Blev det bättre för Sverige med nya regeringen?

Jag vet att jag är part i målet. Jag kampanjade hela valrörelsen för att alliansregeringen skulle bli omvald. Min bedömning var att vi hade en trygg, kompetent och regeringsduglig ledning för Sverige och särskilt framstod denna som skicklig när man jämförde svensk ekonomi med andra europeiska länder. Trots en gigantisk internationell finanskris klarade sig Sverige utan större smällar. Detta handlar till stora delar om att regeringen hanterade oerhört komplicerade processer på ett föredömligt sätt.
Nu har ett nytt gäng tagit över. En tydlig förskjutning i politiken har redan märkts. Jag vill nämna några områden som oroar mig.
Politikerrollen kontra medborgarens ansvar.
Det är mycket tydligt att medborgarnas valfrihet minskar. I större utsträckning fattar politiker beslut som påverkar medborgarna. Alliansregeringen arbetade med att fler val skulle göras hemma vid köksbordet. Nu blir det alltmer centrala beslut som medborgaren inte själv kan påverka.
Det civila samhällets roll
Samhället är mycket större än staten. Det civila samhället, dvs allt det som görs ideellt, är en viktig del av helheten. Alliansen arbetade med att lägga över större ansvar på de civila samhällsaktörerna men nu sker en tydlig omsvängning. Ett konkret exempel är idrottsrörelsen. Under valrörelsen lovade S och MP att idrotten skulle få ökade anslag. Nu när budgeten är presenterad visade det sig att det inte komma någon ökning. Här hade man lovat men det blev tvärtom. De stora samhällsinsatser som idrotten utöver, särskilt mot barn och unga, anses inte som angeläget. Att idrottssverige är besvikna är uppenbart.
Anslagen till trossamfunden
Jag är kristdemokrat och har varit stolt över Stefan Attefalls satsning på trossamfunden. Nu vet vi att regeringen inte anser att trossamfunden ska få behålla de ökade anslagen utan en stor nedskärning föreslås. Attefall menar att detta är "en krigsförklaring mot trossamfunden". Jag hörde under valrörelsen många kristna säga att de inte ansåg att Kristdemokraterna förde deras talan. Nu undrar jag om det blev bättre för landets kristna när man petade bort KD från regeringen?
Avdrag för gåvor till välgörenhet
Inte heller kommer avdragen för gåvor till välgörenhet att få vara kvar. Alliansregeringen ville genom denna satsning visa att man tror på det arbete som välgörenhetsorganisationer utövar. Även om det inte var några stora skatteavdrag som man fick göra så var det ändå över 300 000 svenskar som var med om det. Detta var en signal om att vi ska visa solidaritet, men att göra det via egna plånboken. Nu försvinner denna möjlighet helt.
RUT-avdragen
Att få avdrag för hushållsnära tjänster var mycket uppskattat. Dessutom innebar det att många "svarta" jobb blev "vita". Här har många personer som tidigare haft svårt att få arbete äntligen lyckats få en anställning. Nu anser regeringen inte att man ska satsa på detta. Däremot får ROT-avdragen vara kvar. Trots att jämställdhet är ett ord som både S och MP gärna använder visar man nu att de branscher där kvinnor fått en särskild möjlighet att utvecklas inom ska inte få fortsätta med liknande skatteavdrag, medan däremot de som bygger om kök och badrum ska premieras. Ligger det inte ett märkligt genusperspektiv bakom detta?
Unga personer riskerar arbetslöshet
Alliansregeringen såg till att underlätta för arbetsgivarna att kunna anställa unga människor genom reducering av arbetsgivaravgiften. Detta har skapat riktiga jobb för många unga. Nu ska detta istället omvandlas till praktikjobb. Detta kommer att orsaka högre kostnader för alla arbetsgivare. Bara i min egen kommun innebär detta ca 6 miljoner kronor i högre lönekostnader för de kommunalt anställda. Dessutom är trainee- eller praktikjobb inga "riktiga" jobb. De är mer av en sysselsättningsåtgärd. Men vi vet att även unga människor vill ha riktiga jobb, kunna betala sina egna räkningar och ta ansvar. Att nu bli ändå mer beroende av statens agerande för att ha någonting att göra känns som helt fel väg att gå.

Regeringen har knappt kommit igång men färdvägen är redan så tydlig att den inte stämmer alls med den ledning som jag vill ha för Sverige. Nu finns det två större alternativ. Vi låter regeringen fortsätta att förändra till det sämre under de kommande fyra åren. Det andra alternativet är att nu se till att regeringens budget faller och att det blir ett extraval till våren. Då får svenska folket en ny chans att säga sitt. Jag tror att ett nyval skulle ge alliansen och inte minst Kristdemokraterna en ny chans att få berätta sin story om varför medborgarna ska få mer pengar i plånboken genom sitt eget arbetes intäkter, varför det är viktigt att individen får ta ansvar för sina egna beslut och varför det civila samhället ska få spela en stor roll och att inte staten är allenarådande.
 
Ett extraval skulle bli en berättelse om ideologi och grundläggande tänk för hur man bygger det goda samhället. Det tror jag Sverige skulle må bra av.
 
 
 

Besöksnäringen växer

Under många år har jag varit verksam som politiker inom besöksnäringen. Siffrorna för årets turistsäsong håller på att samlas in och de är mycket positiva. Fler får jobb i och med att besöken ökar. Sverige är ett okänt land för stor del av världens befolkning och därför är vi också lite "exoitiska" att besöka.
Under några dagar har jag varit i Umeå med Nätverket för Regional Turism. Det är ett nätverk för landets regionala turistorganisationer och vi har dryftat gemensamma frågor under några dagar. Genom att träffas och dela med oss av våra erfarenheter uppstår också många tankar om samverkan. Nätverket består av 20-talet organisationer där företagsledningen och de politiskt ansvariga möts. Vi brukar träffas två gånger per år. Numera har vi också regelbundet med oss representanter från Tillväxtverket, SKL, Visitas, Svensk Turism och andra intressanta intresserorganisationer. När vi träffas försöker vi också uppleva något lokalt. I Umeå blev det ett besök på Guitars The Museum.
Det blev ett spännande besök. Bröderna Samuel och Micke Åhden har nog världens finaste samling av el-gitarrer. Många av gitarrerna har ikonisk status men det är framför allt berättelserna kring gitarrerna som är det intressanta. Under besöket på Guitars blir det ett möte med pop- och rockens historia och mängder av artister som använt gitarrerna väcker minnen. Mickes sätt att guida var en stor upplevelse. En sann eldsjäl som samlat i många år och nu som nu visar kanske världens största samling av elgitarrer.
Hittills har 22 000 personer besökt detta nya kulturhus i Umeå och målsättningen ligger på 50 000 årsbesökare. Har du vägnarna förbi Umeå så rekommenderas ett besök på Guitars The Museum.

Lokala ledaren om pyrande kalla krig

Jag brukar börja min tidningsläsning (Skaraborgs Allehanda) med att läsa ledaren. Niclas Lindstrand, tidningens chefredaktör, har en enorm förmåga att formulera sig. Ibland håller jag inte alls med honom men beundrar hans språk. Ofta formulerar han några meningar som är en elegant sammanfattning och som verkligen sätter saken på sin spets. Ibland är det fria formuleringar där han tar ut svängarna och ofta finns det en ironi i texterna.
Denna morgon fastnade jag inför en mening i ledaren som handlade om kopplingarna till kalla kriget på 80-talet. Han skildrar den ökade aktivitet som Putin genomfört och talar om vår förmåga, eller rättare sagt oförmåga, att försvara oss. Lindstrand skriver: "och vi har plockat ned staketet och skickat vakthunden på semester". Så skulle jag också vilja kunna formulera mig.

Ny ledning i Västra Götaland

En grönblå samerkan är på gång i Västra Götalandsregionen. M, MP, C, FP och KD har kommit överens om att samverka. Därmed blir det en stabil majoritet i regionen. Under hela valrörelsen har vi påpekat att ledningen förra mandatperioden varit svag men vår förhoppning var att allianspartierna skulle stärkts och tagit makten. Nu blev det inte så men det visade sig att det var en framkomlig väg att knyta MP till ledningen. Nu är alla papper skrivna och partierna är helt överens om färdvägen under mandatperioden.
Det som är nästa steg är att varje parti väljer sina personer att gå in i de uppdrag som vi förhandlat fram. Det är en lång lista på uppdrag och det kommer att bli en process över tid. Det första regionfullmäktigemötet kommer att vara den 21 oktober och då ska ett nytt presidium väljas, en ny regionstyrelse (regionråd och ersättare) och en valberedning. Om allt går vägen så kan det bli några andra val, men de flesta får vänta till 25 november. Den nya regionstyrelsen inleder sitt arbete direkt efter valet medan övriga nämnder skiftar vid kalenderåret.