Alliansen satsar på forskning

Det är ett glädjande besked att det kommer en satsning på forskning. I dagens DN beskrivs hur regeringen kommer att stärka forskningen genom att satsa på spjutspetsforskning. Det finns en börda som ofta drabbar svenskar och den kallas ofta för Jantelagen. Rättvisetänket och alla ska vara med har ibland en hämmande effekt. Nu vågar alliansen satsa på vissa områden och det är modigt gjort. I första hand handlar detta om satsning på forskarna för det är oftast människor som är det viktiga, samtidigt som tekniken och material ibland drar stora kostnader. Innovationspolitiken är avgörande för Sveriges framtid och en ökad satsning på forskning är mycket välkommen.

Järnvägssatsning i Västra Götaland

Idag har alliansens partiledare släppt en rejäl nyhet. En stor satsning på järnvägar är på gång. För oss i Västsverige så blir det en satsning på delar av sträckan Borås-Göteborg som bland annat innebär en satsning på Landvetter. För oss i Skaraborg så väntar vi på besked om underhållspengar till Västra Stambanan och vi hoppas att detta kommer med i regeringens satsning.
 
DN, GP, Skövde Nyheter

Kristdemokraterna bryr sig om pensionärerna, enligt SLA

Jag tillhör dem som börjar att läsa min morgontidning (Skaraborgs Allehanda) med att kolla in ledaren. Idag tar den upp likheter i politiken och pekar på att i några fall verkar det inte vara någon skilland mellan S och M i deras syn, t ex verkar båda vara bolagens bästis. Men ledaren avslutar med en passus till partierna att också bry sig om pensionärerna.
Det är två delar i det som jag reagerade på:
1. Ledaren beskriver att Kristdemokraterna är det parti som bryr sig om pensionärerna, men är ensam om det
2. De andra partierna bryr sig inte om vad KD står för
 
Detta pekar på vikten av att samla röster. Skulle fler ha röstat på Kristdemokraterna hade makten ökat och påverkan av politiska beslut hade varit större. Det är därför som vi vädjar att fler ska rösta på Kristdemokraterna. Pensionärerna är en viktig grupp och det råder ingen tvekan om att de har stöd i den kristdemokratiska politiken. Men fokus just nu är inte på de äldre (även om den är en viktig fråga). All politikutveckling i partiet går ut på att lyfta fram barn och ungdomars uppväxtvillkor. Många barn har det tufft idag och den psykiska ohälsan bland unga ökar. Vår idé är att samhällsgemenskapen byggs genom familjen och därför blir familjepolitiken i fokus. Vår kamp fortsätter för att föräldrar ska få mer tid för sina barn. En särskild målgrupp som vi är måna om är ensamstående föräldrar som har det tufft ekonomiskt idag. En av arbetsgrupperna som arbetar med vårt politiska underlag inför valet 2014 handlar om skolan. Ska bli spännande att följa.

Om alla gjorde rätt för sig

I dag läser jag i Skaraborgs Allehanda att man uppskattar att fuskåkandet kostar Västtrafik (vårt regionala kollektivtrafikbolag) cirka 50 miljoner kronor per år. De pengar skulle göra stor nytta om de tillfördes verksamheten. Som kristdemokrat talar jag om vikten av värden. Med värden menar vi sådana konkreta ställningstaganden som leder till att vi bygger en god samhällsgemenskap. Ärlighet och hederlighet och att göra rätt för sig är sådana grundläggande värden som det goda samhället behöver. Många lurar andra och det allra farligaste med detta är att efter ett tag ser man inget fel med det. Så är det säkert med fusken i kollektivtrafiken. Man sätter det i system och om det inte finns kontrollanter så blir det snarare regel än undantag att man plankar. Men det drabbar alltid andra. Det finns de som inte vill betala skatt och gör allt för att pengarna ska hamna i egen ficka. Men de kräver själva skolgång, ambulans och sjukhusvård. Men det goda samhället kräver att alla bidrar.
 
Jag tycker att ROT- och RUT-avdrag är mycket bra. De har gjort svarta jobb vita. Det är inte anständigt ett land att folk ska emgageras för jobb utan den trygghet som en anställning innebär.
 
Därför uppmanar vi alla att göra rätt för sig. Det skulle vara intressant att veta hur mycket skatten skulle kunna sänkas om alla betalade det som de ska göra. Säkert handlar det om mycket stora summor.

Vilken slutsats kan man dra av dagens SIFO?

Många har väntat på opinionsundersökningarna efter sommarens olika politiska utspel. När SIFo idag publicerar sina senaste siffror (GP) så är det svårt att dra några direkta slutsatser. Men en sak verkar säker - inget parti får några gratisröster. Varje erövrad röst kräver hårt arbete. Inget parti verkar ha formulerat sig över sommaren så att stora väljargrupper bytt sida. Undersökningen tyder på att fler står avvaktande. Detta innebär hårt arbete för alla partier för att vinna nya sympatisörer. Kristdemokraternas har bestämt sig för att verka för barn och ungdomars uppväxtvillkor. På sikt är partimedlemmarna överens om att detta är rätt frågor, men hittills har de inte gett något ökat stöd.

Mer om pensionärerna skatt

Jag har träffat vår partisekreterare idag och hon försäkrar att partiet har inte gett upp någon kamp om att stödja landets pensionärer i deras kamp om bättre villkor. På Kristdemokraternas hemsida finns också en text som beskriver vad Göran Hägglund strider för just nu i budgetförhandlingarna.
 
Det råder ingen tvekan om att Göran Hägglund kämpar för landets pensionärer. Hade vi haft fler röster så hade vår påtryckning varit ändå starkare. Vi räknar med ett ökat stöd inför nästa val.

Pensionärernas skatt en het fråga

Det pågår tuffa förhandlingar mellan de fyra partiledarna inom alliansen att göra upp om kommande budget. Göran Hägglund har lovat att driva pensionärernas sak i förhandlingarna. Nu visar det sig, enligt DN, att läget blir betydligt bättre för landets pensionärer 2013, men att en skattesänkning blir mer angelägen 2014. KD har tagit ställning i frågan och kämpar för pensionärerna. Enligt artikeln blir det inget 2013, men då har säkert Hägglund knutit upp statsministern så att det blir en rejäl sänkning 2014. Om det visar sig att pensionerna räknas upp med över 4% nåsta år så är det OK att inte sänka skatten då, men den ska sänkas och det är alliansregeringens ansvar. Vi kristdemokrater kommer inte att glömma bort denna fråga.

Berusade elever stängdes av

Jag är tjänstledig för politiska uppdrag men är egentligen gymnasielärare. På den skola jag tjänstgjort har en kultur etablerats som innebär att man festar inför starten av sitt sista gymnasieår. Tyvärr blev det negativa rubriker i media kring årets skolstart.
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/15600/minst-atta-gymnasieelever-stangs-av-efter-skolfylla
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5242700
 
Jag tar inte alls detta i försvar och anser det OK att elever kommer berusade till skolan. Det ska inte vara så att en gymnasieskola ska behöva tillkalla polis för att skapa ordning för en skoldag. Självklart måste sådant bort och ingen anser att det är OK.
 
Men ofta sköter sig våra ungdomar väldigt bra. De allra flesta vill ha kul och trevligt och några passerar gränsen. Men bilden blir att alla har misskött sig och det sätts en bild som många inte alls känner igen. Jag är stolt över de elever som säger nej till alkohol och tar ansvar för både sig själva och sina kamrater. De är många men kommer aldrig fram i rubrikerna. Det råder ofta ett grupptryck som en del har svårt att stå emot och hänger på, men egentligen vill de något annat.
 
Nu har rubrikerna satts och över hela landet har det spritts en bild av "svineri". Den är sann och kan beklagas, men det finns också en annan sida av myntet och det är de som bara vill ha kul och vara tillsammans. Det är inte så att alla dricker och svinar ner. Det är beklagligt att en del gör det.
 
Det jag tycker att man mest borde debattera är var spriten kommer ifrån. Det är ju inga av ungdomarna som fått köpa den på systemet. Den kommer från vuxna som på så sätt medverkar till att ett problem uppstår. Trots alla kampanjer om "stoppa langning" så kan vi konstatera att dagens gymnasieelever inte har några problem alls att få tag på alkohol. Det är ett problem som måste hanteras. Vuxenvärlden har ett stort ansvar för det som skett.

Vi laddar för matfestival

Årets Matfestival i Skövde äger rum 31 aug - 1 sep. Satsningen förra året på en stor saluhall var lyckad och i år blir den ändå större. Mångder av lokala producenter visar på sina olika produkter och flera av krögarna använder just dessa råvaror för att bjuda på sina läckra och välsmakande rätter. Begrepp som närodlat och härodlat är nyckelord och även musiken som framförs bärs spår av det lokala. Matfestivalen har utvecklats till en stor gemenskapsfest för alla åldrar. Maten står i centrum och vi skaraborgare är stolta över alla våra råvaruproducenter men också för de som förädar produkterna. I år kommer helgrillad oxe åter att finnas med i utbudet. Något som många efterfrågat.
Läs mer på matfestivalen.nu eller nextskovde.se

Ingen ny fastighetsskatteökning

Valet 2006 drev vi kristdemokrater hårt frågan om den orättfärdiga fastighetsskatten. Det har blivit bättre men en hel del återstår. När nu regeringens utredare lämnar förslag till finansministern så luktar det en ny avgift och dessutom väldigt kostsam för fastighetsägarna. Göran Hägglund har uttalat sig och sågar förslaget. Någon ökad kostnad för fastigheterna vill vi inte se.
Det lär bli en rejäl debatt om detta framöver.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/skatt-pa-villovagar


Aliansen vill vinna nästa val

I dag skriver statsminstern ett inlägg på DN Debatt (http://www.dn.se/debatt/moderaterna-tackar-ja-till-annie-loofs-inbjudan) som klargör flera viktiga saker;
1. Alliansen vill hålla ihop
2. Alliansen vill åter vinna ett val
3. Alliansen är fyra partier som samverkar och även om M är störst så behövs alla fyra.

Fredrik Reinfeldt visar med denna artikel att han vill fortsätta sitt reformarbete och skapa fler jobb. Arbetslinjen står kvar och tyvärr är det fortfarande många som inte klarar av att betala sina egna räkningar. Det är min förhoppning att alliansen får väljarnas förtroende och kan fortsätta sitt viktiga arbete. Man kan tycka att det borde klarats av på åtta år, men förädnringar verkar ta väldig tid. Därför är det väldigt olyckligt om det blir ett regeringsskifte 2014.

Vem ska ta spritnotan?

Operation städning inleddes på departementet och det visade sig att tjänstemännens spritnotor betalats av det egna anslaget. Snabbt såg man till att partiet fick betala. På så sätt ansåg man sig ha klarat ut saken. Men varför ska partiet betala för alkohol? Borde inte tjänstemännen själva stå för detta? Allt fler anser det självklart att man ska bjudas på alkohol. Jag anser att man själv alltid ska betala för det man dricker.


Höger- eller vänstersväng?

Det pågår en debatt om kristdemokraternas framtid. Senaste bränslet i den brasan kommer från Marcus Birro (http://bilder.dagen.se/pdf/Dagen/2012-08-10/DAG-0810-00.pdf) som menar att Sverige behöver ett nytt mänskligt parti som bryr sig om livets verkliga frågor och inte bara om skatter. Han har rätt i mycket men något nytt parti tror jag inte på, däremot behöver kristdemokraterna en förnyelse. Den handlar om att bygga politiken på barnen. Det är en rätt väg men måste kopplas med alla andra frågor. När jag engagerade mig politiskt i KD ville man inte förknippas med en höger-vänster-skala. Jag gillar fortfarande inte termerna och ropar på höger-sväng oroar mig. Kd är ett radikalt parti som tar ställning i frågor som bygger en samhällsgemenskap. Solidaritet som innebär att man alltid står på de svagas sida är intimt förknippat med partiet och kan väl knappast kallas höger-politik.
Det är bra att Birro debatterar. Många lyssnar till honom och det kan sätta igång en viktig process. Den handlar om engagemang för människovärdet. Om den får ett större utrymme så finns det en god framtid för KD.


Lagom vila - lagom arbete

Det är något stort att ha ett arbete, att få betalt för det man gör. Många av oss gillar våra jobb och tillbringar en stor del av tillvaron för att lösa arbetsgivarens uppgifter. Samtidigt är det bra att bli påmind om vikten av vila. Den gudomliga principen var att sex dagar var det arbete pch sedan dags för en dags vila. Denna gudomliga princip har visat sig föredömlig under några tusen år och fungerar väl ännu. Under sommaren har vi chans att vila lite extra och semestern är en chans att ladda batterierna igen. Som politiker kämpr vi för "arbetslinjen" men vi behöver också iblnd bli påminda om vikten av vila.


RSS 2.0