Gynnas kristdemokraterna av en motsatt Bradley-effekt?

I media pågår nu en spekulation om Obama ska drabbas av den s k Bradley-effekten. Denna säger att då amerikanska väljare blir uppringda av opinionsundersökare talar de gärna för en afroamerikansk kandidat, men i vallokalens anonymitet, väljer de att rösta på en annan kandidat. Beteckningen kommer från guvernörsvalet i Kalifornien 1982 då Tom Bradley förutspåddes en seger av opinonsinstituten men förlorade valet om posten. Sedan dess talar man i USA om denna effekt och kopplar den till afroamerikanska kandidater.
Samtidigt undrar jag om inte kristdemokraterna råkat ut för någon slags bakvänd Bradley-effekt. Då opinionsundersökarna ringer upp och frågar väljarna säger få att de tänker rösta på kristdemokraterna, men i vallokalen så lägger man ändå sin röst på partiet. När media målar ut kristdemokraterna som "losers" så vill man inte kännas vid våra värderingar vid kontakten med intervjuaren, men innerst inne delar man partiets värderingar och lägger till slut sin röst på någon av oss som är kristdemokratiska kandidater.

Om kristdemokraterna fick bestämma

Det är intressant att möta väljarna nu i halvtid och kunna avlägga rapport om vad alliansregeringen hittills åstadkommit. Så många reformer och stora satsningar har nog ingen ny regering åstadkommit under sina första två år. Samtidigt kan vi kristdemokrater konstatera att fler röster krävs för att få igenom det vi vill. Om vi fick bestämma hade fastighetsskatten varit lägre, pensionerna högre och vårdnadsbidraget sett annorlunda ut. Men med de 6,6% som vi fick i valet är vi med och påverkar. Vi kämpar intensivt för våra idéer och familjerna, företagarna och de äldre står i fokus för vår politik. Vi arbetar outtröttligt med att åstadkomma förbättringar och ber väljarna om ett ännu större stöd i nästa val. Ju fler röster desto mer kan vi påverka en strävan mot ett människovänligare Sverige.Detta är en insändare i SLA 081025

Stor respons på seniorboende

Informationsmötet om seniorboende blev väldigt lyckat. Det kom ca 160 personer för att lyssna till idéer om hur det framtida boendet för äldre kan se ut. Det talades om tre typer av boenden. Seniorboende - "vanliga" lägenheter men med gemenskapsutrymmen. Trygghetsboenden - lägenheter för äldre med lite större trygghetsbehov och Vård- och omsorgsboenden - det som vi idag kallar särskilt boende där man har ett stort omvårdnadsbehov. Från kyrkornas sida i Skövde drömmer vi om ett seniorboende. Det ska innehålla bra standard på lägenheten, gemenskapsrum där man kan äta tillsammans och umgås. Då man har en högtidsdag ska dessa utrymmen kunna användas. I huset ska det också finnas övernattningslägenheter då barn och barnbarn (eller vänner) kommer på besök. Värdar/värdinnor ansvarar för stimulerande aktiviteter.

Momsidé på second hand upprör

För en tid sedan skrev jag några insändare om hotet om momskrav på second hand. Det är många som gör sin röst hörd. I dag finns ännu en artikel om detta. Var med och påverka opinionen. Att belägga de ideella organisationernas second hand-verksamheter med moms är ett feltänk.