Varför fascineras vi av ondskan?

Göran Greider skriver i dagens krönika i Metro om ett möte med Thomas Quick. Nu debatteras det flitigt huruvida Quick är mördare eller mytoman. Greider lyfter ett varnande finger för vår fascination av ondskan och menar att "den (ondskan) håller igång hela litterära genrer, den driver tidningar, den får oss att sluta tänka och den ger nästan alltid en felaktig bild av det som verkligen sker". Vad är det som gör att vi dras till Beck och Wallander och hyllar deckardrottningarna Marklund, Läckberg och Larsson? Om vi ägnade lika mycket tid åt det goda så skulle säkert världen bli mer medmänsklig.. Det är med det goda som vi kan fördriva ondskan. Sprid värme och ljus i mörkret och du bidrar till en bättre värld.