"Med ett stänk av vansinne - kulturen erövrar Gullspång

Kultur kan förändra ettt samhälle. Dagens Samhälle har en intressant artikel kring detta baserat på vad sm sker i Gullspång. Staffan Hjalmarsson, ung samtidskonstnär, röjer i samhället och har skapat en egen modell "Gullspångsmodellen" som visar hur kulturen kan vara en förändrande kraft. Kulturnämnden i Västra Götaland har varit med och stöttat processen och då Staffan var med vid senaste mötet och delgav sina intryck och erfarenheter fick han en rungande applåd av politikerna. Bara det säger en hel del.
Visst kan det verka galet och de säger själva att det är "ett stänk av vansinne", men Gullspång håller på att lyfta sig. Och det sker med kulturen som redskap. Ska bli intressant att följa utvecklingen.

Kultur, Staffan Hjalmarsson, Gullspång,