Regeringen tar ansvar

Dagens besked från de fyra alliansledarna är mycket välkommet och visar att regeringen bryr sig. Vårt välfärdssystem är hotat på grund av finanskrisen och miljardsatsningen från regeringen kommer att underlätta en svår budgetprocess som pågår i kommuner och landsting/regioner. Läs partiledarnas debattinlägg i DN.

Göran Hägglund har ihärdigt drivit denna fråga och i sin roll som socialminister har han visat omsorg om den enskilda människan. Ännu en gång har han gjort ett mycket gott arbete i regeringen. Att Kristdemokraterna finns med i ledande ställning gör skillnad.

17 miljarder kronor är pengar som kommer att underlätta samtidigt som förändringar av det s k balanskravet är en välkommen nyhet. Man måste kunna "spara i ladorna" under de goda åren för att sedan använda det då de "magra åren" inträffar.

Göran Hägglund, Kristdemokraterna