På valsedelns första plats

Jag brukar tala om en politikers fyra förtroenderesor. Den första handlar om att bli nominerad till en valsedel. Den andra om att bli placerad på listan. Den tredje och den som avgör om man blir vald eller inte är att få väljarnas förtroende. Men det återstår en fjärde avgörande del, nämligen vilka uppdrag man ska få. Om man satsar på kommunfullmäktige så finns det mängder av kommunala uppdrag att erhålla. Väljarna ger förtroende till det direkta valet men därefter så är det väldigt många indirekta val som ska genomföras. Samma procedur i regionen. I riksdagen handlar det väldigt mycket om vilka utskott en ledamot ska väljas in i. Men alla fyra processerna bygger på att man har förtroende.

Jag är så tacksam för det stora förtroende som mina vänner i partiet visat mig. Många nominerade mig och sedan blev jag placerad på första plats på regionfullmäktigevalsedeln då den fastställdes av ombuden i lördags. Jag ska nu göra vad jag kan för att åstadkomma en bra valrörelse.

Kristdemokraterna har legat lågt i nästan samtliga opinionsundersökningar under denna mandatperiod. Men inom partiet så är det framåtanda och en stor förhoppning inför framtiden. Vårt mål är att öka vår representation.

Som dragare på riksdagslistan har vi i Skaraborg, liksom många andra partidistrikt, placerat vår partiledare Ebba Busch Thor. Det tror vi är en riktig satsning och Ebba kommer att rikslanseras och därmed också ge draghjälp åt våra kandidater från Skaraborg.

När jag blev vald i lördags framhöll jag i mitt tacktal att det alltid handlar om lagarbete. Jag inser att de som toppar en valsedel är viktiga personer men vi är ett stort lag, med väldigt olika erfarenheter och kvalifikationer. Det är tillsammans som vi nu tar oss an en valrörelse. Men några har dragloksansvar. Ebba och jag är sådana personer.

Stolt att få vara med i kommunfullmäktige

Jag är både glad och stolt över att få vara med och företräda Skövdeborna i Kommunfullmäktige. Det är ett fantastiskt förtroende man får att vara med i det representativa företrädarskapet och fatta mängder av beslut som påverkar livet för kommunens invånare. I Skövde är vi 61 stycken och vårt mål är att arbeta med utveckling av vår kommun. Det är inte alltid vi håller med varandra men vi har respekt för olika åsikter. Jag har nu under flera mandatperioder varit ordförande för kommunfullmäktige och det innebär att jag ibland tar ledamöterna "i örat" då de lite missar målet med övningen. Men nästan alltid sker debatterna respektfullt och det är högt i tak. Den 9 september 2018 är det dags för nästa val.
I Skövde sänds våra sändningar på flera olika sätt. Sedan många år har Radio Skövde sänt vid närradion och Öppna Kanalen via Lokal-TV-kanalen. Sedan något år tillbaka finns det också webbsändningar som våra lokala medier, Skaraborgs Allehanda och Skövde Nyheter genomför. Det innebär att det är rätt många som tar del av våra möten.
Nästa kommunfullmäktige blir den 11 december kl 18.00
 

Trygghetsvandring

En metod som vi använder inom Brottsförebyggande Rådet är Trygghetsvandringar. Det innebär att olika representanter från kommunen (experter av olika slag) vandrar tillsammans med fastighetsägare, polisen, försäkringsbolag och framför allt boende i ett område. Syftet är att stärka miljöer så att de upplevs som trygga och säkra. Det kan handla om belysning som behöver införas eller ändras, om buskage som behöver ansas, gatukorsningar som känns osäkra, avsaknad av staket, trasiga grejer eller annat som behöver åtgärdas. Som ett resultat av tidigare vandringar har vi ansökt om att få sätta upp kameror som vakar över offentliga platser. Det är svårt att få sådana tillstånd, men vi försöker.
Ett annat område som vi varit engagerade i är Grannsamverkan. Vi har över 80 grupper i kommunen och fler vill starta. Där är det Polisen som har ansvaret men det praktiska arbetet sker i samverkan med Vuxenskolan som ordnar studiecirklar. Grannsamverkan är en ökande trend och alltfler vill ta ansvar för sin och grannarnas egendom.
Vår ambition är att skapa en trygg och säker kommun.