Bilder från manifestationen i Skövde

1:a advent genomförde vi en manifestation för de kristna i Irak. På detta sätt ville vi ta avstånd från det våld och förföljelse som drabbat oskyldiga kristna. Mängder av människor mötte upp och företrädare för olika organisationer och kyrkor medverkade.
Nedan finns en del bilder från arrangemanget som genomfördes i en snöstorm.


Manifestation i Skövde för de kristna i Irak

Välkommen att vara med i manifestationen på Söndag 28 nov kl 13.30

På söndag genomför vi en manifestation i Skövde. Vi vill uttrycka vårt stöd och engagemang för våra kristna bröder och systrar i Irak. Den senaste tidens terrordåd och förföljelse mot kristna i Irak måste upphöra. Vi vill genomföra manifestationen som ett uttryck för solidaritet. Eftersom det är 1:a advent så vill vi tända ett hoppets ljus.

Manifestationen består av fyra delar. Om du bara kan delta i någon av den så är du välkommen dit.

1. Kl 13.30 samlas vi på Hertig Johans Torg. Det blir olika talare som säger något kort och därmed markerar sitt stöd.
2. ca 14.15 avgår ett demonstrationståg. Hertig Johans Torg- Hertig Johans gata - Trädgårdsgatan - Staketgatan - Lögegatan
3. Kl 15.00 Manifestationsmöte i Pingstkyrkan. Företrädare från flera olika kyrkor medverkar. Det blir också en telefonintervju med en präst i Irak som ger en dagsaktuell skildring.
4. ca 16.30 Ljusmanifestation i Garpaparken.

Tillverka gärna en skylt och delta i marschen. Ta också med ett ljus som du tänder under ljusmanifestationen.

Det är kyrkorna i Skövde som står bakom arrangemanget. Jag tog initiativet till denna manifestation när jag mötte vänner från Irak som har vänner och släktingar som drabbats av förföljelser. Vi har också flera kristna irakier som fått avslag på sin asylansökan och som nu ska avvisas till Irak. Vi vet att de kommer att möta terror, hot och riskera sina liv. Därför vill vi också vädja till Migrationsverket att stoppa avvisningarna.

Kom och engagera dig i denna aktion.

 

Konferens om landskapskonventionen

Under några dagar har vi genomfört en europeisk konferens kring Landskapet och Turism. Sverige ratificerade den europeiska landsdagskonventionen förra veckan och därför var det färskvara för oss svenskar. Västra Götalandsregionen stod som arrangör tillsammans med två internationella organisationer. Den ena RECEP-ENELC är en sammanslutning som arbetar med genomförande av konventionen. Den andra NecsTourR verkar för att åstadkomma en hållbar turism i Europa. Jag har varit med på några samlingar tidigare med NecsTouR och det känns som att vi har mycket att lära men också en hel del att tillföra.

Eric Nanchen, en av eldsjälarna kring arbetet med hållbar turism ledde en intressant paneldiskussion som sammanfattade konferensen. Företrädare för olika organisationer medverkade och gav sina synpunkter på arbetet med landskapet och turism.


Det är intressant att lyssna till olika företrädare som talade om landskapet. Det finns mängder av olika infallsvinklar men tanken med konventionen är att vi ska verka för att såväl bevara som utveckla landskapet. Hållbarhet handlar om att se till de ekonomiska intressena men också de ekologiska och självfallet ska allt också vara i samklang med den sociala dimensionen. Att få vara med på en konferens under flera dagar och lyssna till internationell erfarenhet är mycket givande.

Idag ordnades några efterkonferenser. Några av deltagarna åkte till Akvarellmuseet och jag hängde på en grupp som möttes i Skara. Det var på Hushållningssällskapet och bland annat deltog företrädare för CIVILSCAPE som talade om hur idé-burna organisationer verkar för landskapets bästa. Eftersom vi har mängder av föreningar och organisationer med intresse för landskapet så gav dagens diskussioner många goda uppslag. Nu gäller det att staten, regionen, kommunerna och framför allt medborgarna finner former för en god samverkan. På bilden ovan talar Franco Illianello, tidigare chef för turistfrågor för kommissionen.

Stöd för de kristna i Irak

Inte mindre än 57000 namnunderskrifter lämnades igår till migrationsminister Tobias Billström (M). Det är tidningen Dagen som tagit detta initiativ.

Över hela landet har demonstrationer till stöd för de förföljda kristnas situation genomförts. Europadomstolen har också begärt att Sverige ska stoppa ett stort antal avvisningar till Irak.

På söndag, 1:a advent, kommer vi att genomföra en manifestation i Skövde. Jag kommer att skriva mer om den imorgon. Återkom till denna sajt och du ska få hela programmet.