Många ungdomar mår dåligt

Det är många ungdomar som söker sig till vårdcentralerna. De anger att de inte mår bra. Vi kallar det psykisk ohälsa. Men hur kan det komma sig? I ett välfärdsland? Där man har det så bra materiellt sett?
Kanske är det just orsaken? Materialism och konsumism löser inte de inre behoven. De existentiella frågorna har förpassats till gårdagens samhälle och anses förlegade. Tron på människan och hennes egen förmåga att lösa problemen leder till alienation. Det är först då vi inser att vi är skapade till mening och sammanhang som vi förstår vår egen situation men också ansvaret för vår nästa. Den kristna etiken, som är grunden för den politik som Kristdemokraterna driver, skapar förutsättningar för oss att ägna oss pt de som är väsentligt. Om vi funderar på vad som är det bästa vi har, blir nog svaret; våra barn och ungdomar. Det är därför som Kristdemokraterna driver på och satsar på barn och ungdomars uppväxtvillkor.

Behov av etiska regler

I går hade vi kommunfullmäktige i Skövde och då anmäldes ett s k medborgarförslag. Det handlar om att införa etiska regler för förtroendevalda. För några år sedan behandlade vi ett liknande förslag och menade då att det är upp till de politiska partierna att både utbilda och se till att politiker håller sig till de uppgjorda spelreglerna. Men i år har det dykt upp flera "skandaler" som gör att det nog är dags att sätta ett antal regler på papper. Medborgarförslaget som nu ska behandlas kan vara en viktig del i att vi kommer överens om vad "sunt förnuft" är. För oss kristna är ledordet "allt vad ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni göra mot dem" en princip som innebär att man alltid utgår från sin inre etiska kompass då man ska fatta beslut. Vi som är politiker är det för att vi har fått förtroende av väljara och av våra partier. Det tar ofta lång tid att bygga upp ett förtroendekapital men det kan raseras på en gång. Om vi saknar förtroende kan vi inte vara kvar och företräda medborgarna.
Att diskutera etik och moral är angeläget och jag ser fram emot behandlingen av medborgarförslaget.

1000 färre mjölkbönder

Antalet mjölkbönder minskar. Drastiskt. I Västra Götaland har 1000 mjölkbönder slutat under de senaste åren. Deras branschorganisation menar att de offentliga upphandlingarna är en del av problematiken.
För några år sedan var jag hos en mjölkbonde. Han kramade och klappade en ko när han tittade på mig och sa: kan du tänka dig att inga barn och gamla får dricka den här goa mjölken i Falköping.
Jag förstod inte vad han menade men det handlade om upphandling. Den som skulle få leverera mjölk till regionen skulle leverera till alla kök och matsalar i hela vårt område. Hans egen kommun hade gjort en upphandling med andra kommuner och det mejeri som han levererade till klarade inte så stora beställningar. Jag tog med mig frågan och vi satteigång ett arbete med att handla upp på mindre enheter. Om jag inte hade varit med honom bland korna hade jag inte fått reda på hur reglerna begränsde hans möjligheter att få förse skolor, sjukhus och äldreboende med mjölk.
Men vi behöver jobba vidare med frågan. Risken är att vi tappar ändå fler mjölkproducenter.
Dagens uppmaning blir alltså: drick mer mjölk!