Krig är vidrigt

Undr en tid tillbaka har jag, via vår församling, mött ett stort antal människor som flytt till Sverige på grund av krig. När jag lyssnar till deras berättelser så berörs jag djupt och tårarna trillar snart fram. Krig är hemskt och vidrigt och har bara förlorare. Samtidigt har jag också fått se en och annan glädjetår. Under en tid har vi varit engagerade i att försöka få splittrade familjer att förenas. Flera gånger har vi fått se, trots alla odds, att anhöriga har fått komma till sina släktingar i Sverige. Nu senast mötte jag två grabbar, 13 respektive 11 år, som lyckades få lämna Guinea och få tillstånd att förenas med sin familj i Skövde. Vilket jubel och vilken glädje!

Jag är en "ordbrukare" och har lätt att formulera mig i tal och skrift. Men idag kändes det som att orden bara var fattiga och uddlösa. Jag hade egentligen inget att säga. Framför mig stod en 70-årig man från Irak som fått avvisningsbeslut från Migrationsverket. Han har inget att återvända till, ingen familj, ingen bostad, ingen inkomst. Men beskedet från svenska myndigheter är att han ska ut ur Sverige. Samma besked har hans fru, som är svårt sjuk, fått. Vad säger man? I ett sådant läge känner jag mig så begränsad och liten och allt man kan göra är att visa medmänsklighet och omsorg. Denne man går nu och fruktar för att nästa gång det knackar på dörren så är det polisen som står där och har som uppgift att tvinga honom från Sverige. Orden räcker inte så långt i sådana lägen....

Jag konstaterar att krig är vidrigt.

Odla tillsammans - ett led i integration

Odla tillsammans. Lär dig om växter från andra länder. Dela med dig av dina erfarenheter. Se det som en del i integrationsarbetet.

Visst låter idén bra. En av mina vänner som arbetar med integration i Södra Ryd ringde och berättade om behovet av odlingslotter. Efter lite samspråk beslöt jag mig för att föreslå att Skövde kommun tar ansvar för att skapa odlingslotter i Södra Ryd och sedan låta föreningslivet sköta administration etc.

Många som bor i lägenhet har inte tillgång till den egna odlingslotten. Genom att ordna en gemensam yta där människor kan odla tillsammans så kan det ske som en utveckling av det integrationsarbete som pågår i stadsdelen.

Jag tycker att idén är bra och nu ska jag försöka att få kommunen att se till att det blir verklighet.

Kul att bli uppringd och få förslag på goda idéer som gör att vi kan skapa ett människovänligare samhälle.

När pengarna inte räcker till

I de flesta kommun- och landstinghus pågår ett intensivt arbete med budget inför kommande år. Ropen om mer bidrag skallar högt. Alla vill ha mer pengar till just sin verksamhet. Som förtroendevalda är det vår uppgift att se till helheten och invånarnas bästa. Det handlar om att prioritera, vilket innebär att något ska ställas först. Konsekvensen är också att något måste hållas tillbaka. Det finns många särintressen, som likt ett dragdjur utrustat med skyddslappar, enbart ser en strimma av vägen framför sig och driver på att de MÅSTE få pengar. I lågkonjunkturen finns det många som behöver samhällets stöd och som kristdemokrat anser jag att de som har största behoven ska få största stödet. Det kommer att innebära att vissa verksamheter får mindre pengar kommande år. Sådana beslut kräver politiskt mod och styrka.

Nu kan du själv välja vårdcentral

Det här inlägget har jag skickat till pressen i Skaraborg med förhoppning att de publicerar det.

Den stora vårdreformen inom primärvården, som vi kallar VG Primärvård, håller nu på att genomföras. Över 1,5 miljoner länsinvånare har sett broschyrer och valblanketter dimpa ned i brevlådan Reformen bygger på flera viktiga principer för oss Kristdemokrater. Den ger invånarna möjligheten att själva göra aktiva vårdval, den lyfter den fram entreprenörer som vill starta egna vårdcentraler och leder till ökad kvalitet och tillgänglighet. Att reformen gillas av oss som tillhör Alliansen är väl knappast en nyhet, men det glädjande är att också socialdemokraterna i regionen aktivt arbetat för reformen. Det har varit ett mycket positivt arbetande mellan de olika politiska partierna och vi har varit nästan helt eniga i frågan. Det är bara vänsterpartiet som röstat nej.

Patienten får ökad makt

Vårdvalet bygger på just ett val. Den som vill lista sig hos en särskild vårdcentral har möjlighet att göra det. För att underlätta valet har den som tidigare gjort ett aktivt val eller som besökt en viss vårdcentral fått ett förslag från regionen om valet. Detta är enbart ett förslag och om man inte själv väljer annan vårdgivare så kommer detta att gälla från den 1 okt då reformen träder ikraft. Allt detta för att underlätta och förenkla valet. Totalt erbjuds nu invånarna 205 vårdgivare. 118 av dem är offentliga och 87 privata. Invånaren kan nu själv få göra sitt val utifrån sina egna önskemål. Detta är ett led i processen att ge patienten ökad makt över vårdsituationen. För att underlätta valet finns också en särskild telefonservice.

Entreprenörer stimuleras

När Västra Götalandsregionen bildades för tio år sedan började man tala om två ben, det ena och största var hälso- och sjukvården och det andra regional utveckling. Vi kristdemokrater har stått för en linje att se även hälso- och sjukvården som en regional utvecklingsfaktor. Detta blir nu också en del av vårdreformen. VG Primärvård ger möjligheten för entreprenörer att utveckla vårdsektorn genom att få vara med i erbjudandet till invånarna på samma villkor som de offentliga vårdgivarna. Ett spännande utvecklingsarbete väntar.

Politiken kan - om man vill

Vårdreformen är ett mycket bra exempel på hur de politiska partierna, tillsammans, har enats kring ett antal viktiga principer. Patienten får nu en helt ny roll och till vissa delar får politikerna kliva åt sidan. Makten överförs till stora delar till invånarna som själva gör valen. Detta är, åtminstone för oss kristdemokrater, ett steg med en färdriktning att lämna över ändå mer beslut och inflytande åt våra invånare. Politikerna och då i första hand regionens hälso- och sjukvårdsnämnder får nu ett särskilt ansvar för uppföljning och kontroll av att vårdgivarna genomför det som de lovat, med såväl god kvalitet som effektivitet. Det är vår gemensamma ambition att denna reform ska leda till en utveckling av vården. Om en patient inte är nöjd med bemötandet så kan denne, på ett enkelt sätt, välja en annan vårdgivare. Därmed har politiken lämnat en ökad makt åt invånarna.