Politikerbloggar - vem är intresserad?

Det är märkliga slutsatser som DN gör efter sin s k granskning av politikerbloggar. De har granskat 83 av 349 riksdagsledamöter som bloggar. Slutsatsen är att det är ett minimalt intresse för politikerbloggar.

Vad baserar man detta på? Jo, man har mätt hur många som kommenterar på politikernas bloggar. Att läsa en blogg är en sak att kommentera en helt annan.

Slutsatsen av granskningen är häpnande. Att säga att det inte finns något intresse för riksdagsmännens bloggar på grund av att det är få kommentarer är knappast att anse som varken en nyhet eller grävande journalistik.

Om man hade baserat sin slutsats på antalet besökare på politikernas hemsidor så hade slutsatsen varit mer trovärdig, men det var inte alls det som granskningen handlade om.

Jag tror att det finns ett stort sug efter politikerbloggar och ju närmare valet vi kommer desto viktigare kommer de sociala medier att vara.