Flexibelt månadskort

I Skaraborg är det många som är upprörda över beslutet att ta bort 20-kortet. Västtrafik har beslutat om ett nytt pris- och biljettsystem. 20-korten, som inneburit att man laddar kortet med resor under 20 dagar under en tremånadersperiod, kommer att upphöra. För väldigt många resenärer har detta varit ett lyckat kort.

Kristdemokraterna i regionen har motionerar om ett s k flexi-kort. Att man kan ladda sitt kort för ett antal resor och utnyttja dem flexibelt. Vi tyckte att idén i Skaraborg var bra och kunde införas i hela länet. Istället för att utveckla idén så avvecklades den.

Vi kommer att fortsätta kampen för en väl utbyggd och prisvärd kollektivtrafik i hela Västra Götaland