Debatten om politikers "rätt" att ljuga fortsätter

Idag skriver jag en debattartikel på Dagen om den senaste tidens diskussioner om lögner, bluffar och vems sanning som är sanning?

Jag är oroad över att allt fler anser att "vita lögner" är OK.

Ledarskap måste alltid utgöra förebilder. Förtroende utgår alltid från att man kan lite på det som sägs. Förr var ett handslag ett uttryck för att man var överens och att man slutit ett avtal. Tillit och förtroende har alltid varit grunden i affärslivet.

Det är min förhoppning att mina inlägg bidrar till ett antal reflektioner i frågan.

Lilith Svensson

På mig syns det på en gång om jag ljuger, inte ens de små fina och vita lögnerna är det någon idé att jag försöker med.