Sjukhuset har pengar över

Skaraborgs Sjukhus, som är en del av Västra Götalandsregions hälso- och sjukvård, visar bra siffror i bokslutet. Ledningen uttalar sig i SN och menar att de har balans i budget men inte i verksamheten.
Några stora utmaning finns inom:
- sommarvikarierna
- obemannade tjänster på psykiatrin
- långsiktiga svårigheter med kompetensförsörjning
 
Med anledning av de många skriverier som varit kring psykiatrin ställer jag vid nästa regionfullmäktige en interpellation. /det uppmärksammas av SLA idag). Den handlar om vad regionen totalt gjort för att hjälpa Skaraborg som uppenbarligen har problem. Jag vill veta vad den politiska ledningen gjort för att underlätta situationen i Skaraborg där många patienter har drabbats av situation som uppstått. Det ska bli intressant att få svar på den frågan. När regionen bildades så var ju tanken att vi skulle skapa en "stor familj" och hjälpas åt. Hur fungerar det nu efter 15 år?
 
 

Inte lätt att vara kollektivresenär

Jag föredrar att åka kollektivt. Ofta fungerar det bra, men i dag var en rejäl struldag. Tåget som jag hade räknat med att komma med på var inställt. Då gäller det att snabbt få reda på alternativ och jag loggade in mig på både Västtrafiks och SJs sajter. Tyvärr kunde jag inte få fram information varför jag ringde till Västtrafik. Jag blev trevligt bemött men enda beskedet var att jag behövde ringa till SJ eftersom tåget inte var ett Västtrafiktåg. Men om jag väntade 40 minuter kunde jag ta en buss till en angränsande station och vänta en halv timma för att sedan ta nästa tåg. Då tittar jag mig omkring och ser att bussen som skulle anlända om 40 minuter stod vid busshållplatsen. Chauffören meddelar att vi skulle nog hinna till nästa station för att där kunna åka med ett tåg. Mycket riktigt så kommer ett tåg som gör att mina förhoppningar att hinna hem ökar. Ombord försöker jag att boka en biljett till ett annat tåg som jag skulle försöka byta till. Då fungerar varken mobilen eller datorn. Vid en station lyckas jag få nätkontakt och kan beställa en biljett. Tyvärr blir det växelfel och tåget som jag sitter på är 20 minuter försenat. Det innebär att jag helt enkelt missat tågen som jag beställt en biljett till.
Nu sitter jag ombord på ett annat tåg och skriver detta. Nu har jag i alla fall en uppkoppling men är rejält försenad och missar ett viktigt möte.
Kanske ska man resonera att man ska vara glad att man överhuvudtaget kommer hem, men faktum är att jag övervägde i morse att ta bilen. Men eftersom jag föredrar att åka tåg så står bilen kvar hemma på parkeringen.
 
Några timmars strul, ett missat möte och frustration att inte de olika tågoperatörna kan ha gemensam kundtjänst eller lämna information om varandra, att inte kunna få uppkoppling med mobilen, och dessutom så var jag nog inte den enda som råkat ut för missöden utan trängseln var rejäl, så konstaterar jag nu att jag borde nog ha tagit bilen.

Debatten fortsätter om pensionerna

Förra veckan skrev jag ett debattinlägg om pensionärernas frustration i samband med att de första pensionerna betalats ut 2014. I dag kommenteras detta i en insändare i Skaraborgs Allehanda. Jag skrev att "pensionärerna upplever att pensionen minskar", ett ordval som uppmärksammas i insändaren. När en pensionär öppnar kuvertet så kan de konstatera att pensionen 2014 blir betydligt lägre än den var under 2013. Det blir alltså inte lika mycket över i plånboken. Samtidigt så bygger all framtida pension på beräkningar och ingen har egentligen ett löfte om en viss summa.
Nu kan man diskutera vissa ord eller uttryck men faktum är att många pensionärer är missnöjda. Därför känns det skönt och trovärdigt att kunna debattera denna fråga eftersom Göran Hägglund är den partiledare i alliansen som i alla budgetförhandlingar lyft fram pensionärernas situation. Han har haft framgång för sina krav, men vi är ändå inte nöjda. Fler insatser krävs. Kristdemokraterna står på pensionärernas sida.

Moderaternas provval i Skövde väcker uppmärksamhet

Moderaterna kör ofta med öppna kort. Det är nog en effekt av Schlingmans påverkan och när det gäller provvalen så har det verkligen varit öppet. Till och med vi som inte är medlemmar i partiet har fått delta i provvalen. Region och riksdagslistorna är klara och snart är det dags för kommunlistorna. I Skövde har provvalet väckt uppmärksamhet. Michael Nimstad, som jag arbetat nära i ett styrelseuppdrag, beskrivs som en "skräll". Han fick oerhört starkt stöd bland allmänheten och om detta skriver nu lokala medier.
Läs mer i SN och SLA

Lars Adaktusson i Skövde

 
I dag har vi haft presskonferens med Lars Adaktusson i Skövde. Jag och vår riksdagsledamot Annika Eclund var med och media visade stort intresse för Lars och hans kandidatur till Europaparlamentet.
Läs mer
http://sla.se/skovde/article1474023.ece
http://www.skovdenyheter.se/artikel/58839/adaktusson-laddar-for-eu
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5767847

Senaste opinionssiffrorna pekar på ett oförutsägbart val

Det mäts hela tiden hur de olika partierna ligger till i opinionen. I dag presenteras siffror som tyder på att just nu är det väldigt osäkert kring vilka partier som finns i riksdagen efter höstens val. Samtidigt som media gör stort nummer av att ett parti går upp eller ned några procent finns en stor grupp som inte bestämt sig än. Många av dem kommer inte att göra det förrän under någon av de sista dagarna under valrörelsen. Vi som är partiaktiva arbetar nu med förberedelserna och alla har bestämt sig för att vinna i höstens val. Spekulationerna i media lär pågå men det är valdagens resultat som gäller.

Senaste opinionssiffrorna pekar på ett oförutsägbart val

Det mäts hela tiden hur de olika partierna ligger till i opnionen. I dag presenteras siffror som tyder på att just nu är det väldigt osäkert kring vilka partier som finns i riksdagen efter höstens val. Samtidigt som media gör stort nummer av att ett part går upp eller ned några procent finns en stor grupp som inte bestämt sig än. Många av dem kommer inte att göra det förrän under någon av de sista dagarna under valrörelsen. Vi som är partiaktiva arbetar nu med förberedelserna och alla har bestämt sig för att vinna i höstens val. Spekulationerna i media lär pågå men det är valdagens resultat som gäller.

Måste politiker dansa cancan på torget?

-Vi är slavar under medierna. Så uttrycker sig det förra kommunalrådet i Flen, Anders Berglöv (S) i en intervju i Dagens Samhälle (nr 3 2014). Tidningen har granskat avhopp från tunga politiska poster och konstaterar att det är ett antal kommunalråd som lämnat sina uppdrag under mandatperioden.
Berglöv tar upp en intressant aspekt av politikernas behov av medier. Det politiska uppdraget är ett slit och ofta hanteras mycket seriösa och problemfyllda frågor. Tyvärr kan detta ibland uppfattas som "tråkiga" frågor, men de tillhör vardagslivet för de förtroendevalda. Problemlösning är en av politikens viktigaste uppgifter.
Därför är det lätt att haka på mediernas påhitt att politiker ska vara med i sammanhang där de är "människor" och inte bara politiker. Helt enkelt visa upp något av en personlig sida.
Berglöv säger att han ser en "avintellektualisering av politiken" och "medialt trams".
Vilken partiledare vågar säga nej när en producent för ett "lekprogram" på TV ringer upp och erbjuder plats i rutan? Att få exponeras i en annan roll kan skapa en image som tillför ett värde till det personliga varumärket, men frågan är om det är bra på lång sikt.
Politiker är beroende av medierna. Så är det. Och då måste man spela med på mediernas villkor. Men ibland kanske man vinner på att avstå från att vara med i ett visst sammanhang. Men lockelse att få visa att man är "folklig" tar ibland överhanden.
Eftersom det är så att man "måste" vara med, kanske inte alltid dansa cancan på torget, men uppträda i icke-politiska sammanhang så ställs allt tuffare krav på politikern. Kraven att vara "folklig", att ställa upp på "hemma-hos-reportage" eller visa upp sin familj, gör att "privatlivets helgd" blir offentligt. Det är ofta ett högt pris att betala och särskilt om politikerns barn får lida för sin förälders politiska engagemang.
Berglöv tar upp frågan om den politiska arenans gränser. Tillhör "cancan på torget" det politiska uppdraget eller har man då tagit ett steg utanför den politiska sfären?

Årsmöte i lidköping

 
Ikväll har jag talat i samband med kristdemokraterna i Lidköpings årsmöte. jag gav en bakgrundsbeskrivning till bildandet av EU och vikten av att de kristdemokratiska värdena får fortsätta att påverka utvecklingen av gemenskapen i Europa. Efter årsmötet var det nomineringsstämma och avdelningens ordförande, Tommy Larsson, som i många år varit listetta uttryckte nu sin glädje över att kunna lämna över stafettpinnen. Som kommunalrådskandidat kommer nu KD i Lidköping lansera Stefan Gustafsson. 
 

Vilken frihets- och kvinnosyn har EU-ministern?

Att läsa tidningen till frukost har ibland sina sidor. Det kan vara en skön avkoppling och berikande men ibland är det nästan så att man missar njutningen av maten för man blir så upprörd. I morse tände det till då jag läste EU-minister Birgitta Olsson uttalande om kvinnor.
"Det har länge varnats för begåvningsflykt, "brain drain". Men ett ännu större problem är "brain in vain" – att kvinnor skaffar sig högre utbildning utan att kompetensen tas till vara."(DN Debatt)
Birgitta Olsson vill säkert driva någon slags kamp för kvinnans fri- och rättigheter. Det är lovvärt och ingår väl i en liberal ministers agenda. Det har jag inget emot, men jag reagerar på hur och vad hon säger.
 
Vem ska avgöra om en kvinna (eller man) ska vara hemma och leva nära sina barn? Jag säger självklart att det är föräldern själv som ska avgöra detta. Friheten att få bestämma ska föräldrarna själva äga. Det är frihet för mig.
Men EU-ministern gör ett generalangrepp på alla välutbildade kvinnor som är hemma (Hon säger inget om män, så hädanefter skriver jag bara kvinnor, eftersom det är så ministern argumenterar)
 
Vad är det då för människosyn som ligger bakom detta? Det måste handla om att en människas värde i första hand mäts i förhållande till den produktion som hon kan tillföra samhället. Produktionsvärdet är alltså avgörande. Det innebär att om man inte tillför samhället ekonomiska värden, tillför man ingen nytta. och därför är det negativt att vara hemma. Alla välutbildade kvinnor som är hemma ska tydligen känna en skam att man valt detta. Ministern menar väl att samhället har satsat stora pengar på kvinnan och nu måste hon "betala" tillbaka genom att tillföra ett produktivt värde som är ekonomiskt mätbart.
 
Detta är fjärran från min ideologiska syn. Jag anser dels att friheten att själv välja, måste vara upp till kvinnan, och en minister ska inte ge sig på de som valt att prioritera sina barn och satsa på sitt hem. De värden som kvinnan tillför sitt hem är inte sådana som man lär sig på handelshögskolan, men som samhället borde värdera högt. Att satsa på sina barn och skapa ett hem där människor kan mötas och utvecklas är sådana värden som jag anser är mycket värda.
 
Ordet "vain" handlar om att det är fåfängt eller jag antar att hon menar bortkastad. Ett oerhört olyckligt ordval.
Jag tycker att det är ett förakt att skriva och uttala sig på detta sätt. Den välutbildade kvinnan måste vi kunna lita på har gjort ett rationellt val. Hon har helt enkelt bestämt sig för att välja hemmet före karriären och då är det inte av ekonomiska bevekelseskäl, utan ett eget val. Individen har själv valt och sådant kallar jag frihet.
 
Nu finns det situationer där kvinnor "tvingas" att vara hemma och sådant ska självfallet inte ske. Individen måste naturligtvis själv göra valet. Här kan det finnas traditioner och kulturer som behöver en ändring av förlegade könsroller. Men om det just är välutbildade kvinnor som är problemet, vilket ministern menar, tror jag knappast stämmer.
 
Det är synd att vi 2014 fortfarande ser människovärdet utifrån ett rent produktionsvärde. Det tyder på att vi måste få nya sätt att möta värden. Kanske lyckoforskningen är inne på en sådan väg. Säkert har den kvinna som valt, trots att hon är välutbildad, att vara hemma och därmed berika samhället, investera i sina barns framtid, använda hemmet som en mötesplats för andra människor, ett högre lyckoindex än den som tvingas ut i produktion därför att lagstiftarna inte skapar en reell valmöjlighet.
 
Efter att ha läst Birgitta Olssons artikel är jag styrkt i min människosyn och känner att jag valt rätt parti då jag valt Kristdemokraterna.
 

Ska politiker lägga sig i om skolans läxor

Det måste finnas tydliga gränser mellan vad politiker ska fatta beslut om och vad de professionella utövare ska ansvara för. Detta blir väldigt tydligt i debatten om läxor och läxhjälp.
Socialdemokraterna i Skövde driver dessa frågor på flera olika sätt. Dels har de ansett att det ska vara förbjudet att ge läxor och att skolorna ska vara läxfria. Detta har de inte fått stöd kring och nu har de ett förslag om att skolan ska ge läxhjälp.
Jag förstår att de reagerar över de s k RUT-avdragen och att företag som erbjuder läxhjälp kan få erbjuda sådana avdrag. Men frågan är var politikens gränser går.
Skolnämnden i Skövde har debatterat förslaget om läxhjälp och ger ett klokt svar. Enkelt uttryckt - ingen fråga för politiken men för skolan. Rektor och lärare måste äga sådana frågor.
Säkert blir det debatt när förslaget kommer upp i fullmäktige.
 
http://www.skovdenyheter.se/artikel/57854/laxhjalp-inte-politikernas-sak

Äldre nöjda med äldreomsorgen i Skövde

De äldre ger toppbetyg till äldreomsorgen och framför allt dess personal. När man läser media och särskilt de uttalanden som PROs ordförande ständigt gör kan man lätt få intrycket att det är bedrövligt. Det finns problem och de ska åtgärdas. Allt kan bli bättre.
Men när man läser siffrorna i 2013 års nationella brukarundersökning, gjord av Socialstyrelsen, så finns det väldigt mycket som är bra i Skövde.
Om 9 av 10 pensionärer säger att de är nöjda eller mycket nöjda så är det bra siffror. Samtidigt så finns det några som inte är lika nöjda och då får man åtgärda detta. Ambitionen är att alla ska vara nöjda.
Det sätts bilder på äldreomsorgen, ofta negativa bilder. Dessa behöver möta motbilder. Statistik kan användas på väldigt många olika sätt.
Ann-Katrin Jönsson, omvårdnadsnämndens ordförande, skriver om detta i SN och SLA.
http://www.skovdenyheter.se/artikel/57458/allt-fler-nojda-med-aldreomsorgen

Folkfest vid invigningen

 
Det blev en folkfest då Sankta Helena Kyrka invigdes. Själva ombyggnation som pågått nästan ett år har inneburit ett ansiktslyft och en modernisering av kyrkan, men den "känns igen" och invigningsbesökare gav den godkänt. Framför allt har tillgänglighet, personalutrymmen, toaletter och möteslokaler fått ett lyft. Satsningar på bild- och ljudteknik uppskattades också.
Själva invigningen inleddes med att biskop Åke Bonnier stod utanför kyrkan och bultade på dörren med sin biskopsstav. Dessförinnan hade han läst Psaltarens texter med en uppmaning att "Öppna dina portar".
Tre körer sjöng under invigningen och biskopen höll en mycket utmanande predikan. Den handlade om kyrkans roll i livet och vikten av de eviga frågorna. Han utgick från Skövde som shoppingstad där man konsumerar men snabbt inser att man förbrukat det man köpt in. Den kristna tron innebär bestående värden. Samtidigt som han uttryckte glädje över kyrkorummet och den nyinvigda kyrkan mitt i byn var det en stark utmaning att gå ut och verka även utanför kyrkan. Det var en predikan som utmanade och uppmuntrade kristna att inte enbart hålla sig inne i kyrkan.
De lokala medierna fanns på plats och du kan läsa mer om invigningen på
http://www.skovdenyheter.se/artikel/56970/st-helena-kyrka-aterinvigd
 
http://sla.se/skovde/article1468112.ece

Återinvigning av Sankta Helena Kyrka i Skövde

I dag blir det nog något av en folkfest då Sankta Helena Kyrka i Skövde kommer att återinvigas efter ytterligare en renovering. Biskop Åke Bonnier, kommer som ledare av Skara Stift, att medverka vid invigningen. Bonnier har ju också titeln Årets Skaraborgare vilket har blivit starkt uppmärksammas.
Kyrkan har varit öppen under veckan och många har passat på att ta del av förändringarna. Så här skrev Skövde Nyheter om resultatet: http://www.skovdenyheter.se/artikel/55860/nyrenoverad-kyrka-oppnade-for-nyfikna
Förra renoveringen orsakade väldigt många åsikter och det ska bli intressant att få se resultatet. I dag deltar jag i invigningen som kommunfullmäktiges ordförande i Skövde, mitt engagemang som kyrkofullmäktiges ordförande upphörde i månadsskiftet annars hade jag haft båda dessa roller vid dagens högtidliga invigning.

Rätten att få vara kristen

Det är ingen självklarhet att en person fritt får välja sin tro. Religionsfrihet är självklart i vissa länder men otänkbart i andra. Runt om i världen pågår det en förföljelse mot personer som valt "fel" tro. SVT uppmärksammade häromdagen situationen för Nordafrikas konvertiter. I reportaget och studiosamtalet talade man om att tusentals unga människor konverterar från islam till kristen tro. Priset de kan få betala är att de mister sina äktenskap, barnen förlorar sina identitetskort och ställs därmed utanför de sociala systemen, familj och vänner vänder dem ryggen och de betraktas rent allmänt som "avfällingar".
Det är mycket bra att Tuve Skånberg och Emma Henriksson, två av kristdemokraternas riksdagsledamöter, tydligt tar ställning och hävdar religionsfriheten. (Läs debatt i Hemmets Vän). Sverige har en viktig roll att spela runt om i världen och då inte minst kring mänskliga rättigheter. Rätten att fritt få välja sin tro måste hävdas vilket också innebär att Sverige, som är ett kristet land, måste respektera den som inte bekänner sig till kristen tro. Det innebär att även andra religioner måste få ha egna möteslokaler. Detta är inte en självklarhet i vårt land. Det har bland annat uppmärksammats att judar i Sverige fortfarande trakasseras och att säkerheten kring judiska sammankomster har höjts på grund av en ökad hotbild.
För Kristdemokraterna är individens fri- och rättigheter oerhört viktigt. Vi för en politik som med tydlighet visar sina värden förankrade i kristen etik, men det innebär också att vi hävdar individens rättigheter. Även i religionsfrågan.

Skövde är nominerade

Skövde Kommun har nominerats till en fin utmärkelse. Handslaget 2013 handlar om upphandling och vi är med på grund av vår livsmedelsupphandling. Känns väldigt roligt. Detta område (upphandling) ingår i min "politiska portfölj" och det känns fint att våra tjänstemän nu uppmärksammas för sitt goda arbete.
Här kan du läsa mer:
http://www.skovdenyheter.se/artikel/56512/ett-matkop-som-kan-bli-guld-vart
www.upphandlingsdagarna.se
Priset kommer att delas ut vid Upphandlingsdagarna 2013

Finns många missnöjda pensionärer

Jag håller på och skissar på en debattartikel om det svenska pensionssystemet. Troligtvis har vi ett av världens bästa system, men inget finns som är perfekt. Många av landets pensionärer är inte nöjda med sina pensioner och   flera av pensionärsorganisationer försiter inget tillfälle att påpeka brister i pensionssystemet. Men det är framför allt en orättvisa mellan löntagarna och pensionärer som upplevs. Jobbskatteavdragen är uppskattade av löntagarna som har fått mycket mer i plånboken. Detta upplever väldigt många och vet att det äralliansregeringen som genomfört detta i samband med den s k jobblinjen. Pensionärer, däremot, har en annan syn. De får betala, vad de uppfattar, en större del i skatt av den pension som betalas ut. De får inte göra några jobbskatteavdrag. För kristdemokraterna är det en angelägen fråga att även pensionärer får mer över i plånboken. Göran Hägglund har drivit denna rättvisefråga och förhoppningsvis blir den med i valrörelsen. Kristdemokraterna kommer även i framtiden att stå på pensionärernas sida. 
Får se om jag får till ännu en debattartikel i frågan.

Åke Bonnier - Årets Skaraborgare

En av de fina utmärkelser som någon i vårt område kan få är titeln "Årets Skaraborgare". Nu har biskop Åke Bonnier tilldelats detta förtjänsttecken. Biskopen har, trots en relativt kort tid på posten, tagit ställning i flera uppmärksammade frågor. Bland annat har detta skett i samband med flyktingfrågor, men det blev också rejält debatterad då Bonnier talade om diskrimineringen på landsbygden och att olika människovärden verkar råda. Som företrädare för kyrkan har han hunnit sticka ut hakan vid flera tillfällen och detta har då resulterat i utmärkelsen.
Läs mer på
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5754694
http://www.skovdenyheter.se/artikel/55950/han-blev-arets-skaraborgare

Nya politiska partier bildas

Det bildas ständigt nya partier i Sverige. Nu den senaste veckan har ytterligare några dragits igång. I går kväll möttes över 300 personer för att samtala om ett nytt parti i Göteborg inititerat av professor Dennis Töllborg (GP). Partiet bildas då en ilska och irritation uppstått bland många göteborgare på grund av de skandaler kring ekonomi och moral som skett i stan. Nu kommer motreaktioner. Många är helt enkelt besvikna på de partier som i dag finns i fullmäktige och vill se en annan ordning. Inför förra valet var debatten om vägtullar stor och ett nytt parti, Vägvalet, bildades och kom in i fullmäktige. Om Vägvalet gjort nytta eller inte kommer väljarna att säga sitt om i september då det är dags att pröva frågan igen. Töllborg är nu på gång att bilda ett parti som motverkar mutor i Göteborg. "Ett Öppet och Transparent Göteborg" är devisen.
Nu är det svårt för lokala partier och särskilt för enfrågespartier att locka så många väljare att de får någon som helst makt. Men demokratins styrka är att den som vill bilda ett parti, och lockar ett antal andra, faktiskt kan ta sig in i maktens boningar via allmänna val. Om tillräckligt många väljare ställer sig bakom ett parti kan det få representation. Men med många små och lokala partier, utan en ordentlig ideologi som grund, har det också visat sig svårare att få tillräcklig anslutning kring förslagen så att en kommun verkar i en viss riktning. Det är då lättare att det blir "stillastående" än att utveckling sker. Men det finns också exempel där lokala partier har lockat sunda och kloka personer som alltid verkat för kommunens bästa.
Vid förra valet var det 18 partier som deltog i valet i Göteborg. Av dessa blev åtta partier representerade i fullmäktige. Utöver de 18 partier som aktivt deltog var det ytterligare ett 30-tal partier som fick väljarnas röster. Ett sådant "outsider-parti" som nästan varje val får röster är "Kalle Anka-partiet". Det har aldrig funnits något sådant parti registrerat men röster får det ändå. Att folk röstar på ett "icke-parti" eller "nonsens-parti" kan ses på många olika sätt. De etablerade partierna kan nog tycka att det är bortkastade röster, men "demokrativännen" kan se det som en styrka att en person faktiskt kan visa med sin röst vad den tycker.
Säkert kommer många hundra partier att finnas i Sverige inför höstens val som konkurrerar om platserna till kommuner, landsting/regionen eller riksdag. Innan dess har vi Europaparlamentsvalet, 25 maj, som också höjer valtemperaturen.

Biblioteksmässa i Skaraborg

Är du intresserad av frågor som rör framtidens bibliotek? Boka då in 2 april. Det blir då en biblioteksmässa i Falköping. Läs mer i Skövde Nyheter: http://www.skovdenyheter.se/artikel/55622/star-infor-en-stor-forandring

Konsten att vara snäll

Det finns något med konst och kultur som har ett särskilt värde. T ex då man betraktar bilder så gör vissa bilder inget större intryck medan andra bilder dröjer sig kvar i ens sinne. Ibland kan man säga att en konstbild är något annat än en vanlig bland och just att det är konst ger den ett annat värde än bara det som bilden tekniskt sett förmedlar. Det är därför som jag gillar att gå på konstutställningar. Men inte alla bilder gjorda av konstnärer dröjer sig kvar heller. Men vissa av dem har något slags värde som talar till mig och därför blir det en slags kommunikation mellan mig och verket.
Så är det med alla kulturens olika uttryck. Jag går gärna på konsert och lyssnar till klassisk musik eller på opera. Det är då ofta sådan musik som skapades för några hundra år sedan. Många av de stora kompositörerna drar miljonpublik på 2000-talet men musiken har sina rötter för länge sedan (Bach 1685-1750, Mozart 1756-1791, Beethoven 1770-1827 för att nämna några).
En bok som då och då dyker upp i mitt sinne är Konsten att vara snäll. Jag har lyssnat till Stefan Einhorn flera gånger och läser gärna hans böcker. Snällismen, såsom han beskriver den, är en av mänsklighetens finaste egenskaper. Tyvärr har ordet snäll blivit nästan ett negativt ord. Men Einhorn har gett ordet och detta godhetens begrepp en renässans och många av läsarna har nog tagit till sig hans grundtankar om medmänsklighet och vikten av att visa godhet. Vi säger ju ofta att det är tanken som räknas, kanske håller Einhorn med, men han talar hellre om handlingen. Tanken är ju inneboende hos den presumtiva utövaren och det finns inget objekt som kan ta emot tanken. Däremot sker en godhetens handling alltid som en aktivitet mellan två människor. Om en människa tänker goda tankar om andra så är det självklart positivt, men om man säger positiva ord till varandra så är det ändå bättre. Men att dessutom handla, att göra något, förmedla en godhetens omsorg, till en annan människa höjer ju värdet oerhört.
Det är bra med böcker. Jag har läst rätt många. Men det är en och annan bok som då och då dyker upp i mitt sinne och "Konsten att vara snäll" tillhör dessa. Nu är den kanske inte en skönlitterär gestaltning som leder till Nobelpris, men den har ändå någon slags inre kvalitet som ständigt utmanar.
Kan man komparera Snäll? I så fall är nog mitt nästa steg att bli Snällare.

Kan själv - gäller även för äldre

GPs ledare skriver om de äldres situation i Sverige och de åtgärder som äldreminister Maria Larsson har gjort och planerar att göra.
"Maria Larsson har under sin tid på posten gjort mycket för att förbättra för landets äldre. Nu tas ytterligare ett steg."
Artikeln handlar bland annat om det förslag som tidigare presenterats om slopad biståndsbedömning. Idén är enkel. Den äldre som anser sig ha ett omvårdnadsbehov kontaktar kommunen och hemtjänsten kommer. Detta och flera andra intressanta förslag ska nu utredas.
Om detta skrev Maria Larsson i ett inlägg där hon beskriver sin syn på framtida äldreomsorg.
 
De tre svenska statsråden Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall har åstadkommit mycket under sina ministerår. Miljarder har tillförts hälso- och sjukvården, åtgärder för att förbättra för äldre är många och snart kommer vi också att få se resultaten av en förändrad bostadspolitik.
 
Att läsa en så positiv ledare i Västsveriges största tidning som lyfter fram Maria Larsson var en god inledning på dagen.

Upptakt för Kristdemokraterna i Skövde

Kristdemokraterna i Skövde har haft en upptaktskväll inför det nya året som ofta kallas supervalåret. Europaparlamentsval i maj och tre val i september innebär en lång valrörelse. Sådant gillar vi politiker. Förhoppningsvis gör också väljarna det.
Kvällens möte handlade om samtal inför kommande val där vi bland annat började att lista alla de frågor som vi tycker är viktiga inför valen 2014. Det kom in många bra tankar och uppslag ikväll. Vi fick också chans att ta del av kommande satsningar, samtala med varandra och dela gemenskap. Rolf Jönsson hade lagat en mycket god fisksoppa som förgyllde samvaron. På bilden informerar Ann-Katrin Jönsson om kommande möten.

Göran Hägglund ryter till om falska beskrivningar av vården

Göran Hägglund verkar taggad. I ett debattinlägg i Expressen bemöter han på ett mycket bra sätt de svartmålningar av privat vård som vänstern gör. Han menar också att Expressen valt att lyfta fram "sorgliga argument" och därmed också tagit ställning för de som varnat för privat vård och omsorg. Expressen svarar självklart med att de erbjuder olika debattörer att komma till tals.
Men det är mycket bra att Hägglund, både i sin roll som socialminister och partiledare, pekar på att det är vårdens kvalitet som är det viktiga, inte vilka som äger vården. Självfallet är det lika illa om en äldre blir dåligt behandlad på ett privat eller kommunalt boende. Alla ska få en värdig vård, oavsett vem som erbjuder vården. Att verka för en jämställd vård, som tar tillvara individens behov, och utförs med högsta kvalitet och omsorg, sådant ska en minister vaka över. Det visar nu Hägglund att han gör. Det är bra att han, gång på gång, visar att alla människor ska behandlas lika, och att han ställer sig på patientens sida. Han är medborgarnas företrädare och inte ägarnas. Hans krav är rätt och det är bra att han säger det.
Göran Hägglund har ännu en gång visat att han bryr sig om den enskilda människan. Självfallet ska kritik även kunna riktas mot ett kommunalt boende i en kommun där S styr. Att inte tala om detta löser inte alls problemet. Det ska inte spela någon roll om det är ett M- eller S-lett styre som ansvarar för äldreboendet. Den äldre ska kunna känna sig trygg med att få vården utförd på ett professionellt sätt. Detsamma ska råda om en privatperson eller bolag driver äldreboendet.
Läs hela inlägget i http://www.expressen.se/debatt/sorgliga-argument-mot-en-privat-vard/

Intresset för valåret ökar

Jag gillar att prata politik. Att få utveckla mina drömmar om framtiden. Att få berätta varför kristdemokraternas politik gör skillnad. Men det är inte så ofta som man får denna möjlighet. Under ett valår däremot får man massor med tillfällen. Många enskilda och organisationer hör av sig. Det blir inbjudningar att hålla föredrag, att vara med i paneler och många vill bilda sig en egen uppfattning om vilket parti de ska rösta på.
I dag finns en intervju i SLA där denna fråga tas upp. Samtidigt beskrivs också hur politiker "petas" från sina uppdrag. Detta är egentligen en felaktig syn på politiken. Man väljs för en mandatperiod. När mandatperioden är över så har alla uppdrag upphört. Då börjar man på nytt. Men det verkar som att många politiker uppfattar som att de "äger" sitt uppdrag och därmed petas från det. Men så är det inte. Ingen har något uppdrag inför nästa mandatperiod. Det är väljarna som avgör. Däremot så sker det en bedömning inom partierna. Medlemmarna får uttrycka vilka de vill se högst upp på listorna och så fastställs valsedlar. I samband med detta blir många upprörda över att de förlorat "sin" plats. Men det var en plats de hade förra gången och nu är det ett nytt val. Men självklart kan det kännas orättvist om man slitit hårt, tagit ett stort ansvar, drivit tuffa frågor, och sedan inte blir "belönad" för detta. Nu finns ju möjligheter till personval och den som tror sig ha möjligheter att attrahera väljarna får också be om deras kryss. Kryssen har stor betydelse och kan vara helt avgörande. Många kryssar inte för att de gillar helt enkelt listan som den är. Men då behöver man kryssa första namnet. Det är då man säkrar listan. Så uppmaningen till er som vill att medlemmarnas förslag ska gå igenom är att kryssa förstanamnet.

Rekordmånga besökare på bloggen

I går slog nog min blogg rekord i antalet besökare. Det var lika många som läste mina inlägg igår som under en hel vanlig vecka. Jag skrev då om sågningen av oss politiker i Skövde och troligtvis var det flera läsare som delade detta inlägg med andra. Det är intressant med sociala medier att ett budskap kan spridas oerhört snabbt och nå många.
Om du har en blogg eller hemsida där du länkar till andra sidor så lägg gärna upp denna där: http://www.brannberg.blogg.se

En rejäl känga till Skövdes politiker

Det är en rejäl sågning som en av Skövdes kända näringslivsföreträdare ger oss politiker i en intervju i Skövde Nyheter. Silvester Jellinek, intervjuas med anledning av att han nu lämnar verksamheten vid Knistad i Skövde, och då passar han på att uttala sig om oss politiker.

"Silvester Jellinek har tidigare gått hårt åt Skövdes politiker. Han anser att Skövde går bra trots - inte tack vare - sina politiker. Att utvecklingen drivs framåt av människor som älskar staden lika mycket som att jobba.
– Vi har fruktansvärt, enastående okunniga politiker i Skövde. Vi har människor som styr staden som knappt har varit ute och rest. Det bekymrar mig."
 
Nu är det så att jag gillar Silvester Jellinek, Inte alltid för vad han säger. Men ATT han säger det och att han säger det direkt till oss förtroendevalda direkt, det gillar jag. Han har säkert inte alltid rätt, men är ändå något av ett sanningsvittne.
 
Vid mitt senaste möte med honom, föranlett av han sågat mig totalt i en intervju, gav mig så många värdefulla insikter och kunskaper, som jag verkligen har haft med mig efter samtalet. Jag höll inte med om allt han sa, men han sa så mycket att det fanns flera guldkorn i helheten.
 
Jag gillar personer som säger saker direkt till mig. Det motsatta gillar jag inte. De som talar OM men inte TILL eller MED. Tyvärr har vi ofta svårt att vara öppna med varandra. Det är en stor brist. I Intervjun talar Silvester också om jantelagen. Den är säkert hämmande för många och för entreprenören verkar den aldrig ha påverkat. Jantelagen förminskar människor och gör att de inte vågar framföra sina åsikter. Det är inget bra för demokratin och samhällsutvecklingen. Därför måste vi slänga Jante och våga göra våra röster hörda. Där är entreprenören på Knistad ett gott föredöme. Hellre att det blir "lite för mycket " än att det inte blir något alls.
 
Nu håller jag också med honom om vikten av att vi har politiska ledare som varit ute och sett sig om i världen. Det är då vi får nya kunskaper, nya insikter, lär oss hur andra har gjort, berikas av andra kulturer och tankesätt. Det internationella arbetet för en kommun är utvecklande och i den bemärkelsen behöver vi ta till oss orden från "slutintervjun". Nu tror jag dock inte att detta är sista intervjun med Jellinek. Han kommer säkert att fortsätta att förmedla sina sanningar. Åtminstone hoppas jag det.
 

Inspirerad att skriva ett debattinlägg om att Skövde växer

Det var med glädje som jag läste en intervju i fredagens SLA med socialdemokraten Peter Lindroth i grannkommunen Karlsborg. Han blev intervjuad om sina tankar inför 2014 och lyfte då turismen. Det gjorde att jag skrev nedanstående debattartikel och skickade den till SLA. Redan dagen därpå, lördag 5 jan, blev den publicerad:

Skövde växer men därmed också ansvaret

Det är glädjande att Skövde kommun växer. Antalet invånare är snart 53 000 och fler vill flytta hit. De senaste åren har handeln stärkts, flera arbetstillfällen har skapats och inte minst Gothia Science Park leder till att nya företag bildas.

Samtidigt så finns det många utmaningar. Även om många nyckeltal är positiva finns sociala orättvisor, stor ensamhet och många barn och deras familjer lever under tuffa förhållanden. När många har fått det bättre har andra fått det sämre. Detta innebär att det finns många frågor för oss politiker att ta tag i.

Samtidigt så är utvecklingen positiv. Det ger oss fler möjligheter att ta hand om varandra, att kunna dela med oss av våra skatteintäkter, och skapa ett samhälle där vi bryr oss om varandra.

Skövde kommun har också ett stort ansvar som en nod i Västra Götalandsregionen. Kommunen är ledande i Skaraborg och stärker ständigt sin position. Detta ställer också krav på att Skövde är med och tar ett ansvar delregionen Skaraborg.

I SLA 3 jan lyfter Peter Lindroth (S) fram utvecklingen för Karlsborg och pekar bland annat på turismens utveckling. Under många år har jag arbetat med utvecklingen av besöksnäringen som är ett bra exempel på vikten av kommunsamverkan. För tiotalet år sedan var det få som lyfte fram besöksnäringen. Om Karlsborg ska kunna dra nytta av kanalen, fästningen, Tiveden och Vättern krävs ett samarbete med andra. Här kan Skövde spela en viktig roll. Besökaren känner aldrig av några kommungränser utan gör upplevelser i ett område. Skövde kan leda utvecklingen av turismen i Skaraborg genom en ökad samverkan.

Genom att kommunerna stärker sin samverkan skapar vi förutsättningar för en gemensam utveckling. Denna ska vi använda för att skapa ett bättre samhälle för alla våra invånare. Jag vet att devisen ”alla ska med” anses förbehållet ett parti, men det är den kraft som driver alla partier, inte minst Kristdemokraterna. Samverkan och att ställa upp för varandra är viktiga ledord inför 2014. Det gäller både oss som enskilda kommuninvånare och för våra kommuner.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker


David Lega med på maktlistan i Göteborg

Det finns ett stort intresse i Göteborg att ständigt lista olika saker, bland annat vilka som är makthavare, vilka som utöver inflytan och påverkan. Ett annat slag av listor som är vanliga är inbjudningslistorna och vid ett tillfälle bestod inbjudan av en förteckning över vilka som var inbjudan. Jag vet inte bakgrunden till listorna men som icke-göteborgare förstår jag ändå att de är viktiga.
I dag publicerar GöteborgsPosten hundra mäktiga personer inom fem olika kategorier. Det är en högst subjektiv bedömning som är gjord av sju GP-journalister.
I några fall är den självklar i andra fall innehåller den säkert flera överraskningar. Några som inte alls kom med och andra som man säkert kommer att undra över varför fanns de med.
Listan som jag mest fastnade för var "Mäktigaste inom politik/samhälle". Inom varje kategori finns 20 personer med. Att Anneli Hulthén toppar listan är nog självklart, men det som förvånar mig är att endast en riksdagsledamot finns med (Lars Hjälmered, moderaterna, på 17:e plats) och att det inte finns med någon regionpolitiker alls. De som har regional koppling är Ann Sofi Lodin, vår regiondirektör och Barbro Fridén, sjukhusdirektör vid regionens största sjukhus SU.
Men det som gläder mig mest är att David Lega finns med på plats 17. Det kristdemokratiska kommunalrådet har tidigare listats som bland de populäraste politikerna i Göteborg och då man frågar folk på gatan vilka politiker som man känner igen så finns David som en av de få som folk känner igen. Under sina år som oppositionspolitiker i Göteborg har han vunnit stor respekt. Det är inte bara det att han talar sunt och korrekt och säger sådant som går hem hos folk, utan han har också en sådan smittande personlighet som gör att han bekräftar människor i sin omgivning och ständigt lyfter dem. För de som finns nära honom är han en sann ledare. (Mer om och av honom finns via hans hemsida, www.davidlega.com)
GP skriver att "Liksom sin partiledare är han populärare än partiet" och det kan tolkas på flera olika sätt. Jag väljer att tolka det som att med honom som etta på Kristdemokraternas lista i kommunvalet 2014 kommer fler att rösta på Kristdemokraterna. Jag hoppas att jag blir besannad i september. GP upprepar också det som han själv sagt tidigare att han "vill vara med och ta över Göteborg".
I de övriga kategorierna så anser GP att makten utövas av
- Olof Persson, VD AB Volvo, Näringslivet
-Nils Hanson, projektledare Uppdrag Granskning, Media & Opinion
-Håkan Hellström, musiker, Kultur & Nöje
-Bo Edsberger, chef Göteborgsvarvet, Sport
 
Läs mer på http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2232256-en-stad-100-makthavare

Glädjande att befolkningen ökar i Skövde

Det pågår en omflyttning i Sverige. Allt fler lämnar inlandet och flyttar till kuststäder. Framför allt är det Stockholm, Göteborg och Malmö som lockar. Men även Skövde ökar. Statistiken är inte riktigt klar ännu men då några veckor återstod av 2013 hade ytterligare 605 personer flyttat hit och 52 817 personer är folkbokförda i kommunen.
Detta är bra för kommunens utveckling. Det stärker många områden samtidigt som det ställer krav på en god kommunal service. Alltså en utmaning för oss politiker. Men det är mycket trevligare än det motsatta då man ser en negativ utveckling.
Samtidigt så förpliktigar detta till ett ökat samarbete i Skaraborg. Skövde är en av noderna i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med Göteborg och Göteborgsregionen, Borås och Trollhättan så måste noderna ta ett ansvar för de intilliggande kommunerna. Därför är det bra att samverkan stärks i Skaraborg och att allt fler inser att vi måste arbeta tillsammans.
Jag har under flera år arbetat för turismens utveckling och det är ett av de områden som stärker samverkan. Besökaren känner inte av några kommungränser utan besöker ett område för att göra olika upplevelser. I dagens SLA finns en intervju med oppositionsrådet Peter Lindroth (S) i Karlsborg. Han berättar om sin förhoppning att vara med och utveckla kommunen under 2014. Det första han nämner är turismen. Det skedde inte för tio år sedan men är nu en realitet. Om Karlsborg ska kunna dra nytta av fästningen, kanalen, Tiveden och Vättern så sker det bäst om det sker i nära samverkan med Skövde. Här har Skövde ett stort ansvar och kan vara med om att leda en viktig näringslivsutveckling i hela Skaraborg. Turismen är ett sådant exempel på hur detta kan ske.
I dagens SLA uttalar sig också vårt kommunalråd Leif Walterum som hoppas på att Skövde har 80 000 invånare 2040. Vi får se vad som händer men vi är på väg mot att bli en större kommun.

RSS 2.0