Besked om ny ishall glädjer många

I går hade vi presskonferens och gjorde ett försläpp av budgeten. Det handlade om att vi föreslår kommunfullmäktige i Skövde att bygga en ny isyta på Billingehov. Intresset bland unga killar och tjejer för issporter är stort och det har, tyvärr, blivit sena träningstider då trycket på isytorna varit stora. Nu tillkommer en ny yta som verkar glädja många i Skövde. Media slog upp detta och det visar också på att Alliansen är beredda att satsa på fritidsutbudet i Skövde. Nästa vecka kommer kommunfullmäktige att debattera en satsning på många hundra miljoner där vi vill göra Billingen till Västsveriges mest attraktiva fritidsområde, året runt.

Mer att läsa i www.sla.se eller Skövdenyheter.se
 

Ska Löfven ta något radikalt grepp om regeringen?

Det spekuleras vilt om vad Löfven ska göra i samband med den kommande regeringsombildningen? Törs han koppla några helt nya grepp och visa på initiativförmåga eller kommer han att låta MP utse två nya ministrar? Nästan alla politiska kommentatorer spekulerar i olika alternativ och på sociala medier diskuteras många olika lösningar.
I dagens DN skriver två ex-språkrör (Per Gahtron och Maria Wetterstrand) en debattartikel som kan tolkas på flera sätt. Det kan tolkas som att de framför en väldigt stark kritik mot Stefan Löfven och hans sätt att leda regeringen. I artikeln skriver de; " Om han övergår från att agera som om han ledde en majoritetsregering av 50-talsstil till att fullt ut markera sig som ledare för en rödgrön samarbetsregering, skulle chansen till rödgrön majoritet 2018 i ett slag öka". Jag kan inte tolka artikeln som annat än svidande kritik mot landets främste ledare.
De skriver också att Miljöpartiet behöver en nystart. Det behöver nog också regeringen. Om det inte händer något som skapar förtroende för regeringens samlade förmåga att leda kommer kraven på ett extra val att skalla högt igen. Sverige behöver en regeringsduglig regering. Om Löfven kan skapa en sådan återstår att se. Just nu är det många som tvivlar. Stalltips: Ett extra val är nog förestående.

Skövde har ett bra strategiskt geografiskt läge

 

Skövde är en bra stad. Ur många aspekter. En är det strategiska läget. Jag reser mycket. De senaste nio åren har jag haft kontor i Vänersborg. I vårt län har vi verksamheterna fördelat på olika platser. Vänersborg är utgångdspunkten för arbetet med regionfullmäktige och regionstyrelsen. En vanlig vecka så har vi gruppmöten på måndagar och regionstyrelsen på tisdagar. Utskottsarbeten sker på oftast på onsdagar. Det innebär att tors och fredag är tillgängliga för andra möten. För det arbete som jag utför för Kulturnämnden och Turistrådet är oftast Göteborg mötesstaden.

Skövde ligger två tmmar från Stockholm och en timma från Göteborg om man använder snabbtågen. Med regionaltåg tar det lite längre, men då gäller Västtrafiks månadskort. Vi betalar 1765:- för en månad och kan då resa fritt på alla fordon som Västrafik upphandlat.

 

Närhet till det gröna


Den här bilden tog jag på väg hem från busshållplatsen. När man ser bilden kan man knappast tro att jag nästan är hemma mitt i en stor stadsdel. Skövde har mängder av gröna platser. Nästan alla har bara några hundra meter till en skogsdunge eller någon form av park. Vi gillar det gröna. Det ger livskvalitet. Nu på vår så är det många Skövdebor som ger sig ut i skogen eller något naturområde som lockar. I dagarna har vitsipporna invaderat och Billingen lockar tusentals personer. Runt om i stan ser man familjer på picknickutflykt. Skövde är en grön stad och har mycket att erbjuda.

Varför alla dessa epitet?

Den senaste veckan har många reagerat på mitt debattinlägg om feminism eller rättare sagt varför jag förklarar att jag inte använder begreppet feminist för mitt politiska arbete. Det är så många ord som måste till i dagens politiska beskrivningar. När ett varumärke är etablerat så är det laddat med alla de egenskaper som marknaden har vant sig vid. Ett visst bilmärke står t ex för kvalitet. Kunderna vet att de köper en bra produkt.
Jag kommer framöver att försaka vara konsekvent och säga att jag är kristdemokrat. Det begreppet innebär att man står för alla de värden som partiet står för. Jag önskar att då mitt namn nämns så förkippas det med att jag är kristdemokrat.

Har du varit i min hemstad?

Jag möter många människor från olika länder. I Skövde har vi tex många internationella studenter men också många flyktingar eller personer som kommit hit för att det finns arbete här.
Många av brukar fråga: Har du varit i mitt hemland eller i min hemstad? Det är en fråga som man bör kunna svara JA eller NEJ på. Men ofta undrar jag när man kan svara JA på den frågan. NEJ är alltid lättare att besvara.
Om man mellanlandar på en flygplats t ex Frankfurt och vistas där några timmar kan man då säga att man varit i Frankfurt eller Tyskland?
Jag reser mycket. Om jag t ex åker till Gävle på ett möte så är det en tågresa på cirka 4 timmar totalt. Då anländer jag till en mötesplats, ofta ett stadshus eller konferensanläggning, som ligger nära stationen. Jag går oftast till platsen, deltar i mötet och åker hem igen.
Ibland flyger jag till en annan stad i ett annat land. Ofta tar jag en buss från flygplatsen och deltar i konferensen, sedan till ett hotell och antingen fortsatta möten eller hemresa. Kanske har jag sett några vyer från bussen.
Förra veckan var jag i Paris. Nedan finns några bilder och tankar.
Denna spis ligger i Hotell de Ville som är Paris borgmästares hemvist. Anne Hidalgo har sitt arbetsrum alldeles i närheten av denna sal. Kan jag säga att jag varit hos borgmästaren i Paris?
 
Selfie utanför Notre Dame. Sedan gick jag igenom den enorma kyrkan på cirka 15 minuter. Har jag därmed besökt Notre Dame?
 
Don under Eiffeltornet på väg för att sova en stund mellan många timmars möte. Har jag sett Eiffeltornet därmed?
Jag tycker att det är svårt att säga JA på dessa frågor. Om någon ställer frågan och jag svarar jakande så vill de oftast prata om mina upplevelser. Eftersom de är så begränsade är det ibland lättare att säga nej. Men det är väl inte sant?
 

Billingen - västsveriges stora framtida besöksmål

 
I går hade kommunfullmäktige i Skövde bjudit in tre experter för att berätta om möjliga utvecklingsplaner för Billingens fritidsområde. Bengt Ringqvist, som är affärsjurist, presenterade den avsiktsförklaring som finns skissad mellan Skövde kommun och Hotell Billingehus. Mattias Fritiof, från WSP analys & strategi gick igenom de ekonomiska effekter som en stor satsning på besöksnäringen kan innebära. Eftersom det varit många frågor kring det juridiska hade professor Olle Lundin, som är expert på förvaltningsrätt, gjort ett rättsutlåtande.
Samtliga tre sa att satsningen är laglig, möjlig att genomföra i enlighet med lagar och EU-rätt, och ger stora ekonomiska effekter.
Nu ska ledamöterna fundera kring detta och beslut om en färdriktning för området ska tas i april. Det är många som har ifrågasatt lagligheten i affären, men de frågetecknen blev nog helt uträtade igår. Däremot om affären är lämplig och ekonomiskt försvarbar är frågor som återstår för de politiska partierna att besvara. För oss i alliansen är det grönt ljus. Som kristdemokrat har jag gått till val flera gånger på frågan och vi menar att en satsning på Billingen stärker kraftigt kommunens attraktivitet.
 
Bilden ovan är tagen i ett av vindskydden vid Hållsdammen där jag och Charlie, mitt fyraåriga barnbarn, åt donuts och drack Oboy en kall vinterdag. Området är fantastiskt för både idrottare och de som vill ägna sig åt friulfutsliv. Ute på Blängs mosse råder en tystnad och omgivningen gör att man nästan tror att man är i de svenska fjällen. Rätt satsat och rätt marknadsfört har Billingen potential att bli Västsveriges starkaste besöksmål. Men som politiker är vi medborgarnas företrädare. Om våra medborgare tydligt visar att de inte vill så måste vi ta hänsyn till detta. Men just nu upplever vi stöd i frågan och är beredda att ta steget vidare.
 

Mer än ett Vinterland

Under flera valrörelser har Kristdemokraterna lyft fram Billingen som ett utvecklingsområde. Vi talade först om Skövde Vinterland och såg parallellen med Skara Sommarland. De två årstiderna skulle komplettera varandra och de två städerna skulle kunna samspela.
Övriga allianspartier har hakat på och vid förra valrörelsen talade vi gemensamt om en utveckling. Det skrev då in i planen för denna mandatperiod.
Nu arbetar vi intensivt med frågan och det finns många synpunkter. Vår idé är att utveckla friluftsområdet Billingen året runt och alltså även inkludera barmarkssäsongen.
Nu pågår dagliga samtal och vi hoppas att under april kunna lämna ett konkret förslag till kommunfullmäktige. De fyra allianspartierna är överens om en stor satsning och vi hoppas att oppositionen ska ansluta sig och att vi gemensamt kan utveckla området.
Idag kom det åter ett snöfall över staden och det gör att spåren fräschas upp och säkert kommer tusentals personer att vara på berget under helgen. Vi ser ett stort intresse för fritidsområdet och drömmer om att kunna erbjuda ändå bättre anläggning för fler personer.
 
 

Vikten av kulturarvet - vårt gemensamma öppna rum

Inget parti kan ha monopol på det svenska kulturarvet. Inget parti kan äga rätten till den svenska flaggan. Retoriken inom politiken verkar mena att vi måste tala om det svenska och det genuina kulturarvet. Vi menar att mångfald har alltid rått och att kulturarvet tillhör oss alla. Tillsammans med Roland Utbult kommer vi framöver att lyfta fram viktiga delar av kristdemokraternas politik inom kultursektorn. Nedan finner du en artikel om kulturarvet som vi skickat till västsvenska medier.
 

Kulturarvet är vårt gemensamma öppna rum

Kulturarvet är ett sammanhållande kitt som förklarar mycket av det som sker i vår samtid och ger oss kontakt med tidigare generationer. Det har byggts med stora inslag av internationella kontakter och mångfald - men detta är en verklighet som Sverigedemokraterna inte tycks vilja se.

Debatten om kulturarvet har fått en förnyad aktualitet genom Sverigedemokraternas försök att definiera vårt gemensamma kulturarv på ett nytt sätt. De talar om det genuint svenska.

Kulturarvet kan beskrivas som ett gemensamt, allmänt och öppet rum. Det är mångsidigt och har inte minst formats genom tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper runt om i världen. Men också genom att många har kommit till Sverige och bidragit till att utveckla vårt samhälle. Därför går det inte att definiera vad som är genuint svenskt. 

Genom den svenska hembygdsrörelsen, som fyller 100 år i dag, och dess många verksamheter går det tydligt att se att kulturarvet har inhämtat influenser från många olika håll – och gör så även i dag. Den är oerhört viktig för att sprida kunskaper om det gemensamma svenska kulturarvet. För nyanlända kan därför besök vid hembygdsgårdar eller lokala museer vara en viktig introduktion till det svenska samhället.

Vi är stolta över vårt gemensamma kulturarv. Det ska bevaras, användas men också utvecklas. Kristdemokraterna vill aktivt vara med och lyfta fram det gemensamma kulturarvet.

Conny Brännberg (KD) regionpolitiker
Roland Utbult (KD) riksdagsledamot


Tal till kulturchefer

Jag fick idag frågan om vad jag sagt till kulturcheferna som jag mötte vid en uppföljningsdag. Om intresse finns för hur jag formar ett "vanligt" tal så återges det här. Jag försöker alltid tala extemporärt, dvs att jag har en struktur för mitt tal i form av ledord eller krokar som jag hänger talet på.
Nedan är ett vanligt exempel. Inleder med en bild, en illustration. Levererar sedan tre tankar (i detta fall byggde jag på KSU som är ett begrepp som dessa personer är väl bekanta med. I vår interna jargong är de själva LSU (Långsiktiga uppdrag).
Så här var talet tänkt som jag höll den 25 jan.

Institutioner med långsiktiga uppdrag

När jag kör bil så är blicken fäst framåt genom en stor vindruta. Men jag är också tacksam för backspeglarna. Men idén är att vägen framåt är den viktiga. Men tillbakablickar är nyttiga.

Som chefer sitter ni nu och gör tillbakablickar och ska för era huvudmän presentera årsredovisning 2015. Samtidigt så ska ni lägga planer för de kommande åren.

Efter ett år som ordförande för Kulturnämnden kan jag konstatera att vi har en positiv färdriktning i regionen. Vi har på många sätt stärkt vår position, men har också många utmaningen då vi spejar framåt.

Som förtroendevalda spelar vi på den arena som vi kan kalla för den politiska arenan. Ni som har uppdrag är på den professionella arenan. Vi kan också kalla vår arena för en VAD-Arena och ni agerar på HUR-arenan.

Vi beställer genom att formulera uppdrag och skicka med en påse pengar. Ni tar till er våra mål och gör professionella prestationer.

Vi har många stödformer, en av dem är KSU. Jag ska inte tala om den idag, men använda de tre bokstäverna för att dela några tankar inför blicken ut genom vindrutan.

Kulturell Kompetens

När 70-talets kulturpolitiska mål skulle formuleras så fanns begreppet ”motverka kommersialismens negativa konsekvenser” med. Det försvann, men återkom. Ingen har väl kunnat ge en exakt definition på vad som menas, men kanske handlar det om ett resonemang kring det enorma utbud som når våra medborgare idag. Många aktörer vill ta hand om oss på vår fritid och lockar med allt fler produkter, tjänster och strävar efter att sälja livsstilar. I många fall är pengar drivkraften och därmed också får det en kommersiell touch.

För att kulturen ska kunna nå våra medborgare måste de göra aktiva val för att ta del av den. Kompetens handlar om att göra de bästa valen. Jag är övertygad om att kultur är bra för individen, det som stärker individen stärker också samhället. Kulturen är det kitt som håller ihop oss och ger oss gemensamma värderingar.

Kompetens kan definieras som förmågan att göra rätta val. Denna vilar på kunskap. Utan kunskap ingen kompetens.

Många medborgare har aldrig tagit del av det som din institution erbjuder eller har kanske fått en problematisk introduktion till det. Därför har de valt bort att delta

Jag åt inte yoghurt som barn. Jag vet inte varför. Men så länge jag kan minnas var jag helt övertygad om att yoghurt var ingenting för mig. Som vuxen testade jag det och insåg att det var gott och nu är yoghurt vanligen förekommande på frukostbordet. Jag hade en förutfattad mening, visste egentligen inte varför jag valde bort yoghurt, men en dag fick jag smak på det.

I våra mål talar vi om vidgat deltagande. Vi vill att fler ska kunna ta del av kulturen. Tillsammans behöver vi verka för att medborgarna får en ökad kulturell kompetens så att de gör medvetna val och prioriterar sin tid och sina pengar för att ta del av kulturens berikande skatter.

 

Socialt hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett viktigt ledord i all politisk idéutveckling. Det ska vara bra för ekonomin, för miljön men också för människorna.

Kulturens sociala dimension är underskattad och behöver renässans. Att göra tillsammans, att uppleva tillsammans och framför allt dela upplevelsen stärker den.

Ordspråket säger att delad glädje är dubbel glädje och att samtala och dela ens upplevelser är oerhört berikande.

Därför bör vi också erbjuda fler möjligheter för medborgarna att mötas. Själva föreställningen är i sig en social mötesplats men den behöver kompletteras. Andra mötesplatser behöver erbjudas.

En del av er har ”eftersnack”, ”after performance”, där samtal kan erbjudas. För de som bor på landsbygden har det varit högtid då GöteborgsOperan kommit till bygdegården med sina föreställningar. Fika efteråt där även artisterna deltagit har kraftigt bidragit till att stärka upplevelserna och därmed också varumärket GO.

Om nu publiken vill dela upplevelser så gäller det också att skapa miljöer där det är möjligt.

Unga

Salomo myntade ”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal”.

Vi vet att värderingar grundläggs i tidig ålder. Därför prioriterar vi barn och unga i våra mål. Samtidigt så är jag lite rädd för att vi har gjort ett fel under många år. Vi har och har haft ett starkt fokus på antal barn. Lite vårdslöst säger man ”vi räknar pinnar”. Dvs vi vill kunna pricka av att unga har varit på vår institution. Fokus har varit på kvantitet, men borde vara på kvalitet.

Vi behöver kulturella ledare som lockar våra barn. Vuxna som går före och får efterföljare. Det har nog varit så att betoningen på skolan har ibland blivit att pedagogen gått bakom och föst hjorden framför sig. Det lät så rätt att ALLA barn skulle gå på skolbio, men kanske ska vi tänka på introduktion, genomförande och uppföljning av varje barn och varje föreställning.

Självklart är jag positiv till att skolan tar med elever, men jag skulle gärna se en satsning på att nå familjer. Erbjuda paket så att hela familjen attraheras av att komma, berikas och sedan vilja återvända.

Intressant är det att gå på kafé. Det är många barnvagnar på dagens kafeer. Småbarnsföräldrar vill träffas.

Att erbjuda barnvagnsföreställningar är ju inte enbart ett erbjudande till barnen utan kanske framför allt till deras föräldrar.

Vid ett 70-års-kalas berättade en vän för mig om sina erfarenheter av att bila i Europa på somrarna. Föräldrarna hade bestämt sig för att besöka kyrkor och museum under sina semestrar. Under årens lopp hade de sett åtskilliga av europas mest berömda byggnader.  Det som hade kännetecknat alla resor, under alla år, var de tre sönernas ständiga klagan; inte en kyrka till.

Nu på sitt kalas berättade vännen om sin yngste som som nu själv hade tonåringar. Vad gjorde ni på semestern? Vi besökte kyrkor och museer var svaret. Sonen hade aldrig, vid något tillfälle , sagt något positivt om sina egna barndoms semestrar, men nu när han var ute med sina egna ville han ge dem något som höll.

Mark Twain myntade inte uttrycket men har blivit känd för att förmedla det:

"När jag var en pojke på 14 år var min far så okunnig att jag knappt stod ut med att ha den gamle mannen i huset. Men när jag hade blivit 21 var jag förvånad över hur mycket han lärt sig på sju år."

Konklusion: Låt oss, tillsammans, blicka framåt, ha fokus på det som ligger genom vindrutan och verka för att kulturen får bli den kraft både för enskilda och för samhället som den har potential att vara.


Spinndoktorer - en hjälp i nöden

Då politiker hamnar i blåsväder finns det många exempel på att man tvingas bort men också att man ridit ut stormen, eller drevet som det ofta kallas. En särskild grupp rådgivare, så kallade spinndoktorer, finns för politikerna på toppen.
Då en politikers image, dvs hur andra uppfattar politiken, framställs som negativ, är det spinndoktorer som träder in. Ett skamfilad rykte ska återställas och ur svaghet ska styrka påvisas.
Ofta syns inte spinndoktorer, utan redskapen är helt andra. De egna informatörerna, men allra helst att man kan plantera idéer hos opinionens makt, allra helst hos ledarskribenter.
Spinndoktorerna ska vända en negativ mediebild till en helt annan. Förra veckan var det flera av landets mäktiga personer som förknippades med skandaler.
Den här veckan måste en annan bild målas och en annan sida av personerna visas upp. Den som följer det politiska landskapets beskrivning kommer säkert att kunna lägga märke till flera former av artiklar som visar en annan bild än den som journalisterna satte förra veckan.
Om man frågar efter en spinndoktor så blir svaret att de inte finns, men det är nog snarare så att de varken ska synas eller märkas, men ändå finnas.

Pamp får förnyad mening

Under några år har begreppet "pamp" inte varit så förekommande. Tidigare var det många politiker som ansågs vara pampar men mängder av etiska koder och samtal om uppförande har nog hjälpt till att man inser vikten av förtroendeskapande åtgärder.
Nu är det "fackpamp" som fått liv igen. Jag förstår alla dessa lågavlönade fackföreningsmedlemmar som tycker att avgiften är väldigt hög. När de nu får, via media, reda på hur pengarna använts så blir de inte bara upprörda, utan börjar också tvivla på tillit och förtroende till sitt eget fack.
Just fackliga diskussioner i Västsverige har ju också nyligen fått rubriker då ett fack inlett en blockad mot en företagare för att de anser att han valde fel fack. Heder åt Jonas Ransgård som tog ställning i den frågan.
Inom facken verkar det ha uppstått "fartblindhet" och man håller varandra om ryggen. Nu gäller det att de själva städar.
Förtroendekapital tar lång tid att bygga upp - men kan raseras över natt. Det är vanligt att man utser en "syndabock" men oftast är det en kultur som måste förändras.

Ett nytt år med nya möjligheter

Varje gång som vi passerar nyåret blir det reflektioner men framför allt framåtblickar. När vi åker bil så är vindrutan och sikten framåt betydligt större och viktigare än backspeglarna. De är mindre och har en annan uppgift, men även den är viktig.
 
Tage Danielsson skrev att "Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp."
 
2015 gav många värdefulla insikter, men också många utmaningar. Det är med dessa erfarenheter som vi nu tar oss an 2016.
 
Det är ju vanligt med nyårslöften eller önskningar inför nya året. En sådan lista kan göras lång:
 
Tänk om 2016 kan bli året då
 
- alla barn får äta sig mätta
- fred råder
- man får bo i sitt hem och slipper fly till andra tillfälliga bostäder
- man slipper vara ensam
- få känna sig uppskattade och behövde
- få sitt människovärde bekräftat
- känna att man tillhör en familj och har vänner
- få växa upp i en gemenskap där flera generationer finns samlade
- ta ansvar för att vårt gemensamma klimat blir mindre påverkat av människans processer
- osv osv
 
Hur ser din önskelista ut?

Några bildglimtar från mitt politiska år 2015

Nedan följer några glimtar från det spännande liv som jag har förmånen att få leva som politiker. Ingen dag är den andra lik och det är en stor förmån att få vara förtroendevald. Denna mandatperioden ingår jag i den politiska ledningen för Västra Götalandsregionen. Under alla år tidigare har jag varit engagerad som oppositionspolitiker. Nu får jag vara med och leda. Känns stort, kräver stor ödmjukhet, mycket mod och framför allt att hålla fast vid visionen om det Goda Livet för våra medborgare.
 
Det blev flera nya uppdrag under den nya mandatperioden. Bland annat uppmärksammade GP att jag blivit ordförande för regionens kulturnämnd.
Vi hade önskat ett bättre valresultat men tack vare goda förhandlingar så fick vi flera uppdrag i regionen bl a tre bolagsordförandeuppdrag. Magnus Berntsson för Film Väst, jag för Turistrådet Västsverige och Benny Strandberg för SIC.
Under ett år blir det många olika slags möten. Jag gillar att vara ute och möta nya intryck och särskilt att möta entreprenörer. Företagsbesök är viktigt för en politiker.
Jag tycker att internationella kontakter är viktigt. På internationella kvinnodagen ansvarade regionen för ett program på svenska ambassaden i Washington DC som handlade om jämställdhet inom musiklivet, med särskilt tonvikt på kvinnliga jazzmusiker.
Att just på Kvinnodagen stå på samma plats som Martin Luther King gjorde när han höll sitt "I have a Dream-tal" kändes speciellt.
 

Som kommunal och regional politiker handlar mycket om att skapa relationer med andra nivåers beslutsfattare. Som kulturpolitiker är självklart kulturministern en viktig sådan kontakt. Under året har jag träffat Alice Bah Kunkhe vid flera tillfällen.
Som ordförande i Kommunfullmäktige blir det flera representationsuppdrag. Här tillsammans med Monica Green och Tord Gustafsson som utgör presidium tillsammans med mig.
 
Två gånger per år hälsar jag internationella studenter vid Högskolan i Skövde välkomna. Då ingår en guidad busstur där Next Skövde visar på traktens sevärdheter.
Under året har jag fått invigningstala vid många tillfällen. Att få inviga Berndt Jutemars utställning var ett riktigt hedersuppdrag.
Många konstutställningar besöktes under året. Här med barnbarnet Leo. I Binnebergs Tingshus
Porträtteras i Lokstallet, Strömstad, med "Lars Wilks"
 
Att ta initiativ, hitta på nya grepp och framför allt att samla människor är bland det viktigaste jag gör. Denna bild är från Upperud i Dalsland där jag samlade entusiaster och experter kring utveckling av pilgrimsleder.
 
Under årens lopp har jag samlat på mig en hel del erfarenheter från att vara ordförande och jag får ofta inbjudningar att tala om det.
   
Under rätt många år har jag varit ordförande för Kristdemokraterna olika beslutsmöten bl a på nationell nivå vid våra riksting.
Ebba Busch Thor valdes som ny partiledare för Kristdemokraterna 2015
Som ordförande tog jag mig friheten att bjuda upp Alf Svensson och Göran Hägglund för att vara på scenen tillsammans med den nyvalda ordföranden EBT.
En annan viktig kontakt är vår Europaparlamentsledamot Lars Adaktusson. Här är vi vid assyriska föreningens lokal i Skövde. Tyvärr utsattes byggnaden för en mordbrand i slutet av året och ligger just nu i ruiner. För många av våra invandrare är kontakten med Lars väldigt viktig eftersom han har ett stort engagemang i frågor som rör förföljelser av kristna.
 
Flera av de satsningar som regionen gjort har uppmärksammats. Bland annat utställningen "Vi är Romer". Jag fick inviga den både i Trollhättan och Borås.
Ett viktigt utvecklingsområde har varit mötesindustrin. Under flera år har vi haft ett samarbete med Björn Masuhr och jag var så glad när han besökte Kristdemokraternas kommundagar och berättade om möjligheterna med de lokala värdarna. Vår idé handlar om att få enskilda personer att "räcka upp handen" och inbjuda till kongresser i Västsverige. Ett koncept som har stor framgång.
Kulturmiljöarbetet är inte alltid så uppmärksammat men väldigt angeläget. Bilden är från Byggnadsvård Nääs vid ett jubileum under året. 
 
Mina uppdrag innebär mycket resande. Då är det bra att bo i Skövde. Nära till både Göteborg och Stockholm där många möten äger rum. Jag åker tåg nästan varje dag.
Ett av de lite mer udda sakerna var att jag vann en tävling - Skaraborgs Skrönarmästare 2015 - . Jag hade inte ens en aning om att det ordnades tävlingar  under skrönarkvällar.
 
 
 
 
 
 
 

Hur vinner man ett krig?

Krig är något fruktansvärt. De som drabbas mest är civilbefolkningen (läs kvinnor och barn). Lidandet i samband med ett krig och efter krigsupphörandet är oerhört.
Krig gör att miljoner människor är på flykt. Krig gör att mängder av helt oskyldiga människor mister livet eller skadas så att de resten av livet får leva med sviterna av krig.
Man kan ställa sig frågan; varför krig? Svaren varierar men en anledning är brist på dialog. Det går så långt i denna brist att man bestämmer sig för att utpeka en annan för fiende och tillgriper våld för att förinta den andre och dennes idéer.
Vi krigar för fredens skull är ett argument som kan användas. Om man utplånar fienden så har man åstadkommit ett maktövertagande. Ett kuvat folk kan utropa sig besegrat och då finns en "vinnare". Jag delar inte tanken på att det finns segrar i ett krig, det finns bara förluster och förlorare.
Den intressanta frågan idag är hur krig kan avslutas? Måste man bomba sönder ett land, t ex Syrien och driva alla dessa medborgare på flykt och sedan skjuta ihjäl varandra tills slutligen en part finns kvar. Eller kan fred uppnås genom dialog? Eller är det snarare så att det pågår en ideologisk kamp - att kriget är ett ideologiskt krig. Om man anser att det är en ideologisk kamp så finns det förhoppningar att lösningar kan åstadkommas genom samtal, Förhandlingsbordet kan därmed vara den avgörande arenan.
Jag möter många personer från Syrien som längtar efter fred. Att kunna återvända till sitt land och vara med och bygga upp det.
Hat har aldrig lett till något positivt. Kärlek däremot leder alltid till något positivt. Jag är övertygad om att det bästa för världen skulle vara att kärleken får flöda.
Låter det naivt? Jag tror alltså att det mest effektiva sättet för att få slut på ett krig är att kärlek mellan människor får råda,

Black Friday - konsumismen hyllas

Shoppa har blivit en livsideologi. Köp så blir du lycklig. Skaffa ännu en pryl och din status ökar. Grunden för reklam är egentligen inte att du köper en vara, du köper en livssituation. Konsumismen är en förrädisk ideologi eftersom den "lurar" individen. Lycka eller mening med livet kan aldrig köpas eller erövras via materialism. Visst underlättas livet av att vi omges med disk- och tvättmaskiner, tumlar om tvätten eller lagar maten snabbt i mikron, men bara för att grejerna sparar oss en massa tid så är de inte framgången för livets mening.
Men om handeln lyckas med idén "köp dig lycka" så frodas konsumtionen. Någon vinner på den andres behov.
Black Friday är nu etablerat i Sverige. I den amerikanska kulturella kontexten förstår jag det, men det är, precis som Halloween, importerat från USA för att stärka shoppinglusten i Sverige.
Den sista torsdagen i november firar amerikaner Thanksgiving. Det är en betoning på tacksägelse för tidigare generationers mödor och umbäranden (tack för vad ni gjort för oss) men också en tid för gemenskap och att visa uppskattning för familj och vänner. Man samlas kring måltiden där kalkonen står som symbol. Många reser långt och amerikanarna är inte vana med lediga dagar. (Flera av mina kamrater är glada om de kan ta ut två veckors semester). Just dagen efter Thanksgiving är just en sådan dag då många kan få en extra ledig dag. Därför är det rätt naturligt att man passar på och börjar julklappsinköpen. Thanksgiving är en av två stora familjedagar och juldagen är den andra i USA. Att då, som ledig familj, gå ut och handla, har jag viss förståelse för och Black Friday kan då vara något positivt.
Men att direkt överföra idén till Sverige är mer svårförstått. Nu är den här och vi får förhålla oss till det. Men det viktiga är att ställa frågan om varför vi handlar. Om vi köper något för att glädja andra eller för att stärka vår sociala position? Konsumismen är en förrädisk ideologi.
 

Budget är mer än siffror

Just nu lever jag i budgetdiskussioner. Mitt ansvar är i huvudsak att förbereda underlag för ställningstagande för Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Efter staten är detta den absolut största kulturbudgeten bland Sveriges landsting/regioner. Det känns mycket ansvarsfullt att hantera ca 1,4 miljarder kronor.
Som ledord för vårt arbete har Regionfullmäktige beslutat att uppdra till alla verksamheter att dessa aspekter ska beaktas.
 
Fyra perspektiv ska genomsyra verksamheten
 ► att hela regionens resurser tillvaratas
 ► att sträva efter jämställdhet, jämlika villkor och möj-
ligheter
 ► att främja öppenhet och mångfald
 ► att internationalisering välkomnas
 
Nu lyssnar vi på varandra och försöker att ta fram ett underlag som många kan ställa sig bakom. Beslut inom närmaste månaderna och många av våra utförare väntar på besked.

Den svenske mjökbonden är utrotningshotad

Kul att få respons på debattinlägg. För en tid sedan skrev jag om äldrepolitiken tillsammans med Isabelle Waldenvik och flera har kommenterat den artikeln. Nu har jag en debattartikel i länspressen som handlar om mjölk och att den svenska mjölkbonden är hotad.
Du kan läsa inlägget på min hemsida: www.Brännberg.se
 

Främja mjölken

Skövde är en kommun som växer och vi ser gärna en god samverkan med större städer, men vi är också en landsbygdskommun. Vi har många bönder i kommunen och sedan en tid har vi samtalat om vad som kan göras för att värna den svenske bonden. Idag har jag skrivit en debattartikel som handlar om vikten av att värna den svenske bonden. Jag har läst statistik, tagit del av böndernas berättelser och funderat kring situationen. Det resulterade i att jag valde att fokusera på mjölken. Jag hoppas att media kommer att publicera den och att debatten får fortsätta. Situationen underlättas nog inte av att regeringen aviserat en kraftig höjning av skatten på fordonsbränsle.

Birro får till det igen

Ibland när jag läser bloggar, ledare, krönikor etc så uttrycker jag; precis så är det. Känns som att den som formulerat sig verkligen talar till mitt hjärta. Rätt ofta händer det när jag läser SLAs ledare (Skaraborgs Allehanda som är min lokala morgontidning) men också väldigt ofta när jag läser texter av Marcus Birro. Särskilt flera av texterna som tidigare publicerades i Expressen blev ofta kommenterade eller vidarelänkade av mig. Som en bisak så har jag svårt att läsa just Expressen sedan de på ett så märkligt sätt sparkade Birro. Det har ännu inte lämnat mig och ibland undviker jag Expressen just på grunda av detta.
Idag var det dags för en ny uppmärksamhet kring Birros gästkrönika i GP. Jag förstår att han skriver om Göteborg, men jag läste Göteborg som en metafor.
Den talade till mig och därför lägger jag ut länken här. Jag hoppas att fler läser och tar del av den.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2797152-birro-var-radd-om-dig-goteborg

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0