Two-step-flow - hypotes eller metod för att vinna val

Hur vinner man ett val? Hur påverkar man bäst väljarna att lägga en röst på sitt eget parti? Om någon kunde svara på denna typ av frågor så vore slaget om väljarna avgjort.

Medieforskarna har alltsedan Katz och Lazarfield lanserade sin kommunikationsmodell, two-step-flow, ofta kallad två-stegs-hypotesen på svenska, intensivt diskuterat denna syn på påverkan av väljare via medier.

Principen är enkel. I modellens första steg tar en person del av ett "budskap". Det kan handla om att man läst en insändare i tidningen eller lyssnat till ett intressant debattämne. I det andra steget tar denna person upp frågan i ett annat sammanhang, t ex vid lunchen på jobbet. Denne säger: "Läste ni insändaren i tidningen i morse om ..." Det har inte arbetskompisarna gjort och får därför en förklaring om vad insändaren handlade om och sedan diskuteras den.

I medierna finns opinionsbildarna. De för ut ett budskap. Samtidigt finns det tusentals andra "lokala" opinionsbildare (de har ingen aning om att de är opinionsbildare) som sprider det som de "stora" opinionsbildarna står för.

Ett aktuellt exempel kan t ex vara den aktuella beskrivningen i medierna om socialdemokraternas ras och Mona Sahlins svaga ledarskap.

Steg ett. En företrädare för Alliansen talar om Mona som en svag ledare. Steg två. Diskussionen kring lunchen inleds med: "Hon har nog ingen chans att vända trenden". På detta sätt förstärks budskapet om sviktande stöd för socialdemokraterna och deras ledare.

Om two-step-flow stämmer eller inte kommer säkert att fortsätta diskuteras. Min personliga övertygelse är att det parti som får många "lokala opinionsbildare" kommer att vinna valet. Det avgörs inte, enligt min uppfattning, i medierna, utan det är genom den personliga kommunikations, samtalen människor emellan, som avgör valet.

Kristdemokraterna är ett parti med en stark folkrörelse. Mängder av människor "vittnar" om politiken bland vänner, familjer och arbetskamrater. När nu partiet kommer att använda sig av TV-reklam, så kommer många att säga: "Såg du Ella på TV igår". Därmed är det andra steget i full gång. Så kommer medlemmarna att verka för att Ella Bohlin blir vald som EU-parlamentariker den 7 juni.

Kristdemokraterna, Ella Bohlin, opinion, Mona Sahlin

Modellen publicerades ursprungligen 1955. Katz, Elihu & Paul F. Lazarsfield (1955). Personal influence: the part played by people in the flow of mass communication.