Bilder från manifestationen i Skövde

1:a advent genomförde vi en manifestation för de kristna i Irak. På detta sätt ville vi ta avstånd från det våld och förföljelse som drabbat oskyldiga kristna. Mängder av människor mötte upp och företrädare för olika organisationer och kyrkor medverkade.
Nedan finns en del bilder från arrangemanget som genomfördes i en snöstorm.Manifestation i Skövde för de kristna i Irak

Välkommen att vara med i manifestationen på Söndag 28 nov kl 13.30

På söndag genomför vi en manifestation i Skövde. Vi vill uttrycka vårt stöd och engagemang för våra kristna bröder och systrar i Irak. Den senaste tidens terrordåd och förföljelse mot kristna i Irak måste upphöra. Vi vill genomföra manifestationen som ett uttryck för solidaritet. Eftersom det är 1:a advent så vill vi tända ett hoppets ljus.

Manifestationen består av fyra delar. Om du bara kan delta i någon av den så är du välkommen dit.

1. Kl 13.30 samlas vi på Hertig Johans Torg. Det blir olika talare som säger något kort och därmed markerar sitt stöd.
2. ca 14.15 avgår ett demonstrationståg. Hertig Johans Torg- Hertig Johans gata - Trädgårdsgatan - Staketgatan - Lögegatan
3. Kl 15.00 Manifestationsmöte i Pingstkyrkan. Företrädare från flera olika kyrkor medverkar. Det blir också en telefonintervju med en präst i Irak som ger en dagsaktuell skildring.
4. ca 16.30 Ljusmanifestation i Garpaparken.

Tillverka gärna en skylt och delta i marschen. Ta också med ett ljus som du tänder under ljusmanifestationen.

Det är kyrkorna i Skövde som står bakom arrangemanget. Jag tog initiativet till denna manifestation när jag mötte vänner från Irak som har vänner och släktingar som drabbats av förföljelser. Vi har också flera kristna irakier som fått avslag på sin asylansökan och som nu ska avvisas till Irak. Vi vet att de kommer att möta terror, hot och riskera sina liv. Därför vill vi också vädja till Migrationsverket att stoppa avvisningarna.

Kom och engagera dig i denna aktion.

 


Konferens om landskapskonventionen

Under några dagar har vi genomfört en europeisk konferens kring Landskapet och Turism. Sverige ratificerade den europeiska landsdagskonventionen förra veckan och därför var det färskvara för oss svenskar. Västra Götalandsregionen stod som arrangör tillsammans med två internationella organisationer. Den ena RECEP-ENELC är en sammanslutning som arbetar med genomförande av konventionen. Den andra NecsTourR verkar för att åstadkomma en hållbar turism i Europa. Jag har varit med på några samlingar tidigare med NecsTouR och det känns som att vi har mycket att lära men också en hel del att tillföra.

Eric Nanchen, en av eldsjälarna kring arbetet med hållbar turism ledde en intressant paneldiskussion som sammanfattade konferensen. Företrädare för olika organisationer medverkade och gav sina synpunkter på arbetet med landskapet och turism.


Det är intressant att lyssna till olika företrädare som talade om landskapet. Det finns mängder av olika infallsvinklar men tanken med konventionen är att vi ska verka för att såväl bevara som utveckla landskapet. Hållbarhet handlar om att se till de ekonomiska intressena men också de ekologiska och självfallet ska allt också vara i samklang med den sociala dimensionen. Att få vara med på en konferens under flera dagar och lyssna till internationell erfarenhet är mycket givande.

Idag ordnades några efterkonferenser. Några av deltagarna åkte till Akvarellmuseet och jag hängde på en grupp som möttes i Skara. Det var på Hushållningssällskapet och bland annat deltog företrädare för CIVILSCAPE som talade om hur idé-burna organisationer verkar för landskapets bästa. Eftersom vi har mängder av föreningar och organisationer med intresse för landskapet så gav dagens diskussioner många goda uppslag. Nu gäller det att staten, regionen, kommunerna och framför allt medborgarna finner former för en god samverkan. På bilden ovan talar Franco Illianello, tidigare chef för turistfrågor för kommissionen.

Stöd för de kristna i Irak

Inte mindre än 57000 namnunderskrifter lämnades igår till migrationsminister Tobias Billström (M). Det är tidningen Dagen som tagit detta initiativ.

Över hela landet har demonstrationer till stöd för de förföljda kristnas situation genomförts. Europadomstolen har också begärt att Sverige ska stoppa ett stort antal avvisningar till Irak.

På söndag, 1:a advent, kommer vi att genomföra en manifestation i Skövde. Jag kommer att skriva mer om den imorgon. Återkom till denna sajt och du ska få hela programmet.

Uppdragen för nästa mandatperiod

Nu börjar de flesta uppdragen bli klara inför nästa mandatperiod. Jag är mycket tacksam för det starka stöd som jag fick i valet. Jag hade många personkryss 2006 men fick ändå fler detta val. Det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an de kommande uppgifterna. Under de kommande fyra åren blir det politik på heltid för min del. Jag brinner för möjligheten att få vara med och skapa ett mänskligare Sverige.

Dessa uppdrag är klara:

Kommunfullmäktige i Skövde - ordinarie ledamot
Ordförande för kommunfullmäktige i Skövde (Tredje gången jag blir vald)
Kommunstyrelsen i Skövde - ordinarie ledamot
Ordförande för Skövdes turistbolag

Regionfullmäktige Västra Götaland - ordinarie ledamot
1:e vice ordförande för regionfullmäktige
Ersättare i regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen
Ledamot av regionstyrelsens ägarutskott
Vice ordförande för Västsvenska Turistrådet

Utöver detta är jag
Ledamot av Beredningen för Kultur och Fritid på Sveriges kommuner och landsting
Vice ordförande för Nämnden för hemslöjdsfrågor
Ledamot av insynsrådet för CSN

Kulturnatten drog storpublik

Rekordstort intresse för kulturenIntresset för kulturnatten i Skövde växer. Tusentals människor gav sig på fredagskvällen ut och tog del av ett jättestort utbud av olika aktiviteter. Arrangemanget samplanerades med Stad i Ljus och det blev mycket lyckat. Att få lyssna till Skövdes egen operastjärna Eva-Lotta Ohlsson som i den bistra vinternatten gav en konsert från Billingens balkong lockade en stor publik. I Rosa Huset var många konstnärer på plats och delade med sig av olika tekniker. Intressant att se alster från Skaraborgs medieverkstad som ligger långt framme med den digitala tekniken. I Skaraborgs Konstgrafiska verkstad stannade jag till och såg Barbro Christoffersson och Mats Svensson använda tekniker som stått sig väl i några hundra år. Bilden ovan är från ett provtryck som Mats Svensson visade.
Om du har möjlighet att bege till Skövde idag så är en vandring i centrala Skövde att rekommendera. Arrangemanget Skövde Stad i Ljus har kommit för att stann.


Vi visar stöd för Hägglund

Idag är det massor med artiklar i tidningarna om ledarskapet hos Kristdemokraterna. Jag är mycket mån om en förnyelse av politiken men anser att Göran Hägglund är rätt ledare. Han har visat goda ledaregenskaper och tillåter också att det är högt i tak då det handlar om att diskutera hans person. Däremot att kräva hans avgång är helt fel.

Idag är vi ett antal kristdemokrater som skriver i Kristdemokraten och markerar vår syn på förändringar.

http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=30189

OM Craftivism och Do It Yourself

Idag har jag varit på konferens i Stockholm. Över 200 intresserade hemslöjdare mötte upp och det blev många intressanta föreläsningar.
Bo Isenberg från Malö Högskola talade om arbete med utgångspunkten att människan är hantverkare i sin själ. Patrik Hadenius, redaktör för Språktidningen gjorde intressanta paralleller mellan det ökade intresset för språk, inte minst genom Fredrik Lindströms TV-program och begreppet hemslöjd.
Otto von Busch, från HDK, talade om craftivism och gav exempel från den kraft som finns i rörelsen. Från USA kom en av auktoriteterna inom området Faythe Levine som gav många exempel på utveckling av hantverk i USA. Hon menade att craftivisim inte kan definieras. Hon gav många intressanta exempel på utvecklingen av DIY (Do it Yourself).
Sajten Zickermans Värld fick också sin officiella start. Där finns föreläsningarna om du är intresserad att ta del av dem.

Det gavs också tillfälle att ta del av konstslöjdsalongen på Arkitekturmuseet. 

Det är intressant att notera att handens kunskap har en rejäl renässans. Allt fler ägnar sig åt skapande med sina händer och intresset för odling verkar öka. Att vara nära naturen och ta del av dess processer är en del av det goda livet. För några år sedan talade vi FAST, nu är det mer SLOW.

Västsvenska Turistrådets webb ger bra info

Under de senaste åren har stora resurser lagts på IT-utveckling hos Västsvenska Turistrådet. Nästan alla kommuner i Västra Götaland är nu med och bygger upp det enorma informationsutbudet kring turismen som nu finns on-line.

Västtrafik - vårt regionala trafikbolag - har visat stort intresse och i strävan att ha ett hållbart resande har kollektivtrafiken stor betydelse.

Ett exempel från Skövde är exponeringen av evenemanget Stad i Ljus som arrangeras nu till helgen. På hemsidan är kopplingen till Västtrafik det första man möter. Där kan man fylla i sin avresort och få då access till den databas som Västtrafik använder för resor. På ett enkelt sätt ser man hur man reser kollektivt till Skövde.

Detta är ett exempel på en framgång kring samverkan mellan två av våra regionala bolag. Stort fokus finns nu på att göra både resandet och vistelsen så hållbart som möjligt. Allt fler resenärer ställer krav på en långsiktigt hållbar turism och Västsvenska Turistrådet arbetar intensivt med att gå i bräschen för detta.

Kristna irakier måste få stanna

All flyktinghantering måste vara rättsäker. Lag ska gälla och inför domstolen ska alla vara lika. Ingen ska särbehandlas. Migrationsverket har noga tagit del av de utredningar som gjorts avseende krista irakier och i välditg möjliga fall blir det avslag. Hur kan detta komma sig? Jo, Migrationsverkets bedömning är att kristna inte riskerar förföljelse i Irak. Därmed behöver man inte erbjuda skydd i Sverige.

Men den viktiga frågan blir på vilken grund som Migrationsverket har då de fattar beslut om avvisning? Det lär vara så att det bedöm utifårn en bedömning gjord 2007, enligt media. Detta förfaller inte bara märkligt utan det ställer också frågan om avvissningar är rättsäkra? Har verkligen rätta bedömningar gjorts?

I media framstår Migrationsverkets personal som trovärdig och bedyrar att de följer svenska regler. Däremot har Europadomstolen bestämda synpunkter och har till och med stoppat avvisningar.

Kan det vara så att Migrationsverket gör bedömningar som en gång var riktiga, men idag inte är i enlighet med den ordning som råder i Irak? Många personer som jag mött som är kunniga på situationen i Irak menar att det finns bara ett rättsäkert alternativ: Stoppa alla avvisningar omgående.

Det är skönt att Europadomstolen medverkat till inhibition i flera fall, men nu ropar skallen runt om i landet att stoppa alla avvisningar och ge de kristna irakiska flyktingarna uppehållstillstånd i Sverige.

Julbocken tillbaka i Skövde

Julbock på Hertig Johans TorgFör femte gången är det nu dags för Skövde- stad i ljus. Tusentals människor har lockats ut i den mörka kvällen för att ta del av en rad ljusinstallationer.

På Herig Johans Torg kommer även i år stenullsbocken återkomma. Den blev mycket uppmärksammad förra året.

I samband med evenemanget anordnas Kulturnatten i Skövde.

Ta del av programmet och delta om du har möjlighet.

www. turistcentrum.se

Smart drag av Sahlin

Hela partistyrelsen och VU bör avgå! Det beskedet leverade Mona Sahlin idag. Efter mängder av negativa artiklar gör hon nu ett mycket smart drag. Antingen kommer hon att förlora sin post eller också stärker hon den.

Hade hon insisterat på att sitta kvar som ordförande hade kritikerna fortsatt och troligtvis hade kritiken ökat. Detta hade troligtvis lett till att hon tvingats avgå.

Nu har hon istället chansen att komma tillbaka som en starkare ledare. Om hon blir omvald som partiledare så är det för att socialdemokraterna anser att hon är den mest lämpliga kandidaten. Då får hon ett ändå starkare mandat.

Hennes uppmaning att partiedningen ska avgå finns i praktiskt taget alla medier.

DN, SvD, GP, SR, SVT

Pingstkyrkan i Mariestad vandaliserad

En omfattande skadegörelse har skett i Pingstkýrkan i Mariestad. Någon eller några har gått bärsärkargång och bl a gett sig på flygeln, pianon, orgel och inredningen.

Läs mer på Radio Skaraborg.

Ett helt onödigt och vansinnigt övergrepp mot en kyrka som enbart drabbar församlingen och som inte leder till något gott.

Att inte ens en kyrka får vara ifred visar på att vårt land behöver en ordentlig etisk diskussion. Etik och moral är aldrig förlegade diskussionsämnen.

Inhibition krävs: Inget flyg den 17 november med flyktingar

Det pågår en stor insamling av namnunderskrifter som kräver att regeringen stoppar avvisningen av kristna irakier. Nästa vecka är ett plan beställt. Tanken är att den 17 november ska ett stort antal flyktingar flygas till Irak. De har en gång flytt men tvingas nu av myndigheterna i Sverige  (och några andra nordiska länder) att lämna Sverige.

Tidningen Dagen har ett upprop med innnebörden att kräva inhibition av besluten, dvs att avvisningarna stoppas. Det logiska är också att man medger att en bekännelse till kristen tro är ett skäl att få stanna i Sverige.

Organisationen FARR förbereder också att hjälpa flyktingarna med ansökan till Europadomstolen.

Läs också mer på www.dagen.se

Stoppa avvisningen av kristna irakier

I solidaritet med våra kristna bröder och systrar i och från Irak kommer nu ett nationellt upprop till regeringen; Stoppa avvisningen av kristna irakier. Förra veckans blodbad visar att det inte alls är tryggt i Irak som Migrationsverket ansett.

Vi har fått många vittnesmål om att förföljelser mot kristna pågår i Irak. Trots detta har Migrationsverket beslutat att avvisa irakiska flyktingar. Jag har träffat många kristna irakier och försökt att stötta genom att skriva till Migrationsverket. Tyvärr får de flesta avslag. Några glädjeämnen finns det också. Just nu är det flera familjer i Skövde som bara går och väntar på att gränspolisen ska komma och verkställa avvisningsbesluten.

Tidningen Dagen har startat en kampanj. Elisabeth Sandlunds artikel "Nu räcker det" är värd att läsa. Tidningen har också tagit fram en talong som man kan skriva på och skicka till regeringen.

Ett humant beslut är att regeringen omgående stoppar all avvisning till Irak och ger dem som vistas i Sverige permanent uppehållstillstånd.


17:e filmfestivalen invigd

Nu är den 17:e filmfestivalen i Skövde invigd. Skövde Filmfestival är åter igång med en av regionens filmfestivalen. Vid invigningen talade Ulf Wilhelmsson, universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Som öppningsfilm visades Sara Johnsens Upperdog. Filmen handlar om halvsyskonen Axel och Yanne som adopteras av två norska familjer och först som vuxna möts de. Filmen berörde teman om integration, klasser, kärlek, kriget i Afghanistan, skandaljournalistik och älgjakt. Teman som väl ligger i tiden.

Festivalen kommer nu att pågå till den 14 november och programmet finns att läsa på filmfestivalens hemsida.


Storytelling från Indien

2007 var vi på en resa i Karnataka i Indien och träffade företrädare för flera kulturinsitutioner. Vi besökte Kathalaya i Bangalore som är center för en organisation som sysslar med story telling. Ett samarbete inleddes mellan Västra Götland och delstaten Karnataka. Kathalayas ledare Geeta Ramanujam har sedan dess besökt Sverige vid flera tillfällen. Nu är hon tillsammans med några kollegor på en berättarfestival i Sverige.

Vi är mycket glada över det samarbete som vi utvecklat med delstaten Karnataka. Göteborgs Universitet har medverkat till att en filmhögskola startar. För en tid sedan var det dans bl a i Vara Konserthus med en dansgrupp från en spännande verksamhet vid Attakkalari Centre for Movement Arts.

Jag var med idag på Världskulturmuseet och lyssnade till Geeta och hennes kollega Usha Venkatraman som berättade sagor för barn som deltog med liv och lust i berättandet. 

Läs mer på vår hemsida om utbytet med Indien.


En enda röst avgjorde

Det har varit många spekulationer i Västra Götaland sedan i tisdags som handlat om en enda röst. Makten stod på spel då det nyvalda regionfullmäktige skulle välja sin ledning. Man valde att ta striden i frågan om vem som skulle bli regionfullmäktiges ordförande.
Om S, V, MP och Sjukvårdspartiet röster föll på Kjell Nordström som var deras kandidat skulle han fått 74 röster. Om övriga partier röstade på mig som var alliansens kandidat så skulle jag fått 75 röster. Nu blev siffrorna de omvända och därmed fick inte heller alliansen makten i Västra Götaland.

Allt hängde på en enda röst. En alliansledamot röstade emot sina egna och la en aktiv röst på "motståndarna".

Nu är det visserligen inget drömscenario för något av blocken, men eftersom C och FP nu har avbrutit sin ledarrelation med S hade vi chansen att bilda en riktig allians i Västra Götaland. Nu sumpades den möjligheten.

Däremot är mitt stalltips att frågan återkommer. Jag tror inte att nuvarande ledning kommer att kunna hålla samman sin politik och de lär lida nederlag i kommande debatter.

För Västra Götalandsregionen med drygt 50 000 anställda och med en befolkning på över 1,5 miljoner människor önskar man en trygg och stabil politisk ledning.

Debatten om KDs framtid fortsätter - nu på Newsmill

Intresset för att delta i samtalen kring Kristdemokraternas framtid är stort. Tidningen Dagen ägnade stort utrymme åt frågorna och idag skriver KDUs kriskommission på Newsmill. Idén med debatten är att den ska vara transparent, dvs öppen och synlig. Medlemmar och sympatisörer som bryr sig om partiets framtid ska komma till tals. Den särskilda framtidsgrupp som tillsatts och som leds av Michael Anefur har också vädjat om inspel. Det är en frigörande debatt. Ledande politikers ansvar och roll i valrörelsen diskuteras, profileringen av valfrågor

Valen blev spännande i regionfullmäktige

Vi vet inte vem som har makten i Västra Götalandsregionen. Under de senaste veckorna har vi inte lyckats få ihop någon riktig ledning. Idag var det mandatperiodens första regionfullmäktige och ett antal val skulle göras.

Det första handlade om regionfullmäktiges ordförande. Två personer nominerades. Från S föreslogs Kjell Nordström från Skara och jag fick ett jättestöd från allianspartierna. Det sas många smickrande ord från talarstolen till min fördel.

Det blev sedan sluten omröstning och spänningen steg i lokalen när det visade sig vara väldigt jämnt mellan oss. Till slut fick Kjell 75 röster och jag 74.

Därefter valdes jag 1:e vice ordförande. Det valet blev enhälligt. Miljöpartiets Joakm Larsson blev 2:e vice ordförande.

Det blev alltså tre män i ledningen för regionfullmäktige. Det är väl inte så särskilt lysande eftersom vi har höga ambitioner på jämställdhetsområdet.

Sedan valde vi regionstyrelse. Monica Selin omvaldes för en fjärde mandatperiod och jag får fortsätta som ersättare i regionstyrelsen. Därmed har jag nu fått två regionala uppdrag inför den kommande mandatperioden.

Gert-Inge Andersson kommer fortsättningsvis att leda regionen, men jag tror inte att den ledningen kommer att hålla. Vi får se hur många månader som S, V och MP kommer att leda med stöd av Sjukvårdspartiet och delvis Sverigedemokraterna. I nästa omröstning kan det bli alliansen som vinner. Så osäkerheten består i Västra Götalandsregionen.


RSS 2.0