Nu gäller det att ha registrerat sig för SMS-biljetter

Västtrafik har gjort en stor reklamsatsning för att tala om de nya reglerna för SMS-köp som inträffar 1 feb. Nu måste man vara registrerad för att kunna betala sina resor via mobilen. Tyvärr verkar det vara många som inte har koll på detta och riskerar att få problem då de nya reglerna är införda. Läs mer om detta på deras hemsida eller
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5427414

Pensionen för politiker förändras

När en riksdagsledamot lämnar sitt uppdrag i riksdagen finns det särskilda regler för "pension". Dessa har kritiserats och många artiklar har skrivits om detta. Det resulterade i att en kommitté tillsattes, Villkorskommitte´n. Den har nu överlämnat sitt förslag till riksdagsstyrelsen och föreslår kraftigt förändrade regler. Det kommer inte längre att bli möjligt att lyfta en särskild pension fram till det att man blir folkpensionär. Istället föreslås ett omställningsstöd på max två år. Detta, tillsammans med rådgivning, ska underlätta för en ledamot att kunna återgå till yrkeslivet.
Detta är ett bra förslag. Det fanns inte möjlighet att försvara det gamla systemet. En fråga som diskuterats är om man skulle kunna fatta ett besluta retroaktivt, dvs att det skulle omfatta de som idag finns i riksdagen eller även de som redan avslutat sitt uppdrag. Förslaget är att det nya ska gälla från och med valet 2014.
Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD, presenterar en ny tanke, nämligen att införa ett a-kassa-system för ledamöterna. En intressant tanke, men den har hittills fått tummen ner. Idén har han fått från det franska parlamentet vars ledamöter avsätter en avgift under sin tjänstgöring som placeras i en fond som kan aktiveras under en omställningsperiod.
Nu lär nog systemet för förtroendevalda inom kommun och landsting också ses över.
 
 
GP, info riksdagen,

Ännu ett exempel på kulturens betydelse för hälsan

Ett nytt stort projekt har dragits igång. Drottningen invigde Möten med Minnen på Nationalmuseum. Det är flera museer som är involverade tillsammans med Alzheimersfonden.Fonden har huvudansvaret och i dagsläget är 35 museer med i projektet som också sker via Demensförbundet och Svenskt demenscentrum.
 
I´den kommer från Meet Me vid The Museum of Modern Art i New York. Målgruppen är personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Genom att möta museernas samlingar, därav namnet "möten med minnen", syftar det till att stärka de demensdrabbades livskvalitet.
 
Fler museer kommer säkert att ansluta sig och vi ser hur kulturen som en skapande och helande kraft vinner terräng.

Inga barn ska behöva bli vräkta

För några år sedan lanserade Maria Larsson, barn- och äldreminister, en nolltolerans mot vräkning, dvs att inga barn ska bli avhysta från sina hem. När kronofogden presenterar statistiken för 2012 så ser vi en minskning (-14%), men det är långt från nolltoleransens mål. Under 2012 vräktes 569 barn i Sverige. Det är helt oacceptabelt och visar på att vi verkligen har problem mitt ibland oss. När man dyker ned i statistiken för min egen hemkommun ser vi att fyra barn vräktes 2012. Det sämsta resultatet var 2009 då hela 14 barn blev skilda från sina bostäder. Att bli berövad sitt hem kan nog, tyvärr, upplevas som ett straff för barnen. Det är ju inte deras fel att föräldrarna missat att betala sin hyra. Jag förstår hyresvärden som tvingas till denna typ av åtgärder, men det känns ovärdigt ett välståndssamhälle.
Detta är ett problem som måste åtgärdas. Det är bra att ministern pekar, men det är i kommunerna som det verkliga jobbet måste utföras. Tänk om 2013 kan bli året då inga barn vräkts!
 
Statistiken som visar läget i landets samtliga kommuner finns på www.kronofogden.se
 

De har koll på framtiden

Den här veckan har jag haft förmånen att få vara med på några konferenser, visserligen helt olika, men de hade det gemensamma att några av Sveriges mest kända föreläsare talade om framtiden.
I tisdags lyssnde jag till Kjell A Nordström som talade om globalisering och information. Han menade att livet är globaliserat och att vi hör samman. De enda krafterna som är emot globaliseringen är högerpartierna som talar om gränser, i svenskt fall om "svensk kultur" och de verkar snarare protektionistiskt än att verka för ett "öppet landskap" där tankar och idéer flödar fritt över alla typer av gränser. Enligt professsorn har detta mycket att göra med tillgången till information. Vi har numera tillgång, ofta fri tillgång, till kunskap som förr enbart förmedlades på våra lärosäten. Därför framhöll han också att värdet på en högskoleexamen har aldrig varit lägre än idag. Det som skapar och förändrar är en inre drivkraft. Han byggde sitt anförande på orden "artikulerbar kunskap" och tyst kunskap. Den första kan man lära sig på universitet och det gör också väldigt många, men nya idéer skapas inte av eleverna på Handels eller i de traditionella storbolagen.Innovation är något helt annat och hör hemma hos de som använder sin tysta kunskap, de ser, iakttar och agerar. Kjell A Nordströms föredrag satte igång en tankeprocess, men också en vilja att vilja vara med och förändra.
Det andra lysande föredraget var av Troed Troedssom, som själv beskriver sig som paradigmmäklarre. Han var också inne på tankar om information och kunskap. Han menade att under lång tid har vissa saker, t ex förmågan att bygga bilar, funnits hos några få företag. Där nämnde han Saab som ett exempel. De kunde bygga bilar. De visste att de kunde bygga bilar. Men det som de missade, enligt Troedsson, var att inse att också många andra kunde bygga bilar. Bilar som var nästan eller lika bra. Eftersom det fanns så många bra bilar på marknaden var det svårare att förklara varför man skulle köpa en Saab. Värdet på en vara är då den har en attraktion på marknaden. Värdet på ett yrke är då det är få som kan eller vill göra det och i stället är beredda att betala för det. Han gav en mycket enkel men illustrerande illustration. En kör bussen och 49 betalar för att de blir körda. Med detta ville han visa att vi är beredda att betala för det som har ett värde för oss. Det vi själva kan klara av är vi inte beredda att betala för. Han var också inne på det politiska området och levererade några träffande kommentarer, bland annat om valfrihet. När svenska folket började att göra aktiva val, dvs bytte parti, vart tredje år, skedde en förändring i väljarkåren. Tidigare hade man valt ett parti och vart tredje år så la man sin röst på det parti. Men så började väljarkåren att förändra sitt beteende. De gjorde nya val, dvs de röstade på ett annat parti än de gjorde vid förra valet. Vad gjorde då, enligt Troedsson, de svenska partierna. Jo, i en tid då folk bevisligen ville göra aktiva val ofta, så förlängde man mandatperioderna och folket fick nu finna sig i att valet gällde fyra år istället. Detta pekar på något mycket intressant, nämligen vår rädsla för att folket röstar rätt. I folkets ögon kan ju det rätta vara att en regering behövs. Sådant hukar sig alltid makten för.
Det är ett stort privilegium att få lyssna till erfarana och kunniga människor. Både Nordström och Troedsson har det gemensamt att de är forskare och kan möta sin kolleger på en professionell nivå och då använda ett språk som passar i det forumet. Men när de möter oss "vanliga" människor talar de enkelt och begripligt. Använder illustrationer som man känner igen sig i och använder knappast några krångliga ord. Men även enkla ord förklarar de så att inget missförstås. För mig som gillar retorik är det så skönt att kunna konstatera att vi har fler duktiga svenskar som behärskar talekonsten. Men inte bara att de har en god form för sitt tal, det har också ett innehåll. Ett budskap som både inspirerar och utmanar.   

KD satsar inför valet 2014

Kommun- och landstingsdagarna i Helsingborg kändes som en kick-off inför valrörelsen. Mängder av bra seminarier genomfördes och det blev massor med samtal med partikamrater. Det kändes som riiktigt inspirerande dagar. Arrangörerna hade också lyckats med allt det praktiska, Direkt när vi klev av tåget blev vi erbjudna att bli skjutsade. De var sponsrade med elbilar och vi blev mycket väl omhändertagna. Helsingborgs Arena fungerade också mycket väl för denna typ av konferens. Det var särskilt glädjande att ta del av en EU-kritisk ansats från Göran Hägglund. Det lovade gott inför Europaparlamentsvalet nästa år.
Dagarna avslutades med att Wilby Silverstein intervjuade våra ordföranden och statsråd. Denna bild är från utfrågningen.

Inspiration för 1000 kristdemokrater

Med temat "Tid För Barnen" har 1000 kristdemokrater samlats i Helsingborg Arena för några dagars inspiration och kunskapsinhämtande. Inledningstalet som Göran Hägglund framförde engagerat avbröts många gånger av publikens applåder. Media skriver om hans ställning i partiet men det är väldigt svårt att tro på det som står i tidningarna om hans ställning. Hans tal var uppskattat och där framtonade en tydlig EU-kritisk roll, vilket jag gillar. Satsningen framöver handlar om barn och ungdomars uppväxtvillkor och det märks tydligt under Kommun- och Landstingspolitiska dagarna.
Jag var på ett riktigt bra seminiarium som handlade om Kultur på Recept- Skånemodellen. Man visade hur regionen, kommunen och samordningsförbundet använde kulturen som en läkande kraft. När jag för några år sedan lanserade begreppet "kultur på recept" så var alla oförstående. Nu finns det på riktigt i Helsingborg.
Under dagarna är det massor med seminarier där kunskap och goda exempel inhämtas. Samtliga partier kommer i år att ha något större evenemang och dagarna i Helsingborg är nog det största till antalet deltagare. Men i september kommer kristdemokraterna att kallas till Karlstad och då blir det riksting. Då har alla medlemmar möjlighet att lämna in förslag för att utforma den framtida politiken.
 
DN, SVD

Lyckad mötesindustrivecka i Göteborg

I går genomfördes Politicians Day under Mötesindustriveckan i Göteborg. Över 350 deltagare möttes och inspirerades om mötesindustrin. Denna del av besöksnäringen har en stor potential att växa i Sverige. En av drivkrafterna bakom IMEX i Frankfurt, Tom Houlton, menade att en av Sveriges stora konkurrensfördelar med att
 
arrangera möten är "It works".
Höjdpunkten under dagen var Kjell A Nordström som talade om vad som är på gång om några år och fokuserade kring vikten av tyst kunskap, orginalitet, företag och produktion, globalisering och IT, men framför allt om det kreativa som sker då människor möts. En riktig höjdarföreläsare.
Även Björn Masuhr och Jan Sturesson berikade förmiddagen som inleddes av regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson.
Jag var särskilt glad över att regionstyrelsen valde att lägga sitt styrelsemöte till Mötesindustriveckan. De hade sitt möte under eftermiddagen men fick massor med inspiration under förmiddagen.
Som vice ordförande för Västsvenska Turistrådet AB var jag myckt nöjd med denna dag.
 

Landsbygdsministern möter bönder i Skaraborg

Idag strömmar bönderna till Skövde. De är inbjudna för att bland annat träffa landsbygdsminister Eskil Erlandsson, (C), och mötet har lockat ca 1200 aktiva inom näringen. Skaraborg är med jordbruks- och skogsproduktion, mängder av livsmedelsföretag som förädlar råvarorna, ett område där denna näring har oerhört stor betydelse. Enligt kommunalförbundet Skaraborg (läs gärna rapporten om areella näringarna) så finns det 16 660 arbetstillfällen inom näringen i området.
 
För oss i Skövde är Matfestivalen ett viktigt event. Maten är utgångspunkten och genom detta vill vi markera vikten av hela näringen ar ju också blivit känd för att han myntat begreppet Matlandet och talar ofta sig varm för maten och dess betydelse, inte bara för oss som bor här, utan också som en reseanledning.
 
Men tyvärr kan vi konstatera att det finns massor med hot mot näringen. Ska bönderna kunna överleva i Sverige så finns det framför allt en sak som är viktig för konsumenterna, nämligen att köpa svenskproducerade grödor. Att staten och EU finns med är också nödvändigt, men konsumentmakten är avgörande.
 
Det har varit debatt om mjölken den senaste tiden. Många mjölkbönder känner att lägre priser skakar om hela branschen och ser att lönsamheten minskar. Det finns också andra exempel inom näringen där bl a svinproduktion har uppmärksammats.
 
I dag blir det fokus i många medier på bönderna och deras villkor. Det är bra. De behövs och behöver vårt stöd. Det allra viktigaste vi kan göra är att köpa deras produkter och inte bara gilla att de finns.
 
SN

Meritokrati - via lag eller frivillig överenskommelse?

Sverige är inte jämställt. Det ser vi på mängder av områden. Kvinnor har inte samma möjligheter som män, trots att alla partier verkar för detta och att vi i mängder av sammanhang framhåller vikten av en jäm fördelning mellan män och kvinnor. Massorr av statistik visar att det finns skillnader.
I dag presenterar jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) ett lagstiftningsförslag som avser fördelning av styrelseposter. Hon menar att vi måste få fler kvinnliga toppchefer i våra bolag.
Hon menar att meritokrati ska råda, dvs att kompetens är avgörande. Men i praktiken diskrimineras kvinnor. Minister ger en rad argument varför kvinnor inte har denna tillgång och i sak har hon rätt. Men den intressanta frågan är om vi verkligen behöver lagstifta? Kan inte detta ske via frivilliga överenskommelser. Näringslivet har tagit fram en sk bolagskod där man beskriver vad som ska gälla för ett bolag. Ministern menar att detta ska upphöjas till lag och anser att det är nödvändigt för att jämställdhet ska kunna råda.
Det låter till stora delar bra, men kan i många fall bli problematiskt, just ifrån kompetenskravet. Men nu är förslaget lagt och en debatt om kvotering eller inte lär blossa upp på nytt.
 
DN, Aftonbladet, Expressen,
 

Gruvor och turister - framtiden för Lysekil

I dag har vi varit på ett intressant studiebesök i Lysekil. En grupp kristdemokrater som representerade lokala,regionala och ledamöter från riksdagen var i Bohuslän. Dagen inleddes i kommunhuset då vi mötte Roland Karlsson, Lysekils kommunalråd som berättade om kommunen och dess näringsliv. Syftet med dagen var att samtala om de nya behoven av malmexport. Då gruvnäringen i Bergslagen inleds 2015 måste utskeppningshamnar för järnmalmen vara löst. Initialt kan Oxelösund vara en lösning, men det kostnadseffektivaste är att anlägga en ny hamn i Brofjorden, alternativt Uddevalla hamn. Kommunalrådet lotsade oss igenom ett antal alternativ och det utmanar både de lokala, regionala och nationella nivåerna. Investeringarna är stora och måste snabbt in i planerna.
Sedan begav vi oss till Havets Hus där Gunilla Mitchell, VD för Västsvenska Turistrådet mötte oss och gav en inblick i utvecklingen av besöksnäringen. Gunilla är oerhört inspirerande och det blev ett engagerat samtal om utmaningarna inom besöksnäringen men framför allt för dessa stora möjligheter. Både gruvnäringen och besöksnäringen kan vara framtidssatsningar för Lysekils kommun.
Elisabet Larsson och Lilly Sundling är lokala politiker i Lysekil. Dan Hovskär, Stig Andersson och Conny Brännberg representerar regionpolitikern i Västra Götalandsregionen. Annika Ecludn och Roland Utbult är riksdagsledamöter. Vår politiska sekreterare Eva Kihlström tog bilden.

Sifferexercis skymmer det verkliga problemet - barn drabbas av föräldrarnas ekonomi

En fördel då akademiker möts är att man i regel börjar samtalet med att definiera vad man ska samtala om, dvs i regel lägger man mycket tid på definitioner. Om man då är överens om vad man ska diskutera så blir ofta diskussion tydligare.
I dag vimlar det av kommentarer kring Uppdrag Granskning. Janne Josefsson har försökt att föra en diskussion om begreppet "barnfattigdom". Begreppet är ett av de hetaste ämnena och har använts av väldigt många debattörer för att visa på de ekonomiska klyftor som finns i Sverige.
Själva begreppet är oerhört problematiskt. De två helt olika sätten att ta sig an detta, antingen att diskutera utifrån fattigdom i faktiska termer, där man sätter ett visst belopp som uttrycker vem som är fattig.Med denna defintion och ur ett globalt perspektiv så blir diskussionen en helt annan än om vi diskuterar detta utifrån begreppet relativ barnfattigdom.
Ofta blandar de som debatterar begreppen och det blir svårt att följa med, vilket tyvärr, ofta leder till att man avstår från att ta sig an det verkliga problemet, nämligen att många svenska barn har det tufft ekonomiskt, eller rättare sagt deras föräldrar.
Inte minst såg vi detta problem i samband med julhelgerna då många föräldrar hörde av sig och vädjade om hjälp inför julen. Min församling ordnade "Packa Bussen" som innebar att man uppmuntrade allmänheten att lämna in julklappar som delades ut till familjer som inte hade råd att köpa sådana. Dessutom kunde man köpa en matkasse som delades ut.
Församlingen såg ett behov och gjorde något åt det. Många av de som tog emot gåvorna skulle nog inte kalla sig fattiga, men däremot saknade de pengar för att åstadkomma en jul som många andra av oss tar för givet. Särskilt problematiskt är det för många ensamstående föräldrar, väldigt ofta kvinnor, som har en svag ekonomi.Visst var julinsamlingen en "droppe i havet", men också ett uttryck för att det finns ett engagemang kring dessa frågor.
 
Det finns ett problem men genom att dribbla med siffror och fakta så undviker vi att tala om det. För många föräldrar är det en daglig påminnelse att det saknas pengar. De gör stora uppoffringar för att försöka skona sina barn så mycket som möjligt, men känner att kampen är nästan omänsklig. Det är en gnagande känsla som man ständigt bär med sig och som påverkar hela livet. Fördelningen av samhällets samlade resurser är en av de viktigaste politiska frågorna. Tyvärr så verkar många av oss förtroendevalda obekväma med att inse att det faktiskt finns barn som växer upp under svåra ekonomiska situationer.
Som kristdemokrat värnar jag familjen och tillsammans med mina partikamrater har vi kommit överens om att arbeta med barns och ungdomars uppväxtvillkor. Vi vill se till att resuserna fördelas så att föräldrar med svag ekonomi får ett stöd. Rent tekniskt är då bostadsbidrag ett välkommet stöd. Det oroar oss särskilt mycket att barnens föräldrar blir vräkta. Här talar vår minister om "noll-tolerans" och vi anser att inget barn ska drabbas av vräkning. Att garantera tak över huvudet, mat och kläder och andra dagliga behov är självklart. Men tyvärr så har vi inte lyckats med detta fullt ut Därför arbetar vi vidare med dessa medmänskliga frågor.

Ministern som bryr sig om både barn och äldre

Göran Hägglund talade idag som partiledare för Kristdemokraterna i riksdagens partiledardebatt. Det är ett tufft uppdrag att komma sist i debatten med sitt anförande. Men socialministern visade att det är frågor kring barn och äldre som han bryr sig om.
 
I sitt tal ställde han ett antal relevanta frågor, men gav också löften om engagemang:
 
Vad är det som gör att så många barn och ungdomar i så stor utsträckning behöver medicineras för att klara av sin vardag i ett av världens rikaste länder?
 
Varför mår inte våra barn så bra som de faktiskt har det?
Hur åstadkoms tid för att bygga de livsviktiga relationerna mellan föräldrar och barn? Mellan människor i stort?Hur skapas utrymme för vila och återhämtning i en tillvaro där aktiviteter erbjuds 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året?

Han visade att han inte ryggar för de svåra frågorna.

Han avslutade sitt tal med ett löfte efter att också talat om de äldres villkor: "Jag kommer inte att ge mig förrän alla äldre i vårt land får en god omvårdnad."

Hela talet kan läsas på http://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Barnens-basta-ar-angelagen-politik/


Bra att Odell talar om den etiska kompassen

Det pågår rättsliga förhandlingar kring Telias affärer i Uzbekistan. Mängder av artiklar har skrivits om detta och många ställer frågor kring varför ett svenskt bolag, men statliga intressen, har engagerat sig i dessa affärer. I dag berättar Mats Odell, vid tidpunkten för affärerna var han finansmarknadsminister, om sin syn på saken. Han lyfter då fram att i samtal med styrelsen om de planerade affärerna påminde han om vikten av att ha med en etisk kompass. Ekonomi och juridik är ofta självklart i sådana sammanhang, men att man talar om etik är inte helt givet. Därför känns det bra att Odell påminner om att han fört in denna diskussion med de ansvariga för affären. Vad som kommer att hända härnäst beror till stor del på vad hovrätten anser om anklagelserna om mutbrott.
Nu är inte Mats Odell minister längre, men ändå en av landets ledande politiker. Glad över att han tydligt talar om etik i affärsvärlden.

Alkohol eller inte vid kommunal representation?

Förra året var representationsfrågor livligt diskuterade och flera statliga myndigheter producerade riktiga bottennapp. I går hade vi en diskussion i kommunstyrelsen i Skövde om vår framtida representation. Vi har under många år haft alkoholfri representation, något jag gillar. Nu ska alkoholpolicyn skrivas om och formuleringar ändras. Den nya policyn betonar att det alltid ska vara spritfri representation och att man ska vara restriktiv med öl och vin. Så blev beslutet i styrelsen.
I den kristdemokratiska fullmäktigegruppen har vi samtalat om detta och anser att kommunala tjänstemän och politiker ska betala för sin alkohol själva. Vi anser inte att skattepengar ska användas för att bjuda på alkohol. Samtidigt vill vi inse att det kan finnas tillfällen då det anses befogat och vill därmed inte betoma förbud.
Därför yrkade vi på ett motförslag som innebär att "kommunens representation bör vara alkoholfri". Även Miljöpartiet hade ett liknande yrkande. Men majoriteten i kommunstyrelsen stod bakom förslaget och nu blir det kommunfullmäktige som avgör.
I Västra Götalandsregionen är det alkoholfri representation. Det innebär att den som så önskar dricka vin till maten betalar för den själv. Det accepteras av alla och har varit en god regel. Men Skövde kommun väljer nu, troligtvis, att gå en annan väg.

Det kommer många opinionsundersökningar

Det sägs att en del politiker inte läser opinionsundersökningar. Jag vet inte om det stämmer, men däremot så är alla politiker medvetna om att det är resultatet på valdagen som avgör. Trots det känns det ändå bra idag då senaste undersökningen från Yougov visar att stödet för Kristdemokraterna ökar. Det har varit några sådana undersökningar den senaste tiden och jag måste medge att det känns bättre att vara en klättrare än en som faller.
 
SvD
Metro

Kultur på recept - fick tummen ner, men verkar ändå få fäste

För några år sedan lanserade jag begreppet "Kultur på recept". Dels som en motion till Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och som förslag till mitt eget parti. Tyvärr fick jag inte gehör för idén då. Men efter några år så föreslog alliansregeringen att den skulle prövas, vilket också skett.
Nu verkar det som allt fler anammar idéerna om kulturens läkande kraft. Fler samtalar i dessa termer och flera av våra lärosäten arbetar vetenskapligt med frågan. Man kan nog ändå säga att min motion fick det resultatet att regionen satsat en hel del pengar på forskning i frågan.
Skövde Nyheter har skrivit några intressanta artiklar om detta.
Dels ett reportage om vad som kan ske i vården (http://www.skovdenyheter.se/nyhet/31663/kultur-som-medicin-ska-gora-sjuka-friska) och dels om vad forskningen anser (http://www.skovdenyheter.se/nyhet/31683/kultur-paskyndar-lakningen)
 
Det känns verkligen som en framgång att många anammar min idé även om den inte föll i god jord då den lanserades. Men kanske var jag för tidigt ute?

David Lega - ännu en gång

Som politiker blir man glad över sina partivänners framgångar. Det sägs att delad glädje är dubbel glädje och ibland känns det bra att glädjas över andras framgångar. Ännu en gång lyfts kristdemokraten David Lega fram. I dagens GT skriver Johan Wopenka att de flesta politiker är okända. Förra veckan kom en granskning som Dagens Samhälle hade gjort över hur omtalade kommunstyrelseordföranden är. Då blev jag glad över att Skövdes KS-O Katarina Johansson fanns med på plats 34.
Wopenka skriver att de allra flesta lokalpolitiker är okända. I dag har också GP en s k maktlista där de tar upp de 100 mäktigaste personerna i Göteborg. Det verkar vara en mediernas förtjusning att producera sådana listor. Men det som var glädjande var att i efterforskningarna i Göteborg så fann man David Legas namn som det andra mest förekommande namnet i media. Endast Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande, var mer omskriven än David.
Detta fick redaktören att skriva följande:
"Efter Hulthén/Hulten borde rimligen oppositionsledaren Jonas Ransgård komma, men han får nöja sig med en tredjeplats. Klar tvåa är nämligen David Lega - anmärkningsvärt, med tanke på att han representerar "lilla" KD. Men det bekräftar i sig vad SOM-institutet noterade i sin opinionsundersökning om väljarnas inställning till de lokala politikerna, där Lega nådde överlägset bäst resultat (se GT:s ledare 27/12). Att han är en folkkär före detta elitidrottsman och språkrör för funktionshindrade, samt att han hållit en låg profil i debatten om trängselskatten, spelar in. Men han har skött sig väl, och frågan är snarast hur länge vi får behålla honom i Göteborg."
 
"Han har skött sig väl" - det är nog ett väldigt bra betyg, eller hur?
 
Enligt GT såg "listan" ut enligt följande: (Alltså mest förekommande lokala politiker i Göteborg)
 

Anneli Hulthén (S) - 570
David Lega (KD) - 349
Jonas Ransgård (M) - 302
Helene Odenjung (FP) - 202
Kia Andreasson (MP) - 154
Dario Espiga (S) - 142
Johan Nyhus (S) - 107
Mats Pilhem (V) - 99
Thomas Martinsson (MP) - 89
Martin Wannholt (M) - 61
Marina Johansson (S) - 51
Kristina Tharing (M) - 38
Maria Rydén (M) - 24


Nytt valsystem på gång

Häromdagen fick justitieministern ta emot ett delbetänkande som rör framtida val. Det var Vallagskommittén som lämnade sitt förslag "Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater".
De föreslår nu att alla som kandiderar i val och därmed är valbara ska vara registrerade i förväg. I dag kan man skriva dit en namn på valsedeln. Men det blir alltså inte möjligt i framtiden, enligt förslaget, att välja en person som själv inte medgivit att denne vill bli vald. I Skövde hade vi förra valet ett sådant exempel där en kvinnas namn blev skrivet på en valsedel och hon utsågs att vara kommunfullmäktigeledamot trots att hon inte alls ville förknippas med det parti som hon senare utsågs att representera. Sådant kan alltså inte ske i framtiden.
Kommiten föreslår också att partierna ska kunna ha sina partiloggor (i färg) på valsedlarna. Det lär nog inte vara ett så kontroversiellt förslag och borde nog ha införts för länge sedan.
Däremot när det gäller valkretsändringar i Västra Götaland så är det ett förslag som kommer att ändra rejält på våra traditionella "distrikt". Kommitten föreslår att kommunerna delas in enligt följande i vårt län:

Västra Götalands läns västra valkrets:

Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Mölndals, Partille, Stenungsunds,Tjörns, och Öckerö kommuner,

Västra Götalands läns norra valkrets

Färgelanda, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Orusts, Sotenäs, Strömstads, Tanums, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs och Åmåls kommuner

 

Västra Götalands läns södra valkrets:

Bollebygds, Borås, Herrljunga, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner.

Göteborgs kommuns valkrets och Västra Götalands östra valkrets ändras inte.

Hela förslaget finns att läsa på regeringens hemsida:


När jublade en minister senast över en konstutställning?

Betrakta ett museum som ett massmedium. "De formulerar och förmedlar föreställningar om världen till en i allt större publik". Orden kommer från professor Jeff Werner, som i en krönika i dagens GP framför sina åsikter. Det har kommit ny statistik som Riksförbundet Sveriges museer sammanställt och som visar att museerna har en stark ställning i det svenska kulturlivet.
 
Myndigheten för Kulturanalys har publicerat en intressant rapport om museistatistiken. Rapporten i sin helhet finns på deras hemsida och omfattar mängder av intressanta siffror.
 
Några highlights kan vara:
* Det görs 18 miljoner besök på svenska museer
* 40% av besöken sker på de centrala museerna
* 1,1 miljoner besök var förskolebarn och skolelever
* 4 256 årsverken genomfördes på museerna
* 88 347 publika aktiviteter genomfördes som lockade 2,4 miljoner deltagare
* Samlingarna omfattar 67 miljoner fotografier, cirka 56 miljoner föremål och cirka 55 000 hyllmeter arkivalier.
* Den långsiktiga trenden är att fler besökare söker sig till museerna
 
I krönikan gör Werner en intressant jämförelse med kopplingar till västsverige. Han jämför museibesökarna med publiken på idrottsevenemang och visar att museerna lockar fler än idrotten. Sådana jämförelser är alltid vanskliga att göra och att ställa det ena mot det andra brukar i regel inte tillföra sakfrågorna så mycket. Men exemplet med bandyarenan i Vänersborg är ändå ett beskrivande exempel. Kommunen satsade 300 miljoner kronor på att bygga en arena. Den lockade, enligt professorn, 24 000 betalande förra säsongen. En jämförelse med några andra västsvenska museer visar t ex att Bohusläns museum och Göteborgs Konsthall drar över 310 000 besökare, Göteborgs konstmuesum 260 000, Världskulturmuseet 196 000, Sjöfartsmuseet 176 000 och Röhsska nästan 160 000 för att nämna några.
 
Tesen att se museer som ett massmedium är intressant. Den berättelse som museerna förmedlar når en stor publik och samtidigt måste den betraktas källkritiskt. Vems berättelse är det man förmedlar och hur påverkas man av den? Den typen av frågor tycker jag är intressanta att ställa.
 
Men slutklämmen i Werners krönika intresserar mig också. Där skriver han "Tyvärr är det få politiker som visar ett lika brinnande engagemang i kultur som i sport. Visst vore det skoj om man någon enda gång fick se en statsminister jubla lika helhjärtat över en konstutställning som ett mål i fotboll. Eller åtminstone någon annan minister." Enligt professorn hände det senast 1968.
 

Intressant besök på Nordic MedTest i Hammarö

I går hade den kristdemorkatiska ledningsgruppen i Västra Götaland möjlighet att vara tillsammans med våra partikamrater i Värmland och besöka Stiftelsen Compare Karlstads testanläggning på Hammarö. Landstinget i Värmland, stiftelsen och Karlstads Universitet har startat ett projekt, Nordic MedTest, för att bland annat testa IT-system i vården. Eller rättare sagt testa systemen innan de når vården. Alltför ofta har vi som beställt IT-system kunnat konstatera att de inte är riktigt färdiga då de installeras utan det krävs en hel del modifikationer. Därför har landstinget i Värmland gått i bräschen för detta testlabb, vilket förhoppningsvis innebär att systemleverantörerna kommer att, i en öppen och leverantörsoberoende miljö, få möta sina kunder redan i ett tidigt skede och från båda parter se till att systemen är väl testade innan de införs.
Vid vårt besök gav Göran Österman en bakgrund till stiftelsen och det 30-åriga arbetet med tester, framför allt inom Telekom som funnits i området. Därefter gav Ulf Lidberg en närmare presentation av hur man bygger upp testlabbet som finansieras inom det call om testbäddar inom Hälso- och Sjukkvårdens om Vinnova initierat. Under Sven Wedemalms guiding gick sedan igenom datorhallarna och lokalerna inom anläggningen.
Projektet som är tre-årigt kommer att ge mycket goda förutsättningar för att testa systemen så att de är tillförlitliga den dag de kommer in i vårdens produktion.
Projektet har tre huvudsyften:
-Ökad patentsäkerhet
- Mer vård för skattepengarna
- Nya globala affärsmöjligheter
 
Det som var en intressant bi-effekt av satsningen var flera exempel på sådant som uppstår då människor möts. I en av serverhallarna har ett företag bidragit med en ny LED-armatur. Denna har i sig tilldragit sig intresse från besökare och blivit en produkt som spridits via labbet. Likaså finns tester av likström som innebär både bättre arbetsmiljöer och energieffektiviseringar. Det fanns flera sådana exempel på hur affärer och innovationer uppstår genom att människor möts.
 
Under besöket medverkade också landstingsdirektören Hans Karlsson och det är nog uppenbart att om sådana här stora projekt ska kunna genomföras så måste högsta ledningen vara engagerad. Förhoppningsvis kan värmlänningarnas initiativ innebär att vi får nytta av labbet och att vi därigenom ökar säkerheten inom vården. Om vi dessutom tjänar pengar så är det ju ingen nackdel.
 
Det var ett intressant och givande besök som vi nu vill förmedla vidare inom Västra Götalandsregionen.
 
Tack till landstingsrådet Elisabet Kihlström (KD) som ordnat med mötet.
 

Vem ska betala för kollektivtrafiken?

Det blir dyrare att åka kollektivt. Som framgår i en artikel i SN är det svårt att förklara varför det ska kosta mer då fler åker. Vanligtvis brukar ju fler konsumenter innebära prispress. Men bakom prisfrågan döljer sig också politiska beslut om vem som ska betala.
Politiskt vill vi att fler åker kollektivt. Nya och vidgade arbetsmarknadsregioner kommer till enbart om arbetskraften är tillgänglig. Eftersom jobben ofta ligger långt från hemmet så stället det stora krav på infrastrukturen. Att var och en åker ensam i sin bil är inget som något parti föredrar. Alla är överens om att det ska finnas kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Men vi är inte överens om vem som ska betala för den. Enkelt uttryck så vill de röd-gröna att vi alla gemensamt ska betala för den, medan alliansen anser att de som använder den ska i högre utsträckning betala en högre andel. Här skiljer sig alltså partierna åt. Däremot är vi överens i Västra Götaland att bygga ut kollektivtrafiken så att fler använder den. Här kommer problematiken in; så länge antalet passagerare ökar så att varje buss eller tåg är fullt så blir det inga större merkostnader, men då antalet passagerare ökar så kraftigt att vi måste köpa nya bussar och tåg då sker snabbt stora kostnadsökningar. Vi är alla överens om att kostnaderna kommer att öka, men inte överens om hur det ska finansieras
Den viktigaste utmaningen är att skapa förutsättningar så att resenärerna frivilligt väljer buss eller tåg. Att bilen har många fördelar är känt och vanan att alltid ta bilen är väl etablerad. Därför måste kollektivtrafiken erbjuda bra tidtabeller, pålitliga och komfortabla resor och framför allt kunna transportera resenärerna dit de behöver ta sig.
Som det ser ut nu i regionen är ökningen av kollektivtrafiken så stark och inom några år kommer den att vara den största enskilda utgiftsposten i regionens räkenskaper.
Vid förra valet var det några partier som ville att man skulle införa en enhetstaxa. Denna tanke byggde på att skattekollektivet skulle subventionera kostnderna. I klartext skulle den som inte åker kollektivt betala för den som åker och det är då skattesatsen som avgör. Detta anser många vara orättvist och de som inte kan åka kollektivt vill inte betala för dem som har möjligheten. För den som bor på landet och tvingas ta bilen till alla aktiviteter har väldigt lite förståelse för att betala för andra. Det är förståeligt och bidrar till problematiken. Men inom de närmaste åren måste vi politiker lösa frågan. Så debatten lär fortsätta.

Filmfestivalen växer och använder ny teknik

Göreborgs Filmfestival är snart igång. För varje år har arrangemanget vuxit och lockar fler filmer, filmare, besökare och branschfolk. Som ett led i kulturpolitiken för Västra Götaland har vi under flera år bidragit till att göteborgarna kan bistå andra festivaler i regionen. I är tar man ett nytt grepp och inför digitala sändningar till andra orter. Skövde är en av dessa. Det gör att vi som är medlemmar i Skövde Filmfestival kan ta del av filmerna på hemmaplan. Det ska bli verkligen intressant att se hur detta faller ut.
 
Media har skrivit en hel del redan om festivalen, bl a idag på http://www.expressen.se/noje/filmfesten-vaxer-i-goteborg/
 
Festivalens hemsida är http://www.giff.se/
 
 

Rut och Rot lockar fler

Det finns väldigt många fördelar med avdragen för hushållsarbete, det vi kallar för Rot och Rut. De har skapat fler arbeten, sett till att svarta jobb blivit vita och dessutom avlastat många hushåll som haft råd att köpa dessa tjänster. Enligt ny statistik från Skatteverket så är det en halv miljon människor som utnyttjat dessa avdrag och under förra året ökade köpet av Rut med 18 procent. I snitt handlade man för 4500 kr per person. När det gäller renoveringar så är det mer pengar per person och där handlar det om 14 860 kr.
 
I mina hemtrakter var detta också populärt och Radio Skaraborg redovisar avdragen i vårt område kommun för kommun.
 
Detta är en mycket lyckad reform och jag är glad att regeringen stod emot all den kritik och att den s k pigdebatten inte fick fotfäste. Vi ska verka för att Rut och Rot blir kvar.

Pingst prövar nya vägar

Den svenska pingströrelsens pastorer är samlade under några dagar för gemenskap och fortbildning. Under snart 100 år har rörelsen bestått av autonoma församlingar men haft en stark nationell värdegemenskap. Sedan några år har ett formellt samfund bildats Pingst FFS men betoningen är fortfarande stark på fria församlingar, men samverkan betonas.under många år har det hållits s k predikantveckor i Stockholm men nu prövas ett nytt koncept. Under pastorsdagarna är 500 pastorer samlade och delar av konferensen kan följas på tvinterplay.

http://www.dagen.se/nyheter/500-pingstpastorer-pa-ny-konferens/


Skola i Skövde anmäld för konfessionella inslag

Föräldrar till en skolelev vid Norrmalmskolan i Skövde har anmält kommunen till Skolinspektionen. Föräldrarna anser att ett besök i en kyrka i december innehöll konfessionella inslag. Barnen hade deltagit i sånger som Hosianna- Davids Son, Ett barn av Davids Hus och Det Lilla Ljus jag har. Dessutom hade barnen fått med sig ett vykort med citat från Lukasevangeliet. Föräldrarna anser att skolan har kränkt barnen och att detta är oförenligt med svensk lag. Skolinpsektionen kräver nu ett svar från kommunen.
 
För mig är detta ännu ett tydligt exempel på att skollagen är felskriven. Det måste vara möjligt att presentera det kristna budskap för barn utan att skolan begår brott. Det s k adventsuppropet resulterade i närmare 100 000 namnunderskrifter som krävde en förändring av lagen så att det inte ska anses förbjudet att presentera det kristna kulturarvet.
 
Det är mycket tydligt att de sekulära strömningarna i vårt land är mycket starka och de gör också sin röst hörd. jag tror att de allra flesta tycker att det ska vara möjligt för en skola att erbjuda avslutningar eller besök i kyrkor utan att man anser att det är övergrepp eller kränkning. Men tydligen är lagen formulerad på ett sådant sätt att juridiken är tydlig och att det helt enkelt är brottsligt att uppmuntra elever att delta i sånger om Jesu födelse. Därför är det angeläget att lagen ändras. Samtidigt så måste det vara möjligt för de föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i sådana inslag att de har rätt att avstå. Frivillighet är bra, men att lära barn om det kristna kulturarvet är också ett ansvar för skolan.
 
Jag kommer att fortsätta att verka för att det blir en förändring av lagen. Tillåt skolor att gå i kyrkan och ta del av det kristna budskapet!
 
P4 Skaraborg
Skövde Nyheter
 

Halv miljon syrier på flykt

Katastrofen i Syrien fortsätter. Utan mat, vatten, drivmedel eller helt avsaknad av kontanter är situationen ohållbar för civilbefolkningen i Syrien. Unicef uppskattar att en halv miljon människor befinner sig på flykt. SR rapporterar från överfyllda läger i Jordanien. President Bashar Al-Assad höll idag ett timslångt TV-sänt tal från operahuset i Damaskus där han beskrev konflikten och behoven av en försoningskonferens. Han talade om lidande och smärta och påminde om att det inte finns någon glädje i landet. Kampen, enligt honom, står inte mellan olika syriska grupper, utan mellan landet Syrien och dess fiender.
Det förefaller som att många av de som han kallar rebeller och terrorister är ditresta från andra länder, samtidigt som de som kallar sig frihetskämpar menar att de är vanligt folk som längtar efter frihet. Vad som är sant är oerhört svårt att avgöra, men jag har mött många kristna som är oerhört bekymrade för situationen. Under många år har de kristna kunnat leva relativt ostörda i Syrien och kyrkor har kunnat driva verksamhet. Nu har angreppen mot kristna ökat kraftigt och tiotusentals av dem har tvingats i flykt. Många av dem har kontakt med kyrkor i Sverige och många har också släktingar här. Därför är det mycket troligt att en stor andel av dem som är på flykt vill komma till Sverige för att få en fristad här. En sådan kommun som redan har många syrier är Södertälje och troligtvis kommer ändå fler dit. Många röster höjs nu för att staten måste ta ett större ansvar för flyktingar och att inte enskilda kommuner kan bära ansvaret. Oavsett ansvarsfrågan så handlar det om att snabbt kunna ordna mat och boende för människor som tvingats fly från krigets fasor. Ordet solidaritet kommer att sättas på prov de kommande månaderna.

Nytt besöksrekord på Arenabadet i Skövde

Satsningen på Äventyrsbadet i Skövde är en succé. När nu statistiken över 2012 är sammanställd så har ökningen varit sju procent, vilket innebär att över en kvarts miljon besökare besökt anläggningen. Att kombinera äventysbad, motionssimning och en härlig relax visade sig vara ett koncept som lockar hela familjen. Det är ett lyft för kommunen som under de senaste loven lockat till sig familjer och kan erbjuda, förutom badet, ett härligt Vinterland på Billingen och ett utmanande science center, Balthazar. Skövdes geografiska läge, en timma från Göteborg och två timmar från Stockholm, med snabbtågen, gör att det är lätt att ta sig hit.
För den som vill veta mer om Skövdes utbud finns info på Facebook och www.nextskovde.se.

För lätt att köpa alkohol?

Sverige har en strikt politik då det gäller alkohol? Eller? Är det så att vår tanke om monopolet och därmed en begränsning om tillgång och utbud håller på att luckras upp? I dag skriver båda skövdetidningarna om detta. SN skildrar att det är lätt för minderåriga att beställa alkohol via nätet. Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har testat näthandeln och konstaterar att det inte är några problem för unga människor att beställa. Hårdare krav på ålderskontroll framför man nu.
Tidningen Skaraborgs Allehanda (SLA) menar att den nya alkohollagen har gett fler alkoholtillstånd. År 2010 fanns det 11 150 tillstånd i Sverige men siffran har efter att den nya lagen införts ökat till 13 200. Däremot verkar inte Skövde ha ökat det senaste året. Det kan bero på att man redan innan den generösare lagen hade utfärdat många tillstånd. Idén med lagen är att det ska vara möjligt att dricka alkhohol i samband med mat. Något som många förespråkat, men nykterhetsrörelserna varnat för.
Sverige får en allt liberalare syn på alkohol och det blir mer acceptabelt att dricka. De flesta dagstidningar har egna vinspalter och handeln med alkohol ökar. Samtidigt så är alkoholismen och skadorna som orsakas av alkoholen gigantiska kostnader för samhället. Det lidande som alkoholen orsakar är stor och de senaste helgerna är sådana exempel där många skadat sig eller andra, eller förstört för sig själva på grund av alkohol.
Vi eftersträvar att ha en tillåtande samhälle, där var och en tar eget ansvar. Det är en bra princip och pekfingrar och lagar ska användas restriktivt. Var och en måste ta ett eget ansvar, men för den skull kan inte samhället friskriva sig ansvar. Det behövs regler och riktlinjer, men det viktigaste är nog att vi samtalar om detta och själva sätter gränser. Jag tillhör dem som önskar att alla barn skulle få växa upp i alkhoholfria miljöer. Det innebär inte att jag är en förbudsivrare men däremot är det ett uttryck för att jag vill bespara barn och ungdomar det negativa som alkohol kan innebära. Att föräldrar under några år avstår från alkohol för barnens skulle gillar jag. Men då är det frivillighet som råder.

Trängselskatt i Göteborg rör upp känslor

Nu är den omdiskuterade trängselskatten införd i Göteborg. Mängder av artiklar har skrivits om den och debatten lär fortsätta. GP beskriver hur det rent tekniskt går till och GT uppmanar att låta göteborgarna folkomrösta om skatten. Det knepiga med en folkomröstning är just vad man ska ta ställning till. Ska det mynna ut i att kommunen får ett uppdrag att skriva ett brev till riksdagen och säga att man inte gillar skatten? En folkomröstning i dag är nog bara ett slag i luften och kan inte påverka alls. Men många verkar gilla idén trots att den inte leder till någonting men det blir ändå en slags protest. Frågan är ju så stark i Göteborg att man till och med bildade ett nytt politiskt parti med denna fråga i fokus. Så många gillade det partiet att det tog plats i kommunfullmäktige. Tyvärr är det ofta så att det verkliga folkliga intresset för en fråga kommer sent, ofta för sent. Då man har chans att påverka så är det oftast ett fåtal medborgare som är engagerade. Ofta vet man inte ens om vilka frågor som är aktuella. Här har media ett stort ansvar att vara med och granska underlagen för beslut och informera medborgarna om konsekvenserna av besluten. Nu är det nog inte så i detta fall att medierna inte har skrivit tillräckligt, utan det är nog snarare så att de flesta inte har brytt sig om frågan. Förrän nu, och då är det troligtvis alldeles för sent.

Thomas G:son - Årets Skövdebo 2012

Det är en tradition i Skövde att utse Årets Skövdebo. Den åtråvärda titeln gick 2012 till Thomas G:son. (Läs mer på P4 Skaraborg och Skövde Nyheter). Låten Euphoria tog Europa med storm och att vinna Eurovision Song är en stor prestation. När vi från kommunledningen uppvaktade G:son i samband med Nationaldagsfirandet 6 juni i Helensparken var det många som mötte upp och uttryckte sin beundran för denne låtskrivarkung. På Wikipedia kan man se den fullständiga listan över hans låtar och den är verkligen imponerande.
Grattis till titeln Årets Skövdebo!

Nya lagar träder nu i kraft

Riksdagen har som sin uppgift att stifta lagar. Det tillkommer ständigt nya sådana, även om de flesta av oss önskar att man snarare skulle rensa i regelverket. I dag är det dags för ett antal nya lagar att göra debut. Hela listan finns i Aftonbladet.
En av de förändringar som Kristdemokraterna drivit och då särskilt Göran Hägglund är skattesatsen för landets pensionärer. Det anses vara stor orättvisa att pensionärerna inte får göra s k jobbavdrag, i praktiken anser många pensionärer att de betalar alldeles för hög skatt i förhållande till löntagarna. Detta vill KD ändra på. Under 2013 kommer många pensionärerna att märka en viss förbättring. Direkt så minskar skatten ca 600 kr men framför allt så räknas pensionärerna upp. Det kommer flera att märka vid de kommande utbetalningarna. Men frågan om pensionärsskatten kommer säkert att blossa upp under det kommande året. Det är en stark rörelse bland de äldre att åstadkomma förändringar, samtidigt som man inte kan se pensionärerna som en homogen grupp. Där finns stora variationer. Det finns många som har god ersättning, men samtidigt så är det många som inte får vardagen att gå ihop. Kristdemokraterna har särskilt värnat de s k fattigpensionärerna, oftast äldre kvinnor som under stor del av sitt liv var yrkesverksamma i hemmet. Detta dock utan lön. Men de gjorde stora insatser för sina familjer och var med på detta sätt och byggde välfärdssamhället. Det är främst de som kristdemokraterna värnar.

RSS 2.0