Hur ska Public Service finansieras?

Det är angeläget att värna idén med public service. Att ha en television i allmänhetens tjänst ska borga för självständighet från staten, publicistiskt oberoende och utgöra ett allmänt "sanningsvittne". Sedan Sveriges Television startade på 50-talet har den lyckats att ha en hög trovärdighet bland tittarna. Detta har bland annat skett genom TV-licensen som en uppbördsform. Finansieringen har inte skett via statsbudgeten och därmed har televisionens roll bland andra medier som en tredje statsmakt fått en stark ställning. På DN Debatt skriver bland andra förre SVT-chefen, Christina Jutterström, om ett nytt sätt att finansiera televisionen som omfattar alla invånare. Jag tycker att det ligger mycket i dessa tankar. Men oavsett hur finansieringen sköts, rent tekniskt, ska den vara att verktyg för att garantera televisionens fristående ställning. Att låta riksdagen besluta om kostnaderna via statsbudgeten är den sämsta vägen.