Politisk röra - hela havet stormar

Alla pratar med alla och ingen kan finna en majoritetslösning. Det har varit oerhört intensiva dagar bland de ledande politikerna i Västra Götalandsregionen. Det har gått en rätt så lång tid sedan valet 19 september och ännu har inga lösningar presenterats. Alla försök har av olika anledningar spruckit.

Just nu tror jag att ödmjukhet, öppenhet och respekt är förutsättningar för att finna en lösning.

På tisdag (2 nov) har vi regionfullmäktige. Då ska vi välja en ny regionledning. Då måste frågan vara löst. Just nu ser det ut som att det är under själva mötet som vi kommer att finna en lösning.

Demokrati har många fördelar, men när väljarna vill att nio partier ska representera dem och då flera av dessa partier inte kan samarbeta så uppstår problem. Någon har beskrivit situationen som att hela havet stormar.

Det krav som vi måste ställas på dem som väljs på tisdag som regionråd är att de kommer att göra allt för Västra Götalandsregionens bästa. Eftersom ingen verkar få egen majoritet gäller samverkan och breda lösningar.

Det ser ut att bli en spännande tisdag.

Öringsafari i Hjo

I det becksvarta mörkret lyste skenet från ett antal ficklampor. Ljuset riktades ned i det brusande vattnet och plötsligt hördes:
- Där står en stor en.
Det är öringsafari i Hjo-åns dalgång. Ett 25-tal personer vandrar utmed ån under sakkunnig ledning och imponeras av ett stort antal öringar som är på väg uppströms för att leka.
Sedan 1980-talet har Hans-Göran Hansson verkat som en genuin eldsjäl för ett projekt som ser ut att verkligen lyckas. Uppskattningsvis är det 1000 leköringar som varje år finner sin väg från Vättern upp i Hjo-ån för att leka. Förr, innan alla dämmen, vandrade öringar många mil upp i de vattenrika markerna i Hjo, men sedan ett stort antal hinder byggts för att utnyttja vattenkraften har de naturliga lekplatserna blivit omöjlig att nå.

Hjoåns sträckning är från Mullsjön till Vättern. Men förr kunde öringarna vandra genom sjön och vidare in i de tillrinnande bäckarna.

Öringsafari är ett varumärke och kan endast ske på denna plats. En öringsafari går till så att besökarna (anmälan via Hjo turistbyrå) samlas i Grebbans kvarn i Hjoåns dalgång. Den tredje våningen är platsen för en introduktion där projektet beskrivs och man får en introduktion till öringens liv. Därefter så går man utmed vattenströmmarna i mörkret och lyser för att försöka se någon öring.

Såg vi då någon fisk? Jo, då, ett stort antal. De största öringarna uppskattades vara ca fem kilo. Några av dem var säkert utmattade efter en intensiv lek eftersom de verkade mest vila och brydde sig inte alls om ljusskenet. Man fick då en ordentlig titt på de vackra fiskarna som under leken inte alls ser ut som de silverblänkande kamraterna ute i Vättern. Andra fiskar tog fart då ljuset träffade dem och man fick syn på en imponerande stjärtfena i vattnet som snärtade till.

Efter vandringen blev det reflektioner och eftersnack i samband med avslutningsfika i kvarnen.

För den som är fiske- och naturintresserad är öringsafarin att rekommendera. Entusiasterna för projektet arbetar nu med att söka medel och i samband med Hjo kommuns 600-års-jubileum hoppas man att flera hinder är undanröjda och att öringen kan vandra ändå högre uppströms. Ett tidigare delprojekt invigdes av dåvarande landshövdingen Göte Bernhardsson och inför 600-års-festen hoppas man att kronprinsessan Victoria kan inviga de nya vattenvägarna för öringen.

Sista mötet med kommunfullmäktige

Det kändes lite märkligt igår kväll att avsluta kommunfullmäktiges möte med ett konstaterande att det blev sista klubbslaget för mandatperioden. För fyra år sedan upplevde vi att en ganska lång period låg framför oss, men nu kan vi konstatera att mandatperioden har passerat väldigt snabbt.

 

Som kommunfullmäktiges ordförande hade jag förmånen att få uttrycka kommunens tack till ett stort antal personer som nu lämnar sina uppdrag. Det blev blommor och kvällen avslutades med en god paj-buffé. Flera av dem som lämnar har varit tongivande under många år. Nu är ett nytt gäng på gång och vi hade också en presskonferens igår där vi klargjorde hur vi föreslår några av alliansens poster i kommunledningen.

 

Varför upprörda över läckorna?

Wikileaks har åter publicerat hemliga dokument. Denna gång uppskattas antalet till 400 000 som i detalj beskriver övergrepp som skett i Irak. Många är upprörda över läckan. Man förfasar sig över att dokumenten blivit publicerade. Men borde inte all vrede istället riktas mot övergreppen? Att dessa skett är väl det som borde stå i fokus och inte att de lämnats till Wikileaks? Ännu en gång ställs frågan: Varför invaderades Irak?