och samordnas på ett helt annat sätt än idag. IT-lösningar är komplexa och därför samverkar de tre största landstingen/regionerna i Sverige kring detta. I potten finns många miljarder avsatta och nya lösningar år på gång. Vi kan konstatera att sjukvården använder fortfarande faxar, något som de flesta upphörde med för flera år sedan.
Den grönblå samverkan i Västra Götaland fick regionfullmäktiges stöd för sin budget och nu satsar vi med full fart för att skapa en bättre och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård.