Sju enkla miljötips för privatlivet

Det finns många enkla sätt, men ändå effektiva, för att vi alla ska bidra till en hållbar utveckling. Det finns massor av sidor på nätet med miljötips.

Sju enkla tips kan vara:
1. Byt ut glödlamporna till lågenergilampor
2. Slå av stand-by-funktionerna på elektroniken
3. Handla närodlat och reducera miljöutsläpp i samband med transporter
4. Källsortera så att kretsloppet lever
5. Hushålla med vatten. Det är lätt att låta kranar rinna onödigt länge
6. Satsa på eco-driving (Klart bättre är att köra miljöbil men alla har inte bytt än)
7. Kompostera (Om du har möjlighet att kompostera så är det en stor glädje i trädgårdsarbetet)

Dessa sju tips behöver inte betyda stora omställningar i ditt liv, men bidrar till omställningar som är positiva för miljön

klimat, politik