Måste polisen ta betalt?

Turerna kring kraven från polisen att ta betalt för övervakning av evenemang fortsätter. I Skövde har vi testat om detta är lagligt och fått klart för oss via utslag i kammarrätten att polisen har rätt att ta betalt för sina tjänster. Det är alltså inget olagligt.
Men det får stora konsekvenser för den som vill ordna ett evenemang. Matfestivalen i Skövde fick en faktura förra året på delar av polisens kostnader. Det var i och för sig tacksamt att de inte tog betalt för allt arbete, men det blev ändå en summa som inte fanns med i planeringen och evenemanget gick back.
Tyvärr är det nödvändigt att polisen finns med för att upprätthålla ordningen. Man skulle önska att det gick att ha en tillställning utan ordningsmakten men så är inte fallet. Polisens närvaro är uppskattad och framför allt är den förebyggande. Nu gör man tolkningar som innebär att om ett evenemang sker av en förening så tar man inte ut någon ersättning, men om det är ett bolag så blir man debiterad. Om t ex en fotbollsklubb drivs i bolagsform så tar polisen betalt för sina insatser. Om det däremot är en förening så är polisens närvaro utan kostnad.
i Skövde har vårt turistbolag. som är ett aktiebolag, arrangerat Matfestivalen och därmed blir det en faktura från polisen.
Det är inte så att det är polisens nya betalningskrav som hotar Matfestivalen i framtiden, men det är en besvärande omständighet. Däremot är jag orolig för nationella evenemang förläggs till de områden i Sverige där polismyndigheten gör en annan tolkning än vad som sker i Västra Götaland. Det borde vara så att alla polismyndighter i Sverige gör samma bedömning, annars råder ju inte konkurrensneutralitet.
Det blir en artikel i SLA imorgon om detta. De har ringt mig för att ställa ett antal frågor. Det ska bli intressant att se vilka reaktioner som blir följden av den artikeln. Jag hoppas att den leder till en konstruktiv debatt.

Nu har SKL genomfört sin valkongress

Sveriges Kommuner och Landsting har nu genomfört sin valkongress. Därmed är den nya mandatperioden inledd. De 451 ombuden utsåg en ny styrelse. Anders Knape (M) blev omvald som ordförande. Vi Kristdemokrater gläds över att Monica Selin, vår gruppledare i Västra Götaland, utsågs att vara ledamot av styrelsen och dessutom ledamot av styrelsens arbetsutskott. Därmed tar Monica klivet in bland kommun- och landstingstopparna i Sverige och blir därmed också den ledande hälso- och sjukvårdspolitikern. Det gläder oss. Därmed får vi ändå större möjlighet att genomföra vår politik där vi alltid betonar människovårdet.

För min egel är jag glad över att få fortsätta i Beredningen för Kultur och Fritid. Det har varit ett intressant uppdrag där vi mött ett stort antal företrädare för det svenska kultur- och fritidslivet.

SKL är en intresseorganisation för landets kommuner och landsting. De flesta statliga utredningar påverkar det kommunala livet och därför så är en viktig del av SKL att hålla sig ajour med aktuella statliga utredningar och sedan vara en remissinstans. Det innebär i praktiken att man ofta får reda på frågor flera månader innan de hamnar i media. Det gör att vi som får denna information ofta har en förförståelse och kanske till och med en åsikt klar då frågan ställs till kommuner och landsting.

Biskopen i Skara tar ton

Igår mötte biskopen i Skara Stift, Erik Aurelius, företrädare för alliansen. Han överlämnade då närmare 6000 namnunderskrifter med krav på förändringar i sjukskrivningsreglerna.

Hans budskap var: Fixar ni inte till felaktigheterna i sjukförsäkringssystemet inna nästa val så kommer ni att förlora. Troligtvis har han rätt. Svenska folket är ett solidariskt folk och ingen ska lämnas utanför trygghetssystemen. Kristdemokraterna har insett att felen måsta rättas till och igår kom en rapport som lämnar flera konkreta förslag till förändringar.

När Göran Hägglund tillträdde som socialförsäkringsminister talade han om ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Det är självklart att den som är sjuk ska få ekonomiskt stöd via trygghetssystemen. Ingen ska lämnas utanför och framför allt inte då man är sjuk.

Radio Skaraborg

Ett friskare Sverige

Nu börjar förberedelserna för satsningen Ett Friskare Sverige som kommer att pågå 9-15 maj 2011. Det är regeringen som gett Folkhälsoinstitutet i uppgift att samordna en rad aktiviteter för att vi ska få ett friskare Sverige.

Mer info finns på folkhälsoinstitutets hemsida www.fh.se.

Syftet med satsningen handlar om

- öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan

- uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov

- särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning