Lärresa om demokrati i EuropaDemokratin måste erövras varje dag. Under de senaste veckorna har jag varit ute på omvärldsspaning och tagit del av frågor kring frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Friheten har ofta nåtts genom att mängder av enskilda människor har gått i bräschen för rätten att fritt få yttra sig, att få bilda politiska partier och möjligheten att själv få rösta mellan ett antal olika partier. Många har offrat sitt liv i denna kamp. I många av världens länder har vi idag demokrati och upplever frihet, men på alltför många ställen råder förtryck och frihetsinskränkning.

De senaste dagarna har jag varit i Bryssel för att möta parlamentariker och andra företrädare för olika EU-institutioner. Resan har varit tillsammans med de som kandiderar för Kristdemokraterna i valet den 7 juni. På bilden ovan samtalar jag med Ella Bohlin som är vår huvudkandidat till valet. Vi har fått massor av lärdomar och det känns skönt att vi kommit en bra bit på väg i det gemensamma europeiska samarbetet. Samtidigt är jag ännu mer övertygad om att demokrati är färskvara och vi måste erövra den varje dag.

Kristdemokraterna har idag en stark röst i Europa då vi utgör den största gruppen i parlamentet och vi fick möta en mycket inspirerad Anders Wijkman som förutom klimatfrågan också gav oss inblickar i vardagsarbetet som parlamentariker.