Politisk röra - hela havet stormar

Alla pratar med alla och ingen kan finna en majoritetslösning. Det har varit oerhört intensiva dagar bland de ledande politikerna i Västra Götalandsregionen. Det har gått en rätt så lång tid sedan valet 19 september och ännu har inga lösningar presenterats. Alla försök har av olika anledningar spruckit.

Just nu tror jag att ödmjukhet, öppenhet och respekt är förutsättningar för att finna en lösning.

På tisdag (2 nov) har vi regionfullmäktige. Då ska vi välja en ny regionledning. Då måste frågan vara löst. Just nu ser det ut som att det är under själva mötet som vi kommer att finna en lösning.

Demokrati har många fördelar, men när väljarna vill att nio partier ska representera dem och då flera av dessa partier inte kan samarbeta så uppstår problem. Någon har beskrivit situationen som att hela havet stormar.

Det krav som vi måste ställas på dem som väljs på tisdag som regionråd är att de kommer att göra allt för Västra Götalandsregionens bästa. Eftersom ingen verkar få egen majoritet gäller samverkan och breda lösningar.

Det ser ut att bli en spännande tisdag.

Öringsafari i Hjo

I det becksvarta mörkret lyste skenet från ett antal ficklampor. Ljuset riktades ned i det brusande vattnet och plötsligt hördes:
- Där står en stor en.
Det är öringsafari i Hjo-åns dalgång. Ett 25-tal personer vandrar utmed ån under sakkunnig ledning och imponeras av ett stort antal öringar som är på väg uppströms för att leka.
Sedan 1980-talet har Hans-Göran Hansson verkat som en genuin eldsjäl för ett projekt som ser ut att verkligen lyckas. Uppskattningsvis är det 1000 leköringar som varje år finner sin väg från Vättern upp i Hjo-ån för att leka. Förr, innan alla dämmen, vandrade öringar många mil upp i de vattenrika markerna i Hjo, men sedan ett stort antal hinder byggts för att utnyttja vattenkraften har de naturliga lekplatserna blivit omöjlig att nå.

Hjoåns sträckning är från Mullsjön till Vättern. Men förr kunde öringarna vandra genom sjön och vidare in i de tillrinnande bäckarna.

Öringsafari är ett varumärke och kan endast ske på denna plats. En öringsafari går till så att besökarna (anmälan via Hjo turistbyrå) samlas i Grebbans kvarn i Hjoåns dalgång. Den tredje våningen är platsen för en introduktion där projektet beskrivs och man får en introduktion till öringens liv. Därefter så går man utmed vattenströmmarna i mörkret och lyser för att försöka se någon öring.

Såg vi då någon fisk? Jo, då, ett stort antal. De största öringarna uppskattades vara ca fem kilo. Några av dem var säkert utmattade efter en intensiv lek eftersom de verkade mest vila och brydde sig inte alls om ljusskenet. Man fick då en ordentlig titt på de vackra fiskarna som under leken inte alls ser ut som de silverblänkande kamraterna ute i Vättern. Andra fiskar tog fart då ljuset träffade dem och man fick syn på en imponerande stjärtfena i vattnet som snärtade till.

Efter vandringen blev det reflektioner och eftersnack i samband med avslutningsfika i kvarnen.

För den som är fiske- och naturintresserad är öringsafarin att rekommendera. Entusiasterna för projektet arbetar nu med att söka medel och i samband med Hjo kommuns 600-års-jubileum hoppas man att flera hinder är undanröjda och att öringen kan vandra ändå högre uppströms. Ett tidigare delprojekt invigdes av dåvarande landshövdingen Göte Bernhardsson och inför 600-års-festen hoppas man att kronprinsessan Victoria kan inviga de nya vattenvägarna för öringen.

Sista mötet med kommunfullmäktige

Det kändes lite märkligt igår kväll att avsluta kommunfullmäktiges möte med ett konstaterande att det blev sista klubbslaget för mandatperioden. För fyra år sedan upplevde vi att en ganska lång period låg framför oss, men nu kan vi konstatera att mandatperioden har passerat väldigt snabbt.

 

Som kommunfullmäktiges ordförande hade jag förmånen att få uttrycka kommunens tack till ett stort antal personer som nu lämnar sina uppdrag. Det blev blommor och kvällen avslutades med en god paj-buffé. Flera av dem som lämnar har varit tongivande under många år. Nu är ett nytt gäng på gång och vi hade också en presskonferens igår där vi klargjorde hur vi föreslår några av alliansens poster i kommunledningen.

 


Varför upprörda över läckorna?

Wikileaks har åter publicerat hemliga dokument. Denna gång uppskattas antalet till 400 000 som i detalj beskriver övergrepp som skett i Irak. Många är upprörda över läckan. Man förfasar sig över att dokumenten blivit publicerade. Men borde inte all vrede istället riktas mot övergreppen? Att dessa skett är väl det som borde stå i fokus och inte att de lämnats till Wikileaks? Ännu en gång ställs frågan: Varför invaderades Irak?

Lever vi i en bostadsbubbla?

Svenska fastigheter är övervärderade. Enligt The Economist handlar det om hela 40 procent i övervärden. Runt om i världen har priset på fastigheter sjunkit eller legat still under finanskristen. I Sverige däremot har priserna ökat. Då räntan har varit oerhört låg så har många kunnat leva kvar i sina hus. Om däremot räntan nu kommer att öka kommer det att bli svårare för många att bo kvar. Om dessutom priserna skulle falla kommer det att bli svårare att sälja och däremed skulle en besvärlig situation kunna inträffa även i Sverige.

Nu är förhoppningarna att räntan blir kvar på en låg ränta och att marknaden behåller ett stabilt läge. Men exemplen från andra länder visar att det kan gå snabbt utanför och det kan bli något av en snöbollseffekt i så fall.

Enligt Expressen som skriver om detta är dock den svenska bedömningen att trots övervärderingen verkar folk vara beredda att betala till rådande marknadspris.

Ny styrelse för Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Regeringen har utsett en ny styrelse för Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Vi har nu haft vårt första sammanträde och bland annat diskuterat de regionala kulturplanerna och konsekvenserna för myndighetens arbete.

På bilden syns Otto von Busch, designforskare, Bo-Erik Gyberg, ordförande, Mari-Ann Nutti, sameslöjdsföreträdare, Gunilla Magnusson, handläggare vid kansliet, Anne Ludvigsson, ordförande för Svenska Hemslöjdarnas Riksförbund, Anne Elmdahl, företagare, Gunilla Kindstrand, kulturjournalist, Tobias Nielsén, kulturekonomiforskare, Katarina Brieditis, designer, Eva Ohlsson, kanslichef och så jag som är vice ordförande. Ett gäng med en mycket bred kompetens från olika sektorer inom kulturvärlden.

Svensk kulturpolitik i omdaning

Om några veckor ska de första regionala kulturplanerna presenteras. Det är fem regioner som är med i första omgången. Det är Västra Götaland, Skåne, Halland, Gotland och Norrbotten. Kulturutredningen kom med en rad olika förslag och några av dem tog regeringen tillvara på och dessa håller nu på att genomföras. Idén om att gå fram en statlig kulturpolitik till en nationell sådan är bra, anser jag. Därmed är det en angelägen mellan många nivåer som måste spela samman och inte längre en stark nationalstat som talar om hur politiken ska genomföras runtom i landet.

Nu arbetar de fem regionena med en regional kulturplan. Denna ska ligga till grund för en överenskommelse med staten. I detta fall så är Kulturrådet part. Med underlag av kulturplanen kommer sedan Kulturrådet att ta beslut om de statliga medlen och dessa kommer sedan att förmedlas av regionerna.

Det positiva med modellen är att samverkan mellan väldigt många aktörer sker. Det är inre bara stat, region och kommun som pratar sig samman utan där finns också företrädare för kulturlivet, olika näringar och inte minst civilsamhällets aktörer.

Det är en intressant modell. Den bygger på att det som sker är beroende av ett samspel. Då resurserna samverkar kan också kulturen få förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag.

Under några dagar har Nämnen för Hemslöjdsfrågor samtalat om konsekvenserna av den nya modellen och på vilket sätt den stöder hemsköjdens omfattande verksamheter. I och med att nämnden finns med i det särskilda samverkansråd som ska bildas är vår bedömning att vi väl kan tillvarata de intressen som nämnden visar för att vara delaktig i samverkan.

Ännu återstår mycket och tiden är knapp. Jag hade önskat att få processen uppskjuten minst ett halvår, Nu verkar det som att beslutet måste tas 2 november i regionfullmäktige.

KD - ett parti för människovärde, förvaltarskap och personlig frihet

Det pågår många samtal om Kristdemokraternas framtid. Medierna har de senaste dagarna haft ett flertal artiklar som tar upp framtiden för partiet.

Idag anordnade Civitas ett frukostseminarium med rubriken "bära eller brista". Det blev ett intressant och reflekterande samtal med Felicia Svaeren, Sanna Rayman, Stig-Björn Ljunggren och Michael Anefur. En engagerad publik ställde många frågor och inlägg.  
Lennart Koskinen hann inte fram på grund av snöovädret men via telefon kunde han tidvis delta.

Han skissade på en livets behovstrappa och talade om att vi måste ha något att leva av, någon att leva med och något att leva för. Här menar han finns ett utrymme i svensk politik för Kristdemokraterna. Jobb talar alliansen varmt om, till stora delar som en motsats till ett bidragssamhälle, men då det handlar om gemenskap och existentiella frågor så finns det ett behov hos svenskarna där en tydlig kristdemokratisk politik kan komma till tals.

Idag skrev också Göran Hägglund en intressant artikel i DN om partiets behov av förnyelse. 

Det kommer fram många goda idéer i samtalen och partiets framtidsgrupp, ledd av Michael Anefur, har en stor uppgift framför sig.

Göran skriver och sammanfattar att kristdemokraterna är ett parti för människovärde, förvaltarskap och personlig frihet.


Artikeln i DN av Kriskommissionen rör upp känslor

Det är uppenbart att vår artikel i DN igår rör upp både känslor och tankar. Vi som är aktiva kristdemokrater är övertygade om att vår politik håller och behövs i Sverige. Annars hade vi knappast varit kristdemokrater. Men efter flera val med sjunkande siffror inser vi att svenska folket inte inser förträffligheten med vårt parti. Därför behöver vi kommunicera det på ett annat sätt.

Kriskommissionen som igår hade sin artikel på DN har också skrivit en rapport. Denna finns att ladda ned via KDUs hemsida.

Det är en hel del medier som kommenterar artikeln. Här ser du länkar till några av dem.

Kriskommissionen på DN Debatt: "Fördomar om KD skrämmer"

  

http://www.dn.se/debatt/fordomar-om-kd-skrammer-1.1191352

 

 

 

SVT Play: Presentation av Kriskomissionens arbete och panelsamtal (online från imorgon)

 

 

http://svtplay.se/t/102527/24direkt

 

 

 

Dagens Opinion: Kriskommissionen (kd): Det sitter inte i namnet (Bra artikel som sammanfattar vad vi ville säga anser jag)

 

 

http://www.dagensopinion.se/artikel/2010-10-19/kriskommissionen-kd-sitter-inte-namnet

 

 

 

Världen idag: KDU vill ha tydligare profil

 

 

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=8918&itemid=98

 

 

 

Dagen: Kristdemokraterna blir utmanade av KDU

 

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=230957

 

Örnsköldsviks Allehanda: Mer än familjepolitik

 http://allehanda.se/opinion/ledaretalib/1.2427557-mer-an-familjepolitik


Avtackning i regionfullmäktige

Mandatperiodens sista regionfullmäktigemöte genomfördes idag. Några har valt att lämna politiken medan andra har fått ett besked från väljarna att de inte har stöd för att vara kvar. Det var alltså blandade känslor idag. Helt klart är att många av regionens "arkitekter" nu lämnar fullmäktige.
Hans Aronsson har varit en mycket duktig ordförande och det blir inte lätt för den som ska efterträda honom. Regionen ordnar ett särskilt avsked för honom nästa måndag.

Det är många tongivande politiker som lämnar. Några är t ex Stefan Kristiansson (MP), Johnny Nilsson (S), Roland Andersson (S), Kent Johansson (C) för att nämna några av regionstyrelsens ledamöter.

Min partikamrat Anders Fasth, blev visserligen avtackad idag, men lämnar inte Regionfullmäktige eftersom han är kvar som ersättare. Under en period var han regionråd och har arbetat i huvudsak med frågor kring regional utveckling. Han var en av de politiker som skrev under överenskommelsen om att bilda Västra Götalandsregionen. På bilden är han tillsammans med Johnny Nilsson och Roland Andersson.


Kris betyder vändpunkt

Idag kommer Kriskommissionen tillsatt av KDU med sin rapport om framtiden för Kristdemokraterna. Det sker på en presskonferens idag och följs upp i ett seminarium i kväll. Dessutom finns en debattartikel på DN.

Jag tillhör dem som anser att ett namnbyte är inte rätt väg för partiet. Däremot behöver vi ha en intern debatt om namnet så att vi är överens om att i vårt namn deklarera den värdegrund som partiet bygger sin politik på. I några tusen år har den kristna etiken influerat samhällen och det finns inget som tyder på att idéerna är mossiga. Snarare tvärtom, de är aktuella och behövs mer än någonsin. Däremot måste de paketeras och kommuniceras på annat sätt. Om så inte sker kommer partiet att förbli ett 4 %-parti.

Vi som skriver debattartikeln hoppas att den drar igång debatten och att KD blir en snackis framöver.


Svängningar i väljarstöden

Så har den första opinionsundersökningen efter valet publicerats. Tabellen nedan (från TT) visar att flera av partierna har en svag väljarbas. Undersökningarna om stödröstningen inför riksdagsvalet för att behålla alliansmajoriteten verkar riktiga.

Nu pågår intensiva diskussioner inom partierna om framtidens politik. För Kristdemokraternas del blir det många möten den kommande veckan. Håll ögonen öppna för artiklar och inbjudningar.

Väljarstödet för de olika partierna

Parti Väljarstöd (Förändring jämfört med valresultatet, mätt i procentenheter)
S 29,5 (-1,1)
V 5,3 (-0,3)
MP 8,7 (+1,4)
M 32,4 (+2,4)
C 5,0 (-1,6)
FP 7,0 (-0,1)
KD 4,2 (-1,4)
SD 6,4 (+0,7)

Rödgröna 43,5
Alliansen 48,6

1 904 personer fick svara på frågan: Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag? Undersökningen genomfördes 4-14 oktober.


Tjuv- och rackarspel i förhandlingarna

Idag ryter Johnny Magnusson till. Som gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen har han ett stort ansvar för att samla ihop partierna till och bilda en majoritet. Med ett oerhört stort engagemang och långvarig erfarenhet har han ansträngt sig till det yttersta för att få en sådan lösning till stånd.

I dagens GP skriver han om det "tjuv- och rackarspel" som pågår. Artikeln klargör de konsekvenserna som valet innebär och nu gäller det för oss politiker att åstadkomma en lösning som är den bästa för Västra Götaland.

Jag är inte moderat, men konstaterar att väljarna har sagt nej till nuvarande lösning och gett moderaterna ett stort stöd. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att väljarna vill se en nyordning i regionen. Det är därför som moderaternas gruppledare så hårt engagerar sig för att åstadkomma en majoritetslösning som i huvudsak bygger på en samverkan mellan de fyra allianspartierna.

Det är alltså Centern och Folkpartiet som avgör frågan just nu. Sedan behövs ytterligare något stödparti, men det är inte stödpartiet som avgör utan våra allianspartners.

Artikeln är väl värd att läsa i GP.

Ska svåra debatter enbart föras internt?

Jag har gillat Kristdemokraterna för att det är högt i tak i partiet. Vi tillåts att få pröva våra idéer och ha ett rätt så fritt spelrum. Det är när vi samlas vid våra interna samlingar. I det rummet förs det fria samtalet. Men sedan när vi går där ifrån så står vi för ett budskap, ett gemensant budskap som vi alla är företrädare för.

Jag gillar den ordningen. MEN just nu så har partiet kommit in i en oroväckande trend. Allt färre väljer att inte rösta på partiet och det finns undersökningar som tyder på att det var tack vare stödröster som vi fick represenation i riksdagen.

Jag har fått en förfrågan att delta i KDU:s kriskommission. Det är en grupp som ska ha analysera partiets politik och gärna komma med förslag om förändringar.

Vi har bestämt att föra ett väldigt öppet och offentligt samtal kring detta. Det kommer att ordnas träffar där partiets framtid ska diskuteras.

Jag tror att en stor del av moderaternas framgång beror på Per Schlingmanns strategier. En sådan är att samtal ska föras öppet. Alla som vill ska bjudas in och tillåtas påverka ett kommande beslut.

Jag har nu anammat denna idé och är beredd att delta i det offentliga samtalet om kristdemokraternas politik. Det innebär att även de svåraste frågorna kommer att diskuteras i en öppen miljö.

Att man ställer frågor är viktigt och angeläget. Däremot kan det vara så att svaren kräver en reflektion innan de formuleras.

Rent allmänt känner jag att vi politiker ofta svarar på frågor som ingen ställer. Nu måste vi svara på våra egna frågor.

Jag tror att det blir en intressant och spännande debatt nästa vecka när kristkommissionen offentliggör sina tankar.

Valfest med mycket glädje

Igår överraskades vi av en stor valfest. Det var några av våra sympatisörer som ordnade en rejäl fest. Det blev hyllningar, mat, gemenskap och dans. Särskilt glada var de att Emad Hanna, ursprungligen från Syrien, kryssade sig in i kommunfullmäktige och att det nu finns en representant för arabisktalande i Skövdes politiska liv. Kristdemokraterna har nu tre mandat i kommunfullmäktige och ingår i en stark alliansmajoritet i kommunen.


Mats Odell får nytt tufft uppdrag

Idag har Mats Odell valts som gruppledare för den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Jag är mycket glad över detta av flera skäl. Dels har gruppen fått en mycket erfaren och duktig ledare, men att han åtar sig detta uppdrag visar också på en oerhörd styrka och hängivenhet. Mats Odell hade kunnat dra sig tillbaka och efter fyra tuffa år som minister unnat sig en lugnare fas i livet. Istället väljer han att gå tillbaka till uppdraget som riksdagsledamot och dessutom åta sig det tuffa jobbet som gruppledare.

För mig visar detta att Mats verkligen tror på det han har stått för under många år. Trots att han ville vara kvar som minister och kan känna sig "petad" av Reinfeldt fortsätter han den kristdemokratiska kampen. Det finns andra som varit med länge på en post i partiet men som nu väljer att lämna alla uppdrag.

Jag tycker att det verkligen hedrar Mats Odell att han åtagit sig uppdraget att leda riksdagsgruppen. Hans breda kompetens och långa erfarenhet kommer att stärka riksdagsgruppens arbete.

Idag meddelade också Lennart Sjögren att han lämnar uppdraget som partisekreterare. Istället väljer han att fokusera på uppdraget som riksdagsledamot. Ska bli spännande att se vem som får uppdraget.


Bilden på mig och Mats togs under valrörelsen då vi gjorde ett studiebesök tillsammans på Volvo i Skövde. Jag passade då på att visa den kampanjbil som jag körde under valrörelsen.

 


Bra Biskop Brunne!

När kyrkans företrädare talar klartext fixar inte Sverigedemokraterna ens att vara kvar i rummet. Det blev oerhört uppmärksammat att i samband med gudstjänsten inför riksmötets öppnande så marscherade riksdagsledamöterna för SD ut ur kyrkan.

Vad var det då som biskop Eva Brunne sa:

Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Här räcker det inte att vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp.

(Du kan läsa hela predikan här)

I en demokrati råder olika friheter. Det är en rättighet att fritt få framföra sina åsikter. Men det är också en värdig respekt att lyssna till någon annans åsikter. Redan vid första dagen visade SD att de inte ens är beredda att lyssna till andras åsikter. Då de förstod att biskopen stod upp för människovärdet och betonade alla människors lika värde kunde de inte ens sitta kvar och lyssna. Snacka om att slå dövörat till.

Det var inte bara ett barnsligt och omoget beteende, det visade tydligt på oförmåga att lyssna till andras åsikter. Eller kanske att de inte överhuvudtaget är intresserade att finnas med i ett samtal.


Vad händer efter valet?

Jag har fått många frågor kring vad som händer efter ett val. Nedanstående är en liten förklaring.

Efter valet så dröjer det ett tag till alla valsedlar är räknade. Om man kandiderat till riksdagen så får man rätt snabbt reda på om man är invald eller inte.

När det gäller fullmäktige i kommun eller landsting/region så tar det lite längre tid. När valsedlarna är räknade så blir man antingen personvald eller listvald. I kommunen måste man ha minst 50 röster och 5% av partiets röster för att bli personvald. I landsting/region är antalet röster minst 100. Listvald innebär att man blir invald i den ordning som valsedeln varit ordnad.

Om man blir invald till fullmäktige så börjar man att tjänstgöra i november.

I en kommun eller landsting finns sedan ett stort antal uppdrag som ska fördelas på olika politiker. Första steget är att avgöra om partiet ska vara med i en majoritetskonstellation eller vara i opposition.

Vi tar exempel från Skövde. Det är klart att de fyra allianspartierna M, C, FP och KD har 32 av 61 mandat. Det innebär att man "utropar" sig som regering och tar hand om alla ordförandeposter i nämnder och styrelser. Vilka som ska få posterna sker genom en förhandling mellan partierna. Principen är oftast att störst får välja först och brukar då göra anspråk på den tyngsta posten, i detta fall kommunstyrelsens ordförande. Så håller man på tills man kommit överens om vem som ska leda vad.

När det gäller hur många ledamöter som ett parti får i en nämnd så är det matematiken som väljer. Man tillämpar en särskild metod och räknar fram hur många som man har i förhållande till den styrka som man har i fullmäktige.

I en nämnd kommer majoriteten av ledamöterna från de partierna som har majoritet i fullmäktige. Om nämnden består av 11 ledamöter måste minst 6 vara representanter för majoriteten. De fem övriga företräder minoritetsgruppen.

Att reda ut detta kan ta rätt så läng tid, men oftast är det ett "valmöte" i november då alla val ska vara klara. De som får upppdrag i en nämnd börjar detta vid nyår.

Det finns en hel del information kring detta på valmyndighetens hemsida www.val.se

Fridolin har rätt - det behövs passion

Igår gjorde miljöpartisten Gustav Fridolin en slags come back då han återvände till riksdagen efter några års uppehåll. I en intressant krönika i Aftonbladet skriver han om demokratins drivkrafter. Han menar att en politiker måste drivas en inre glöd och inte av en reklambyråernas budskap.

Han menar att intresset för politik är stort i Sverige nu, men att partierna är i kris. Det finns ett stort folkligt engagemang men det kommer inte det politiska etablissemanget till del. Med hans ord "gräsrötterna har vissnat".

Samtidigt beskriver han den glöd som han mött bland befolkningen under valrörelsen och menar att vi aldrig haft en mer välutbildad befolkning.

I den situation som uppstått då ett främlingsfientligt parti intagit en vågmästarroll i riksdagen så borde alla fråga sig; Vad kan jag göra åt detta? Vad har jag för erfarenheter att bidra med?

Politiker måste ha en inre drivkraft, en passion för att driva frågor. Fridolin prickar in många sanningar i sitt debattinlägg. Väl värt att läsa.

Internationella barndagen

I dag är det internationella barndagen. Tanken är att alla länder som ställer upp bakom FNs konvention om barnens rättigheter ska utlysa en särskild dag för barnen. Sverige har valt den första måndagen i oktober.

Barn har behov men också rättigheter. Barnkonventionen har funnits sedan den 20 nov 1989 men vi kan tyvärr konstatera att många barn far illa. Inte minst visar BRIS detta.

Vi kristdemokrater talar om familjens betydelse. Alla barn har rätt att få växa upp i trygghet. Därför är det viktigt att föräldrarna också har ett starkt stöd. Ett sätt att stötta är att ha särskilda familjecentraler. Det har visat sig vara en riktigt bra satsning.

Härligt att vandra i skogen

Nu börjar det att bli höstlikt. Gula löv i skogen lurar ögat och man tror att det är kantareller som glimmar. Igår var vi ute på årets sista (?) svamppromenad. Många av kantareller hamnade inte i svampkorgen eftersom de antingen var övermogna eller också uttorkade. Däremot fanns det en hel del trattkantareller. Vi kunde plockat stora mängder men det gäller också att inse att svampen ska tas om hand också. Bara rensningen tog oss över en timma och då arbetade vi ihärdigt två personer. Belöningen på kvällen var kantarellmackor. Det är en härlig känsla att komma hem direkt efter en skogspromenad och ta del av dagens skörd. Men det blir också en härlig känsla att ta fram svamp och bär i vinter och minnas de härliga promenaderna i skogen.

RSS 2.0