Nu gäller det att ha registrerat sig för SMS-biljetter

Västtrafik har gjort en stor reklamsatsning för att tala om de nya reglerna för SMS-köp som inträffar 1 feb. Nu måste man vara registrerad för att kunna betala sina resor via mobilen. Tyvärr verkar det vara många som inte har koll på detta och riskerar att få problem då de nya reglerna är införda. Läs mer om detta på deras hemsida eller

Pensionen för politiker förändras

När en riksdagsledamot lämnar sitt uppdrag i riksdagen finns det särskilda regler för "pension". Dessa har kritiserats och många artiklar har skrivits om detta. Det resulterade i att en kommitté tillsattes, Villkorskommitte´n. Den har nu överlämnat sitt förslag till riksdagsstyrelsen och föreslår kraftigt förändrade regler. Det kommer inte längre att bli möjligt att lyfta en särskild pension fram till det att man blir folkpensionär. Istället föreslås ett omställningsstöd på max två år. Detta, tillsammans med rådgivning, ska underlätta för en ledamot att kunna återgå till yrkeslivet.
Detta är ett bra förslag. Det fanns inte möjlighet att försvara det gamla systemet. En fråga som diskuterats är om man skulle kunna fatta ett besluta retroaktivt, dvs att det skulle omfatta de som idag finns i riksdagen eller även de som redan avslutat sitt uppdrag. Förslaget är att det nya ska gälla från och med valet 2014.
Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD, presenterar en ny tanke, nämligen att införa ett a-kassa-system för ledamöterna. En intressant tanke, men den har hittills fått tummen ner. Idén har han fått från det franska parlamentet vars ledamöter avsätter en avgift under sin tjänstgöring som placeras i en fond som kan aktiveras under en omställningsperiod.
Nu lär nog systemet för förtroendevalda inom kommun och landsting också ses över.
 
 

Ännu ett exempel på kulturens betydelse för hälsan

Ett nytt stort projekt har dragits igång. Drottningen invigde Möten med Minnen på Nationalmuseum. Det är flera museer som är involverade tillsammans med Alzheimersfonden.Fonden har huvudansvaret och i dagsläget är 35 museer med i projektet som också sker via Demensförbundet och Svenskt demenscentrum.
 
I´den kommer från Meet Me vid The Museum of Modern Art i New York. Målgruppen är personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Genom att möta museernas samlingar, därav namnet "möten med minnen", syftar det till att stärka de demensdrabbades livskvalitet.
 
Fler museer kommer säkert att ansluta sig och vi ser hur kulturen som en skapande och helande kraft vinner terräng.

Inga barn ska behöva bli vräkta

För några år sedan lanserade Maria Larsson, barn- och äldreminister, en nolltolerans mot vräkning, dvs att inga barn ska bli avhysta från sina hem. När kronofogden presenterar statistiken för 2012 så ser vi en minskning (-14%), men det är långt från nolltoleransens mål. Under 2012 vräktes 569 barn i Sverige. Det är helt oacceptabelt och visar på att vi verkligen har problem mitt ibland oss. När man dyker ned i statistiken för min egen hemkommun ser vi att fyra barn vräktes 2012. Det sämsta resultatet var 2009 då hela 14 barn blev skilda från sina bostäder. Att bli berövad sitt hem kan nog, tyvärr, upplevas som ett straff för barnen. Det är ju inte deras fel att föräldrarna missat att betala sin hyra. Jag förstår hyresvärden som tvingas till denna typ av åtgärder, men det känns ovärdigt ett välståndssamhälle.
Detta är ett problem som måste åtgärdas. Det är bra att ministern pekar, men det är i kommunerna som det verkliga jobbet måste utföras. Tänk om 2013 kan bli året då inga barn vräkts!
 
Statistiken som visar läget i landets samtliga kommuner finns på www.kronofogden.se