Måste polisen ta betalt?

Turerna kring kraven från polisen att ta betalt för övervakning av evenemang fortsätter. I Skövde har vi testat om detta är lagligt och fått klart för oss via utslag i kammarrätten att polisen har rätt att ta betalt för sina tjänster. Det är alltså inget olagligt.
Men det får stora konsekvenser för den som vill ordna ett evenemang. Matfestivalen i Skövde fick en faktura förra året på delar av polisens kostnader. Det var i och för sig tacksamt att de inte tog betalt för allt arbete, men det blev ändå en summa som inte fanns med i planeringen och evenemanget gick back.
Tyvärr är det nödvändigt att polisen finns med för att upprätthålla ordningen. Man skulle önska att det gick att ha en tillställning utan ordningsmakten men så är inte fallet. Polisens närvaro är uppskattad och framför allt är den förebyggande. Nu gör man tolkningar som innebär att om ett evenemang sker av en förening så tar man inte ut någon ersättning, men om det är ett bolag så blir man debiterad. Om t ex en fotbollsklubb drivs i bolagsform så tar polisen betalt för sina insatser. Om det däremot är en förening så är polisens närvaro utan kostnad.
i Skövde har vårt turistbolag. som är ett aktiebolag, arrangerat Matfestivalen och därmed blir det en faktura från polisen.
Det är inte så att det är polisens nya betalningskrav som hotar Matfestivalen i framtiden, men det är en besvärande omständighet. Däremot är jag orolig för nationella evenemang förläggs till de områden i Sverige där polismyndigheten gör en annan tolkning än vad som sker i Västra Götaland. Det borde vara så att alla polismyndighter i Sverige gör samma bedömning, annars råder ju inte konkurrensneutralitet.
Det blir en artikel i SLA imorgon om detta. De har ringt mig för att ställa ett antal frågor. Det ska bli intressant att se vilka reaktioner som blir följden av den artikeln. Jag hoppas att den leder till en konstruktiv debatt.

Nu har SKL genomfört sin valkongress

Sveriges Kommuner och Landsting har nu genomfört sin valkongress. Därmed är den nya mandatperioden inledd. De 451 ombuden utsåg en ny styrelse. Anders Knape (M) blev omvald som ordförande. Vi Kristdemokrater gläds över att Monica Selin, vår gruppledare i Västra Götaland, utsågs att vara ledamot av styrelsen och dessutom ledamot av styrelsens arbetsutskott. Därmed tar Monica klivet in bland kommun- och landstingstopparna i Sverige och blir därmed också den ledande hälso- och sjukvårdspolitikern. Det gläder oss. Därmed får vi ändå större möjlighet att genomföra vår politik där vi alltid betonar människovårdet.

För min egel är jag glad över att få fortsätta i Beredningen för Kultur och Fritid. Det har varit ett intressant uppdrag där vi mött ett stort antal företrädare för det svenska kultur- och fritidslivet.

SKL är en intresseorganisation för landets kommuner och landsting. De flesta statliga utredningar påverkar det kommunala livet och därför så är en viktig del av SKL att hålla sig ajour med aktuella statliga utredningar och sedan vara en remissinstans. Det innebär i praktiken att man ofta får reda på frågor flera månader innan de hamnar i media. Det gör att vi som får denna information ofta har en förförståelse och kanske till och med en åsikt klar då frågan ställs till kommuner och landsting.

Biskopen i Skara tar ton

Igår mötte biskopen i Skara Stift, Erik Aurelius, företrädare för alliansen. Han överlämnade då närmare 6000 namnunderskrifter med krav på förändringar i sjukskrivningsreglerna.

Hans budskap var: Fixar ni inte till felaktigheterna i sjukförsäkringssystemet inna nästa val så kommer ni att förlora. Troligtvis har han rätt. Svenska folket är ett solidariskt folk och ingen ska lämnas utanför trygghetssystemen. Kristdemokraterna har insett att felen måsta rättas till och igår kom en rapport som lämnar flera konkreta förslag till förändringar.

När Göran Hägglund tillträdde som socialförsäkringsminister talade han om ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Det är självklart att den som är sjuk ska få ekonomiskt stöd via trygghetssystemen. Ingen ska lämnas utanför och framför allt inte då man är sjuk.

Radio Skaraborg

Ett friskare Sverige

Nu börjar förberedelserna för satsningen Ett Friskare Sverige som kommer att pågå 9-15 maj 2011. Det är regeringen som gett Folkhälsoinstitutet i uppgift att samordna en rad aktiviteter för att vi ska få ett friskare Sverige.

Mer info finns på folkhälsoinstitutets hemsida www.fh.se.

Syftet med satsningen handlar om

- öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan

- uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov

- särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning


Inte värdigt att vårdas i korridoren

Kristdemokraterna driver frågan om vårdplatser. En av anledningarna att vi har köer och överbeläggningar på akuten är bristen på vårdplatsen. Vi har på många sätt lyft denna fråga och förra veckan skickade jag en insändare till Skaraborgspressen. Den var publicerad i Skaraborgs Allehanda i lördags och löd på följande sät

Socialstyrelsen har gjort en inspektion och granskat överbeläggningar vid sjukhusen. Det är bland andra de åtta akutsjukhusen i Västra Götaland som granskats. Sammanfattningsvis skriver tillsynsmännen: "…överbeläggningar förekommer på alla sjukhus i större eller mindre omfattning."  

Det är inte en värdig vård att låta sjuka patienter få ligga kvar på akuten eller i korridorer i väntan på plats. Då läkaren konstaterat att en patient behöver sjukhusvård och ska läggas in är det självklart att det ska finnas en säng för patienten. Överbeläggningar beror till stora delar på att man dragit ned på antalet vårdplatser. Under de senaste tio-tjugo åren har vårdplatserna i Sverige halverats. I Västra Götalandsregionen har antalet vårdplatser inom geriatriken (åldrandets sjukdomar) minskat med 58 procent på tio år. En sådan neddragning beror knappast på ett minskat behov av vård. Det är ett oeftergivligt krav att en patient ska få den vård som denne behöver. 

Under snart tio år har socialdemokraterna funnits med i ledningen för Västra Götalandsregionen. De har inte lyckats med att skapa trygghet i vården. Kristdemokraterna har ivrigt drivit frågor om minskning av köerna på akuten, en säng till varje sjuk patient, lyssna till personalen och mer pengar till psykiatrin, för att nämna några exempel. Nu är det dags för Kristdemokraterna att få komma med i ledningen för regionen och skapa trygghet i vården. Tillsammans med de övriga allianspartierna vädjar vi om stöd i omvalet och vill visa att vi har alternativen som leder till en trygg och säker vård. Framför allt vill vi ta tillvara på de många goda idéer som finns bland personalen men som inte verkar nå fram till beslutsfattarna.

     

     Conny Brännberg (KD)
    Regionpolitiker

     


Så släckte vi jorden

Earth Hour växer. Igår då vi släckte lamporna var vi i gott sällskap. Många kommuner (uppskattningsvis 70%) valde att delta i den svenska maninfestation. Sedan idèn inleddes i Sydney 2007 har hela världen hakat på och kanske var det som Världsnaturfonden förmedlar hela 128 länder och över en miljard människor som deltog. Det ger oss en god påminnelse om all den energi som vi konsumerar samtidigt som vi inser att vi faktiskt kan spara en hel del ström. Samtidigt som vi gör denna frivilliga manifestation kämpar jaoanerna för sina liv och lever i svåra umbäranden då man är totalt beroende av kärnkraften. Samtidigt som vi genomför Earth Hour visar mätningarna att radioaktiviteten är en miljon gånger högre än vanligt utanför de drabbade kärnkraftverken i Japan.
Earth Hour påminde oss om att vi behöver ställa om samhället och se till att vi står för en hållbar utveckling.

Sjukvårdspartiet stöttar v som vill förbjuda hyrläkare

Ibland är det helsnurr i politiken. Tidigare kände allianspartierna en värdegemenskap i många frågor med Sjukvårdspartiet, men ju längre Billy Bertilsson är med i maktens korridorer desto märkligare blir deras politik.
I valet sa de färre politiker - nu röstar de för fler politiker. I valet sa de lägre arvoden. Nu har de höjt arvodena. I valet talade de om de små sjukhusen. Nu röstar de med socialdemokraterna och vill fortsätta med de stora och klumpiga sjukhuskoncernerna.

Men frågan är om inte det senaste beslutet om hyrläkare (en del kallar dem stafettläkare) är ändå bland det mest märkliga. Sjukvårdspartiet har fått en regionrådspost (innehas av Billy Bertilsson) för att man stöttar S-V och MP i ledningen för Västra Götalandsregionen. V har motionerat om att man vill förbjuda hyrläkare. Inte bara i Västra Götaland utan vill också att vi går i bräschen för en nationell förbud för sjukhusen att anlita hyrläkare. Skulle ett sådant förbud införas skulle det få katastrofala följder för bemanningen av vården.

Vi är alla överens om att vi helst har fast anställda läkare. Det är ingen som har en annan uppfattning, men då det saknas läkare är tillfälliga läkare nödvändiga för att upprätthålla vården. Många av våra vårdcentraler och kliniker på sjukhusen skulle helt enkelt få stänga dörren om de inte skulle få lov att engagera hyrläkarna.

Nu hade Sjukvårdspartiet ett gyllene tillfälle att träda upp och tala för vården och kraftfullt agera mot vänsterns idéer om förbud. Vad gör man då? Jo, man svansar med V och mer eller mindre ger dem stöd att vi ska gå vidare med förbud mot hyrläkare.

Alliansens företrädare röstar kraftfullt NEJ till vänsterns förslag. Sjukvårdspartiet velar. Skullle det bli som Sjukvårdspartiet nu verkar mena så skulle det orsaka oerhörda svårigheter för vården. Att V kräver detta förvånar mig inte alls. De ville inte heller ha vårdvalsreformen i Västra Götaland. De vill helst att politikerna talar om för medborgarna vilken vårdcentral de ska tillhöra. Alliansen menar att medborgaren själv ska göra detta val. Till och med socialdemokraterna insåg att de inte kunde hålla emot utan har ställt upp på denna reform.

Jag undrar vad Sjukvårdspartiets väljare tänker. Nu har tre av deras regionvalda poltiker redan hoppat av och partiet verkar inte bara splittrat utan också allmänt opåitligt. Det är synd att sjukvårdspartiets politiker inte företräder den politik som de skriver och talar om under valrörelserna. Då hade nog ett samarbete med allianspartierna varit möjligt, men nu ser det ut som att de hellre går med vänstersidan. Det är inte bra för medborgarna och de särskilt våra patienter i Västra Götaland, menar jag.


Annonsen som är ett moraliskt sänke

Många upprörs över budskapet från dejtingsajten Victoria Milan. Som reklamkampanj har den onekligen lyckats, men det påvisar ett av vårt samhälles viktiga frågor, nämligen moral. I samband med en vigsel lovar man varandra evig trohet. Det är ett löfte som man ger till varandra, inför en församling, och som utgör grunden för ett förtroende mellan två makar. Victoria Milan har som affärsidé att se till att man finner en partner vid  sidan av äktenskapet. Kampanjen "Gör Livet Levande - ha en affär" har upprört många och anmälningarna till reklamombudsmannen når rekordhöjd.
Bolagets VD Sigurd Vedal menar att man är ett alternativ till skilsmässa. Han menar att de inte ändrar några beteenden i samhället utan snarare hjälper till i en process att finna en ny partner.
En Facebookgrupp "Lägg ned Victoria Milan" har skapats och många är upprörda. Kampanjen är ett moraliskt sänke och visar på att vi behöver en omfattande reform som består av en upprustad moral. Krsitdemokraterna kämpar för etik och det är tydligt att en omfattande värdediskussion är nödvändig.

Egentligen borde en sådan här sajt få dö bort i tystnad, men eftersom vi är många som debatterar den så blir den antaglien ändå mer uppmärksammad. Samtidigt så måste vi höja vår röst då vi ser trender i samhället som enbart är nedbrytande. Otrohet har inget positivt med sig.


S har inte lyckats att skapa trygghet i vården

Socialstyrelsen har inspekterat några av akutsjukhusen i området och konstaterar att överbeläggningar är vanligen förekommande. Vårt regionråd Monica Selin har därför krävt att högsta eldningen ska varje månad få en redovisning från sjukhusen hur situationen kring vårdplatser ser ut. Det är inte rimligt att en patient ska vårdas i skökjrum eller korridorer. Budskapet från kristdemokraterna är enkelt: En sjuk patient ska få en säng. Vi kräver vårdplatsgaranti och en värdig vård.
S har haft möjligheten att åstadkomma förändringar under flera år, men vi konstaterar att patienterna känner inte trygghet inför vården. Nu är det dags för Kristdemokraterna att få komma med i ledningen. Tillsammans med de övriga allianspartierna vill vi visa på ett värdigt alternativ. Därför säger vi: Lägg din röst på Kristdemokraterna den 15 maj i samaband med omvalet till regionen.

Bonden ska inte fastna i pappersarbete

Var och en ska göra det som man är bäst på. För en bonde gäller att få tiden att räcka till gårdens kärnverksamhet. Inte att sitta och fylla i en massa papper för att myndigheterna kräver detta. Om man minskar regelkrånget för de gröna näringarna så frigörs resurser och fler kan anställas. Detta är kontentan av en motion som kristdemokraternas riksdagsledamot Annika Eclund undertecknat.

I motionen anförs att bönder dignar under en rad olika regelverk. Där nämns bland annat:

"För morotsodling gällde till exempel följande: 14 regelverk inom jordbruksområdet, 15 regelverk inom miljöområdet, 13 informationskrav för grönsaksproduktion, 15 informationskrav för utsäde och 20 informationskrav inom miljöområdet. Ett annat exempel är mjölken som omfattades av 53 regelverk och 124 informationskrav, därav 50 regelverk inom jordbruksområdet, 3 regelverk inom miljöområdet, 71 informationskrav för djurhållning, 26 informationskrav för foder, 20 informationskrav för seminverksamhet och 7 informationskrav för miljöområdet. Det är en ansenlig börda."

Slutsatsen i motionen lyder: 

Sverige behöver fler jobb – inte färre. En avbyråkratisering av de gröna näringarna skulle frigöra ytterligare resurser till ökad tillväxt och fler jobb.

För Skaraborgs bönder är detta välkommet och för oss som bor i kornboden Skaraborg är de gröna näringarna en del av vår framtidsindustri.


Framgång för den som är snygg

Jag har under många år sysslat med frågor om medias påverkan. Särskilt hur unga människor påverkas. En av de farhågor som jag framfört handlar om medias skönhetsideal. Vackra människor är framgångsrika människor. Detta är en myt som odlas i media. Många av de förebilder som unga människor möter har något av idealfigurer och framstår som en norm. De flesta av oss ser inte ut som reklamens kvinnor och män. I samband med min magisterexamen i filmvetenskap ägnade jag mig särskilt åt den kvinnliga representationen i filmen. Mycket av det som lyfts fram är falska bilder och inte alls representativa för folk i allmänhet.

Jag har med emfas hävdat att alla människor har ett lika och unikt värde. Mitt budskap till de tusentals barn och ungdomar som jag mött i klassrum och aulor har varit: Du duger som du är!

Att säga till en ung människa: Du duger, är väldigt viktigt och med tanke på att vi dagligen ser ouppnåliga ideal så borde alla vuxna säga detta ofta till det uppväxande släktet.

Idag skriver Aftonbladet att en forskare nu visar att vi behandlar snygga människor på ett mera vänligt sätt och att skönhet har framgång. Vi behandlar dem helt enkelt snällare.

Nu säger forskningen det som jag sagt i många år. Det är absolut inget negativt med skönhet eller att vara vacker, men det är inte det yttre som ger oss ett högre människovärde. Alla har samma värde, oavsett om vi anses vara snygga eller inte. 

Dags för TUR-mässan

Skandinaviens ledande mässa för resor, turism och möten drar nu igång på Svenska Mässan i Göteborg. Idag hålls för andra gången i Sverige Polticians Forum där beslutsfattare kring besöksnäringen möts för att samtala om en del av området; mötesindustrin.

Besöksnäringen ökar och är en av Sveriges stora basnäringar. Allt tyder på en fortsatt expansion och Sverige har stora möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar.

För mig personligen har besöksnäringen blivit ett huvudområde inom mina politiska uppdrag. Jag är omvald som vice ordförande för Västsvenska Turistrådet AB och nybliven ordförande för det nystartade destinationsbolaget i Skövde.

Ta gärna del av mer info kring mässan på www.tur.se och hoppas att få se dig i vimlet bland alla besökare

Debatten om sjukförsäkringen fortsätter

Sjukförsäkringen måste göras om. Kraven blir allt starkare och kyrkans upprop är en del i detta. Kristdemokraterna som står för devisen Ett mänskligare Sverige kräver en förändring och socialminister Göran Hägglund arbetar intensivt med frågan.

Idag skriver två kristdemokrater ett inlägg i tidningen Dagen som är värt att läsa.

Vi kan inte ha en sådan ordning där sjuka människor upplever att de blir kränkta och hamnar i en situation som de inte själva kan påverka. Reformen bygger på stöd när man är sjuk och att en omförsäkring ska göras. Istället har bilden blivit att man riskerar att bli utförsäkrat. Detta kan inte accepteras. Kraven på en uppmjukning av reglerna skallar från hela landet.


Intressanta samtal på kulturkonferens

Ett nätverk för kultur- och fritidspolitiker är på väg att skapas av beredningen för Kultur och Fritid på SKL (Sveriges Kommuner och landsting). Idag anordnades en konferens som samlade ett 70-tal deltagare, delvis medverkade även riksdagens kulturutskott.
Monica Haider och jag gick igenom de två positionspapper som SKL tagit fram. Det ena handlar om kulturen i ett hållbart samhälle och listar ett antal kulturpolitiska ståndpunkter. Det andra handlar om idrottspolitik. Det blev intressanta samtal kring innehållen i positionspappren.
Calle Nathanson, tjänsteman på SKL, redogjorde för samverkansmodellen och gav en lägesrapport från de fem regioner som har inlett arbetet med den nya modellen och de elva län som är på väg in i nästa omgång. Martin Englund gav en redovisning av det nya arena- och anläggningsrådet som nyligen startat där ett 25.tal kommuner medverkar.
Beredningens ordförande Eva Hellstrand ledde konferensen. Responsens var mycket god och förhoppningsvis kommer de fortsatta nätverksträffarna att kunna ske genom videokonferenser. Det kan göra att fler kultur- och fritidspolitiker har möjlighet att medverka.

Monica Haider, jag och Eva Hellstrand på konferensen


Spännande samtal med psykiatriker

Det är oerhört intressant att vara politiker. Varje dag möter man nya frågor och människor. Det är en väldig variation mellan de olika ärendena som man ställs inför. Man möter också väldigt många människor. En del kan man hjälpa och känna att man gör nytta för, andra har man stor nytta av själv. Ett av mina uppdrag är att vara vice ordförande i Regionfullmäktige. Det uppdraget innebär att man är med i många olika sammanhang. Ett sådant handlar om representation och innebär att man är med vid olika officiella sammanhang. Idag har varit en sådan dag. Jag har representerat Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen och varit värd för en mottagning för 300 psykiatriker på Börsen i Göteborg. Jag höll ett tal som var en beskrivning av västsverige och lite av de aktuella händelserna här. Efteråt i minglet hade jag många väldigt intressanta samtal. Det är så intressant när man möter forskare, författare och professorer som så gärna delar med sig av sina kunskaper. Det blir lliksom små miniföreläsningar. De allra flesta forskare som jag möter är väldigt glada över frågor kring sin forskning och delar gärna med sig av den. Att få vara med om sådant gång på gång är väldigt intressant och ökar min allmänbildning. När man får höra positiva saker om vår region och dess satsningar blir man självklart också glad.

Som ett exempel på frågor som jag mött i dag kan nämnas: inbjudningar till kulturevenemang, bredd eller spets inom idrotten, utvecklingen av vindkraft, samtal om situationen i Japan, kulturpolitikens instrumentalisering, dotterns bröllopsplaner, energieffektivisering av sjukhusbyggnader, budgetläget i Skövde kommun, planering inför TUR-mässan, bokning av biljetter och hotell, finansiering av omvalet 15 maj, fakta kring regionen, vallagen och valsedlar, skjorta som ska strykas, kläder som ska packas, brev som ska skickas, google-annonser, tryckerikostnader, valplanering, inköp av spårvagnar, regionbildning. Ja säkert kan listan göras ändå längre men detta är ett axplock en vanlig dag på jobbet.

Det hettar till i regionfrågan

Sverige är på väg att förändras då det gäller länen. Regioner är det senaste. Den statliga utredningen, Ansvarskommittén, föreslog betydligt färre län, eller regioner, i framtiden. En lagom region skulle ha upp till 2 miljoner invånare.

Nu har det gått några år och några mindre regioner (Halland och Gotland) har bildats vid sidan av Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

I västsverige pågår diskussioner om en ny regionen med anledning att landstinget i Värmland lämnat in en ansökan till regeringen om att få bilda en västsvensk region tillsammans med Västra Götalandsregionen.

SKL har utsett tre män att komma med ett inspel i frågan. Det är Roland Andersson (S), tidigare styrelseordförande i Västra Götalandsregionen, Jerker Swanstein (m), tidigare styrelseordförande i Region Skåne och Kent Johansson (c), tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen, som fått i uppdrag av SKL:s arbetsutskott att besöka landets ledande politiker för att diskutera regionfrågan.

Nu har de presenterat några av sina ideer i en rapport men också en intressant artikel i DN.

Vill du läsa mer om deras tankar? Läs vidare på SKLs hemsida.Skövde är attraktivt

En stor medborgarundersökning visar att de som bor i Skövde är nöjda och ger kommunen toppbetyg. Vill du läsa hela undersökningen?

Betygen inom respektive område blev följande:

 

Skövdes
betyg

Samtliga

Kommunen som en plats att bo och leva på 67 62
Kommunens olika verksamheter 63 56
Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter 50 42

Skövde är en växande kommun som ligger strategiskt mellan Stockholm (2 timmar) och Göteborg (1 timma) utmed Västra Stambanan. Undersökningen baseras på samtal med 1000 personer.

Skakande bilder från Japan

Det är helt otroliga bilder som vi får från Japan. Ena stunden behag och vila och nästa så raseras hus och bilar sköljs bort som om de vore leksaker. Vi lider med de drabbade japanerna och omvärlden gör allt för att hjälpa till. idag fick jag e-post från en mina vänner i Japan som skrev att han kört bilen då jordbävningen utbröt och knappt märkte den. I hans hemstad har inga konsekvenser ännu skett, men oron är ändå stor att något ytterligare ska ske med kärnkraftverken. Det verkar som att flera städer har ödelagts samtidigt som andra delar av Japan knappat påverkats. Det är så lätt att vi planerar som om morgondagen är ett löfte, men allt vi vet handlar om nuet.

Svar till biskopen

Häromdagen skrev Biskop Erik Aurelius ett inlägg i SLA om varför kyrkan till helgen har ett upprop med anledning av de nya sjukförsäkringsreglerna.

Idag publicerar SLA mitt svar:

Svar till Erik Aurelius
Det är bra att många engagerar sig i kampen mot utanförskap. De nya sjukförsäkringsreglerna måste göras om. Kristdemokraterna som vill vara regeringens sociala röst driver på en uppmjukning av reglerna. Emma Henriksson, riksdagsledamot för KD, har aktivt deltagit i många debatter och hennes arbete ger resultat. Men det är bråttom. Många sjuka har hamnat i kläm mellan obegripliga regelsystem. Svenska Kyrkan ska inte agera partipolitiskt, men det är bara att konstatera att uppropet som sker i kyrkor till helgen ligger väl i linje med kristdemokraternas politik. I ett modernt samhälle måste vi ta ansvar för varandra och ingen som är sjuk ska överges av samhället. Kyrkans aktion är välkommen. 
Conny Brännberg (KD) 
Kommun- och regionpolitiker


Så mycket negativt från sossarna själva kring valet

Det har varit en märklig process kring nomineringen av en ny partiledare för socialdemokraterna. Stig Malm har talat om stalinistiska metoder och riksdagsledamoten Monica Green har rasat mot gubbar och sovjetiska metoder. Diverse partidistrikt har blockerat processer och nu framstår valet av Håkan Juholt som ett riktigt kompromissförslag. Mikael Damgren har stor lyskraft och är en riktigt duktig debattör och hade varit ett stort hot mot alliansen. Juholt har visserligen varit med länge men för de breda massorna är han en doldis. Hur sossarna ska lyckas få honom att bli en snackis återstår.

Det är många socialdemokrater som talat väldigt illa om sitt eget parti under nomineringsprocessen och när nu valberedningen lämnar sitt förslag så fortsätter protesterna. S framstår som ett splittrat parti, utan en tydlig politik och med en kompromisskandidat som ny partiledare och med massor av besvikna partister. De har en lång uppförsbacke framför sig eller också befinner de sig redan på ett sluttande plan.

Som kontrast står en enad allians. Fyra partiledare som samverkar och levererar dagliga resultat. Ekonomin växer och allt fler får det bättre ställt. Nu är det dags att ta tag i de orättvisa sjukförsäkringsreglerna och missnöjda pensionärer. Lyckas alliansen med detta så finns det nog knappast någon blockpolitik kvar i Sverige.

AB. Expressen, DN

Kyrkan kämpar för de sjuka

Kristdemokraterna menar att det måste till förändringarna i reglerna för sjuka. Det finns brister, som ofta uppmärksammas i media, vilka innebär att sjuka människor kommer i kläm. Den som är sjuk ska inte tvingas till att arbeta. Det låter enkelt men de nya reglerna har visat sig svåra att tillämpa i många fall. Det är därför en självklarhet att regeringen måste tänka om. Socialminister Göran Hägglund driver på och kristdemokraternas talesperson Emma Henriksson framstår som en politiker som verkligen bryr sig om den enskilda människan. Emma har medverkat i många medier och tydligt framställt kristdemokraterna som det alliansparti som tar ett socialt ansvar.

Nu har Svenska Kyrkan gett sig in i debatten. Radio Skaraborg har ett reportage om detta och i media skriver Skara stifts biskop, Erik Aureliusm debattinlägg. Det är bra att kyrkan engagerar sig i sociala frågor. Den diakonala verksamheten möter många av dessa utsatta människor och tillsammans kan vi kämpa för nya regler.

Filmturism på gång i Fjällbacka

Ska Fjällbacka komma i blickpunkten och locka turister framöver? Allt tyder på detta med satsningen FJÄLLBACKA MURDERS. Projektet handlar om filmatisering av Camilla Läckbergs böcker och tio 90-minuters-program planeras. Midsomer Murders har blivit en stor engelsk succé och vår egen deckardrottning kan nu bli en av de stora turistambassadörerna. Runt om i världen har film skapat turism och intresset i Ystad efter Wallanderframgångarna har varit stora. I min hemtrakter lyckades ARN locka tusentals besökare.

Vill du läsa mer om Fjällbacka Murders så kolla vidare här.

Inget förslag om höjning av högkostnadsskyddet

Det finns inget förslag om att höja högkostnadsskyddet. Det intrycket gav media häromdagen och menade dessutom att det var något som Göran Hägglund drev. Nu har Göran förklarar för oss i partiet att något sådant förslag inte finns. Självklart däremot ser man över alla utgifter i samband med budgetöversynen. Nu är skyddet på 1800 kronor och har varit så i tolv år. Göran Hägglund har sagt att detta är något som behöver ses över, men det finns också ekonomiska aspekter, särskilt för många äldre, som måste beaktas.

SAAB har blivit en snackis igen

På bilmässan i Genève har SAAB lyckats att få motorintresserade journalisters intresse för den nya konceptbilden. Lite överraskande måste det nog anses att SAAB lyckas tränga igenom det enorma brus som konkurrerar om uppmärksamheten. Bilmarknaden lever under en enorm internationell konkurrens och det är stora intressen som ligger bakom många av de nya lanseringarna. Intresset för el är stort och där är även kraftbolagen stora intressenter. En övergång till elbilar kommer att stärka energiproducenterna och förändra maktbalansen i världen. Idag finns stora rikedomar i de oljeproducerande arabländerna och deras intäkter kommer att sjunka drastiskt då vi konverterar motorerna.
Intresset för SAAB gläder oss i västsverige. Saabs anläggning i Trollhättan har stor betydelse för sysselsättningen och för oss som menar att staten inte ska lägga sig i bilägandet är det en framgång att marknaden själv löser detta.
Ska bli spännande att följa SAAB i framtiden.

SvD,

Ett omval utan pengar i valfonden

Den 15 maj ska alla väljare i Västra Götaland genomföra ett omval. Regionfullmäktiges 149 ledamöter ska omväljas. För de politiska partierna innebär detta en enorm utmaning eftersom det inte finns några pengar i partikassorna.
Regionen har krävt att staten åtar sig ett stort informationsansvar inför valet. Det gäller att nå alla väljare och förklara att hela valet måste göras om. Det kräver stora informationsinsatser. Om valdeltagandet blir lågt så äventyras demokratrin. Ett lågt valdeltagande kommer då att gynna det parti som lyckas mobilisera en grupp väljare som i ett sådant läge ger stort procentuellt utrymme, medan vid ett deltagande på över 80% skulle inflytande bli marginellt.
Regionens informationsavdelning förbereder åtgärder. SR tar upp detta i ett reportage och föreslår bl a att använda TV-reklam för att nå väljarna med information.
De politiska partierna kommer att göra allt de kan för att försöka nå ut med sin valinformation och alla krafter behövs för att nå ut med budskapet: Gå och Rösta!

P4 Skaraborg

Regeringen ändrar sig - tack vare KD

Nu har regeringen kommit med ett viktigt besked - papperslösa ska få rätt till subventionerad hälso- och sjukvård. Desutom ska gömdas ban få möjlighet till en trygg skolgång. Detta är två viktiga besked som nu kommer från regeringen. Detta har varit en av Krsitdemokraternas valfrågor och devisen ett Mänskligare Sverige byggde på att vi skulle skapa bättre förhållanden för människor i Sverige. Denna grupp, många sjuka och traumatiserade av hemska upplevelser i hemländerna, kan nu känna att Sverige tar ett steg i riktningen mot att bli mänskligare.

Detta är en framgång för Kristdemokraterna.

GP, DN,

När orden inte räcker till

Jag är van att tala och har lätt att formulera mig. Men ibland så försvinner bara orden. Det finns helt enkelt inga ord att använda. Jag möter många flyktingar som fått nej från Migrationsverket på sin begäran att få stanna i Sverige. De har gjort allt de kan för att övertyga myndigheter och domstolar att de flytt sina hemländer med fara för sina liv och önskar inget hellre än att få stanna i Sverige. De vet att de väntar oerhörda svårigheter om de tvingas tillbaka. När man möter dem och lyssnar till deras berättelser så upprörs man och kan inte förstå varför de inte får stanna i Sverige. När man är i en sådan situation och lyssnar till desperata människor (tyvärr har jag också mött sådana som är helt uppgivna) vad ska man då säga? Vilka ord ska man ta till?

De som fått avvisningsbesked väntar nu bara på att gränspolisen ska komma och slänga ut dem ur Sverige. Varje gång det knackar på dörren så dunkar deras hjärtan till och de undrar om deras stund är kommen.

Under de senaste veckorna har flera flygplan gått iväg till Irak och bland irakierna i Sverige blir situationen allt mer pressad. Lyckligtvis finns det några som får stanna, men samtidigt undrar de som fått nej hur det kan komma sig att vissa får vara kvar och andra tvingas bort. De upplever att de har liknande skäl och undrar om det svenska systemet verkligen är rättssäkert och om alla får en lika behandling. De som har en skicklig jurist som sköter deras förhandling ska inte ha förtur eller större chans att få sin ansökan beviljad, men många tror att det fungerar så och i desperation lånar de ihop pengar för att kunna betala för en välformulerad ansökan.

Jag saknar ofta ord. Jag hoppas innerligt att de har prövats på rätt sätt och att man kan lita till domstolars beslut, men när man hör deras berättelser så undrar man om deras budskap verkligen nått fram. Hur kan ett demokratiskt land, som vilar på humanistiska principer, tvinga flyktingar att återvända till situationer där man inte kan garantera deras säkerhet?

Jag kommer att fortsätta att engagera mig för flyktingar även om jag inte kan finna de rätta orden som ger tröst och stöd.

Tiotusentals gästarbetare vill hem

FNs flyktingorgan UNHCR vädjar till omvärlden att gå in med insatser till de tiotusentals människor som flyr Libyen. De som nu försöker lämna landet är gästarbetare som upplever sin situation som ohållbar. Media har visat bilder från gränsen till Tunisien där läget är kaosartat. Tusentals människor står i kö och trängs med varandra och bsiten på mat och vatten gör situationen oerhört svår. Den politiska krisen i Tunisien försvårar läget. De flesta av dem som flyr är gästarbetare som har hem att återvända till. Rapporterna tyder på att det är väldigt få libyer som försöker att fly. Många av de västerländska länderna har försökt att få ut sina medborgare.
En mycket svår humanitär situation håller på att utspelas för våra ögon och nu gäller det att få in akuta hjälpinsatser men också att hjälpa gästarbetarna att kunna återvända hem

Sportlov - för många barn lov utan sport

Under några veckor pågår sportlovsveckor. Tanken är att svenska barn ska få en veckas ledigt för att ägna sig åt vintersport. Men många barn ägnar sig åt helt andra aktiviteter än sport. Stillasittandet ökar. Detta oroar några företrädare för frilufts- och idrottsorganisationer som önskar se fler barn som rör på sig.

Hans Gerremo, Ordförande i Svenska Skidrådet, Maria Mattsson, Ordförande Svenska idrottslärarföreningen och Bo Sköld, Generalsekreterare Friluftsfrämjandet skriver en intressant artikel kring detta i Aftonbladet.

"Barnens sportlovsaktiviteter illustrerar hur vårt samhälle utvecklat en livsstil där många barn, särskilt från hushåll med låga inkomster, äter fel och rör sig för lite. Allt fler timmar framför tv:n och datorspel har ersatt barnens spontana lekar och friluftsliv. Istället för att träffas utomhus med sina kompisar för att åka skidor, pulka eller bara leka i snön sitter barn och ungdomar framför sina tv-skärmar. Samtidigt ”curlar” föräldrar sina barn allt mer, vi skjutsar till exempel ofta barnen till kvällsaktiviteterna istället för att de själva går eller cyklar dit."


RSS 2.0