Turismen är på frammarsch

Turismen i Sverige, eller besöksnäringen, är en av Sveriges basnäringar. Den senaste tidens siffror tyder på att Sverige blir ett allt viktigare turistland. Jag har engagerat mig i dessa frågor och bland annat varit med och startat ett nätverk för regionala turistorganisationer. I detta nätverk har också några av mina partikamrater engagerat sig och tillsammans försöker vi nu lobba för turismen på olika sätt. Bland annat var vi med på ett möte i riksdagen för några veckor sedan som jag tidigare skrivit om.

Nu har vi publicerat en debattartikel i tidningen Dagen. Den undertecknas av mig, Birgitta Sacredéus och Lars Eklund. Vi kommer att fortsätta att driva frågor om turismen.