Second hand - intressant affärsidé

 
 
Två lördagar i rad har jag varit hemma i Skövde (de flesta lördagar är jag bortrest) och då varit vid Gengåvan, Skövdes Second Hand-butik, i Lunden. Båda gångerna har det varit rejäl kö vid öppningen och många har strömmat till för att vara tidigt på plats och fynda. Butiken i Skövde drivs av Erikshjälpen tillsammans med tre lokala kyrkor. Det är Pingstkyrkan i Skövde, Elimkyrkan och Stöpens Pingstförsamling som utgör basen för volontärerna. Omsättningen i butiken är stor och all vinst går till socialt biståndsarbete. Inne i butiken finns flera av de mottagande projekten beskrivna.
Affärsidén är lika enkel som den är genial. Det man inte längre har användning för skänker man till butiken. Där säljs det och medlen går för att hjälpa andra människor. Om något inte kan säljas i Sverige så har det oftast gått med lastbil till Estland där det omsätts.
 
Många har också köpt och använt saker, men efter en tid så har de skänkts tillbaka till Gengåvan. Då kan andra köpa det igen. Snacka om återvinning. Det finns idag en mycket stark ökat medveten om hushållning, hållbarhet och miljötänkande. Gengåvan är ett utmärkt exempel på vikten av kretsloppstänkande. Under den senaste tiden har det till exempel uppmärksammas att vi slänger tonvis med kläder, inte för att de är trasiga, men för att vi helt enkelt byter vår garderob. Här kan Gengåvan och andra Second Hand-butiker spela en viktig roll. Jag har också mött många studenter som bara älskar denna möjlighet att handla billigt. 

Hantverk - att använda sina händer

Slöjd och hantverk är på uppgång i Sverige. Det skapas nya typer av syjuntor och det kallas slöjdcafé, stickakademin, gerillaslöjd och mängder av nya beteckningar. Att slöjda är uppskattat och många undersökningar visar att det kan betecknas som en stor folkrörelse. Att skapa med sina händer är också mycket populärt bland barn och ungdomar. Slöjden har framtiden för sig. I Västra Götalandsregionen har vi genomfört ett slöjdlyft som vi hoppas ska bidra till ett ändå större intresse. Våra hemslöjdsföreningar gör ett mycket viktigt arbete och vi ser ständigt våra hemslödskonsultenter i medierna. Frågorna ligger helt enkelt i tiden.
Bilden ovan är tagen i Kyrkans Hus i Skövde. Jag blev så glad när jag såg den. Den som kan sticka ser hur föregående person gjort och kan bidra till detta gemensamhetsprojekt. Jag kan tänka mig att då halsduken är klar för försäljning så kan man känna delaktighet i den. En kul idé som andra kan göra också!
Under flera år var jag vice ordförande för den statliga myndigheten, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, och fick då en god insikt i denna viktiga folkrörelse. Nu försöker jag att verka för hemslöjden i mina kommunala och regionala uppdrag.
 

Skövde växer - över 55 000 invånare

Skövde - centralort i Skaraborg - växer. Sedan Västra Götalandsregionen bildades för snart 20 år sedan har delregionernas betydelse stärkts. Skaraborg lever kvar som begrepp, även om det tidigare landstinget lagts ned. Bland de 15 kommuner som finns i området så är Skövde den givna ledaren. Men det förpliktigar också på många sätt. Det innebär en generositet och förståelse för de andra kommunernas behov. Jag tycker att balansgången har fungerat hyfsat väl, men allt tyder på att urbaniseringen fortsätter. Sverige avfolkas i inlandet och allt fler flyttar till större städer som ligger utmed kusten. Men några undantag finns. Det verkar som att Skövde har en möjlighet att hävda sin ställning. Jag tillhör den som reser mycket och då är tillgången på järnväg en stark attraktion. En timma till Göteborg och två timmar till Stockholm gör att många pendlare gärna bor här. Men tillväxt innebär också stora förändringar. Bilden ovan visar det nya Regionens Hus som snart är färdigt och bredvid bygger kommunen ett stort parkeringshus. Detta är emellan resecentrum och Högskolan i Skövde. Den stora utmaningen är att hinna med att bygga nya bostäder i takt med att människor vill flytta till Skövde. Man kan säga att det på många områden går väldigt bra för Skövde. Jag är glad över att ha varit med i kommunstyrelsen under många år och haft inflytande över utvecklingen. Nu är det snart valkampanj och då ber vi väljarna om förnyat förtroende för att fortsätta utvecklingen av vår kommun.
 

Ta del av våra tankar - via film

 
Dialog är namnet på en serie filmer som jag gör tillsammans med Isabelle Waldenvik. Vi arbetar med mycket enkel teknik och försöker att komplettera våra artiklar, flygblad och andra mediainsatser med att använda rörlig bild, Just nu gör vi en serie på fyra program som beskriver angelägna kristdemokratiska frågor. Det första avsnittet handlar om Familjen. Vi lyfter fram familjen som samhällets grundläggande byggsten. Det är i familjen som vi lär oss hänsyn, solidaritet, omtanke och kan visa kärlek. Detta tar vi sedan med oss när vi, gemensamt, bygger ett människovänligare samhälle. Våra filmer finner du på Facebook (@kdskovde) men också på Youtube. Kanalen heter "Dialog - Kristdemokrater i Skövde" och där finns alla våra filmer.