IPRED - intressen står mot varandra

Det blåser upp till storm kring de immateriella rättgheterna. Sverige har ännu inte tagit ställning till Intellectual Property Rights Enforcement Directive (IPRED). När nu regeringen närmar sig förslaget så rasar debatten på bloggarna. Här finns det stora intressekonflikter och troligtvis står generationerna i konflikt med varandra. Jag har läst Charlie Weimers ställningstagande och förstår hur han tänker, men också tagit del av några svenska immaterialrättsexperters synpunkter. Jag förstår också deras sätt att värna upphovsrättsinnehavaren. Men det knepiga med hela lagen är fokuset på IP-adresserna. Idén om att domstolen lämnar ut IP-adresserna och att sedan företagen "jagar" vem som varit uppkopplad kommer med all sannolikhet att leda till en massa "otäcka" kravbrev som skickas till oskyldiga personer. Här måste den äldre generationen lyssna till de unga. I själva lagfrågan om rättigheter har säkert "experterna" rätt, men ungdomarna vet betydligt mer om hur man "fixar" IP-adresser. Lyssna till ungdomspartierna innan ni beslutar. Jag tror att alla är överens om att upphovsrättsinnehavarna ska kunna få betalt för sina verk, men modern teknik kräver moderna lösningar.
SVD

93:an

Hmm...Problemet med IP-addresser är att man lätt kan byta IP-address, och att straffa för nedladdning kan också vara problematiskt med tanke på saker man faktiskt FÅR ladda ned för upphovsrätts innehavarna, till exempel har EA förenklat användningen av Modar i sina spel (mod=Modification, en ändring av spelet.) och EA skickar ut Patcher (Förändringar och förbättringar i spelet/mjukvaran) Helt utan kostnad som dom själva ger ut till andra sidor och länkar till dom får sin egen sida, Redan här ser vi ett problem med IPRED. det finns flera hundra scenarion till... men nu måste jag göra något annat än sitta framför datorn, Hejdå!