Boka in ett besök på Läckö

 
Boka in ett besök på Läckö i sommar. Det är en upplevelse som berikar. Läckö Slott i sig är en sevärdhet men också den förändringar som sker inuti slottet i form av återmöblering och mängder av målningar som finner sin väg till eller tillbaka till slottet. Det ryktas om att många bönder i området har möbler från Läckö hemma från de auktioner som hållts på slottet. Samtidigt så ger utställningarna upplevelser utöver själva huset och sommarens utställning med Mattias Klums bilder ger mersmak, Nu ser vi fram emot sommarens operaföreställningar som är en pärla. (Mer info på www.lackoslott.se)
Den lilla slottsträdgården är också en oerhört upplevelse. Här möter du gränslandet mellan trädgårdskonsten och trädgårdshantverk. Det är vackert, inbjudande och konsnärligt gestaltat, men också funktionellt. Det som skördas i den ekologiska trädgården serveras i restaurangen. Här kan man verkligen tala om närodlat och korta transportvägar. Dessutom är alla planter (mer än 12000) uppdrivna på plats.
 
 
 
I våras var Kronprinsessan Victoria, tillsammans med Prins Daniel på Läckö och invigde det nya Naturumet Vänerskärgården - Victoriahuset. Det var en "gåva" till Victoria på 30-årsdagen och är nu ett besökscentrum till Vänerskärgården. Där får man en överblick av allt det som finns vid och i Svergies största sjö. Dessutom fnns det en restaurang som tillhör det bästa i Skaraborg. (Läs mer i White Guide). Det finns nu också möjlighet till övernattning i Naturumet. Jag var där på en konferens i veckan och en fransk familj var gäster. Deras son, cirka sex år, lånade ett metspö i receptionen och ställde sig på bryggan på Naturumet. Efter en stund nappade det och han fick kämpa och till slut drog han upp en aborre. Han blev oerhört förtjust. Vilken känsla att först få kunskap om vad som finns i vattnet och sedan på egen hand gå ut och upptäcka. Egentligen behöver man inte gå ut för det finns undervattenskameror som tar bilder på vad som lurar i vassen.
 
Alltså en rekommendation till Läckö men också omgivande samhälle. Området har mycket att erbjuda i sommar.
 
 

Syrien behöver fred - inte vapen

Det strömmar in vapen till Syrien. Några tjänar massor med pengar på denna handel, men folket i Syrien lider. Vapen löser inga konflikter. Landet håller på att bombas sönder och miljoner syrier befinner sig på flykt. För varje dag som går minskar deras möjligheter att kunna återvända hem. För hemmet finns inte längre. Infrastrukturen är skadad. Lidandet är enormt. Många är på väg till vänner och släktingar i Sverige för att finna en fristad och få tak över huvudet. Men resan till Sverige är mödosam och många har "fastnat" i andra europeiska länder, men de allra flesta finns i flyktingläger i granländerna.
Alf Svensson, kristdemokraternas europaparlamentariker, beskriver en vädjan från kristna i mellanöstern som möt EPP-gruppen. De säger entydigt, Inga fler vapen, tack!
Nu är det inte en konflikt mellan kristna och muslimer i första hand. Jag har lyssnat till många personer som försökt att förklara orsakerna till inbördeskriget i Syrien. Den enda bild som jag kan få är att grupper står mot grupper och det är inte i första hand en religionsfråga. Åratal av konflikter ligger bakom och nu verkar enda lösningen vara att skjuta ihjäl varandra.
Omvärlden avvaktar och ser på. Helt obegripligt! I andra konflikter där lidandet varit stort har världssamfundet tydligt markerat att beteendena är oacceptabla och intervenerat.
Jag är stolt över Alf Svenssons insatser för mänskligheten under många år. Nu visar han att han bryr sig om det syriska folket och kämpar för att skapa ett internationellt stöd. Det syriska folket behöver vårt stöd men framför allt behöver de fred och försoning.
Tyvärr är det svårt att tolka nyheterna från Syrien. Oerhört mycket propagande förmedlas och vad som är sant eller falskt är svårt att avgöra.
Låt mig ge ett exempel. Jag lyssnade till en nyhetssändning som talade om att telefonnätet var utslaget. Det gick inte att få kontakt med Syrien. Jag nämnde detta för några flyktingar och frågade dem om de var oroliga för sina släktingar. Vi har daglig kontakt med dem, sa en av männen. Jag hävdade då att det var omöjligt att ringa men han tog upp sin mobil och bevisade motsatsen. Tydligen låg det i någons intresse att förmedla ett budskap om att man inte kunde ringa till Syrien, men motsatsen blev snabbt bevisad.
Syriens sak är vår och i Sverige finns det många syrier som behöver vårt stöd idag. De är inte bara oroliga för sin egen situation utan också för sina släktingar och vänner. Här kan vi alla göra en medmänsklig insats. 

Massor med förslag om skolan

Nu ger sig kristdemokraterna på allvar in i skoldebatten. Annika Eclund, vår riksdagsledamot från Skaraborg, har lett en arbetsgrupp som presenterar massor med förslag. Sedan alliansregeringen tillträdde har mängder av reformer genomförts och FP har lett mycket av idéerna kring skolutveckling. Men nu vill även KD visa på vikten av bildning och läsning.
Arbetsgruppen som nu lämnat sin rapport kommer med många förslag. Min gissning är att kanon-idén kommer att få stor uppmärksamhet. Gruppen föreslår att en "klassiker-lista" ska införas och på så sätt ska alla elever tillförsäkrats att de tagit del av det svenska kulturarvet i form av litteratur, film, musik och andra kulturyttringar som ska anses som "måsten". Säkert blir det debatt om detta.
Lärarna är "nyckelpersoner" och en rad förslag som berör yrkeskåren finns bland förslagen.

Ge skickliga lärare en god löneutveckling under yrkeskarriären
Rensa bland lärares uppgifter och ansvar, låt lärare vara lärare och ge utrymme för mer lärarledd ämnesundervisningstid
Underlätta för fler vuxna i skolan – exempelvis klassmorfar eller unga vuxna som rastvakter
Utveckla och uppvärdera speciallärarnas och fritidspedagogernas roll i skolan
Inför högre betygskrav för att kunna antas till lärarutbildningen
Inför antagningsprov/lämplighetsprov vid antagning till lärarutbildningen
Gör det lättare att stänga av studenter som visar sig uppenbart olämpliga för läraryrket
− Erbjud fler snabba vägar in i läraryrket
Ge lärare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling med delvis bibehållen lön
Öka användningen av det kollegiala lärandet i alla skolor

Hela rapporten kan läsas här

 


Finns det något positivt med Instagramdomen?

Domen har nu fallit i det s k Instagrammålet. Två unga tjejer fälldes för grovt förtal. Domen innebär att samhället tydligt visar att de kränkande budskap som de skrivit på sociala medier inte är acceptabla. Straffet blev hårt och något som kommer att följa med dem resten av livet. Det är bra att det nu visas att detta inte är tillåtet. Förhoppningsvis finns det också något positivt med domen, nämligen en tydlig varning att inte skriva nedsättande, kränkande eller nedsvärtande på nätet. Det skrivs tusentals budskap på sociala medier varje dag. Det är en fanstastisk möjlighet att kommunicera som inte tidigare generationer haft, men det krävs också en etisk diskussione. Nätetik är något som alla föräldrar måste tala med sina barn om, som lärare måste ta upp och som föreningsledarna ständigt behöver framhålla. Kort sagt; hela samhället har ett ansvar för att "samtalen" på näten hålls på en korrekt och gärna kamratlig nivå, men där det finns en tydlig gräns för vad som är OK och vad som inte är OK. En idé som dykt upp är s k Nätvandrare, vuxna som finns på olika sajter och har viss koll. Deras ansvar är då att påpeka när övertramp skett.
Det är självklart ett oerhört hårt slag för tjejerna som fällts och deras familjer som får betala skadestånd till offren. Men förhoppningsvis har många lärt sig att samhället inte tolererar kränkningar. Så det finns kanske något positivit med domen?
 
SvD, GP,GT  

Dom slår fast: TV-licens även för datorn

Nu är det klart. Åtminstone enligt förvaltningsrätten i Luleå att man måste betala TV-licens för sin dator. Det har ingen betydelse om man saknar TV. Domen innebär att Radiotjänst har rätt att kräva tv-avgift av en datorinnehavare. Däremot är det inte rättsligt prövat vad som gäller för mobil eller surfplatta. Detta innebär att landets alla datorinnehavare som inte betalt TV-licens nu måste göra detta. Domen kan komma att överklagas till kammarrätten. Det återstår att se.
Idén är att TV-sändningarma avseende svensk public service ska finaniseras via tv-licens och inte genom reklamintäkter eller skattepengar. Mottagarna, själva devicen som tar emot signalen, ska vara föremål för licensen, alltså teknikoberoende.
Idén med TV-licens känns väldigt förlegad och kommer på sikt att försvinna, men tills dess får vi dras med olika tolkningar.
 
SVT

Satsa på infrastruktur i västsverige

Det diskuteras mycket kring trafiksituationen i Göteborg. Men det är inte bara en göteborgsfråga. Vi som bor i Skaraborg är oerhört beroende av bra vägar och järnväg till Göteborg. I dag är det för trångt och ambitionen är ju att persontrafiken ska fördubblas. Det är därför helt nödvändigt med utbyggnad av såväl E20 och Västra Stambanan. Kommunerna i Skaraborg har bestämt sig för att erbjuda regeringen en medfinansiering av E20. Nu pågår förhandlingar med regeringen om detta. För industrin i vårt område är tillgängligheten till Göteborgs hamn mycket angelägen.  Under det närmaste året ska både den regionala och den nationella transportplanen fastställas. Detta är en av de viktigaste frågorna att hantera nu och dessa planer avgör vår utveckling. Utan en god infrastruktur i Västra Götaland så försämras våra konkurrensmöjligheter. 

Förnyat uppdrag inom hemslöjden

Igår beslöt regeringen att omförordna mitt uppdrag i myndigheten för hemslöjd. Jag har de senaste åren varit  vice ordförande för Nämnden för Hemslöjdsfrågor och kulturministern gav mig grönt ljus för fortsatt uppdrag som ledamot.
 
Läs notis i Skövde Nyheter
 
Läser mer om hemslöjden

Fokus på barn och unga

Kristdemokraterna har bestämt sig för att lyfta fram barn och ungas uppväxtvillkor. Det är så lätt att säga "barnen ska alltid vara i främsta rummet" men då det kommer till hårda fakta glöms de ofta bort. I sammanhang där vi diskuterar hållbar utveckling definieras det ofta enligt Brundtlandtkommissionens "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det innebär att då våra barnbarn och deras barn frågar oss varför vi gjorde våra val så måste vi kunna motivera dem och inte resonera "kommande generationer för lösa de problem vi skapat". En annan bild är att säga att vi lever idag på en lånad jord. Vi har lånat den av våra barnbarn och kommande generationer.
Fokus ska vara på barn och ungdom i de beslut som vi fattar. Att ha ett barnperspektiv innebär att i alla beslutsfrågor undra "hur gynnar detta våra barn och unga".
Vi kommer med kraft att arbeta vidare att lyfta fram dessa frågor. Det är så vi skapar ett hållbart och människovänligare samhälle

Halv miljard till Skaraborgs sjukhus

Vid årets sista regionstyrelse fattades flera besut om stora framtida investeringar. Skaraborgs Sjukhus Skövde ( tidigare KSS) fick en rejäl tilldelning. Närmare en halv miljard ingick i beslutet som omfattar en fortsatt sanering av PCB. När sjukhuset byggdes var PCB vanligt som fogmassa, men numera används det inte och ett mödosamt ersättningsarbete pågår. Ett sjukhus ska inte orsaka sjukdom och det är ansvarsfullt att byta ut mot godkända material. I beslutet fanns också en tillbyggnad. Det handlar om att man vill samla barn- och kvinnosjukvården i mer sammanhängande lokaler och det innebär både nybyggnation och ombyggnation. 
Under mötet fick vi också rapporter inför sommaren och bristen på sjuksköterskor är inte löst. Dessutom är det frågor kring bemanningen av ambulansverksamheten. Detta oroar, men alla jobbar hårt på att lösa frågan.

E20 igen - vad händer nu?

Trafikverket har idag presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet. Du kan läsa hela dokumentet på deras hemsida. Förslaget innebär en satsning på E20 men inte som regionfullmäktige vill. Förslaget innebär 2+1 väg men vi vill ha motorväg.
Det är bra att vägen finns omnämnd denna gång och att den finns med i planeringen, men nu gäller det att få igång samtalen med staten så att vägen får den standard som vi vill se. Idén är att Västra Götalandsregionen och kommunerna i området medfinansierar utbyggnaden så att det inte bara blir 2+1 utan 2+2 och då talar vi om motorvägstandard. Nästa vecka blir det uppvaktningar i frågan och vår förhoppning är nu att infrastrukturministern lyssnar på våra argument och därefter medverkar till att beslutet som ska fattas om ungefär ett år innebär en rejäl utbyggnad.
 
Planen omfattar totalt 522 miljarder och 
Reaktionerna i media är blandade liksom de politiska kommentarerna.
 
GP, Sveriges radio Skaraborg, SN 

David Lega - Sveriges tråkigaste person

Man tar sig för hakan då man läser rubriken i dagens GP. Jesper Odelberg, artist och ståuppkomiker anser att David Lega är Sveriges tråkigaste person. Säkert är det stor avundsjuka som ligger bakom angreppet. Men det lyfter också fram David Lega. Odelberg ger sig på Lega för att denne vid något tillfälle kallat sig stå-upp-komiker. 
Vi som lyssnat till David Lega i små och stora sammanhang vet att han är en av de allra bästa föreläsarna i Sverige om att tro och ta tillvara på de förutsättningar som varje individ har. Lega driver ofta med sig själv och sin funktionsnedsättning och bara det att han själv har kallat sig för en stå-uppare är en del av hans sätt att kommunicera. Den som känner David vet att hans funktionsnedsättning gör att han aldrig kan stå upp. Men detta anspelning går tydligen alldeles förbi Odelberg som i stället anser att han blir störd av Lega,
Jag tror inte att David Lega på något sätt förlorar på att bli hånad på detta sätt i GP, troligtvis blir effekten den motsatta. Och säkert kommer många, liksom detta inlägg, att kommentera David Legas starka förebild.
 
 
 
 
 
Läs hela intervjun med Jesper Odelberg i GP

Tillitens gränser

Granskningskommissionen i Göteborg har nu kommit med sin rapport. Tre professorer förklarar vad "Göteborgsandan" inneburit och ger goda råd för att undvika fler "mutskandaler". Rapporten är på över 200 sidor och ger såväl bakgrundsförklaring till varför det skett övertramp av tillit och försöker att förebygga framtida misstag. För alla som är verksamma inom offentlig förvaltning är den nog ett "måste" att läsa.
Makt är det som politiker alltid strävar efter, men i Göteborgs fall har makten missbrukats. Nedan finns en länk till en artikel som menar att vad som framkommit bara är toppen av ett isberg.
 
Granskningsrapporten i sin helhet går att ladda ner från www.goteborg.se. Den heter Tillitens gränser.
 
GP

Skifte i Skövdes kommunledning

I dag meddelar Mikael Wendt att han lämnar alla sina politiska uppdrag och återgår till sitt tidigare yrke och blir rektor i Halmstad. 
Läs mer i Skövde Nyheter.Det blir Ulla-Britt Hagström som går in i kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon var tidigare partikollega med mig men lämnade Kristdemokraterna för att bli folkpartist. Nu har hon
Likaså sker ett annat tungt avhopp inom Moderaterna. I en debattartikel förklarar Johan Åsbrink sina skäl till att han lämnar politken. Tyvärr finns inte SLA ännu på webben. Han menar att den föreslagna skattehöjningen inte kan accepeteras och hans avhopp ska ses som en protest mot förslaget på höjd skatt.
På måndag då vi har kommunfullmäktige får vi alltså två "tunga" avsägelser.

60 miljoner barn går inte i skolan

Alla barn i världen har rätt till grundläggande utbildning. Lika många flickor som pojkar ska få gå i skolan. Detta är två av de mål som 147 stats- och regeringschefer kom överens om och som formulerades som de s k Milleniemålen. Ambitionen var att de skulle vara nådda 2015. Nu har Unescos Global Morning Report publicerat en rapport där man visar att 60 miljoner barn inte går i skolan. 2010 var det 100 miljoner och det innebär att många fler nås av denna grundläggande rättighet. Det har alltså skett en utveckling i rätt riktning, men mycket återstår. Om världens barn inte får gå i skolan så begränsar det deras möjligheter att ta ansvar som vuxna. Därför är utbildningsfrågorna bland de mest angelägna globala frågorna. Utan kunskap sker ingen utveckling och till stora delar är kunskap relaterad till utbildningsssystemet. Den som inte har förmåga att läsa och skriva på egen hand är utlämnad till andra.
En global kraftsamling för skolan är angelägen och här kan Sverige spela en viktig roll.

Dags för budgetfullmäktige

Vi har 10-11 juni budgetdebatt i regionfullmäktige i Vänersborg. Det är två viktiga dagar då strategin för kommande år ska dras upp. Tyvärr finns ingen politisk majoritet i regionen, utan SD är vågmästare. det är stora skillnader mellan partierna. Kristdemokraterna laddar inför debatten och kommer att ha fokus på barns och ungdomars uppväxtvillkor, men också betona mer pengar till hälso- och sjukvård. många närradiostationer i regionen sänder och dessutom kan man följa mötet på webben.

Dagen H - då vi fick högertrafik

Många saker tar vi för givet, till exempel att vi har högertrafik i Sverige. Säkert är det många unga som aldrig reflekterat över att vi faktiskt tidigare körde på vänster sida. Att jag funderar på detta har med min första cykel att göra. Den har åter kommit fram ur gömmorna. På den finns ett klistermärke med H. Det stod för dagen H som inträffade den 3 sept 1967. Då på morgonen bytte vi filer i Sverige och från den stunden så gäller högersidan.
Det var många års debatt innan detta ägde rum. Dessutom en folkomröstning som genomfördes 1955 där vänster fick 82,9 procent av väljarnas stöd. Det var därför som det dröjde flera år innan det var möjligt. Politikerna tio år senare ansåg att folket hade ändrat sig även om folkomröstningen var väldigt tydlig.
Tydligen så var klistermärket med i någon slags folkbildningskampanj där man fick lära sig hur det går till att köra höger sida. Dessutom skrevs det en schlager som fortfarande en del kan "Håll dig till höger, Svensson".
På bilden nedan ser du klistermärket som jag troligen klistrade på cykeln någon gång 1967, troligtvis för min yngre systers skull.

Bra att Maria Larsson ställer krav på kommunerna om hemtjänsten

Det är kommunernas ansvar att ta tag i hemtjänsten och skapa ordning och reda både för personalen och för brukarna. Den senaste tiden har det varit en rejäl debatt om villkoren för hemtjänsten och det är inte fler lagar som krävs. Det är kommunerna som måste ta sitt ansvar, menar Maria Larsson, ansvarig minister i en intervju i Expressen. 
Många inom hemtjänsten upplever stress och otillräcklighet att hinna med omsorgen om de äldre. Maria Larsson visar att hon verkligen står på de äldres sida och värnar om de äldres omsorg.

"Det är en jätteviktig kvalitetsfaktor att personalen känner att de kan ta sig tid för de äldre, hinna med pratstunden eller klappen på axeln eller kinden."


Videosamtal sparar många resor

Det är väldigt bra med videosamtal. Detbsparar många timmars resa och därmed också en insats för miljön. Häromdagen hade vi ett möte där vi satt på fyra olika platser men upplevde att vi var på samma möte. Nu kommer ju tekniken i  läsplattor/datorer och då blir det ändå enklare. Privat använder vi ofta Skype för att kommunicera med barn och barnbarn. Ger en viss känsla av kontakt men självklart så är fysiska möten det allra bästa.
 

Nya medborgare välkomnade i Stadshuset

Skövde har en tradition att hälsa nya medborgare välkomna på Nationaldagen. Vi har en ceremoni i Stadshuset där vi välkomnar med diplom och presenter. I år var det många nya medborgare och vi var totalt ett 90-tal personer på mottagningsceremonin. Nedan finns några bilder och du kan också se fler bilder på Skövde Nyheter och Skövdes hemsida.
 

Sjung om studentens lyckliga dagar

 
Trångt, Varmt. Kaos. Gemytligt. Folkfest. Trvisel. Gemenskap. Lycka. Glädje. Familjefest. Det är många ord som kan beskriva stämningen då årets studenter sprang ut och mötte familj och vänner. Det är jubel i Skövde idag då gymasietreorna drar på sig de vita mössorna och jublar över att ta examen. Det är bara att önska dem lycka till och allt gott i framtiden.
De sjunger om studentens lyckliga dagar och det är nog vad vi alla önskar dem.

Cementa - en het fråga i Skövde

 
Igår ordnade Nätverket Rädda Våmbsdalen en vandring för oss politiker i kommunfullmäktige. Gruppen med Alv Svensson i spetsen är starkt engagerade för att stoppa utbredningen av täktverksamheten vid Cementa i Skövde. Frågan är komplicerad då många intressennstår i konflikt med varandra. De närboende är förtvivlade och naturvännerna rasar då ett stort hål ska öppnas. Samtidigt så behöver vi cement och fabriken skapar många arbeten. Skövde kommun äger inte frågan. Det är Mark-och Miljödomstolen som ska pröva om ny brytning får ske. Kommunen ska yttra sig i frågan och det blir ett ärende på KF den 17 juni.

Debattartikel om lärare och deras viktiga uppgift

Skaraborgs Allehanda publicerar i dag ett inlägg om lärarnas uppdrag. Läs det i sin helhet på www.brännberg.se.
 

Lyssna till Annika Eclund om skolan

Kristdemokraternas riksdagsledamot, Annika Eclund, berättar om skolan och kristdemokraternas skolpolitik.Annika leder också partiets skolgrupp som snart kommer att presentera en rapport om framtidens skola.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qqV5WDD89uM

Låt lärare få vara lärare

Detta är ett inlägg som förhoppningsvis publiceras i länets tidningar. Först ut var Skövde Nyheter.
 

Låt lärarna få vara lärare
Läraryrket behöver en kraftig uppvärdering. De har valt att arbeta med det viktigaste vi har, barn och ungdomar. De som bestämt sig för denna profession brinner för att vara med och förmedla kunskaper. Men många lärare upplever att de inte får tillräcklig tid att ägna sig åt eleverna. De upplever en för hög arbetsbelastning och har blivit så mycket mer än undervisare. De har inte valt läraryrket för att bli administratörer, socialarbetare, psykologer, kompisar eller extra-föräldrar. Läroplanen anger tydligt att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, men också ge en grund för fortsatt utbildning. Lärarna har en viktig del i detta, men kan inte stå för allt ansvar själva. Skolan behöver ha flera olika professioner som samspelar för att bidra till elevernas harmoniska utveckling. Men detta grundläggs av och ansvaras för i första hand av familjen. Lärarna ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning och förmedla kunskaper, men grundläggande värden är föräldrarnas ansvar.
Många lärare har så många uppgifter att det inverkar negativt på möjligheten att jobba effektivt. En studie från Örebro Universitet anger att 59% av lärarna funderat på att byta yrke och att nästan alla uppger att de ständigt tvingas jobba övertid för att hinna med. Hela 62% uppger att de ofta eller mycket ofta hoppar över luncher/raster för att hinna med det som måste göras.
Alliansregeringen driver ett stort reformarbete av skolan. Mängder av initiativ har tagits. Ny läroplan för grundskolan, ny skollag, ny gymnasieskola, karriärtjänster för lärare, ny lärarutbildning och ny betygsreform är bara några av de förslag som tillkommit. Men nu behöver svensk skola lugn och ro. Lärarna, med sin akademiska utbildning, måste få arbeta, med det som de är bäst på, förmedlingen av kunskaper. En borgfred för skolan behövs.
Kristdemokraternas riksdagsledamot, Annika Eclund, har lett en arbetsgrupp om skolans framtid. I en debattartikel skriver hon att skolan inte får vara ett slagträ i valdebatten och att ”vi måste låta de reformer vi genomfört träda i kraft och få effekt”. Jag önskar att fler skolpolitiker skulle resonera så.

Lärarna behöver framförallt få uppleva uppskattning från samhället för sin viktiga uppgift. Uppvärdering av yrket, fokusering på det pedagogiska uppdraget och en löneökning är nog det som är allra viktigast för att locka fler ungdomar att välja läraryrket. SCB förutspår att 43 000 lärare och förskollärare kommer att saknas år 2020. De närmaste åren kommer många erfarna lärare och förskollärare att gå i pension och intresset för lärarutbildningen ligger därför i allas vårt intresse.
Uppmuntra lärarna och uppmana politikerna att avstå från att lägga sig i lärarnas profession!
Conny Brännberg (KD)
Fil mag i pedagogik

 
 

Kryddträdgården förvandlas till lekplats

Under några år hade vi en fantastisk grön oas mitt i centrala Skövde. Kryddträdgården till minne av Gunnar Bergström sköttes av DaCapo som genom sina studenter med gröna fingrar åstadkom en enorm grönslande prakt som var till stor glädje och inspiration. Men trädgårdens storhetsdagar är över och eftersom ingen ville sköta den så har den nu förvandlats till en lekplats. Det är en bra plats för de yngsta med tanke på fiket på Förr som lockar många unga föräldrar. Det har blivit en stor fikakultur bland barnlediga föräldrar och en lekplats i närheten av ett populärt fik är en tillgång för barnen.
 

Besök av kinesisk toppolitiker

När man åtar sig ett politiskt uppdrag vet man aldrig vad det kommer att Innebära. Ibland blir man utskälld, ofta ifrågasatt, men visionen om att kunna vara med och förändra samhället är så stark att man står ut med de negativa bitarna. Emellanåt hamnar man också i sammanhang om man inte kunnat förutse. Bland annat handlar det om att möta människor. I dag var en sådan dag då jag fick tillfälle att möta kinesiska representanter både från politiken och näringslivet. Förra veckan hade jag intressanta samtal med representanter från Azeerbadjahn. Att möta och utbyta erfarenheter från vitt skilda kulturer är mycket givande. Jag tror på dialog och genom att umgås kan vi påverka, även i svåra frågor. Men ofta krävs det många kontakter innan det är läge att ta upp de svåraste frågorna. Men det sägs " man blir lik den man umgås med" och då är förhoppningen att dialog leder till förändring.
Läs mer i GT (http://www.expressen.se/gt/kinesisk-toppolitiker-halsade-pa-hos-volvo/)

Idag är det Mjölkens Dag

FN-organet FAO har utlyst 1 juni som Mjölkens Dag. I vårt land är mjölk en självklarhet, men i många länder så är det en bristvara. Mjök är nyttigt och därför har det fått en egen dag.
Lite fakta om mjölk och svensk mjölkproduktion:
- Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver varje dag och enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
- Vi uppmanas dricka 5 dl mjölk eller mjölkprodukter per dag.
-    Varje svensk dricker cirka 90 liter mjölk årligen.
- 85 procent av alla förskolor serverar mjölk till lunch varje dag.
- En svensk förskola serverar i snitt 2.61 dl mjölk per barn och dag .
- På grundskolor serveras mjölk till lunch varje dag på 99 procent av skolorna och varje elev dricker i snitt 1,8 dl mjölk dagligen. 
- I Sverige finns cirka 4800 mjölkgårdar.
- Varje mjölkgård har i snitt 70 kor och levererar genomsnittligen cirka 570 ton mjölk per år.
- Totalt producerades i Sverige under 2012 cirka 2860 000 ton mjölk
 
Genom att köpa mjölk bidrar vi till att hålla svensk mjölkproduktion igång. Därigenom håller vi också det svenska landskapet öppet. Utan kor så växer det snart igen.
 
En uppmaning att idag - som en hyllning till mjölkens dag - dricka lite extra mjölk.

RSS 2.0