Många ungdomar mår dåligt

Det är många ungdomar som söker sig till vårdcentralerna. De anger att de inte mår bra. Vi kallar det psykisk ohälsa. Men hur kan det komma sig? I ett välfärdsland? Där man har det så bra materiellt sett?
Kanske är det just orsaken? Materialism och konsumism löser inte de inre behoven. De existentiella frågorna har förpassats till gårdagens samhälle och anses förlegade. Tron på människan och hennes egen förmåga att lösa problemen leder till alienation. Det är först då vi inser att vi är skapade till mening och sammanhang som vi förstår vår egen situation men också ansvaret för vår nästa. Den kristna etiken, som är grunden för den politik som Kristdemokraterna driver, skapar förutsättningar för oss att ägna oss pt de som är väsentligt. Om vi funderar på vad som är det bästa vi har, blir nog svaret; våra barn och ungdomar. Det är därför som Kristdemokraterna driver på och satsar på barn och ungdomars uppväxtvillkor.


Behov av etiska regler

I går hade vi kommunfullmäktige i Skövde och då anmäldes ett s k medborgarförslag. Det handlar om att införa etiska regler för förtroendevalda. För några år sedan behandlade vi ett liknande förslag och menade då att det är upp till de politiska partierna att både utbilda och se till att politiker håller sig till de uppgjorda spelreglerna. Men i år har det dykt upp flera "skandaler" som gör att det nog är dags att sätta ett antal regler på papper. Medborgarförslaget som nu ska behandlas kan vara en viktig del i att vi kommer överens om vad "sunt förnuft" är. För oss kristna är ledordet "allt vad ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni göra mot dem" en princip som innebär att man alltid utgår från sin inre etiska kompass då man ska fatta beslut. Vi som är politiker är det för att vi har fått förtroende av väljara och av våra partier. Det tar ofta lång tid att bygga upp ett förtroendekapital men det kan raseras på en gång. Om vi saknar förtroende kan vi inte vara kvar och företräda medborgarna.
Att diskutera etik och moral är angeläget och jag ser fram emot behandlingen av medborgarförslaget.

Bo på landet populärt

Landet lockar. Bönderna bidrar med bostäder. Vi tror att det finns 1000 bäddar att få fram på landet. Landsbygdsturismen är på gång.
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-skaraborg?video_id=2229603


1000 färre mjölkbönder

Antalet mjölkbönder minskar. Drastiskt. I Västra Götaland har 1000 mjölkbönder slutat under de senaste åren. Deras branschorganisation menar att de offentliga upphandlingarna är en del av problematiken.
För några år sedan var jag hos en mjölkbonde. Han kramade och klappade en ko när han tittade på mig och sa: kan du tänka dig att inga barn och gamla får dricka den här goa mjölken i Falköping.
Jag förstod inte vad han menade men det handlade om upphandling. Den som skulle få leverera mjölk till regionen skulle leverera till alla kök och matsalar i hela vårt område. Hans egen kommun hade gjort en upphandling med andra kommuner och det mejeri som han levererade till klarade inte så stora beställningar. Jag tog med mig frågan och vi satteigång ett arbete med att handla upp på mindre enheter. Om jag inte hade varit med honom bland korna hade jag inte fått reda på hur reglerna begränsde hans möjligheter att få förse skolor, sjukhus och äldreboende med mjölk.
Men vi behöver jobba vidare med frågan. Risken är att vi tappar ändå fler mjölkproducenter.
Dagens uppmaning blir alltså: drick mer mjölk!


Är vi lyckliga nu?

Ulf Lundell avslutade Skavlan med låten "Är vi lyckliga nu?". När jag hörde den var det något som tog tag i mig, något som fick mig att reagera. Jag älskar konst och kultur, Ibland är det så att man hör något eller tittar på något och sedan går man vidare. En bild kan förmedla många saker, men ibland tittar man, men det händer inget inuti. Man kanske enbart säger "snyggt" eller "bra bild" men sedan lägger man den bakom sig. Men så ibland möter man bildkonst, dvs en bild som säger något mer, som tilltalar, väcker tankar, får en att fundera vidare. Alla bilder gör inte det, men några gör det. Det är skillnad mellan bild och bildkonst.
 
Så till Skavlan. Ulf Lundell har tydligen varit ett eftertraktat intervjuobjekt en längre tid. Så kommer han dit, sätter sig, eller rättare sagt halvligger, i stolen bredvid Skavlan. Under några minuter formulerar Lundell en rad saker som nog många av oss tycker men har svårt att formulera. Så reser han sig och levererar en låt som rockar loss,
 
I "Är vi lyckliga nu" formulerar poeten Ulf Lundell några frågor till sin samtid. Han verkar frustrerad, arg och besviken, osäker på sig själv och sin omgivning. Men vi har inte bett honom om svaren för han lyckas formulera de frågor som vi behöver ställa till oss själva, men kanske inte kan formulera den med poetens skärpa.
Men så använder han musikens kraft för att förstärka den samhällskritik, den frustration, som texten står för och får det hela att kommunicera på ett, vad jag kallar, konstnärligt sätt.
 
Jag hör inte bara en text eller toner, jag deltar i en interaktion med en frustrerad poet, som förstärks av ett gäng musiker som lyfter allt till en ändå högre nivå.
 
Ulf Lundell svarar inte på frågan, men vi alla som dras in i tanken, börjar reflektera, sent en fredagskväll.
 
Allt detta materialla runt omkring oss - är det det som gör oss lyckliga?
De som vi valt att representera oss i politiken - är det de som gör oss lyckliga?
Våra jobb, våra karriärer -är det det de som gör oss lyckliga?
Allt det där vi menat att det skulle leda till - har det gjort det . och har vi blivit lyckliga av det?
 
För mig är detta ett utmärkt exempel på kulturell kvalite´. Något kommunicerar, berör och väcker tankar och känslor. Det är därför som vi satsar på kultur och konst. Vi behöver ta del av poetens formuleringar även om han själv är frustrerad, verkar lite vilse, men han uttrycker något som vi alla känner. Livets verkliga värde handlar om något mycket mer.
 
Det jag uppskattar med Lundell är att han inte talar om för mig vad jag ska tro, det låter han mig själv besvara. Men han ställer en fråga och nu är det upp till mig att svara.

Rotaryföredrag om läsprojekt i Mocambique

I dag ska jag besöka Rotaryklubben i Djursholm och berätta om det alfabetiseringsprojekt och Bibelöversättning som Jeni och Mikael Bister arbetar med i Mocambique. Jag hade förmånen att vara med dem och följa deras arbete i vintras. Sedan dess har jag fått flera inbjudningar att berätta om detta arbete. Just nu är Jeni och Mikael i USA och besöker sina finansiella understödjare men räknar med att vara tillbaka i Tete hösten 2013. Folk och Språk som är en internationell organisation för att översätta Bibeln står som ansvarig för arbetet.
Min ambition är att förmedla vikten av att Sverige fortsätter sitt arbete med bistånd och då särskilt inom undervisningsområdet. Om inte barn får lära sig att läsa och skriva kommer de att leva i ett utanförskap. Många av utvecklingsländerna har satsat på utbildning och detta är det främsta sättet att öka välfärden i ett land. Det finns knappast några jobb att få för en analfabet.
Mocambuiqe är ett av världens fattigaste landet och mitt fokus är på Nyungwe-folket ett av många stamfolk i Afrika. Deras språk är en muntligt språk men genom Jenis och Mikaels arbeten utvecklas ett skriftspråk och 2017 kommer Nya Testamentet att finnas översatt till Nyungwe.
Jag kommer gärna och berättar mer om detta intressanta arbete.

Välkomna till Skövde på lovet

Next Skövde driver på utvecklingen i Skövde och strävar efter att skapa en attraktiv destination. Inför höstlovet pågår en marknadsföring och om du åker tåg kan du läsa mer i Kupé.

Tack David Lega för att du lyft fram Skövde

Förra veckan var kommunarådet i Göteborg, David Lega, som också är 2:e vice partiordförande för Kristdemokraterna i Sverige på besök i Skövde, Studiebesöket genomfördes på Volvo. Efteråt skrev David om besöket på sin blogg. Detta uppmärksammades av GT som använde det i sin ledare i helgen. Detta är ett exempel på hur bloggar kan fungera. Någon skriver ett meddelande på sin bloggkanal, några läser det och påverkar andra. I detta fall var det en journalist som spred budskapet vidare. Det kallas ibland ringar på vattnet.
Vad handlade då inlägget om? Jo, om det viktiga förhållande som finns mellan Skövde och Göteborg och vikten av en god infrastruktur.
Läs Davids inlägg
Läs GTs ledare
Läs Skövde Nyheters uppföljning av GTs krönika

RSS 2.0